Kategorier
Nybörjare Spelföring

Godspela sidofärgen!

Varför?

Ofta har du inte tillräckligt många höga stick, så kallade takstick, för att gå hem i ditt kontrakt. Du måste då godspela stick i en eller flera sidofärger för att få ihop tillräckligt många höga stick som du kan saka dina förlorare på.Det du måste försäkra dig om är dels att motståndarna inte hinner ta straffen innan du hunnit godspela dina stick och dels att du har kvar minst en ingång till den hand där du avser att hämta hem de godspelade sticken.

Handen

Du tar som Syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Du är giv och öppnar med 1Sp som visar 13-21 poäng och minst 5 spader. (Du kanske normalt spelar med 4-kortsöppningar, men på dagens giv spelar vi med systemet att öppningar i högfärg visar minst 5-korts. Detta system är vanligt framför allt i USA.)

Din partner svarar 2Sp som visar 6-9 poäng och minst 3 spader (återigen eftersom ni har 5-korts öppningar. Om 1 spader bara hade lovat 4 spader hade 2 spader också lovat minst 4 spader). Eftersom du har 19 honnörspoäng och 1 fördelningspoäng, totalt 20 poäng, vet du nu att ni tillsammans har minst 26 poäng vilket är vad som normalt sett behövs för att bjuda utgång i högfärg. Du avslutar därför budgivningen med 4Sp.
Utspelet

Väst spelar ut HjD som normalt sett är högsta och kan vara från D singel, Dx eller DKnx(xx).

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka:

Spelplan

Du börjar med att räkna dina säkra stick. 5 i spader (om färgen sitter 3-2), 2 i hjärter samt 2 i klöver, totalt 9 säkra stick. Du behöver alltså godspela minst ett ytterligare stick, fler om spadern inte sitter 3-2.

Vad ska godspelas?

Den enda färg du kan godspela är rutern. I de övriga färgerna har du ju bara låga hackor utöver de säkra sticken. Om du ger bort till ess och kung i ruter blir damen och 10an höga och bör säkerställa att du går hem i ditt kontrakt.
Att tänka på

Du måste se till att spara minst en ingång på bordet som du kan använda när du ska ta för dina godspelade ruterstick. Du måste också undvika att motståndarna hinner ta fler än 3 stick innan du hunnit hämta dina ruterstick.

Du kan alltså inte börja med att trumfa ut, då har du ju ingen ingång till bordet när du har godspelat dina ruterstick.

Du kan inte heller ta ut dina höga hjärter- och klöverstick först, då får ju motståndarna ett hjärter ett klöver samt 2 ruterstick så fort de kommer in och straffar därmed kontraktet.

Du måste därför omedelbart börja godspela dina ruterstick.

Spelet

Du sticker den utspelade hjärterdamen med HjA och spelar omedelbart RuKn. Denna vinns av Öst med RuK som fortsätter hjärterattacken med Hj3. Du tar förstås med HjK och fortsätter med din sista ruter, Ru7.

Den här gången är det Väst som vinner sticket, med RuA. Han tar även för sitt godpelade hjärterstick med HjKn och fortsätter därefter med en låg klöver. Du tar för KlA och nu är äntligen ruter dam och ruter 10 höga.

Uttrumfning

För att inte motståndarna ska kunna stjäla av dina numera höga ruterstick måste du nu trumfa ut. Du måste dessutom vara inne på bordet när det är klart för att kunna ta för ruter dam. Så du spelar SpA, SpK och SpD och eftersom trumfen sitter 3-2 är det nu uttrumfat och du är inne på rätt hand det vill säga bordet.

Äntligen belöning

Du kan nu äntligen inkassera ruter dam och sakar givetvis din förlorande klöver 9. Sedan behöver du inte ens ta även för Ru10 eftersom du bara har KlK och höga trumf kvar på handen. Du går alltså precis hem i ditt kontrakt när hela sitsen är:

Hela sitsen

Som synes fick du inte ta för dina höga sidostick innan rutern var godspelad. Du fick inte heller trumfa ut först för då hade du saknat ingång till bortet i slutläget.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att Syd har uppvärderat sina 19 poäng till 20 och därför öppnat med 2NT som visar 20-21 poäng. De har därför hamnat i 3NT istället. Efter det naturliga hjärterutspelet har försvaret fått 2 hjärterstick och 2 ruterstick. Eftersom ditt lag fick in 420 poäng i 4Sp och de fick 400 i 3NT med jämn hemgång vinner ni alltså blygsamma 20 poäng på brickan.

Men många bäckar små 😃 – och huvudsaken var ju att du spelade hem kontraktet!

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *