Kategorier
Budgivning Korträkning Medelsvår Nybörjare Slambudgivning Spelföring Utspel

Läs sitsen rätt!

Kortläsning

är en viktig del i framför allt spelförarens arsenal för att om möjligt spela hem sitt kontrakt. Budgivningen, utspel och tidigare motspel är viktiga komponenter i denna svåra konst.
Spelföringen och färgbehandlingarna kan utföras helt annorlunda beroende på hur man som spelförare tror att det sitter baserat på bland annat ovanstående omständigheter.

Dagens giv bör spelas på olika sätt beroende på tidigare motspel och jag ska försöka förklara hur man kan tänka (olika).

Handen

Du tar som Syd med ingen i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Väst öppnar i första hand med 3Sp. Detta är ett spärrbud som i likazon oftast innehåller en 7-kortsfärg under öppning,
Din partner Nord kliver nu in med 4Kl. Som ni och många andra par numera spelar visar detta minst 5 klöver och minst 5 kort i den andra högfärgen, i detta fall alltså hjärter. Dessutom visar det normalt sett ungefär öppningshand.

Du har nu naturligtvis fantastiska kort. Mot så lite som x AQJxx xx KQxxx hänger ju lillslam bara på att klövern ska sitta jämnt eller att Öst har minst 3 hjärter ifall han har 4 klöver.

Storslam däremot lär bli svårt att bjuda med säkerhet så du nöjer dig med att omedelbart hoppa till 6Hj. Du lämnar därmed inte heller ut några ytterligare upplysningar till försvaret.

Kontraktet blir alltså 6Hj med dig som spelförare efter den fiberrika budgivningen

VästNordÖstSyd
3Sp4KlPass6Hj

Utspelet

blir RuA av Väst.

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

En absolut minimihand och du behöver lösa både trumfen och gissa var KlQ sitter.Väst fortsätter med mera ruter och Öst sätter i RuJ. Du tar förstås för RuK och ska nu försöka ta resten.

Spelplan

Du måste först lösa trumfen (hjärter) utan tapp och därefter gissa var KlQ sitter. Det normala när du saknar 5 trumf är att du toppar färgen men nu vet du att Väst har minst 6 spader, troligen 7. Därför har han troligen högst 2 hjärter, och om Öst har fler hjärter än Väst är sannolikheten större att han har HjJ. Du bestämmer dig därför för att maska ut Östs eventuella Jxxx i härter. Så du tar HjA och maskar därefter med Hj10 när alla bekänner på HjA och Öst bekänner lågt på Hj2.

Efter en kort paus som känns som en evighet sakar Väst nu en låg spader. Så långt så bra. Du tar även ut HjK.

Du vet nu att Väst har 6 eller 7 spader samt 1 hjärter och minst 2 ruter. För att se om han har fler ruter stjäl du nu en ruter på bordet. Väst sakar då ytterligare en spader. Du trumfar förstås ut med HjQ och Väst sakar mera spader.

Nu vet du med säkerhet att Väst har 9 eller 10 kort som inte är klöver (6/7 Sp, 1Hj och 2Ru). Så han har alltså 3 eller 4 klöver mot Östs 1 eller 2 klöver. Oavsett vilket är Väst stor favorit att ha KlQ. Du går därför in på handen med KlA och maskar därefter med KlJ. När alla bekänner kan du göra anspråk på resten av sticken eftersom Väst bara har KlQ kvar nu. Du går alltså hem i ditt kontrakt när hela sitsen är:

Annat utspel

Antag nu att Väst vänt med en låg hjärter efter RuA i utspel. Du får senare i spelet reda på att Väst har 3 hjärter och 2 ruter. Eftersom du då kan räkna in minst 11 av hans kort utöver klövern (6/7 spader, 3 hjärter och 2 ruter) vet du att Öst nästan säkert har KlQ. Så då spelar du istället omedelbart KlJ runt (om Öst inte täcker) för att gardera att Öst har Qxxx i klöver.

Även detta hade förstås lyckats mot den motsitsen så det är viktigt att läsa sitsen rätt!Just i detta fall hade försvarsspelarna inget att sätta emot eftersom du VISSTE hur många kort Väst hade i de olika färgerna. Ibland kan dock motspelarna lura dig genom att bekänna med onödigt höga kort så att du tror att de låga återstående korten sitter hos hans partner.

Att tänka på

Försök att redan under budgivningen räkna ut ungefär hur det sitter, framför allt de olika fördelningarna.

Ta in ytterligare information beroende på utspelet.

Ta under spelet reda på så mycket det överhuvud taget är möjligt om hur det sitter i de andra färgerna innan du måste bestämma dig för hur du ska behandla den kritiska färgen.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Medelsvår Nybörjare Slambudgivning Spelföring

Planera spelföringen

Handen

Du spelar en lagtävling på nätet och har tagit dig till final. Ditt par har med tre brickor kvar att spela ganska bra resultat så det känns som om ni har en bra vinstchans om ni kan hålla ihop spelet de sista brickorna. Du hoppas alltså att avslutningen ska vara enkel utan några svåra beslut. Så kommer denna bricka upp där du som Syd tar upp följande hand:

Budgivningen

Du öppnar förstås med 1Ru varpå Väst kliver in med 2Hj som är ett spärrbud och visar minst 6 hjärter och under öppningshand, ungefär som en svag 2-öppning.Din partner hoppar nu till 4Hj som är ett splinterbud och visar renons i hjärter och minst 4-korts ruterstöd. Budet är samtidigt slaminvit eftersom ju partnern kräver till minst 5Ru.

Detta passar ju din hand utmärkt eftersom du nu kan stjäla alla dina 3 små hjärter på bordet. Du har dock ingen spaderkontroll så du kontrollbjuder nu 5Kl och hoppas att din partner har den saknade spaderkontrollen. Han hoppar nu till 6Ru varpå alla passar.
Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
1 Ru2 Hj4 Hj (4+ Ru, renons Hj)Pass
5 Kl (kontroll, ej Sp-kontrollPass6 RuPass
PassPass

Utspelet

Väst spelar ut Ru2 eftersom han vill ta bort så många hjärterstölder som möjligt.

Träkarlen

lägger upp sina kort och du kan överblicka:

Vid en hastig överblick ser kontraktet klart spelbart ut men du vill givetvis inte göra något misstag som ju kan kosta laget matchen i värsta fall.

Spelföringen

Du börjar som vanligt att räkna dina säkra stick. 1 spader, 5 ruter och 4 klöver gör totalt 10 stick. Du behöver alltså 2 ytterligare stick.

Stjäla hjärter?

Ja, det verkar vara en bra idé. Om du kan stjäla 2 hjärter kommer du ju omedelbart upp i de 12 stick du behöver.

Dock gäller det att hålla tungan rätt i mun så att motståndarna inte kan stjäla några av dina höga kort innan du har trumfat ut. Eftersom du bara behöver stjäla 2 kort på bordet har du råd att ta 2 ronder trumf innan du börjar stjäla.Eftersom du vill vara inne på handen för att kunna stjäla hjärter börjar du därför att ta för RuQ i första stick och därefter spela en ny trumf till handens RuA. Öst bekänner på båda trumfen men Väst sakar en hjärter andra gången. Öst har alltså RuJ kvar nu.

Dags för första stölden

Du stjäl nu din första hjärter och alla bekänner. Du går nu in på KlK och stjäl ännu en hjärter. Nu får du hoppas att Öst har minst en klöver kvar så han inte kan stjäla när du går tillbaka till handen på KlJ för att trumfa ut.

Dessbättre bekänner alla även på andra klövervarvet och du kan trumfa ut Öst med RuK. därefter kan du saka din sista hjärter på bordets höga klöverstick och du förlorar bara ett stick i spader så småningom. Du går alltså hem i ditt kontrakt och kan pusta ut.

Hela sitsen

såg ut så här:

Som synes hade Öst 4 klöver så kontraktet var aldrig i fara.

Att tänka på

Räkna dina säkra stick och försök sedan hitta de ytterligare stick du behöver.

Se till att du har förbindelser mellan händerna så att du kan ta dina stick utan att motståndarna kan sätta käppar i hjulen.

Och framför allt: Tappa inte koncentrationen i viktiga kontrakt!

Klart jag vill prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Försvarsspel Korträkning Medelsvår Nybörjare

Längdmarkeringar förbättrar försvaret!

Styrkemarkeringar och längdmarkeringar

Det finns huvudsakligen 2 typer av markeringar: styrkemarkeringar och längdmarkeringar. De flesta behärskar styrkemarkeringar men ”struntar” i längdmarkeringar. Jag ska här först kort förklara när man använder vad, och sedan gå in på ett exempel som visar varför längdmarkeringar kan vara så viktiga.

Styrkemarkeringar används när partnern spelar en färg och du ska bekänna. Det vanliga i Sverige är då omvända styrkemarkeringar, även kallat Schneider, som innebär att du lägger ett lågt kort om du har bra i färgen och ett högt kort om du har dåligt i färgen.

Längdmarkeringar används när spelföraren spelar en färg och du ska bekänna. Den vanligaste längdmarkeringen kallas Malmö, och innebär att du lägger ett lågt kort för att visa jämnt antal kort i färgen och ett högt kort för att visa ett udda antal kort i färgen.

Dessa markeringar kan dessutom kombineras när du inte kan bekänna utan ska saka ett eller flera kort i en annan färg. Då är det första kortet du sakar en styrkemarkering och det andra kortet en längdmarkering. Har du till exempel A752 i en färg och ska saka lägger du alltså först 2an för att visa att du har bra i färgen och sedan den lägsta (5an) för att visa att du har jämnt antal.

Varför styrkemarkeringar?

Framför allt styrkemarkerar man så att partnern vet om han ska fortsätta i färgen alternativt byta färg. Ett annat skäl är att du ofta kan räkna ut vad spelföraren har för honnörer i de andra färgerna beroende på vad han visat i allmän styrka och vad du har i den aktuella färgen.

Varför längdmarkeringar?

Ett av huvudskälen är att man, genom att veta hur många kort partnern har i en färg, kan räkna ut spelförarens (troliga) fördelning vilket kan vara till stor hjälp i försvarsspelet. Bland annat hjälper det dig att räkna ut NÄR du ska ta ett stick, oftast när spelföraren har slut på färgen så att han inte kommer åt träkarlens godspelade stick. Detta gäller framför allt när bordet saknar andra ingångar.

Det kan också vara bra att känna till spelförarens fördelning så att du i slutläget håller rätt kort och inte sakar bort håll i färger och därigenom ger spelföraren extrastick. I den här given får du se varför längdmarkeringar kan vara avgörande för att beta kontraktet.

Handen

Du tar som Väst upp följande kort:

Budgivningen

är kort men intensiv.

Syd öppnar med 2NT som visar 20-21 honnörspoäng och en jämn hand varpå Nord avslutar budgivningen med 3NT. Du och din partner passar båda och du ska alltså spela ut mot 3NT.

Utspelet

Du spelar givetvis ut SpQ från din fina sekvens i hopp om att snabbt godspela 2 eller 3 spaderstick och Nord som är träkarl lägger upp sina kort.

Träkarlen

består av

Eftersom spelföraren visat 20-21 och du kan se 6 poäng vet du att motståndarna totalt förfogar över 26-27 honnörspoäng. De rekommenderade poängen för att bjuda utgång är ju 26 så detta kan bli en hård kamp! Att man har gemensamma 27 poäng är ju ingen garanti för att kuntraktet ska gå hem utan bara en riktlinje i budgivningen.

Du har själv 9 poäng, och vet därför dessutom att partnern har de 4-5 honnörspoäng som blir över.

Strategi

Du inser att klöverfärgen troligen kommer att spela en avgörande roll för huruvida kontraktet ska gå hem eller ej. Eftersom träkarlen inte har några ingångar vill du därför minimera antalet klöverstick som kommer att vinnas på träkarlen. Detta gör du genom att se till att spelföraren inte har någon klöver kvar att spela in bordet med när du väl har tagit för ditt ess.

Utnyttja längdmarkeringarna!

Din plan är alltså att vänta med ditt klöveress tills spelföraren inte längre har några kort kvar i färgen. Och hur vet du detta?

Jo genom att veta hur mänga klöver din partner har kan du enkelt räkna ut hur många klöver spelföraren har! Du ser själv totalt 8 klöver och saknar alltså 5 köver. Om nu din partner har 3 av dessa har spelföraren alltså bara 2 medan om din partner har 2 klöver har spelföraren 3 stycken. Och eftersom din parner kommer att längdmarkera när spelföraren spelar klöver kommer du att med säkerhet få reda på vilket som är fallet denna gång!

Första klöversticket

Efter att ha vunnit första stick med SpA (din partner lågmarkerar med Sp7) spelar spelföraren omedelbart en liten klöver. Du markerar för udda antal med Kl9 varpå din partner på träkarlens KlJ lägger Kl10. På KlQ som spelas i tredje stick följer nu din partner upp med Kl5.

Hur sitter klövern?

Din partner har ju markerat för udda antal genom att först bekänna med en hög klöver. detta innebär förstås 3 stycken denna gång och ger därmed spelföraren 2 stycken. Hade partnern istället lagt lågt-högt, alltså Kl5 följt av Kl10 hade du vetat att spelföraren haft de återstående 3 klövrarna.

Ta sticket eller ducka igen?

Eftersom du nu vet att spelföraren har slut på klöver finns det ingen anledning att ge honom även detta stick. Du tar alltså för KlA och fortsätter spaderattacken med SpJ.

Hade du istället fått veta att spelföraren haft ytterligare en klöver hade du återigen släppt sticket för att blockera träkarlens återstående godspelade klöver.

Bordet är nu helt dött, spelföraren får aldrig för sina återstående klöverstick.

Hela sitsen

När kortsitsen är

kan spelföraren bara få 8 stick nämligen 2 i spader, 4 i hjärter, 1 i ruter och 1 i klöver. Han går alltså en straff i sitt kontrakt. Notera att han hade fått ytterligare ett klöverstick och därmed gått hem i kontraktet om du hade släppt även det andra klöversticket.

Viktigt med markeringar?

Ja det får man verkligen säga att inte minst denna bricka är ett talande exempel på. Utan längdmarkeringar hade du ju haft EN REN GISSNING huruvida du skulle tagit andra eller tredje klöversticket och därmed kanske helt i onödan släppt hem kontraktet.

Övriga världen

spelar ofta precis tvärtom vad gäller styrke- och längmarkeringar det vill säga ett lågt kort visar dåligt respektive udda antal medan ett högt kort visar bra respektive jämnt antal. Vilken metod som är bäst är väl mest en smaksak och det viktigaste är att man har klara regler.

Lycka till med markeringarna!

Självklart vill jag prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Nybörjare Utspel

Vad spela ut?

Spela aldrig ut! var en devis som myntades av den svenska storspelaren Jan Wohlin redan på 1950-talet. Tanken var att utspelet är en så svår del av bridgespelet att man helst vill slippa.

Dock är man ju på cirka 25% av givarna tvungen att spela ut! Eftersom utspelet ofta är avgörande för om kontraktet ska gå hem eller bet är det därför viktigt att man har koll på grundläggande strategier och regler så man dels orsakar mest möjliga skada för spelföraren, dels ger partnern så mycket information som möjligt om ens hand.

Du måste först bestämma vilken färg du ska spela ut – utspelsreglerna styr sedan vilket kort i den färgen du ska spela. Jag kommer nu att gå igenom både strategier och utspelsregler.

När det gäller regler kan olika par ha olika regler. Det är alltså viktigt att du och din partner bestämmer er för vilka regler ni använder!

Strategier för utspel

Det viktigaste när du ska spela ut är givetvis att ta så många stick som möjligt i kontraktet. Detta uppnår du genom att antingen omedelbart ta dina stick eller att godspela stick som du alltså erhåller senare i spelet.

En annan viktig aspekt är att man inte ska ge spelföraren favör i någon färg, t.ex. spela upp mot en gaffel. Mer om det nedan!

Singelutspel

Förutsatt att din singel inte sitter i trumf spelar du ut en singelton för att försöka få en stöld innan spelföraren hunnit trumfa ut.

Utspel från dubbelton

Samma sak här, har du en dubbelton spelar du ut den i hopp om att så småningom kunna få en stöld.

Utspel i partnerns färg

Om din partner har bjudit en färg ska du normalt spela ut den. I sang kan det vara spelförarens svagaste färg och därför bra att attackera. I trumf vill du att partnern ska få för sina ev. höga kort innan spelföraren hinner saka bort sina egna förlorare.

Trumfutspel

Om du befarar att spelföraren tänker korsstjäla alltså stjäla på båda händerna istället för att direkt trumfa ut, kan det vara en god idé att spela ut trumf för att minska antalet stölder. Fortsätt sedan med ytterligare trumf när (om) ni kommer in igen.

Risk för korsstölder föreligger om motståndarna har bjudit på ett sådant sätt att du vet att de har singelton i en eller flera färger, eller om du själv har en väldigt ojämnt fördelad hand. Det kan också vara så att du tror att de har en ganska dålig trumf och måste använda den till stölder i möjligaste mån. Ta då bort den möjligheten!

Sekvens- och längdutspel

Om du har en sekvens med honnörer – KDJ eller DJ10 – är det ofta ett mycket bra utspel eftersom du kan godspela honnörerna.

Detsamma gäller om du har en egen lång färg. Förhoppningsvis kan du godspela stick som ni kan inkassera så fort ni kommer in i spelet igen. Framför allt i sang är det bra att spela ut från en lång färg även om den är svag. Spelföraren kan ju aldrig stjäla.

Undvik favör

Om du inte ser någon möjlighet att få extra stick – undvik att ge favör! Om du till exempel har KJxx i en färg och spelar ut den färgen, riskerar du att ge spelföraren 2 stick i färgen om han har damen på handen och esset på bordet. Detsamma gäller om du har bara har kungen, men spelföraren har Ess-Dam. Då spelar du rakt upp i spelförarens gaffel. (En gaffel är två kort där mellanliggande kort saknas, t.ex. Ess-Dam, K-J eller D-10.)

Om du har en gaffel är det risk för att även spelföraren har en gaffel, så oftast ska du undvika att spela ut från en sådan.

För att undvika favör kan du välja att spela ut passivt från exempelvis tre hackor.

Utspelsregler

Det finns ett antal olika utspelsregler, jag ska nu gå igenom de vanligaste. Huvudtyperna är sekvensutspel och drag i färgen du ska spela ut.

Sekvensutspel

Om du ska spela ut från en stark färg där du har ett antal intill-liggande topphonnörer – en sekvens – är det normala att man spelar ut den högsta honnören, t ex K från KQ(J) eller Q från QJ10(x). En del spelar dock så att man spelar ut den näst högsta honnören, alltså Q respektive J i ovan nämnda exempel. Detta kallas ”Russinow” men är betydligt ovanligare numera.

Som vanligt gäller att man gör som man vill, huvudsaken är att man kommit överens med sin partner om vilken regel man använder och kommunicerar regeln till motståndarna om de frågar.

Singeltonutspel

När du spelar ut en singelton har du givetvis inget val utan spelar helt enkelt ut din singel:-)

Utspel från dubbelton

När du ska spela ut från två hackor eller honnör + hacka spelar de flesta ut högsta kortet. (Undantag även här att vissa spelar ut lägsta från 2 hackor vilket kallas Schneiderutspel. Återigen – du och din partner gör som ni vill).

Utspel från trekortsfärg

Här är det vanliga att du spelar ut det lägsta korten om du har en honnör i färgen. Har du 3 hackor kan du antingen spela ut det mellersta, det kallas MUD (middle, up, down), du följer alltså upp med det högsta nästa gång. Eller så kan du spela ut det lägsta även nu vilket är det vanligaste numera.

Utspel från fyrkortsfärg eller längre

Även nu finns det 2 olika ”skolor”. Antingen spelar du ut det fjärde kortet från toppen, det kallas för 11-regeln. Eller så spelar du ut det tredje eller femte kortet från toppen. Det kallas 10-12-regeln och är absolut vanligast bland svenska spelare idag. Även de som fortfarande använde 11-regeln brukar dock använda 10-12-regeln om de spelar ut i partnerns bjudna färg. Detta eftersom du ofta inte har så många som 4 kort i partnerns färg och då spelar ut lägsta från en trekortsfärg.

Återigen, det är viktigt att du och din partner kommer överens om vilken regel ni använder! Om du spelar ut en trea och partnern har tvåan, vet ju partnern att du har 4 kort om ni använder 11-regeln, 3 eller 5 kort om ni använder 10-12 regeln.

Tänk på budgivningen!

Motståndarnas naturliga bud är färger de är starka i. De färger som inte nämnts (mer än som konventionella bud) är de alltså vanligen svaga i, och kanske ett bra alternativ för utspel.

Utspelsexempel

Avslutningsvis några exempel där du efter samma budgivning får ett antal olika händer att spela ut från. ”Facit” återfinns i nästa stycke.

Motståndarna bjuder enkelt och rättframt 1Hj-4Hj. Du har alltså ingen mer information än båda spelarna har minst 4 hjärter och minst ca 13 totala poäng.

Vad spelar du ut med följande händer:

Hand 1: x xxx xxxx xxxxx

Hand 2: QJ10 xx Jxxx Qxxx

Hand 3 KJ xx KJx Kxxxxx

Hand 4: Qxx KQJ Qxxx Qxx

Hand 5: xx xxx Qxxx Qxxx

”Facit”

Hand 1: Här spelar du ut din singelspader och hoppas att omedelbart eller senare i spelet få en stöld.

Hand 2: Nu är SpQ ett givet utspel för att snabbt försöka godspela ett stick i den färgen.

Hand 3: Nu vill du undvika att ge favör i någon färg och spelar därför ut en trumf. (Alternativt kan du spela ut en låg ruter och hoppas på att din partner har RuQ, men det är mer chansartat. Ibland när man ligger illa till i en tävling måste man dock chansa 🤠)

Hand 4: Eftersom du inte vill gissa vilken färg som eventuellt inte är favör spelar du ut HjK (enligt regeln om högsta från sekvens). Det har dessutom fördelen att du kanske tar bort stölder från träkarlen genom att dra så många trumf som möjligt.

Hand 5: Har kan man slutligen tänka sig utspel i alla fyra färgerna! Spader från dubbelton för att eventuellt senare få en stöld; trumf för att spela ut så passivt som möjligt alternativt ta bort stölder för spelföraren och slutligen ruter eller klöver för att försöka godspela stick där innan spelföraren hunnit godspela de övriga färgerna och sakat bort eventuella förlorare.

Den sista handen visar att utspel inte är någon exakt vetenskap utan ibland kan till och med ALLA färger vara rätt! (Fast ofta är tyvärr alla färger fel – som sagt, spela aldrig ut!)

Glöm inte partnern!

Tänk på att vara observant på vad partnern spelar ut! Försök lista ut vad partnern vill med sitt utspel. Kan det vara en singelton? I så fall gäller det ju att direkt du kommer in spela tillbaka färgen så att partnern får sin stöld. Försöker partnern godspela en färg? Då är det också läge att fortsätta med den. Ibland kan det dock vara ett passivt utspel eller en ren chansning, och då kanske du ska byta färg när du kommer in.

Vill du lära dig mer om utspel?

Kolla då in min lektion om utspel och försvar med flera övningar HÄR

Självklart vill jag prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Nybörjare Slambudgivning

Glöm inte trumfdamen!

Viktigt vid slambudgivning

När du undersöker slammöjligheterna är det framför allt två saker som är viktiga: att du inte saknar 2 eller fler ess samt, om du saknar ett ess och bara har åtta trumf, att du då förfogar över trumfdamen.

Olika svarsmodeller vid essfråga

I svaren på Blackwoods essfråga har man därför tagit med trumfdamen på några svar: som du troligen har koll på betyder svaret 5Hj 2 ess utan trumfdam medan 5Sp betyder 2 ess med trumfdam. Med två ess kan man alltså upplysa partnern ifall man har trumfdam eller inte.

Svaren 5Kl respektive 5Ru som visar 0/3 eller 1/4 ess innehåller däremot ingen info om trumfdamen. Då kan den som essfrågade med reläbudet det vill säga närmaste bud (som inte är trumf) direkt fråga efter trumfdamen. Som svar på reläbudet går man om möjligt ner i 5 utan trumfdam. Annars bjuder man oredovisade kontroller och lovqar alltså i och med det även lovar trumfdam.

Exempelgiv

Du tar som Syd upp

Budgivningen

Du öppnar med 1Ru som lovar minst 3 ruter eftersom ni spelar 5-korts högfärgsöppningar mer populärt kallat 5533 det vill säga att 1Kl/Ru lovar minst 3 medan 1Hj/Sp lovar minst 5.

Din partner svarar 1Hj som i vanlig ordning lovar minst 4 hjärter och minst 6 poäng. Du återbjuder 1Sp för att visa minst 4-korts spader. Din partner vet ännu inte om du har fler än 3 ruter eftersom du fortfarande kan ha fördelningen 4333.

