Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Spelföring

Hård budgivning

Ibland kan man rabattera de rekommenderade gemensamma 26 poäng som krävs för att bjuda 3NT. Det gäller framförallt när man har en eller flera långfärger som kan ge många stick eller när man under budgivningen kan ana att det sitter bra för vår sida. Se bara på denna hårda utgång vi bjöd nyligen:

Handen

Jag sitter syd, är giv, och tar upp följande hand:

Jag passar och det gör också väst. Min partner öppnar med 1Kl som visar minst 4 klöver och minst 13 poäng. Öst kliver nu in med 1Sp som visar minst 5 spader och ca 8-16 poäng.

Upplysningsdubbling

Jag har en perfekt hand för att göra en upplysningsdubbling, 4 kort vardera i de objudna färgerna och minst ca 7 honnörspoäng. Om partnern inte har öppnat krävs egen öppningshand – men om partnern har öppnat räcker det alltså med futtiga 7 poäng. Jag bjuder alltså dubbelt.

Väst passar och min partner svarar 1NT som visar 12-14 honnörspoäng och en jämn hand, alltså ingen singelton och högst en dubbelton.

Tillsammans har vi mellan 23-25 honnörspoäng, det vill säga färre än de rekommenderade 26. Vi har inte heller några långa färger som kan förväntas ta många stick..

Passa, invitera eller utgång?

Däremot vet vi efter inklivet att öst har majoriteten av motståndarnas honnörspoäng så eventuellt saknade honnörskort sitter troligtvis hos honom. Definitivt SpA (om vi saknar detta kort) och troligen även en eventuell HjK eller HjD som då kan maskas ut. Är man nu riktigt feg passar man på 1NT, är man normal-modig inviterar man med 2NT och är man optimistisk bjuder man utgång direkt! Föga överraskande väljer jag att bjuda 3NT direkt. Det har också fördelen att försvaret inte vet om spelföraren har minimum eller maximum – om jag inviterar med 2NT och partnern lägger på till 3NT vet de ju att spelföraren har 13 bra eller 14 Hp, nu vet de bara 12-14…
Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
PassPass1 Kl1 Sp
DPass1 NTPass
3 NTPassPassPass

Träkarlen

Partnern har en minimal öppningshand (12 honnörspoäng), men trots att vi bara har 23 poäng ihop lyckas han så småningom få ihop 1 spaderstick, 4 hjärterstick, 2 ruterstick samt 2 klöverstick. Totalt 9 stick när hela given var:

Eftersom vi är i zonen tar vi alltså in 600 poäng och avvaktar jämförelsen…

Andra bordet

Vid andra bordet visar sig syd vara ännu modigare än vad jag är, och öppnar trots bara 11 honnörspoäng/12 totalpoäng. Man kommer därför mer eller mindre automatiskt i 3NT. Dock är spelföringen på syds hand i deras fall.

Vår lagkamrat på västs plats hittar då det lyckosamma utspelet Sp10. Eftersom öst har AD954 i spader efter bordets Kn73 ger det direkt försvaret 4 spader-stick vilket tillsammans med RuA ger en straff i kontraktet!

Vi vinner alltså 600 + 100 = 700 poäng på brickan:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *