Kategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling

Sangkonvention

Tävlingen

Tidigare i höst spelades kval till Öppna VM, Bermuda Bowl på BK S:t Erik i Stockholm. Tävlingen spelades online där alla lag satt vid varsin dator i slutna rum och med övervakare i varje rum för att om möjligt undvika allt eventuellt fusk. Förutsättningarna var att av de 31 deltagande lagen de 8 främsta kvalificerade sig till VM-final i slutet av Mars 2022.

Simon Hult – Peter Bertheau, Ola och Micke Rimstedt samt Peter Fredin i par med undertecknad representerade Sverige i tävlingen.Hur gick det?

Vi började bra och ledde tävlingen efter cirka 2 dagar (av 6). Därefter en sämre period dag 3 och 4 varpå vi sjönk till 9e plats. De sista 2 dagarna flöt det på bättre trots att vi då mötte huvudsakligen konkurrerande topplag (tävlingsprogrammet var nämligen seedat) och vi slutade på 7e plats. Eftersom Italien som värdnation har en friplats hade det räckt att komma 9a för att kvalificera sig så vi hade en viss marginal…

Bra och dåliga brickor

fanns det givetvis gott om. Här har vi en bra bricka 😀

Jag tar som Syd upp följande hand:
Budgivningen

Min partner Peter Fredin öppnar med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng och en jämn hand.

Specialbud

Vi har nu ett speciellt knep med denna hand. Budet 3Hj eller 3Sp visar 4 kort i den bjudna färgen, singel (eller möjligen renons) i den andra högfärgen samt valfri fördelning i lågfärgerna (kan alltså vara 0-8 i teorin men är vanligen 4-4, 5-3 eller 6-2 som denna gång) Budet är dessutom utgångskrav.

Jag bjuder alltså 3Hj och avvaktar nästa budrond.

Peter återbjuder nu 3Sp. Även detta bud är lite speciellt. Antingen har han en bra hand med hjärterstöd, alltså för bra för att bara höja till 4Hj som jag normalt sett passar på, eller så har han en hand utan lämpligt annat bud det vill säga ingen 4-korts lågfärg, inte 4-korts Hjärter och inget håll i spader. Kanske något som xxxx Axx Axx AKx.

Jag bjuder nu min längsta lågfärg med 4Kl som visar minst 5 klöver.

Peter återkommer nu med 4Ru. Detta bud är lite luddigt. Antingen har han den fina handen med hjärterstöd och kontrollbjuder eller så har han stöd i klöver och även då är 4Ru kontrollbud (fast nu med klöver som trumf).
Garderingsbud

Oavsett vilket bjuder jag nu 5Kl. Var det hjärter som var trumf blir 5Kl kontrollbud och var klöver trumf har jag inget att kontrollbjuda (spadersingel har jag ju visat redan med 3Hj) utan går då ner i 5Kl.

Gubben i lådan

hoppar nu upp när Peters nästa bud är 6Hj.

Det var alltså hjärter som var trumf och Peter tycker han hört nog för att avsluta budgivningen..

Jag passar förstås och avvaktar med spänning utspelet och träkarlens utseende. Budgivningen gick

SydNord
1 NT
3 Hj (4-korts, högst 1 sp, utgångskrav)3 Sp (bra hand med Hj, eller inget bud)
4 Kl4 Ru Kontroll (oklart med Kl eller Hj som trumf)
5 Kl (Kontroll eller slutbud)6 Hj

Utspel och träkarl

Väst spelar ut SpK och jag kan överblicka

Denna gång bjöd vi riktigt bra! Det är bara en snedsits i trumf eller klöver kombinerat med att rutermasken spricker som kan sänka kontraktet.

Spelföringenär lite tricksig denna gång. För att om möjligt gardera mig mot att Öst har singel eller renons i klöver tar jag utspelet med SpA och spelar en liten klöver upp mot handen. Alla bekänner duktigt och jag får därmed för KlA.

Först därefter spelar jag in bortet på trumfesset och drar bordets sista klöver mot handen. Om Öst nu är renons kan han visserligen stjäla men då kan jag senare stjäla en klöver högt på bordet och hoppas på att rutermasken går bra. Öst bekänner dock dessbättre och likaså gör Väst.

När jag tar ytterligare en trumfrond bekänner alla återigen så nu kan jag trumfa ut och stjäla en klöver varpå alla mina återstående klöverhackor är höga. Mina försiktighetsåtgärder var alltså onödiga denna gång men det skadar inte att försöka gardera snedsitsar!

Hela sitsen

var såhär:

Bra budgivning?

Ja det får man nog säga. Våra metoder passade givetvis bra denna gång men det gäller ju också att utnyttja dem på ett bra sätt. Även om jag inte var helt klar över vilken färg Peter ville ha som trumf kunde jag ändå hitta ett bud som passade.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig inte helt oväntat att motståndarna missat slammen. De har bjudit ungefär 1NT-2Kl (högfärgsfråga)-2Hj-4Hj, ungefär som nästan alla par hade bjudit utan vår fina konvention.Vi vinner därmed en slamsving och det känns förstås bra, speciellt som det är redan andra matchen i VM-kvalet jag och Peter spelar.

Att tänka på

När ni behärskar ert system – håll utkik efter användbara konventioner som är enkla att lära sig och enkla att lägga till ert befintliga system!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning Tävling

I många former trivs det sköna

Flera bord

Normalt sett spelas en specifik bricka vid ett stort antal bord under en tävling. Nu i VM-kvalet till exempel spelades 15 olika matcher varje omgång vilket gör att varje bricka ger 30 resultat eftersom varje bricka spelas vid 2 bord i varje match. Därför kan det hända en hel del olika saker i de olika matcherna.

Jag kommer därför att skriva en del om vad som hände även vid andra bord än mitt eget. Jag börjar med brickan från mitt förra inlägg där ju Voidwood ledde till en bjuden lillslam.

Matchen

I denna match mötte Sverige Wales och vid det andra bordet spelade Micke och Ola Rimstedt. För bekvämligetens skull har jag svängt brickan så att Micke sitter Syd och Ola sitter Nord.Handen

Micke tar som Syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Han öppnar i första hand med 1Ru som visar minst 4 ruter. Ola svarar 1NT som i deras system är utgångskrav och frågar mer om vad öppningshanden har.

Micke återbjuder nu 2NT som är ett konventionellt bud och visar 3-4 spader, 0-1 hjärter och maximum för sin öppning. Eftersom de spelar stark klöver har han då cirka 15-16 poäng. Ola bjuder nu 4Kl som sätter klöver som trumf och är slaminvit.

Micke kontrollbjuder då 4Ru varpå Ola i sin tur kontrollbjuder 4Hj. Micke kan nu med AKQxx i ruter se sticken i en eventuell slam och dessutom vet han nu att de har kontroll i alla färger. Han bjuder därför 4NT som förstås är essfråga.
Förra gången jag skrev om denna bricka var det Olas hand som essfrågade med 5Ru som dessutom visade renons i ruter men denna gång är det alltså Syd som essfrågar. Så nu är det istället Olas hand som ska svara på essen och eftersom han har en renons vill han gärna kunna visa den också i svaret. Han hopper därför till 6Kl som visar ett jämnt antal ess och någon renons. Hade Ola istället haft ett udda antal ess och en renons hade han svarat 5NT.

Micke kan nu se att partnern har 2 ess eftersom han själv har 2 ess. De saknar alltså 1 ess av fem och ska därför nöja sig med lillslam. Han passar därför och överlåter till Öst att spela ut mot 6Kl.

Utspelet

Öst spelar ut SpK och bordet kommer upp.

Träkarlen

Deras gemensamma händer är:

Spelföringen

Erbjuder som synes inget problem. Ola som ju blev spelförare lägg tar för spader A, lägger ner KlA och tar därefter för ess och kung i ruter och sakar sina 2 spader. Därefter får motståndarna för KlK och lillslammen går hem precis.
Bra budgivning?

Ja det tycker jag nog. Deras budmetoder passade ju förträffligt just denna gång och de hade inga som helst problem att bjuda ut lillslammen.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att Wales som haft korten vid det andra bordet misslyckats fullständigt och bara bjudit 3NT. Vi vinner alltså en fin slamsving på brickan.

Jämförelser med andra bord

Att kolla vad som händer vid flera bord på samma bricka kan vara både instruktivt och underhållande. Senare kommer jag att jämföra vad som händer på en bricka vid kanske 5-6 olika bord som ett nytt blogginlägg:-)

Klart jag vill prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Tävling

Mera voidwood i VM-kvalet

Tävlingen

Som jag skrev i ett tidigare inlägg har det just spelats kval till VM-lagfinalen, den så kallade Bermuda Bowl (kallas så eftersom den första VM-finalen för lag spelades på just Bermuda). Sverige som representerades av Rimstedt-Rimstedt, Bertheau-Hult och Peter Fredin-Johan Sylvan började bra för att sedan falla tillbaka något. Dock avslutade vi med 5 mindre vinster vilket räckte ganska bekvämt för att kvalificera oss.

Voidwood

I tidigare inlägg har jag beskrivit en konvention som heter Voidwwod som går ut på att man essfrågar men i svaret inte räknar ett av essen eftersom frågaren visar renons i en specifik färg med sin fråga.

Den normala essfrågan är som bekant 4NT och normalt räknas även trumfkungen som ett ess så totalt finns då 5 ess.

Voidwood däremot är nästan alltid (det finns varianter) ett hopp till 5 i lågfärg. Nu visar alltså den som frågar att han är renons i den färg han bjuder och därmed räknas inte esset i den färgen eftersom man omedelbart kan stjäla. Nu är det därför 4 ess (3 ess + trumfkungen) som räknas.Vilken svarsskala

man ska ha är en smaksak, en som är lätt att komma ihåg är att 1 steg = 0 ess, 2 steg = 1 ess och så vidare.

Exempelgiv

Du spelar som sagt kval till VM-finalen och tar som Syd upp denna fina hand:

Bridgehand Spader knekt 5 3 Hjärter ess kung 7 Ruter renons Klöver ess knekt 9 7 4 3 2

Budgivningen

Din partner Nord öppnar med 1Ru som visar minst 4 ruter och minst 13 poäng. Du svarar 2Kl som är utgångskrav och visar minst 4 klöver. Din partner återkommer med 2Sp som visar minst 4Sp och åtminstone lite tillägg typ minst 15 poäng. Samtidigt visar det att han har minst 5 ruter eftersom han med en jämn hand hade återbjudit 2NT.

Eftersom du redan krävt till utgång kan du nu lugnt bjuda 3Kl som visar att du har minst 6 klöver (hade du bara haft 5 klöver hade du istället bjudit 2NT). Öppningshanden höjer nu något överraskande till 4Kl. Du vet nu att han har fördelningen 4153 eller möjligen 4063.
Nu då?

Nu har ni såpass stor gemensam styrka att ni med all säkerhet ska spela lillslam eller storslam. Det är bara frågan om att motståndarna inte har något ess att ta för. Bjuder du nu 4NT får du visserligen reda på antalet ess och inte vilka ess ni förfogar över.

Det är nu Voidwood kommer in i bilden. Du vill ju fråga efter ess där ruteress inte räknas så du hoppar nu till 5Ru som alltså är essfråga utanför rutern. Din plan är att bjuda storslam om ni har alla de relevanta essen och nöja dig med lillslam om ni saknar ett ess.

Din partner svarar nu 5Sp som alltså visar 1 av 4 (där KlK räknas som 1 ess). Du har ju själv 2 ess så du vet nu att ni saknar SpA eller KlK. Du nöjer dig därför med 6Kl vilket avslutar budgivningen.

Hela budgivningen

gick alltså

SydNord
1 Ru
2 Kl2 Sp
3 Kl4 Kl
5 Ru (Voidwood)5 Sp (ett ess av 4)
6 Kl

Utspelet och träkarlen

Väst spelar ut SpK. Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

Spelföringen

Bereder förstås inga problem. För att gardera rutern 7-1 tar du först för SpA, KlA samt går in på bordet på HjQ. därefter tar du för ess och kung i ruter och saknar dina 2 spaderförlorare. Försvaret får därefter för KlK.
Hur gick det på riktigt?

Vid mitt bord var det Wales som hade korten och märkligt nog stannade de redan i 3NT! Om du ännu inte införlivat Voidwood i din arsenal är du alltså inte ensam…

Vid andra bordet bjöd Sverige slam. Dock inte med Voidwood, men många vägar leder ju till Rom. Jag gjorde om budgivningen för att visa hur enkelt det kan vara.

Sverige fick alltså in en fin slamsving, vann så småningom matchen mot Wales och fick ett välbehövligt avancemang i tabellen.

Att tänka på

Voidwood gäller alltså endast vid ett hopp till 5 i lågfärg där ni redan bestämt vad som är trumf.

Du måste förstås överblicka tillräcklig basstyrka så att ni har stick så det räcker i ert slutkontrakt.

Även din partner måste vara med på noterna så ni inte kommer i 5 i lågfärg med en renons på ena handen, det går sällan hem 😳

Klart jag vill prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning

Renonssplinter för att hitta storslam

Storslam

är både sällsynt och svårt att bjuda med säkerhet. Men när det väl händer blir man ofta förvånad över hur man kan begära att ta alla 13 sticken på bara några få budronder…

Tävlingen

Du spelar en gruppspelsmatch i en högklassig tävling på nätet. Din partner är även han högklassig så du kan lita på att han kommer ihåg ert system och att han har till sina bud.

Handen

Du tar som Syd i första hand upp en alldaglig öppningshand:

Bridgehand A-x i spader, D-10-xxx i hjärter, xx i ruter och ADxx i klöver

Du har 12 honnörspoäng och 2 fördelningspoäng, summa 14 totala poäng. Du öppnar förstås med 1Hj och lovar därmed minst 4 kort i hjärter och minst 13 poäng.Renonssplinter!

Din partner hoppar nu till 4Ru: ett splinterbud som visar singel eller renons i ruter, trumfstöd och minst invit till slam eftersom han ju kräver till minst 4Hj. Ni har dessutom bestämt att om man direkt i första budronden avger ett splinterbud lovar det renons. Till skillnad från vanlig splinter (som alltså kan vara singel eller renons) kallas detta renonssplinter.

Du förväntas nu se över dina tillgångar och bedöma om din partners utlovade ruter-renons passar in med dina kort. Tumregeln är att alla honnörer (utom möjligen esset som du ju kan saka en förlorare i en annan färg på) i din partners renonsfärg är tämligen värdelösa medan honnörer i de andra färgerna ”fyller upp” din partners hand. Tror du att era händer passar dåligt ihop slår du av med 4Hj. Detta betyder att du inte är slamintresserad i alla fall inte än så länge.

Räkna honnörspoäng utanför renonsfärgen

För att bedöma om du ska acceptera partnerns slaminvit rekommenderar jag att man räknar sina honnörspoäng utanför rutern. Har man då kvar sin öppningshand, alltså minst 13 poäng, bör man själv gå vidare mot slam efter partnerns 4Ru-bud. Eftersom du har noll poäng i ruter har du ingenting bortslösat och bör absolut ta initiativ till högre kontrakt än 4H.
Frågan är bara hur du ska fortsätta?

Kontrollbudgivning?

Det normala i en slambudgivning är att man först kontrollbjuder. Med vår hand kan vi dock se att vi har kontroll i alla färger utöver trumfen så vi går direkt på essfrågan..

Blackwood

Normalt räknar man ju med fem ess i Blackwood, men när partnerna har upplyst om renons räknas inte den färgen. Här har ni alltså max fyra ess: 3 ”äkta” ess samt trumfkungen.

Du bjuder alltså 4NT på 4Ru på vilket din partner svarar 5Sp. Med den svarsskala ni har visar detta 2 ess (av 4). Du vet nu att ni har alla 4 essen eftersom du själv har de återstående 2.

Storslamsinvit

Du vet nu att ni ska spela minst lillslam och kanske till och med storslam. Hade du saknat trumfdamen och partnern svarat 5Kl eller 5 Ru som inte inkluderar trumfdamen i svaret hade du nu bjudit närmsta bud över partnerns svar som frågar efter trumfdamen.

Eftersom du denna gång vet att ni förfogar över trumfdamen bjuder du istället 5NT som är en allmän storslamsinvit inkluderande trumfdamen. På den gamla ”goda” tiden var detta kungfråga och frågade partnern hur många kungar han hade enligt en svarsskala liknande den på Blackwoods essfråga.

Numera bjuder man istället en färg där man har något oredovisat alternativt hoppar direkt till storslam. Har man inget extra går man ner i lillslam (6Hj i detta fall).

Äntligen storslam!

Din partner tycker nu han hört tillräckligt och med vetskap om att ni har alla ess och att du är storslamsintresserad hoppar han nu direkt till 7Hj.

Budgivningen gick alltså:

SydNord
1 Hj4 Ru (Renonssplinter)
4 NT (Blackwood)5 Sp (2 ess av 4)
5 NT (Storslamsinvit, lovar trumfdamen)7 Hj

Träkarlen

Väst spelar ut en trumf och din partner presenterar sin mycket välpassande träkarl och du kan överblicka:
Spelföringen ger dig förstås inga problem utan du tar enkelt dina 13 stick efter att omedelbart ha trumfat ut.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att motståndarna vid andra bordet missat storslammen. Nord valde nämligen istället för 4Ru att inleda med Stenbergs 2NT av någon anledning. Öst kunde då spärra med 4Ru varpå Nord inte kunde essfråga och visa sin ruterrenons samtidigt. Ni vinner alltså brickan stort 😁

Att tänka på

Se till att du har ett bra budsystem och lär in det ordentligt!

Försök att beskriva din hand så gott det går för att om möjligt underlätta för din partner.

Lita alltid på att partnern kan systemet.

Lycka till med (slam)-budgivningen!

Självklart vill jag prenumerera!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning

Glöm inte taktikbuden

Psykiska bud

är numera ganska ovanliga, framför allt eftersom de flesta elitspelare har utvecklat motvapen och ofta kan ”röka ut” motståndarnas försök att ”sprida dimma”.

Ett typiskt exempel är om en motståndare har en helt blank hand efter att hans partner öppnat budgivningen och din partner har upplysningsdubblat. Nu kan motståndaren med xxx xxx xxx xxxx bjuda 1Hj som ju visar 4-korts hjärter och minst 6 poäng. Idén är förstås att försvåra för oss att hitta vår utgång. Fast nu spelar de flesta helt enkelt att dubbelt är en straffdubbling av 1Hj och visar minst 4 hjärter och minst cirka 8 poäng. Därigenom ”röker vi ut” motståndarna och hittar kanske vår utgång.Värt att pröva

är det dock i många lägen. Framförallt om din partner öppnar och näste hand passar. Om du nu har en usel hand och befarar att motståndarna kan göra utgång bjuder du alltså ett bud som du inte har poäng och/eller färglängd till att bjuda. Om näste motståndare nu dubblar blir det ju en upplysningsdubbling och därmed inte så lätt att hitta utgång i den färg du ”visat” både längd och styrka i.

Handen

Du tar som Syd i ozon mot zon upp följande skruttiga hand:

Inte mycket att hänga i julgran precis men man måste ju bjuda de kort man får…

Budgivningen

Din partner öppnar i första hand med 1 Kl som visar minst 3 klöver minst 13 hfp. Väst passar.

Ska du nu strikt följa ”boken” är ditt korrekta bud pass eftersom du har mindre än de 6 poäng som normalt krävs för att bjuda på partnerns öppningsbud. Dock har du en hygglig ruterfärg och du se gärna att din partner spelar ut ruter om Väst tar hand om spelföringen så han inte ger favör i någon annan färg. Det kan alltså vara en god idé att tänja lite på budreglerna och bjuda 1Ru eller till och med 2Ru om ni spelar så att det är ett svagt bud med minst 6 ruter.

Dock kommer både pass och 1Ru leda till att Väst enkelt kan komma in i budgivningen, antingen med ett högfärgsbud, 1NT eller en upplysningsdubbling. Sedan kanske dina motståndare hittar en utgång och inkasserar 600 eller fler poäng.

Hur åtgärda detta?

Istället för att betala ut 600 eller mer kan du försöka komma undan med några odubblade straffar som ju i ozon bara kostar 50 per styck. Du kan alltså avge ett psykbud. I detta fallet kan du antingen bjuda 1Hj, 1Sp eller 1NT. Eftersom man ofta rabatterar några poäng när man bjuder 1 i högfärg gör man det ofta svårare för motståndarna om man bjuder 1NT som ju visar 6-9Hp (eller 6-11Hp beroende på vilket system man spelar).
Väst kommer nu att tro att ni har minst ca 18 hp tillsammans vilket bara lämnar som bäst 22 hp till hans par. Eftersom man normalt behöver ca 26 poäng för att göra utgång är det redan nu mycket svårare att hitta rätt. Och skulle han ha en ganska stark balanserad hand kanske han överhuvud taget inte vågar bjuda med risken för att hans partner är blank och han går ett antal (eventuellt dubblade) straffar.

Västs hand

är

Han ”vet” ju nu att hans partner har cirka 0-5 poäng och kommer därför att vara försiktig. Han kommer förmodligen att dubbla för att visa en öppningshand med minst 34/43 i högfärgerna men kan även tänkas passa för att inte riskera en stor utbetalning. Öst KAN ju ha så dåligt som xxx xxx xxxx xxx och då kan ett bud på 1NT resultera i 1400 mot ut mot ingenting…

Vad bjuder Väst?

Det kan man inte veta, det beror ju på vem som sitter Väst, ställningen i matchen med mera.

Troligen bjuder han dubbelt i förhoppning om att de kanske gör 2Hj eller 2Sp.
Vad gör Öst?

Nord passar och Öst som tittar in i

kommer ganska säkert att bjuda 2Sp varpå alla kommer att passa. Öst-Väst får därmed bara in cirka 140.

Hade du istället bjudit 1Ru eller passat på 1Kl hade Väst haft enkelt inkliv med 1NT (15-18) varpå de tagit sig till 3NT och fått in 600 eller 630 istället…

Hela sitsen

är

Som synes av hela sitsen går 3NT enkelt hem. Och hade Väst inte helt orimligt valt att passa på 1NT hade de bara fått in cirka 150 för 3 odubblade straffar.

Bra att psykbjuda?

Ja, men givetvis bara när det är rätt 😉

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att Syd bjudit 1Ru varpå dina lagkamrater enkelt tagit sig till 3NT. Ni vinner alltså en utgångssving på brickan!

Så ditt 1NT-bud lättade verkligen upp psyket på er 😁

Självklart vill jag prenumerera!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Spelföring

Försvåra för försvaret!

Dölj din hand

När du är spelförare finns det mycket att vinna på att försöka dölja din exakta hand och fördelning för försvarsspelarna. De får då mycket svårare att avgöra vad som är det bästa försvarsspelet och du kommer ofta att erhålla extra stick som ibland till och med kan avgöra om du går hem eller bet i dina kontrakt. Och i partävling är ju VARJE stick poänggivande även om det bara gäller eventuella övertrick.

Dagens giv

Jag spelar den avslutande partävlingen under årets svenska bridgefestival som spelades på nätplattformen Realbridge. Min partner är Andreas Westman som jag även spelade Chairmans Cup med tidigare under veckan. Jag tar som Syd upp följande spännande hand:

Genomgående 8-kortsfärger är inte precis vardagsmat så jag förväntar mig en intensiv budgivning eftersom övriga vid bordet dels är korta i ruter och dessutom har de övriga 29 Hp av de totala 40 Hp som finns.

Budgivningen

Min partner öppnar i första hand med 1NT som visar en jämn hand med 15-17 Hp. Öst kliver nu in med 2Kl som ska visa minst 5-4 i högfärgerna, det vill säga inte visar någonting om hans klöver. Han kan till och med vara renons i klöver.

Jag har nu 2 huvudsakliga alternativ för min fortsatta budgivning:

Jag kan antingen välja att bjuda handen ”vetenskapligt”. Jag skulle då till exempel kunna bjuda 3Kl som är ett överföringsbud och alltså visar ruter. Detta för att om möjligt få spelföringen i ett ruterkontrakt på min partners hand för att skydda hans kort i hjärter och klöver från att bli genomskjutna i utspelet. Därefter skulle jag på min partners förväntade 3Ru hoppa till 4Sp som eftersom det är en av Östs visade färger visar renons och ber Andreas bedöma om anpassningen är bra eller dålig. Har han lite poäng eller möjligen bara esset i spader (så han kan saka en förlorare på min hand) ser han att hans övriga honnörer är verksamma och kan nu antingen essfråga eller bjuda slam direkt.

Eller så kan jag ta den så kallade direktmetoden och bjuda 6Ru direkt. Nackdelen med det är som sagt att vi eventuellt får spelföringen på fel (min) hand medan fördelen är att Väst måste gissa vilken färg han ska spela ut samt att min hand under hela spelet är dold för motståndarna vilket försvårar deras försvarsspel avsevärt.

Jag väljer så småningom det senare alternativet eftersom jag av egen erfarenhet vet hur svårt det kan vara att saka på en 8-kortsfärg. Jag bjuder alltså direkt 6Ru vilket också avslutar budgivningen. Budgivningen gick alltså kort och koncist:

NordÖstSyd
1 NT2 Kl6 Ru

Utspelet

Väst väljer att spela ut Hj10 och jag avvaktar med spänning träkarlens utseende. Om Andreas har HjK har ju Öst HjA och HjQ och de tar förmodligen dessutom en stöld i Hj. Jag skulle då gå minst 2 straff i kontraktet och få en bottennotering.

Träkarlen

Dessbättre lägger Andreas upp bland annat HjA och jag kan överblicka:

Jag tar förstås för HjA och bekänner med ja vadå?

Spelplan

Det är som sagt viktigt att maskera sin hand när man är spelförare. Första steget i detta är att bekänna med HjJ i första stick. Skulle jag bekänna med 8an eller 9an så vet ju Öst att jag har kvar knekten. Väst kan inte ha knekten eftersom ha skulle ha spelat ut den från J10 i hjärter. Om jag däremot bekänner med HjJ måste han gissa huruvida jag har HjJ singel (och hans partner i så fall spelat ut från 1098x) eller om jag har Jxx i hjärter och Väst spelat ut från 10x eller 10 singel i hjärter.

Jag räknar därefter mina säkra stick och kommer upp i 1 klöver 8 ruter och 1 hjärter totalt 10 stick. Jag behöver alltså 2 ytterligare stick. Dessa kan jag få dels om klövermasken går bra (ger 2 ytterligare stick) och dels om jag kan stöldpressa ut Östs förväntade SpA (ger 1 ytterligare stick).

Det kan nu vara frestande att omedelbart pressa ut Östs SpA eftersom jag är inne på bordet. Dock måste jag sedan ändå maska i klöver för att kunna få mina begärda 12 stick och om den går bra har jag inga problem att ta alla 13 sticken. Men om jag börjar med att stjäla esset och klövermasken sedan sprickervet ju Öst vid det laget att jag inte har några spader kvar och kommer som enda chans att ta för kung och dam i hjärter.

Hur försvåra?

Om jag däremot slår den nödvändiga klövermasken innan jag spelar spader måste Öst gissa huruvida han ska försöka ta för SpA eller ta för sina hjärterstick. Notera också att om jag valt att överföra så att Andreas hade varit spelförare så hade Öst kunnat se mina kort som träkarl och vetat att det var i hjärter han skulle ta straffen.

Jag spelar alltså in mig i ruter för att omedelbart maska i klöver. Jag trumfar alltså inte ens ut utifall att det är Öst som har den sista rutern eftersom Väst då kanske kan markera i hjärter eller spader och på detta sätt hjälpa Öst med sitt beslut.

Dessbättre går klövermasken bra och jag spelar nu SpK som Öst täcker med SpA. Jag stjäl förstås och trumfar därefter ut. Jag har nu 12 säkra stick och kan tillfälligt andas ut. Hade det nu varit lagtävling hade jag tagit 12 stick utan att upprepa klövermasken. I lagtävling kan man normalt sett riskera 1 IMP som inte brukar vara avgörande men inte 12-13 IMP som ju ofta kan avgöra hela matchen. Öst kan ju ha varit listig och lagt lågt från KlK eftersom han förväntar sig att jag ska upprepa klövermasken. Dock bedömer jag att Öst inte skulle hitta det försvaret.

I partävling däremot är varje stick normalt poängutslagsgivande om det är samma kontrakt men jämför sig med vid de andra orden. Här gissar jag på att även många andra har bjudit 6Ru så jag vill helst ta maximalt antal stick. Jag upprepar alltså klövermasken och håller återigen andan…

Som förväntat går även den andra klövermasken bra och jag går alltså hem med en övertrick i mitt kontrakt. Jag kommer nu bara att förlora gentemot de par som eventuellt bjudit 7Ru med hemgång men de kan jag givetvis inte göra något åt hursomhelst.

Hela sitsen

När hela sitsen är

kan försvaret som synes inte påverka utgången av brickan. Otur för dem men ibland får man en dålig bricka utan att kunna göra något.

Resultatet.

När scorerna kommer upp efter ronden visar det sig att vi får en 5-delad topp av totalt 22 resultat. Hade jag däremot bara tagit mina 12 stick hade vi bara fått en bit under medel eftersom 6Ru var ett populärt kontrakt vid många av borden.

Sens moral

Försök dölja din hand om möjligt, både i budgivningen och i spelet. Det gör dig mycket svårare att möta och leder också till att dina motståndare ofta famlar i mörkret.

Ta dina säkra stick om det är lagtävlingsberäkning så länge du får hem ditt kontrakt men försök om möjligt att göra övertrick om det är partävlingsberäkning och du bedömer att du sitter i ett normalkontrakt. Fast sitter du t.ex. i 1NT redubbelt och har 7 säkra stick sitter du ju redan på en ren topp normalt sett och bör inte riskera några övertrick ifall du riskerar att gå bet.

För övrigt kom vi 3a (av 44) i tävlingen 1(!) poäng efter tvåan och 11 poäng efter ettan. Som en klen tröst var vi bara 1 poäng före fyran…. Jämnare tävling får man leta efter 😮

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredJOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Avancerat Budgivning Slambudgivning Spelföring Tävling

Hitta anpassningen vid slambudgivning

Bridge kan vara vackert!

Ibland får man till en ovanligt vacker budgivning och bjuder en bra slam utan att förfoga över de rekommenderade 33 poängen. Detta gäller framförallt när man har perfekt anpassning och kan ta reda på det under budgivningen. Ett bra kännetecken på en sådan lyckad budsekvens är när man kommer ihåg brickan långt efter att den är spelad 🤩

Tävlingen

I Chairmans Cup som har spelats nu i veckan lyckades mitt lag gå vidare från 16-delsfinalen genom att vinna med endast 7 IMP, så dagens bricka var helt avgörande (tillsammans med en del andra brickor givetvis). Det var framför allt min partner Andreas Westman som insåg att vi kunde ha slam i korten och drev på i budgivningen.Handen

Jag tar som Syd upp följande hand:

Budgivningen

Då vi spelar med 5-korts högfärgsöppningar öppnar jag med 1Ru som lovar minst 3-kortsfärg. När jag som här har 4-4 i lågfärgerna öppnar vi med 1Ru och inte 1Kl.

Andreas svarar 1Hj vilket lovar minst 4 hjärter och normalt minst 6 poäng (som man ibland kan pruta lite på…). Jag visar min andra färg med 1Sp som inte lovar 4 ruter ännu, jag kan till exempel ha fördelningen 4333.

Andreas bjuder nu 2Kl som är så kallat fjärdefärgskrav och kräver till minst utgång. Budet visar alltså ingenting om hans klöverinnehav, han kan till och med vara renons i klöver. Jag förväntas nu visa extra färglängder och/eller håll i klöver. Eftersom jag inte har några extra färglängder men håll i klöver bjuder jag nu 2NT.

Eftersom vi båda vet att vi ska till utgång kan vi, innan vi når 3 NT, passa på att visa mer om våra händer för att se om vi ska till slam. Andreas återkommer med 3Ru som visar att han har stöd i ruter och är intresserad av att spela utgången/slammen i den färgen. Jag bjuder 3Sp vilket visar värden i spader och att jag är intresserad av att passera 3NT.

Nu kommer 4Ru från Andreas och jag kontrollbjuder 4Hj. I det här fallet betyder det singel eller renons eftersom jag skulle ha bjudit 3Hj på 3Ru om jag haft ess eller kung i hjärter. Andreas som har 4 hackor i hjärter vet nu att anpassningen är perfekt och bjuder essfrågan 4NT.

Efter att jag visat mitt ess avslutar han så budgivningen med 6Ru. Budgivningen gick alltså

Utspelet

SydNord
1 Ru1 Hj
1 Sp2 Kl (fjärdefärgskrav)
2 NT (klöverhåll)3 Ru (ruterstöd)
3 Sp (värden)4 Ru
4 Hj (kontroll)4 NT (Essfråga)
5 Kl (ett ess)6 Ru
Väst spelar ut HjA och Andreas lägger upp sina kort.

Träkarlen

Jag kan nu överblicka en utmärkt slam:

Väst fortsätter med HjK och jag stjäl förstås med Ru2.

Spelföringen

Jag kan räkna in 5 ruterstick, 2 spaderstick och 2 klöverstick, summa 9 stick. Om jag vill slippa att gissa var SpQ sitter behöver jag alltså 3 hjärterstölder på min hand för att komma upp i de tolv begärda sticken.

Dummy reverse

Att på detta sätt stjäla kort på den egna handen i stället för på bordet kallas Dummy revers eller omvänd träkarl. Det är en ganska ovanlig metod men något man bör behärska, åtminstone på elitnivå.

För att kunna stjäla den sista hjärtern med RuQ (så att inte Väst kan stjäla över ifall han har 3-korts hjärter) krävs det att trumfen inte sitter 4-0 hos motståndarna. Så jag börjar med att spela in bordet med låg ruter till RuA.

Båda motståndarna bekänner dessbättre.

Därefter stjäl jag bordets tredje hjärter lågt varefter jag tar för KlA och stjäl en klöver lågt. Jag kan nu stjäla bordets sista hjärter med RuQ och spela in bordet på SpA. Därefter trumfar jag ut med bordets RuK och RuJ och kan sedan saka bordets förlorande spader på KlK. Eftersom motståndarna bekänner hela tiden klarar jag alltså mitt kontrakt!

Vi får därmed in 1370 för lillslammen då vi är i zonen.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att våra motståndare inte upptäckt den fina anpassningen utan nöjt sig med 5Ru så vi vinner 750 poäng (lillslamsbonusen) på brickan vilket även räcker för att vinna hela matchen 😃

Bra bjudet?

Ja, framförallt Andreas bjöd bra som anade den goda anpassningen redan tidigt i budgivningen. Själv svarade jag mest på tilltal men det räckte bra denna gång…

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredJOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Avancerat Försvarsspel Spelföring

Knivskarp duell på hög nivå!

Försvaret eller spelföraren?

Ibland hittar försvaret på något helt oväntat. Spelföraren måste då finna motmedel eller erkänna sig besegrad. Möter man dessutom någon bekant kan det bli en prestigefråga vem som går segrande ur duellen! Öst nedan var Joe Grue, en av USA:s bästa yngre spelare – och de yngre vill ju ofta göra något spektakulärt.Handen

Jag spelar med Anders Morath som partner, och tar som Syd upp följande hand:

Budgivningen

Jag öppnar förstås med 1Ru som visar minst 13 poäng och minst 4 ruter. Anders svarar 1Hj och jag bjuder 1NT som visar 12-14 honnörspoäng och en jämn hand. Anders bjuder nu 2Ru som är ett konventionellt bud: utgångskrav och ber mig bjuda oredovisade färglängder. Eftersom jag har en ruter mer än jag lovat bjuder jag därför 3Ru. Anders bjuder då 3Hj som visar en 5e hjärter och ber mig stöda hjärtern om jag har 3 hjärter.

Eftersom jag bara har 2 hjärter bjuder jag nu 3NT vilket avslutar budgivningen eftersom alla passar. Slutbudet blir alltså 3NT med mig som spelförare och hela budgivningen gick

SydNord
1 Ru1 Hj
1 NT2 Ru (utgångskrav, vill se oredovisade färglängder )
3 Ru (en ruter mer än visat)3 Hj (har5, stöd om du har 3)
3 NT
Utspelet

Väst spelar ut Sp2 enligt 10-12, han har alltså 3 spader eller 5 spader.

Träkarlen

Min partner lägger upp sina kort och jag kan överblicka:

Säkra stick

Jag har ännu så länge bara fem säkra stick: ett i spader, ett i ruter och tre i klöver. Jag behöver alltså godspela ytterligare 4 stick.

Spelplan

Min spelplan är att godspela 1 stick i hjärter samt 3 ytterligare (utöver esset) i ruter. Detta skulle tillsammans med mina säkra 5 stick innebära de 9 stick jag behöver för att spela hem mitt kontrakt.

Första stick

Om Väst har spelat ut från KDxxx i spader ska jag nu ta för SpKn. Men om utspelet är från K10xxx eller D10xxx har ju Öst Dx respektive Kx och då ska jag lägga lågt från bordet eftersom Öst då tvingas ta för sin höga honnör varefter jag kan maska ut Västs honnör med SpKn.

Eftersom KDxxx bara är EN sits och K10xxx/D10xxx är TVÅ sitsar är det DUBBELT så stor chans att lägga lågt från träkarlen. Dessutom kunde ju Väst ibland ha valt att spela ut kungen från KDxxx vilket ytterligare talar för att lägga lågt.

Tyvärr tar Öst för Sp10 och returnerar ytterligare en spader, 4an denna gång. Väst sätter i SpD och jag måste bestämma mig för om jag återigen ska lägga lågt eller ta för SpA nu. Om Väst från början har KDxxx har ju Öst inga spader kvar, och jag kan då lika gärna ta för SpA. Om Väst däremot har spelat ut från Dxx i spader ska jag lägga lågt en gång till för att försöka blockera färgen. Om jag sedan kan hålla Öst utanför spelet får han inte för sin sista spader.

Jag lägger därför återigen en låg spader från bordet och Väst fortsätter attacken genom att spela ytterligare en spader.

Oväntat sak!

Öst har som jag misstänkte inga spader kvar och sakar nu RuK på SpA!!!

Hur sitter rutern?

Öst försöker uppenbarligen skapa en ingång till sin partner för att kunna ta för sina höga spader. Om rutern sitter t.ex Knxx hos Väst och Kxx hos Öst kommer ju Väst in på sin RuKn innan jag hunnit få mina 4 ruterstick och tar straffen i spader. Hade inte Öst hittat det vackra saket av RuK hade jag spelat låg ruter från bordet och maskat med RuD. Jag hade sedan gått in på bordet och spelat bordets sista ruter. Lägger nu Öst lågt tar jag för RuA och spelar in honom på RuK, sätter han i RuK duckar jag och fäller sedan Västs RuKn med mitt RuA. I båda fallen håller jag Väst utanför spelet. Den elake Öst har dock spolierat detta genom att saka RuK! Jag tror alltså att Väst har minst Knxx i ruter och behöver alltså godspela mina stich någon annanstans.

Var finna bröd i öknen?

Min enda återstående chans är nu att godspela mina stick i hjärter. Eftersom jag numera har 1 spaderstick, 2 ruterstick och 3 klöverstick behöver jag godspela 3 stick i hjärter. Men jag måste vara mycket försiktig!

Om Väst har HjA har jag givetvis ingen chans, då tar han ju för HjA och ytterligare 2 spaderstick för straffen. Men jag måste också gardera mig så han inte kommer in om han har t.ex Kn10x eller Kn9x i hjärter. Om jag nu spelar hjärter till kungen (eller damen) direkt kan ju Öst ta för esset och sedan kommer Väst alltid att komma in på HjJ innan jag fått mina 9 stick.

Så jag går nu in på handen med ruter till mitt ess och spelar låg hjärter upp mot träkarlens KQ842. När Väst bekänner med Hj5 nöjer jag mig med Hj8 varpå Öst vinner sticket med Hj10.

Mera ruter genom att lägga Hj

Öst fortsätter med ytterligare en ruter men eftersom jag spelar på att Väst har kvar Knx i ruter tar jag för ruter dam. Jag spelar förstås ytterligare en hjärter och täcker Västs Hj7 med HjD. Öst stretar emot genom att lägga HjKn men eftersom min enda chans numera är att hjärtern ska sitta 3-3 från start spelar jag återigen hjärter, nu från bordet. När Öst tar för HjA och Väst bekänner är hjärtern äntligen godspelad 😁. Öst har ju numera bara klöver kvar och efter hans framtvingade klövervända tar jag enkelt resten och går hem i mitt kontrakt. Jag tappar bara 2 stick i spader och 2 stick i hjärter.

Hela sitsen

såg inte oväntat ut såhär:

Som synes var säkerhetsspelet i hjärter onödigt denna gång men hade ju varit nödvändigt med många andra hjärter-sitsar.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att Öst (föga oväntat…) inte hittat det spektakulära motspelet att saka RuK på 3e spadern. Spelföraren har då enkelt godspelat rutern och därefter gett bort stick till HjA och även han fått sina 9 stick. Det hela slutar alltså med en likabricka trots den vackra duellen mellan Öst och mig vid mitt bord!

Attack och kontraattack

Denna gång var det jag som drog det längsta strået i vår knivskarpa strid men nästa gång är säkert Joe Grue (Öst) revanschsugen!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required


 

 


JOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning

Storslambudgivning med splinter

Alla stick

på en bridgegiv är förstås ganska ovanligt att ta. Man bör vara väldigt säker på 13 stick för att bjuda storslam eftersom skillnaden mellan lillslam med hemgång och storslam med bet är avsevärd. Man måste därför redan i budgivningen ta reda på att man kan ta alla stick.Handen

Jag tar som Syd upp följande fina hand med 13 hp:

Budgivningen

Min partner öppnar med 1Ru som visar minst 4 ruter och minst 13 poäng. Jag svarar förstås 2Kl som lovar minst 10 poäng och minst 4 klöver. Min partner återbjuder nu 3Hj som är ett splinterbud. Det visar att han har kort hjärter (singel eller renons) och minst 4-kortsstöd i klöver. Hade han haft 4-korts hjärter hade han istället bjudit 2Hj.

Detta passar förstås perfekt mot min hand. Jag vet nu att vi inte har något tapp i den färgen eftersom jag kan stjäla mina 2 hjärterförlorare på bordet. Dessutom har jag inga poäng bortslösade i hjärter, hade jag haft HjD och HjKn hade de inte varit till någon nytta. Jag har också 2 fler trumf (klöver) än jag har lovat och 3 poäng utöver de 10 som jag har lovat.
Allt sammantaget ser det mycket lovande ut och jag avser att undersöka möjligheterna för att bjuda minst lillslam och förhoppningsvis storslam. För att detta ska lyckas måste jag ta reda på vad partnern har i ruter och spader samt försäkra mig om att vi har alla ess (för storslam) eller saknar högst ett ess (för lillslam).
Kontrollbudgivning

Eftersom vi redan har bestämt att vi ska spela med klöver som trumf (eller möjligen 3NT) är alla bud nu kontrollbud med klöver som trumf. Det innebär att alla färgbud förutom klöver visar renons, singel, ess eller kung.

På 3Hj bjuder jag därför 4Kl. Eftersom jag går förbi 3Sp har jag ingen kontroll i spader och eftersom jag inte bjuder 3NT utan 4Kl berättar jag för min partner att vi inte ska spela 3NT utan att klöver är trumf. Min partner bjuder nu 4Ru som kontrollbud. Han visar samtidigt att han även har kontroll i spader eftersom jag ju förnekade spaderkontroll genom att inte bjuda 3Sp. Eftersom jag vet att han har kort hjärter är jag tämligen säker på att hans kontroller i ruter och spader består av ess och kungar, man har ju sällan singeltons i 2 färger på samma giv. Jag bjuder nu 4Hj för att visa min hjärterkontroll. Min partner återkommer nu med 4Sp. Eftersom han redan visat ess eller kung i spader visar han nu ytterligare ett högt kort. Jag vet därför att han har både ess och kung i spader. Eftersom jag själv har spader dam vet jag nu att jag kan saka eventuella ruterförlorare på partnerns kvarvarande spaderhonnörer så småningom. Nu är det bara frågan om vi har tillräckligt med ess för att bjuda slam.

Essfrågan

Jag bjuder därför 4NT som essfråga. Min partner svarar 5Kl som visar 0 eller 3 ess av 5 där trumfkungen är ett ess. Med tanke på att min partner öppnat budgivningen kan det inte gärna var 0…

Jag har ju själv 2 ess så jag vet nu att vi har alla 5 essen. Jag kan räkna in minst 3 stick i spader (A + K + D), HjA + 2 hjärterstölder, RuA samt 6klöverstick på min hand. 3+3+1+6=13 så jag kan med stor säkerhet avsluta budgivningen med 7Kl!

Hela budgivningen

har alltså gått:

SydVäst NordÖst
1 RuPass
2 KlPass 3 Hj (Splinter)Pass
4 Kl (ej spaderkontroll)Pass4 Ru (Ruter- och spaderkontroll)Pass
4 Hj (kontroll)Pass4 Sp (ytterligare sp-kontroll)Pass
4 NT (Essfråga)Pass5 Kl (0 eller 3 ess, här 3 ess)Pass
7 Kl

Hela sitsen

när hela sitsen är:

är spelföringen enkel och jag tar mina 13 stick efter att ha trumfat ut, stulit två hjärter och sakat min ruterknekt på SpK.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig våra motståndare inte använt sig av splinterbud och därför stannat redan i 6Kl. Vi vinner alltså 500 poäng på brickan 😃

Sens moral

Om du har bra konventioner, använd dem!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Minnesvärd spelföring

Skönheten i bridge

Ibland får man till en budgivning, spelföring eller ett försvarsspel som man kommer ihåg en lång tid efteråt, ungefär som en vacker tavla!För någon månad sedan fick jag till en spelföring som jag fortfarande kommer ihåg, till och med nästan alla hackor från spelet.

Jag var tvungen att göra en hel del antaganden vartefter spelet framskred för att kunna hitta en sits där jag kunde gå hem men det är ibland nödvändigt när det ser hopplöst ut!

Handen

Jag tar som Syd med egen giv och ingen i zon upp följande fina hand:

Budgivningen

Jag öppnar med 1Sp som visar minst 4 spader och ca 13-21 poäng. Jag har ju 18 honnörspoäng och 2 fördelningspoäng, alltså 20 totalt och nästan maximum för mitt öppningsbud.

Väst passar och min partner svarar 1NT som normalt sett lovar 6-11 honnörspoäng men det kan också vara lite svagare än så eftersom det ofta blir svårare för motståndarna att bjuda och kanske hitta en egen utgång om de tror att vi har minst halva honnörsstyrkan som finns ute.

Öst kliver nu in med 2Ru som normalt visar minst 5 ruter och minst 10 poäng.

Jag har nu 2 olika möjligheter. Jag kan direkt hoppa till 4Sp vilket är vad vi normalt sett ska spela. Jag kan också dubbla 2Ru. Det är en upplysningsdubbling som visar att jag inte har en minimal öppningshand och ber min partner bjuda något eller möjligen straffpassa om han minst 4 fina ruter.
Jag väljer efter en kort fundering att dubbla 2Ru. Min plan är att bjuda 3NT om min partner bjuder 3Kl eftersom det ofta är lättare att ta 9 stick i NT än 10 stick i 4Sp, och att bjuda 4Sp på alla andra bud från min partner(bortsett från om han straffpassar förstås men då lär 2Ru gå för ett telefonnummer:-))

Min partner svarar dock 2Sp som normalt sett visar 3 spader och jag avslutar budgivningen med 4Sp.
Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
1 SpPass1 NT2 Ru
DPass2 SpPass
4 SpPassPassPass

Träkarlen

Väst spelar ut Ru4 och jag kan överblicka följande:

Spelföringen

Jag konstaterar att min partner rabatterat en hel del på sitt 1NT-bud och att detta inte blir någon enkel match… Jag kan räkna in 6 spaderspel, 1 hjärterspel om HjA sitter rätt, RuA och en ruterstöld samt ett klöverstick om KlA sitter före KlK. Detta skulle ge totalt 10 stick men efter Östs inkliv är det stor risk att KlA sitter fel och då får jag bara 9 stick även om HjA sitter före esset.

Den utspelade ruterfyran går till Östs kung och mitt ess. Normalt spelar man ut 3e från topp i partnerns bjudna färg. Eftersom Öst gick upp med kungen har Väst troligen Dxx eftersom de flesta lägger damen om de har både dam ock kung för att underlätta för partnern.

Jag spelar nu Kl7 och Väst bekänner omedelbart med Kl9. Med så många klöver på bordet tar de flesta för esset om de har det eftersom det är stor risk att jag har singel-klöver och de därmed aldrig får för esset. Jag tror därför att esset sitter bakom kungen varför det är meningslöst att sätta i kungen. Jag nöjer mig därför med Kl10 varpå öst vinner sticket med KlD.

Motståndarna spelar med markeringarna, Schneider-Malmö. dvs ett högt kort är antingen dåligt i färgen eller – om det är en längdmarkering – ett udda antal kort. Därför tror jag att Väst har 3 eller möjligen 5 klöver eftersom han bekände med 9an. Om han har 3 klöver är dessa antingen Kn9x eller 9xx. De flesta försvarsspelare är oftast ärliga när de lägger sina kort för att inte lura sin partner och eftersom Öst tog för KlD tror jag inte han har KlKn också och jag sätter därför Väst med Kn9x i klöver.

Öst vänder nu med Ru10 och eftersom jag ogärna vill ha HjK genomskjuten täcker jag med RuKn och låter Väst vinna sticket med sin förväntade RuD. Han vänder nu med HjD till Östs HjA och jag bekänner förstås med Hj8. Försvaret har nu redan tagit 3 stick och jag måste ta resten för att gå hem i mitt kontrakt.

Öst vänder med Hj3 och jag tar för kungen. Jag kan nu visserligen stjäla min kvarvarande ruterhacka men jag måste också på något sätt ställa ett klöverstick för att bli av med min förlorande Hj10. För att kunna ställa ett klöverstick och ta för det behöver jag 3 ingångar till bordet, 2 för att stjäla klöver och 1 för att hämta mitt godspelade klöverstick. De enda möjliga ingångarna är bordets 3 spaderhackor så jag måste maska med Sp8 och hoppas att Väst har Sp9!!! Det trodde man inte vid en första anblick att jag behövde en spadermask:-)

Så jag spelar nu Sp5 och maskar med Sp8 medan jag håller tummarna… När masken lyckas spelar jag KlK från bordet som öst måste täcka för annars kan jag direkt saka min Hj10 och gå hem i kontraktet.

Jag stjäl förstås högt eftersom jag måste spara min låga spader för att komma in på bordet igen. När jag spelar in bordet med min sista spaderhacka till bordets Sp10 bekänner båda motståndarna så det är alltså uttrumfat.

Jag har ju redan tidigare bestämt mig för att Väst har Kn9x i klöver från start och i så fall har han bara KlKn kvar nu. Jag spelar därför Kl2 till stöld och till min glädje faller nu KlKn! Jag kan nu stjäla min ruterförlorare och ta för den numera höga klövertian på vilken jag sakar Hj10. Sen har jag bara höga trumf kvar och tar resten. Hemgång och +420 känns fint:-)

Observera att jag tog hela 4(!) stick med träkarlens ynka 3 honnörspoäng 😄

Jämförelsen

Vid andra bordet har spelföraren direkt spelat klöver till KlK varefter kontraktet inte längre har någon chans och går en straff. Vi vinner alltså 470 poäng på brickan.

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required