Partnern bjuder nu 2Kl som är så kallad fjärde färg utgångskrav och alltså inte visar någonting om klöverfärgen. Du förväntas nu visa oredovisade färglängder alternativt bjuda NT på lämplig nivå om du har håll i klöver (Partnern kan vara renons i klöver och det är inte att rekommendera att spela NT utan håll 🥶) Har du 3-kortstöd i partnerns tidigare bjudna hjärter-färg bjuder du 2Hj för att visa detta (du förnekade ju 4-kortsstöd när du bjöd 1Sp). Har du istället en femte spader bjuder du 2 Sp.

Nu har du inget av detta, så därför bjuder du 2Ru som visar högst 2 hjärter. (Du kan fortfarande inte bjuda 2NT eftersom du fortfarande saknar håll i klöver).

Nu vet din partner att du har 4 spader och högst 2 hjärter – alltså högst 6 kort i Hj + Sp tillsammans. Därmed har du minst 7 kort i Kl + Ru. Och hade du haft endast 3 ruter och 4 klöver hade du förstås öppnat med 1Kl istället för 1Ru. Alltså har du minst 4 ruter.

På väg mot slam?

Partnern återkommer nu med 3Ru som visar att han är intresserad av ett högt ruterkontrakt baserat på att han vet att du har 4 spader, 1-2 hjärter, 4-5 ruter 2-3 klöver samt normalt cirka 12-14 honnörspoäng. Du har 13 honnörspoäng och i övrigt inget att skämmas för så du bjuder 3Hj som visar ess eller kung i den färgen. Eftersom din partner bjöd fjärdefärg som utgångskrav riskerar du inte pass på det budet, utan kan på väg mot 3 sang passa på att ge partnern så mycket info som möjligt.

Din partner kontrollbjuder nu 3Sp som visar ess, kung, singel eller renons i spader. Sang-bud är fortfarande omöjligt pga. saknat klöverhåll och du kan inte heller kontrollbjuda 4Kl utan någon kontroll.

Du tvingas alltså bjuda 4Ru som förnekar klöverkontroll. Din partner kontrollbjuder nu 4Hj som samtidigt visar klöverkontroll – hade han saknat detta hade han förstås gått ner i 5Ru eftersom motståndarna i så fall har ess och kung i klöver att ta för.

Essfrågan

Nu är det inte mycket mer att tjafsa om eftersom ni uppenbarligen har kontroll i alla färger. Det enda som kan hindra er från att bjuda slam är om ni saknar 2 ess eller möjligen 1 ess samt trumfdam. Du bjuder därför 4NT och frågar efter hur många ess din parter har.

Du får svaret 5Kl som alltså visar 0 eller 3 ess. I detta fall givetvis 3, det är ju partnern som drivit på mot slam. .Huruvida partnern även har trumfdam vet du inte ännu. Du har nu tre bud att välja på:

5Ru betyder att ni saknar alla ess. Alltså inte aktuellt.

5NT visar att du har trumfdamen och att ni förfogar över alla ess samtidigt som det är invit till storslam. Inte heller aktuellt eftersom du inte har trumfdam.

5 Hj frågar efter trumfdam och visar att ni har alla ess. Alltså rätt bud här!

Du bjuder alltså reläbudet 5Hj – närmaste bud över 5 klöver som inte är trumffärg. Eftersom partnern därmed vet att ni har alla ess och att du även har hjärterkontroll kan han rita in SpA, HjK samt RuK hos dig.

Han vet också att du saknar ess ock kung i klöver samt din ungefärliga fördelning. Han kommer alltså inte att bjuda storslam bara för att han har trumfdamen om han inte kan se 13 stick utan då bjuda något annat än 6Ru (förnekar trumfdam) och 7Ru, till exempel 5NT (visar inget extra) eller 5Sp/6Kl för att visa något oredovisat i den färgen och låta dig bestämma om det räcker för att bjuda storslam.

Slutligen storslam!

Din partner har emellertid hört tillräckligt för att själv kunna avsluta budgivningen med 7Ru. Budgivningen gick alltså

SydNord
1 Ru1 Hj
2 Sp2 Kl fjärdefärg, kräver till utgång
2 Ru högst 2 hjärter3 Ru
3 Hj Kung eller Ess3 Sp kontroll
4 Ru4 Hj kontroll (och även Kl-kontroll
4 NT Essfråga5 Kl 0 eller 3 ess
5 Hj Trumfdam?7 ru

Partnerns kort

Eftersom din partner tittar in i

och vet att du har kung-singel eller Kx i hjärter, SpA samt RuK minst fjärde ser han att du enkelt kan stjäla upp bordets hjärter för 13 säkra stick.

Era kombinerade händer är alltså:

Bra budgivning?

Ja det tycker jag nog men det blir givetvis enklare när man har bra budmetoder och dessutom använder sitt omdöme och sunda förnuft.

Notera för övrigt att vi bara har 27 gemensamma honnörspoäng och även om man räknar in totalt 5 fördelningspoäng kommer man upp i 32 jämfört med de rekommenderade 37 totalpoängen som brukar rekommenderas för att bjuda storslam. En av huvudanledningarna till detta var förstås att du bara hade 2 bortslösade honnörspoäng i partnerns korta färger (KlJ och SpJ).

Att ta till sig

Se till att ha metoder för att kolla om partnern har trumfdam

Se till att fjärdefärgskrav alltid är krav till utgång så kan ni visa tillägg utan att behöva riskera att partnern passar. I det här exemplet kunde du visa hjärterkontroll och högst tvåkorts-hjärter. Utan den infon hade partnern inte vågat driva mot slam. Partnern kunde i sin tur visa spaderkontoll.

Bjud alltid era extra färglängder och kontroller ”up the line” det vill säga nerifrån. eftersom överhoppade färger förnekar extra längd/kontroll i den färgen.

Tala alltid om för partnern att ni har alla ess, normalt sett med 5NT = allmän storslamsinvit eller trumfdamfråga, om du ser att storslam kan vara möjlig. Går du ner i lillslam kommer partnern att tro att ni saknar ett ess.

Självklart vill jag prenumerera på bloggen!

* indicates required


Det du måste försäkra dig om är dels att motståndarna inte hinner ta straffen innan du hunnit godspela dina stick och dels att du har kvar minst en ingång till den hand där du avser att hämta hem de godspelade sticken.

Handen

Du tar som Syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Du är giv och öppnar med 1Sp som visar 13-21 poäng och minst 5 spader. (Du kanske normalt spelar med 4-kortsöppningar, men på dagens giv spelar vi med systemet att öppningar i högfärg visar minst 5-korts. Detta system är vanligt framför allt i USA.)

Din partner svarar 2Sp som visar 6-9 poäng och minst 3 spader (återigen eftersom ni har 5-korts öppningar. Om 1 spader bara hade lovat 4 spader hade 2 spader också lovat minst 4 spader). Eftersom du har 19 honnörspoäng och 1 fördelningspoäng, totalt 20 poäng, vet du nu att ni tillsammans har minst 26 poäng vilket är vad som normalt sett behövs för att bjuda utgång i högfärg. Du avslutar därför budgivningen med 4Sp.
Utspelet

Väst spelar ut HjD som normalt sett är högsta och kan vara från D singel, Dx eller DKnx(xx).

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka:

Spelplan

Du börjar med att räkna dina säkra stick. 5 i spader (om färgen sitter 3-2), 2 i hjärter samt 2 i klöver, totalt 9 säkra stick. Du behöver alltså godspela minst ett ytterligare stick, fler om spadern inte sitter 3-2.

Vad ska godspelas?

Den enda färg du kan godspela är rutern. I de övriga färgerna har du ju bara låga hackor utöver de säkra sticken. Om du ger bort till ess och kung i ruter blir damen och 10an höga och bör säkerställa att du går hem i ditt kontrakt.
Att tänka på

Du måste se till att spara minst en ingång på bordet som du kan använda när du ska ta för dina godspelade ruterstick. Du måste också undvika att motståndarna hinner ta fler än 3 stick innan du hunnit hämta dina ruterstick.

Du kan alltså inte börja med att trumfa ut, då har du ju ingen ingång till bordet när du har godspelat dina ruterstick.

Du kan inte heller ta ut dina höga hjärter- och klöverstick först, då får ju motståndarna ett hjärter ett klöver samt 2 ruterstick så fort de kommer in och straffar därmed kontraktet.

Du måste därför omedelbart börja godspela dina ruterstick.

Spelet

Du sticker den utspelade hjärterdamen med HjA och spelar omedelbart RuKn. Denna vinns av Öst med RuK som fortsätter hjärterattacken med Hj3. Du tar förstås med HjK och fortsätter med din sista ruter, Ru7.

Den här gången är det Väst som vinner sticket, med RuA. Han tar även för sitt godpelade hjärterstick med HjKn och fortsätter därefter med en låg klöver. Du tar för KlA och nu är äntligen ruter dam och ruter 10 höga.

Uttrumfning

För att inte motståndarna ska kunna stjäla av dina numera höga ruterstick måste du nu trumfa ut. Du måste dessutom vara inne på bordet när det är klart för att kunna ta för ruter dam. Så du spelar SpA, SpK och SpD och eftersom trumfen sitter 3-2 är det nu uttrumfat och du är inne på rätt hand det vill säga bordet.

Äntligen belöning

Du kan nu äntligen inkassera ruter dam och sakar givetvis din förlorande klöver 9. Sedan behöver du inte ens ta även för Ru10 eftersom du bara har KlK och höga trumf kvar på handen. Du går alltså precis hem i ditt kontrakt när hela sitsen är:

Hela sitsen

Som synes fick du inte ta för dina höga sidostick innan rutern var godspelad. Du fick inte heller trumfa ut först för då hade du saknat ingång till bortet i slutläget.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att Syd har uppvärderat sina 19 poäng till 20 och därför öppnat med 2NT som visar 20-21 poäng. De har därför hamnat i 3NT istället. Efter det naturliga hjärterutspelet har försvaret fått 2 hjärterstick och 2 ruterstick. Eftersom ditt lag fick in 420 poäng i 4Sp och de fick 400 i 3NT med jämn hemgång vinner ni alltså blygsamma 20 poäng på brickan.

Men många bäckar små 😃 – och huvudsaken var ju att du spelade hem kontraktet!

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Budgivning Försvarsspel Medelsvår Nybörjare Utspel

Markeringar!

Styrkemarkeringar och längdmarkeringar

Det finns 2 huvudtyper av markeringar inom bridgen: Styrkemarkeringar där man visar om man är stark eller svag i en specifik färg samt Längdmarkeringar där man visar hur många kort man har i en viss färg.Längdmarkeringar är inte vanligt bland nybörjare, så i dagens inlägg ska jag fokusera på hur styrkemarkeringar kan fungera.

Styrkemarkeringar

Det finns 2 huvudvarianter av styrkemarkeringar. Vanliga styrkemarkeringar används oftast internationellt och går helt enkelt ut på att man lägger ett högt kort om man har bra i färgen och ett lågt kort om man har dåligt i färgen. Den andra varianten är omvända markeringar som oftast används i Sverige. Dessa kallas även Schneider-markeringar och innebär att man gör tvärtom mot ovanstående, det vill säga ett lågt kort visar styrka och ett högt kort visar svaghet.

Vilken markeringsmetod som är bäst är svårt att svara på (det är därför båda metoderna används frekvent…), huvudsaken är att båda i paret gör likadant! Det är förstås också viktigt att fråga motståndarna vilka markeringar de använder så att ni kan tyda dem på rätt sätt.

Nu ett exempel på hur det kan fungera i praktiken och här utgår vi från att ni spelar med omvända markeringar dvs. lågt kort betyder bra i färgen, högt kort betyder dåligt.

Handen

Du sitter Syd och tar upp följande hand:

Budgivningen

Öst öppnar med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng och en jämn hand, alltså ingen singelton eller renons och högst 1 dubbelton.
Vad bjuder du nu?

Eftersom du är för svag för att bjuda 2Sp i detta läget väljer du att passa. (En del spelar att 2Kl som inkliv på motståndarnas öppning med 1 NT visar minst 4-5 eller 5-4 i högfärgerna och då hade det varit tänkbart, speciellt i ozon – men nu utgår vi från att ni spelar att 2 Kl är naturligt och du passar).

Väst bjuder nu omedelbart 3NT och alla passar på det. Du ska alltså spela ut mot 3NT med Öst som spelförare. Vad spelar du ut?

Utspelet

Normalt ska du spela ut din längsta färg mot NT-kontrakt för att snabbt godspela färgen om möjligt. Du har dessutom en fin sekvens i toppen av din spader-färg och riskerar inte att ge någon favör. Hjärterutspelet är farligare om motståndarna har både ess och dam i hjärter.

Träkarlen

Du spelar alltså ut SpD (högsta från sekvens) och träkarlen lägger upp:

De första sticken

Spelföraren tar omedelbart för SpA varpå din partner bekänner med Sp8 och spelföraren med Sp2. Därefter spelas KlD runt till din KlK.

Vad vänder du med nu och varför?

Det ser ut som om du har 2 olika möjligheter att straffa kontraktet. Antingen satsar du på att din partner har SpK och då ska du vända i spader så att ni får 4 spader-stick
eller så spelar du istället på att partnern har HjA och då ska du vända med låg hjärter så att partnern kan ta för esset och sedan maska ut spelförarens HjD.

Så vilket blir ditt val?

Det är nu era markeringar kommer in i bilden. Spader 8 är ett högt kort. Hade ni spelat med vanliga markeringar hade det inneburit en högmarkering och indikerat att din partner har SpK. I så fall skulle du ha fortsatt med spader. Men eftersom ni spelar med omvända markeringar så visar ju Sp8 dåliga spader. Alltså finns SpK hos spelföraren och er enda chans att beta kontraktet är att du vänder med hjärter och hoppas att din partner har esset.

Hela sitsen

När hela sitsen är:

tar ni era 4 hjärterstick och straffar därmed kontraktet. Din partner tar för esset, spelar hjärter till din knekt och sedan tar du för ditt ess – då faller damen – och slutligen din fjärde hjärter.

Observera att om du hade fortsatt i spader hade spelföraren enkelt tagit 10 stick och därmed gått hem med ett övertrick.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att lagkamraterna bjudit likadant alltså 1NT-3NT. Efter samma utspel bekände dock Nord med Sp4 eftersom de hade vanliga markeringar. Så även motståndarnas Syd visste att spelföraren hade SpK och hittade hjärter-vändan för en straff. Det hela utmynnade alltså i en lika-bricka.

Viktigt med markeringar?

Ja, inte minst denna bricka var ett bevis på att det är vitalt att spela med markeringar! Annars hade ju stackars Syd på dagens bricka fullkomligt famlat i mörkret och fått gissa vilken färg han skulle fortsätta med…

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Budgivning Nybörjare Spelföring

Dra ut trumfen!

Trumfa ut

När du spelar ett trumfkontrakt ska du oftast börja med att ta bort motståndarnas trumf. Detta för att de inte ska kunna stjäla dina höga kort i sidofärgerna.Det finns förstås undantag från regeln, till exempel om du behöver stjäla förlorande kort med träkarlens trumf, men i de allra flesta fall ska du börja med att dra ut trumfen.

Speciellt viktigt är det om du har höga kort i en lång sidofärg, antingen på bordet eller på handen. Då drar du först ut trumfen, sedan tar du sticken i sidofärgen.

Exempelgiv

ska vi förstås ha nu:-)

Handen

Du tar som syd upp följande fina hand med 14 honnörspoäng och en fördelningspoäng:

Budgivningen

Du öppnar med 1Sp som visar minst 4 spader och minst 13 poäng. Din partner svarar 3Sp som visar 4-korts stöd i spader, 10-12 poäng och är invit till utgång. Eftersom du med dina 15 poäng har lite tillägg jämfört med minimihandens 13 poäng höjer du till 4Sp. Helst ska man ha 26 poäng för utgång, och ni har i sämsta fall 25, så värt att höja för att få bonuspoängen för utgång.
Budgivningen går alltså 1 Spader – 3 Spader – 4 Spader.

Träkarlen

Väst spelar ut klöver kung och du kan överblicka följande:

Spelföringen

Du tar för KlA och räknar som vanligt dina stick. Du har 4 trumfstick, hjärter ess, klöver ess och 4 ruterstick efter att du har gett bort ett stick till RuA. Totalt de 10 stick du behöver. Dessutom kan antagligen stjäla minst ett stick till, beroende på hur trumfen sitter.

Det här är alltså ett typiskt exempel där du dels har en bra trumffärg, och dels en bra sidofärg – rutern. Eftersom du inte vill att motståndarna ska stjäla dina höga ruterstick börjar du med att trumfa ut.

I det här fallet sitter trumfen 3-2, du behöver alltså bara spela tre ronder spader för att trumfa ut..

Därefter spelar du ruter och låter motståndarna ta för esset. De kan även ta ett stick i klöver men sedan kan du saka dina tre hjärterhackor på höga ruter och ta resten.

Du går alltså hem i kontraktet med ett övertrick 😁 Börja alltså med att trumfa ut! (Ingen regel utan undantag – men oftast är det rätt…)

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Nybörjare

XY-NT

Problemet

Antag att du har en 5-korts högfärg – till exempel hjärter. Din partner öppnar med en i lågfärg, du bjuder 1Hj, din partner svarar 1 NT som ju visar 12-14 honnörspoäng, en jämn hand, och förnekar 4-korts hjärter.

Med bara 4-korts hjärter och en i övrigt jämn hand hade du nu kunnat passa, invitera med 2NT eller bjuda 3NT beroende på hur många honnörspoäng du har.Men – nu när du har 5 kort i din bjudna högfärg vill du ju spela kontraktet i högfärgen om din partner har 3-kortsstöd och i NT om han bara har 2 (4-kortsstöd har han ju som sagt förnekat när han inte höjde till 2 i högfärg direkt).

Om du nu har invit till utgång kanske du vill bjuda 3 i din högfärg och låta partnern välja om han ska passa, bjuda 3NT eller höja till 4 i högfärgen. Samma gäller om du vill kräva till utgång, då skulle du också vilja bjuda 3 i din högfärg för att låta öppningshanden bestämma. Problemet är att du inte kan låta 3 i högfärgen vara både krav och invit!

Konventionen XY-NT

Lösningen på detta problem är så kallad XY-NT (uttalas XY-sang) som jag nu ska beskriva närmare.

Budgivningen har alltså gått 1X-1Y-1NT där 1X är 1Kl, 1Ru eller 1Hj och 1Y är 1Hj eller 1Sp. Den kan till exempel ha gått 1Ru-1Hj-1NT.

2Hj respektive 2Sp är nu slutbud som partnern alltid ska passa på, alternativt preferera till 2Sp om du bjöd 1Sp först följt av 2Hj som visar minst 5 spader och minst 4 hjärter. 2Kl och 2Ru däremot är rent konventionella bud som inte visar någonting om den bjudna lågfärgen.

2 klöver

är överföring till 2Ru. Efter öppningshandens 2Ru kan du antingen passa om du har minst 5-korts ruter och vill stanna i 2Ru. Eller så kan du bjuda 2 i din bjudna högfärg som är invit med 5 kort i högfärgen.

Bjuder du 3Kl eller 3Ru är det också invit med minst 5 kort i den bjudna lågfärgen, men bara 4 kort i din bjudna högfärg.

2 ruter

är ett allmänt frågebud som samtidigt är krav till utgång. Öppningshanden förväntas nu visa oredovisade färglängder nerifrån.

Har budgivningen till exempel inletts med 1Kl-1Sp-1NT-2Ru visar
2Hj 4-kortsfärg
2Sp 3-kortsfärg
3 i lågfärg 5-kortsfärg
2NT visar därför normalt fördelningen 2344 just denna gång.

Därefter kan svarshanden i sin tur visa oredovisade färglängder, till exempel 2Sp på 2Hj visar minst 5-kortsfärg och 3 i lågfärg visar också minst 5-kortsfärg. Utan extra färglängder kan svarshanden antingen direkt avsluta budgivningen med 3NT eller bjuda 2NT för att därefter eventuellt hitta en 4-4-anpassning i lågfärg.

Exempelgiv

kommer förstås nu så du ser hur det kan gå till!

Handen

Du tar upp en normal öppningshand:

Budgivning med XY-NT

Din partner öppnar i första hand med 1Kl som visar minst 4 klöver och minst 13 poäng. Du bjuder 1Sp som visar minst 4 spader och minst 6 poäng. Din partner återbjuder nu 1NT som visar jämn hand med 2 eller 3 spader och 12-14 honnörspoäng.
Det är nu du kan använda dig av XY-NT för att ta reda på om din partner har 2 eller 3 spader. Du bjuder alltså 2Ru som är krav till utgång och frågar öppningshanden vad han har. Din partner svarar nu 2Sp som visar 3-korts spader och du vet tillräckligt för att avsluta budgivningen med 4Sp.

Budgivningen gick alltså

SydNord
1 Kl1 Sp
1 NT (jämn hand, ej 4-kortsspader)2 Ru (krav till utgång, frågar efter mer info)
3 Sp (3-korts spader)4 Sp

Hela given

4 spader är helt rätt kontrakt eftersom era gemensamma händer är:

Alltså 10 lätta stick ”från taket”: 5 stick i spader, 3 i hjärter och 2 i klöver

Som synes går 3NT straff om inte motståndarnas ruter sitter fördelade 4-4 eftersom de då får minst 5 stick i ruter.

Bra konvention?

Ja, jag och många med mig tycker XY-NT är en mycket användbar konvention, det enda man missar är att man inte kan stanna i 2Kl men det är ett billigt pris att betala för att man enkelt klarar nästan allt annat 🙂

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Budgivning Försvarsspel Medelsvår Nybörjare Utspel

Utspelsdubbling

Naturliga och konventionella bud

Det finns 2 olika budtyper i bridge, naturliga och konventionella bud.

Naturliga bud är helt enkelt bud som visar en färg eller en jämn hand, och som betyder det man säger. Bjuder man hjärter har man hjärter. Bjuder man klöver har man klöver. Bjuder man sang har man en jämn hand. Konventionella bud å andra sidan är bud som antingen visar något annat än den färg man bjuder eller frågar partnern om något, t.ex. högfärger eller antal ess.En utspelsdubbling är en dubbling av ett konventionellt bud och betyder att du har fina kort i den bjudna färgen och gärna ser att partnern spelar ut den färgen. (Tror du att du själv kommer att spela ut finns det ingen anledning att dubbla eftersom du ju ändå vet vad du ska spela ut 😏)

Att utspelsdubbla är vanligen helt ofarligt eftersom konventionella bud oftast är krav, dvs. den person som sitter efter dig kommer att svara på partnerns konventionella bud. (Om du dubblar ett naturligt bud är det å andra sidan en upplysningsdubbling eller en straffdubbling, dvs. du tror att kontraktet går minst en straff och vill ha mer betalt).

Handen

Eftersom utspelet är så viktigt är alltså utspelsdubbling en ofarlig och bra metod att upplysa partnern om vilken färg man önskar. Här har vi ett exempel där du som öst tar upp följande kort:

Budgivningen

Syd öppnar med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng och en jämn hand. Din partner passar och Nord bjuder 2Kl som är en högfärgsfråga. Detta är ett typiskt exempel på ett konventionellt bud: det visar ingenting om nords klöverinnehav utan nord vill veta om partnern har fyra kort i hjärter eller spader.
Utspelsdubblingen

Du har ju fina kort i klöver och ser gärna att din partner spelar ut den färgen, särskilt om dina motståndare hamnar i ett NT-kontrakt. Du dubblar därför för att ge din partner denna information. Du riskerar inte att motståndarna kommer att passa på detta – eftersom 2 klöver är en högfärgsfråga kommer syd att svara på det.

Resten av budgivningen

Syd svarar nu 2 Ru som förnekar 4 kort i någon av högfärgerna. Nord vet nu att de inte har någon gemensam högfärg och avslutar budgivningen med 3NT. Hela budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
1 NTPass2 KlD
2 RuPass3 NTPass
PassPass

Utspelshanden

Din partner ska nu spela ut mot 3NT och har en medioker hand:

Hade du inte dubblat 2Kl hade han spelat ut HjD från sin fina sekvens, men nu spelar han förstås ut Kl8 istället. Eftersom du har 2 ingångar i form av SpA och RuA kan du nu godspela 3 klöverstick efter att spelföraren fått för klöver ess och kung.

Hela sitsen

Du sätter i klöver 9 och spelföraren tar för kungen. Nästa gång du kommer in på något av dina ess spelar du klöver 10 (eller knekt eller dam, de är ju i praktiken lika höga). Spelföraren kan ta för sitt klöveress, men nu är dina återstående klöver höga, och du har också ett ess kvar. Förr eller senare kommer du in på esset och kan ta dina klöverstick. Du får alltså fem stick totalt, dina två ess och tre klöverstick och ni tar därmed en straff i kontraktet.

Om din partner istället spelat ut hjärter dam hade ni bara kunnat få 2 hjärterstick och dina 2 ess eftersom spelföraren hinner driva ut dina 2 ess innan dina klöverstick är godspelade. Hemgång istället för 1 straff !

Utspelsdubblingar är ett bra knep:-)

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates required