Kategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning

Vacker slambudgivning i NM

Mer från NM

Idag tänkte jag skriva om ytterligare en vacker bricka från Nordiska Mästerskapen online som spelades helgen 29-30 maj.

Jag och min partner Peter Fredin mötte här Norges Bakke-Grude och vi presterade en fin budgivning som passade vårt system perfekt.

Handen

Jag tar som Syd med ingen i zon upp denna fina hand:

Budgivningen

Jag öppnar i första hand med 1Hj som visar minst 5 hjärter och minst 13 poäng som vi spelar. Peter svarar 1Sp som visar minst 4 spader och minst 6 poäng. Jag återbjuder nu 2Kl. Detta är ett konventionellt bud som visar tillägg, antingen 14-16 hp med minst 6 hjärter eller minst 17 hp, med minst 5 hjärter.

Vi siktar mot slam

På mina 2Kl svarar Peter med ytterligare ett konventionellt bud, 2Ru, som är ett positivt bud och visar minst 8 hp. Jag bjuder nu 2NT som visar minst 17 hp och någon 4-korts lågfärg. Denna bricka är det ingen hejd på de konventionella buden!

Peter frågar nu med 3Kl efter vilken lågfärg jag har. Hade jag nu haft 4-korts ruter hade jag svarat 3Ru (surprise, ett helt naturligt bud 😲) men jag svarar nu istället 3Hj som visar minst 6 hjärter och exakt 4 klöver.

Nu kan Peter äntligen bjuda ett naturligt bud, 4Kl som visar att vi ska spela med klöver som trumf och ber mig kontrollbjuda. Jag bjuder förstås 4Ru som visar ess, kung eller singelton/renons i ruter. Varpå Peter bjuder 4Sp, ess eller kung i spader (kortfärg kan han ju inte ha efter att ha bjudit 1Sp).

Jag vet nu att vi har kontroll i alla färger och kan därför fråga med 4NT(Blackwood) efter hur många ess Peter har. Jag får svaret 5Kl som visar 1 (eller 4) ess av 5 med klöver som trumf.

Äntligen slutbud

Eftersom jag vet att vi saknar ett ess kan jag nu avsluta budgivningen med 6Kl. Det blev en lång och krånglig budgivning med många konventionella bud innan vi nådde 6Kl. Hela budgivningen var alltså:
SydNord
1 Hj 13 p, 5+ hjärter)1 Sp 6+ poäng, 4+ spader
2 Kl (se ovan…)2 Ru positivt, 8+
2 NT 17+ hp, 4-korts lå3 Kl Vilken lå?
3 Hj 6+ hjärter, 4 klöver4 Kl Klöver trumf, v.g. kontrollbjud
4 Ru kontroll4 Sp kontroll
4 NT Blackwood5 Kl 1 eller 3 ess
6 Kl

1Hj-1Sp-2Kl-2Ru-2NT-3Kl-3Hj-4Kl-4Ru-4Sp-4NT-5Kl-6Kl. Inte mindre än 13 bud totalt vilket är mycket ovanligt!

Träkarlen

Väst spelar ut Ru7 och jag kan överblicka:

Spelet

Efter att öst tagit för RuA har jag stick över med 2 spaderstick, 6 hjärterstick och 5 klöverstick.

6Kl med jämn hemgång ger 920 poäng till de goda 👍

Jämförelsen

Det visar sig att även våra motståndare vid det andra bordet bjudit slammen men eftersom våra lagkamrater missat att spela ut ruter går det hem med ett övertrick för 940 poäng. Vi förlorar därmed 20 poäng på brickan men eftersom det är lagtävling är detta försumbart…

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Försvarsspel Internationellt Medelsvår Spelföring Tävling Utspel

Lightnerdubbling i NM

NM i Bridge 2021

Nordiska Mästerskapen i bridge fick inte oväntat genomföras digitalt på grund av coronan. Den spelades i 6 olika klasser helgen 29-30 maj. Öppna klassen vanns överlägset av Sverige på 146 poäng före Island på 106 poäng. För Sverige spelade Peter Bertheau-Simon Hult samt Peter Fredin i par med undertecknad 😁

Fredin-Sylvan vann även IAFen (den genomsnittliga IMPen per bricka) på fina 1,15 före Koivu-Aimala från Finland på 0,88.

Utspelsdubbling

Jag har tidigare skrivit om att man kan utspelsdubbla ett konventionellt bud för att vägleda partnern i utspelet. (Om du missat det inlägger, se Utspelsdubbling – SylvanBridge). Det finns också en annan sorts utspeldubbling!

Lightnerdubbling

Det är en så kallad Lightnerdubbling, uppkallad efter den amerikanske storspelaren Theodor Lightner. Det innebär att man dubblar motståndarnas slutkontrakt för att man vill ha ett ovanligt utspel. Oftast har man en renons eller så vill man ha utspel i träkarlens först bjudna färg.

Som utspelare får man då försöka lista ut vilket utspel dubblaren vill ha. Har man oväntad längd i en sidofärg har partnern troligen renons där och då spelar man ut den. Annars spelar man ut träkarlens först bjudna färg.

Handen

Den här given är från matchen mot Danmark. Peter Fredin och jag möter Kasper Konow – Michael Askgaard.

Jag tar som Öst upp följande hand:

Budgivningen

Nord-Syd är i zonen och Öst-Väst, dvs. Fredin och jag, är i ozon. Nord öppnar med 1Hj som visar minst 5 hjärter och minst 13 poäng. Jag passar eftersom jag är något för svag för att kliva in varpå Syd svarar 2Ru. Detta är ett konventionellt bud som visar minst 3 hjärter och är minst invit till utgång.

Min partner Peter Fredin kliver nu in med 3Kl. Nord återkommer med 3Sp som visar lite tillägg eftersom han passerar 3Hj och tvingar upp till minst 4Hj.

Jag har nu fint klöverstöd, singelton i motståndarnas färg och ruter kung. Eftersom jag ändå tänker bjuda 5Kl mot motståndarnas 4Hj kan jag lika gärna bjuda det direkt, jag tar ju därigenom bort budutrymme för motståndarna och gör det därmed svårare för dem att fatta korrekta beslut.

Kravpass

Syd passar nu vilket är ett så kallat kravpass, det vill säga han överlåter åt sin partner att avgöra huruvida de ska dubbla 5Kl eller bjuda över med 5Hj. Att det är kravpass beror på att Nord ju har krävt till minst 4Hj genom att bjuda 3Sp. Peter passar, och Nord väljer nu att bjuda över med 5Hj eftersom han tror att det går hem och att 5Klx blir billigare.
Efter ytterligare 2 pass dubblar nu Peter. Antingen tror han att 5Hj går straff oavsett ditt utspel eller så är det en Lightnerdubbling. Alla passar därefter och jag ska alltså spela ut mot 5Hjx.

Utspelet

Eftersom jag har hela 5 ruter är det troligt att Peters dubbling baseras på renons i ruter. Det är ju dessutom träkarlens först bjudna ”färg”! Jag väljer alltså att spela ut Ru2.

Träkarlen

lägger upp:

Spelet

Spelföraren tänker nu länge. Han vet ju inte att Peter kan vara renons i ruter eller om jag kanske har singelton i ruter. Till slut spelar han på ruter ess som Peter dessbättre kan stjäla 😆 Han returnerar en liten trumf varefter jag kan ta för ruter kung och därefter ge honom ytterligare en ruter-stöld. Vi får sedan även för spader ess och inkasserar fantastiska 800 i en frivilligt bjuden utgång!

Sitsen

såg ut så här:

Som synes av hela sitsen kunde spelföraren lagt låg ruter i stick 1 och därefter ”kommit undan” med -500.

Andra bordet

Vid andra bordet har våra lagkamrater dubblat Danmark i 5Kl och tagit in normala 300 för 2 dubblade straffar. Vi vinner alltså 800 + 300 för 1100 på brickan 👍

Bra konvention?

Ja, efter ett sådant resultat kan man inte låta bli att tycka att Lightnerdubbling är en bra konvention som alla bridgespelare bör använda sig av!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required


 

 


JOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling

Kvantitativ NT-budgivning

Slambudgivning med trumf

När ni har en gemensam trumf och så starka händer att ni är intresserade av att bjuda slam finns det en hel del metoder att tillgå. Till exempel Stenbergs 2NT med singelvisning, kontrollbud och 4NT essfråga.

Slambudgivning i sang

Om ni å andra sidan inte har någon gemensam trumf blir det genast svårare. Att visa upp eventuell singelton tillför ju inget eftersom du ändå inte kan stjäla i NT-spel. Och att kontrollbjuda fungerar också dåligt om ni inte har bestämt någon trumf.

Kvantitativ budgivning

Man behöver normalt sett ca 32-33 honnörspoäng för att bjuda 6NT (fördelningspoäng räknas ju inte i sang). Om din partner till exempel öppnat med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng och du själv har 16 honnörspoäng och en jämn hand skulle du alltså gärna vilja veta om din partner har 15, 16 eller 17 honnörspoäng. Du kan då bjuda ett kvantitativt 4NT som ber partnern bjuda slam med 16 fina eller 17 poäng men passa med 15 eller halvrisiga 16 poäng. 4NT är alltså inte essfråga om ni inte har hittat någon gemensam trumf.

Handen

Jag möter det norska världsparet Helgemo-Helness i en kvartsfinal i en stor tävling på nätet och tar upp följande fina hand:

Budgivningen

Jag öppnar som Syd med 2NT som visar 20-21 honnörspoäng och en jämn hand. Väst passar och min partner svarar 4NT som alltså är ett kvantitativt bud och visar 11-12 poäng normalt sett utan 4-korts högfärg. Jag har maximum för mina 20-21 poäng och dessutom en fin 5-kortsfärg (min 5e klöver ger förhoppningsvis ett extra stick) och höjer därför till 6NT.
Spelet

Väst spelar ut en låg spader och jag kan överblicka:

Jag har 3 spaderstick, 3 hjärterstick, 2 ruterstick ock 2 klöverstick ”från taket”. Jag behöver alltså 2 stick till. Dessa kan jag få antingen i klöver om den sitter 3-2 eller om jag kan maska ut minst en klöver-honnör genom öst. Skulle inte det gå kan jag maska ut ruter dam och få 2 stick till i den färgen istället.

Så jag börjar med att ta spader-utspelet på handen med SpA och lägger sedan ner KlA. Båda motståndarna bekänner lågt. Jag försöker nu säkerhetsbehandla klövern genom att gå in på bordet på SpD och spela en liten klöver upp mot handens kvarvarande K1092. Om nu öst bekänner med KlD eller KlKn kan jag enkelt ta för KlK och ge bort ett klöver-stick till den kvarvarande honnören och därigenom få mina 2 extrastick. Om öst lägger en liten klöver kan jag spela Kl9 som jag antingen får för eller också tar väst för KlD eller KlKn. I båda fallen har jag återigen mina 2 extrastick.

Tyvärr bekänner inte öst så klövern sitter alltså DKnx bakom ovh jag kan inte godspela några klöverstick utan att väst får 2 stick och därmed straffar kontraktet. Jag måste nu istället få 2 extra ruterstick och ska gissa vem som har ruter dam.

Sannolikhet

Eftersom väst har 4 klöver och öst bara en klöver har öst fler ”lediga platser” för en eventuell ruter dam, närmare bestämt 12 mot 9 lediga platser.

Jag spelar alltså in bordet och släpper RuKn runt. Tyvärr spricker masken och jag går alltså en straff i kontraktet. Tråkigt, men ibland lönar det sig inte att spela med oddsen!

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att de vid andra bordet bjudit 6Kl som förstås går en straff med den oturliga 4-1-sitsen bakom. Det blir alltså en lika-bricka eftersom båda lagen betalar ut 50. Mycket väsen för ingenting skulle man kunna säga:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning

Voidwood – essfråga med renons

Att man kan fråga partnern efter ess med konventionen Blackwood känner nästan alla bridgespelare till. (Döpt efter Easly Blackwood som uppfann konventionen på 1940-talet). Enkelt uttryckt går den ut på att man bjuder 4NT varpå partnern svarar stegvis hur många ess han har.

Varför Voidwood?

Men om man är renons i någon färg är man vanligen bara intresserad av essen i de övriga färgerna eftersom man omedelbart kan stjäla i renonsfärgen. En betydligt modernare konvention som hanterar detta är Voidwood (Void = renons) vilket innebär att man frågar efter partnerns ess utanför renonsfärgen.

Hur går det till?

Oftast är Voidwood ett hopp till den färg man är renons i: 5 i lågfärg eller möjligen till 4 i högfärg efter att man kommit överens om en gemensam trumf.

Partnern svarar stegvis på antalet ess men räknar alltså inte med esset i frågefärgen eftersom partnern är renons i den färgen.

Svarsskalan

Om den som frågade bjöd 5 ruter betyder alltså budet omedelbart över – 5 hjärter – 0 ess, budet två snäpp över – 5 spader – 1 ess osv. Ruter ess räknas inte med när man svarar eftersom det är den färg partnern är renons i.

Exempel på budgivning

SydNord
1Hj: 11-21hfp, minst 4Hj3Hj: 10-12 hfp, minst 4Hj
5Kl: Renons i klöver.
Frågar efter ess men vill inte att Kl A ska räknas
5Hj: Ett ess (och möjligen även Kl A)
6Hj: Då ska vi spela lillslam i hjärter.

En hel giv

Voidwood går också ibland att använda tillsammans med andra konventioner och specialbud på elitnivå. Här kommer ett vackert exempel på detta från en tävling på nätet jag och min partner Anders Morath spelade nyligen.

Handen

Du tar som syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Du öppnar med 1Hj som visar minst 5 hjärter och 11-21 totalpoäng.
Din partner svarar 2Ru som är krav till utgång och lovar minst 5 ruter med en topphonnör (ess, kung eller dam) i ert system.
Du bjuder nu 2Sp som visar minst 4 spader och minst cirka 15 poäng, varpå din partner bjuder 3Hj som lovar 3-korts hjärter. Ni vet nu att hjärter ska vara trumf eftersom ni har minst 8 hjärter tillsammans.

I det här läget betyder 4Hj minimihand. Med hyfsad hand börjar man kontrollbjuda. Har man en riktigt bra hand bjuder man ett reläbud – alltså budet direkt över 3 hjärter. Du har en riktigt bra hand och bjuder därför reläbudet 3Sp som är en stark slaminvit i hjärter.
På detta bjuder din partner 3NT som lovar kontroll i spader! Det är det bud man tar till när det bud man ville använda som kontrollbud, 3 spader, använts som reläbud. Det är ingen hejd på konstiga bud från er denna giv!!

Du kan redan nu räkna in
2 stick i spader. Du har esset och partnern har antingen SpK eller singel-spader så att du kan stjäla en spader
5 eller 6 stick i hjärter beroende på om partnern har HjA eller inte
5 stick i ruter. Din partner har ju lovat en honnör och har därför minst Dxxxx i ruter där du har ess och kung.
Totalt 12 eller 13 stick beroende på om din partner har HjA eller inte. Du behöver alltså ta reda på det för att bestämma om ni ska spela lillslam eller storlam.

Om du nu essfrågar med 4NT och får ett ess vet du ju inte om det är HjA eller KlA. Inte så bra att bjuda 7Hj utan trumfess 😳 Det är nu du kan använda Voidwood!

Äntligen Voidwood

Du hoppar alltså till 5Kl från 3NT. Eftersom ni har kommit överens om trumffärg är detta essfråga med renonsklöver och frågar efter ess utanför klövern. Din partner svarar nu passligt 5Hj som visar ett ess. (5Ru, budet direkt efter frågebudet 5Kl, hade visat noll ess). Detta måste vara HjA eftersom du har de övriga essen.

Du bjuder nu förstås 7Hj och vet att det kommer att gå hem om det inte sitter mycket snett i trumf eller ruter.

Hela budgivningen

gick alltså såhär:

1 Hj (5-korts)2 Ru (5-korts, honnör)
2 Sp (4-korts)3 Hj (3-korts. Fastslår hj som trumf)
3 Sp (Tillägg)3 NT (Spaderkontroll)
5 Kl (Essfråga med renonsklöver)5 Hj (1 ess)
7 Hj

Träkarlen

Efter utspelet som är en liten ruter kan du överblicka:

Spelet

När rutern sitter 3-2 tar du enkelt din hemgång, du har till och med 1 stick över, totalt 14!

Jämförelsen

När motståndarna vid andra bordet har stannat i lillslam får ni en fin vinstbricka och kan skryta lite med er fina budgivning för era lagkamrater:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Försvarsspel Korträkning Tävling Utspel

Oväntad vända

Ibland kan man som försvarare hitta en osannolik vända om man lyckas dra de rätta slutsatserna av budgivningen och de första sticken.

I observationstävlingen inför landslagsuttagningen helgen 27-28/2 som min partner Peter Fredin och jag vann 😊 förekom dagens bricka:

Handen

Jag tar som syd upp följande hand:

Budgivningen
Alla är i zonen och öst öppnar i första hand med 2NT som visar 20-21 honnörspoäng och en jämn hand. Jag passar förstås och väst bjuder 3Kl som är högfärgsfråga, precis som 2Kl på öppningsbudet 1NT. Öst svarar 3Ru som förnekar 4 kort i någon högfärg varefter väst avslutar budgivningen med 3NT.

Träkarlen

Jag väljer att spela ut SpK från min fina sekvens och bordet kommer upp med:

Spelet

Min partner bekänner med Sp2 och spelföraren med Sp4. Eftersom vi spelar med omvända markeringar är detta en högmarkering så jag vet att min partner har SpA. Jag tar även för SpD och SpKn där min partner bekänner med Sp5 och Sp9 medan spelföraren lägger Sp6 och sedan sakar Kl6.

Jag vet nu att spelföraren har exakt 3 hjärter eftersom han

· Har förnekat 4-korts högfärg med 3Ru

· Bara hade 2 spader

· Har en jämn hand och därför inte har två dubbeltons normalt sett.

Jag kan nu räkna in 18 honnörspoäng: Själv har jag 11, träkarlen har 3 och min partner har visat 4 (SpA). Eftersom öppningshanden visat minst 20 blir det högst en dam över till min partner utöver SpA.

Jag vet alltså att spelföraren har 5 ruterstick: AK på handen och DKnxxx på bordet. Jag vet också att han har hjärter ess och minst två klöverstick (AK).

Det är nu frestande att vända med HjK men om spelföraren har AKnx i hjärter kan han godspela sitt 9e stick genom att ta för esset och sedan spela en hjärter upp mot 10an. Att vända i klöver kan inte godspela något stick för vår sida eftersom spelföraren har både KlA och KlK.

Men om han bara har 3 ruter, det vill säga AKx har han bara en ingång till bordet och kan bara maska över min partner 1 gång.

Hela sitsen

Jag bestämmer mig därför att inte hjälpa spelföraren på något sätt utan vänder i ruter vilket visade sig straffa kontraktet när hela given är:

Spelföraren kan nu bara maska i klöver en gång. Han får inte heller något stick för HjKn. Totalt alltså 5 ruter-stick, 1 hjärter-stick och 2 klöver-stick summa 8 stick.

Som synes hade HjK gett honom det 9e sticket och klöver-vända hade gett spelföraren 2 maskar över partnerns klöver kung!

Ibland är det oväntade betande, bara man gör det när det är rätt:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Försvarsspel Korträkning Spelföring

Avslöjande sak!

Handen

Så var det dags för ett nytt spelföringsproblem. Du sitter syd med alla i zonen och tar upp följande hand:

Budgivningen

Du öppnar med 1Ru varpå väst kliver in med 1Hj som visar ca 8-16 poäng och minst 5 hjärter. Din partner dubblar nu vilket är en upplysningsdubbling som visar minst cirka 7 poäng och oftast 4 spader. Eftersom du har en balanserad minimihand och dessutom håll i inklivsfärgen bjuder du förstås 1NT vilket visar 12-14 poäng. Din partner inviterar nu till utgång med 2NT och eftersom du har maximum (14 honnörspoäng) lägger du på till 3NT.

Budgivningen gick alltså:

SydVästNordÖst
1 Ru1 Hj (minst 5-korts)D (UD, min 7 p)Pass
1 NTPass2 NT (invit)Pass
3 NTPassPassPass

Träkarlen

Väst spelar ut Hj5 och du överblickar följande resurser:

Spelföringen

Du prövar förstås hjärter dam varpå öst bekänner med Hj9 och du med Hj6. Vad spelar du nu?

Du har 2 stick i hjärter och 3 stick i spader summa 5 säkra stick. Du kan enkelt godspela 3 stick i ruter och kan du dessutom få ett extra stick i spader eller klöver kommer du upp i dina kontrakterade 9 stick. Så du spelar ruter dam i andra stick för att driva ut ruter ess.

Öst tar omedelbart för RuA och returnerar Hj10. Vad gör du nu?

Eftersom det inte är bråttom att ta för HjA, motståndarna kan ju bara ta 2 stick i klöver, spelar du på HjKn varpå väst förstås tar för HjK. Han godspelar nu sin hjärter-färg med Hj2 till ditt HjA varpå öst sakar Kl3.

Du kan nu inte spela klöver eftersom väst då kommer in och kan ta sina höga hjärter-stick. När du tar för RuK och Ru10 bekänner väst men öst sakar Sp2! Vad gör du nu?
Östs spadersak här är väldigt avslöjande. Han skulle aldrig saka en spader från Knxxx i Sp eftersom han ser bordets KD106, då kan du ju enkelt ta 4 stick i Sp. Han måste helt enkelt ha 5 spader från början! När du spelar Sp5 till SpK bekänner båda motståndarna lågt. Om det är som du tror har nu öst de spader du saknar så du slår masken med 9an med andan i halsen!

När det går bra kan du ta ut SpA och gå in på bordet på RuKn för att ta ditt 9e stick på SpD:-)

Hela sitsen

Det går bra när hela sitsen är:

Andra bordet

Vid andra bordet har de sakat en klöver istället så spelföraren har gjort fel i spader och gått en straff i kontraktet!

Ni vinner alltså 600 + 100 = 700 poäng på brickan:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår

Taktisk budgivning?

Ibland kan du få en oväntad vinstbricka genom en taktisk manöver. Du behöver kanske inte ens vara listig:-)

Handen

Jag tar upp följande spännande hand:

Budgivningen

Jag sitter syd i första hand i ozon mot zon. Jag har nu flera olika öppningsbud att välja på: 2Sp, 3Sp och pass är alla möjliga öppningsbud.

Eftersom vi är i ozon mot zon är 3Sp inte så dumt, om motståndarna dubblar har vi ju råd att gå 3 straff (-500) mot deras utgång.

Dock kanske min partner har fint i klöver och kort spader, och i så fall kanske vi ska spela högt i klöver! Ge partnern – xxx AKxx Axxxxx (alltså renons i spader) och vi kan gå hem i 6Kl medan redan 3Sp är straff… Samma nackdel har öppningsbudet 2Sp som är en svag 2-öppning och visar ca 5-10 honnörspoäng och minst 6Sp.

Dessutom finns det inte någon stor vits med att spärra motståndarna från att hitta en eventuell hjärteranpassning. Jag ser ju att det sitter snett för dem och om de har så bra gemensam hjärter hittar de oftast att bjuda hjärter även om jag spärröppnar med 2/3Sp.

Jag väljer därför att passa för att kanske senare försöka beskriva min hand.

Väst öppnar nu med 1Ru som visar minst 3-kortsfärg eftersom de öppnar med 5-korts högfärg.

Min partner bjuder nu dubbelt som är en upplysningsdubbling och visar minst 3 kort i de objudna färgerna (klöver, hjärter och spader) eller någon minst 5-kortsfärg och minst 17 poäng, alltså starkare än ett direkt färginkliv.
Öst bjuder nu inte oväntat 1Hj vilket visar minst 4 hjärter och minst 6 poäng. Om nu min partner har en normal upplysningsdubbling, det vill säga minst 3 spader och öppningshand ska vi spela 4Sp. Jag skulle därför kunna bjuda 4Sp direkt. Men min partner skulle också kunna ha en överstark hand med minst 17 honnörspoäng och minst 5 hjärter och då kanske han är kort i spader och vi ska spela ett klöverkontrakt istället.

Jag väljer därför att bjuda 1Sp så länge för att lyssna in vad de övriga vid bordet bjuder. Risken att det ska gå pass runt på 1Sp är försumbar: om min partner är överstark kommer han inte att passa på 1Sp, har han en vanlig upplysningsdubbling kommer motståndarna att bjuda över.

Väst stödjer nu sin partners hjärter-bud med 2Hj varpå min partner passar. Jag vet nu alltså med säkerhet att min partner har en normal upplysningsdubbling med minst 3 spader. Öst hoppar nu till 4Hj och jag bjuder förstås 4Sp, inte som en offring utan för att jag tror att det kommer att gå hem.

Det går 2 pass fram till öst som nu blir lurad av min ”långsamma” budgivning. Eftersom vi är i ozon mot zon och jag dessutom nöjde mig med 1Sp första gången tror han nu att jag offrar mig mot deras 4Hj! Han dubblar därför och hoppas på några dubblade straffar. Vore jag säker på att få behålla 4Sp skulle jag nu redubbla men eftersom de kanske svänger till 5Hj som nog är billigare för dem än 4Spx passar jag. Det gör väst och nord också så slutkontraktet blir 4Sp.

Hela budgivningen:

SydVästNordÖst
Pass1 RuD1 Hj
1 Sp2 HjPass4 Hj
4 SpPassPassD
PassPassPass

Hela sitsen

När hela sitsen är:

tappar vi bara till A och K i trumf. 4Spx med en övertrick ger 690 poäng. När 4Sp är odubblat vid andra bordet vinner vi alltså 690-450=240 poäng på brickan!

Som synes hade 5Hj bara gått en straff så det var motståndarna som borde offrat sig istället för att dubbla oss:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Slambudgivning

Hur man förstör en essfråga!

Numera använder nästan alla någon variant av Blackwoods 4NT som frågar efter hur många ess partnern har. Detta för att man inte ska komma i lillslam om man saknar 2 ess eller storslam om man saknar 1 ess.

För att förstöra för motståndarna när de är på väg mot slam kan man ibland störa dem genom att bjuda ett HÖGRE bud än 4NT innan de hunnit svara på essfrågan!

De flesta spelare på elitnivå har knep för att ändå kunna visa hur många ess de har om motståndarna stör på 5-läget men här kommer ett exempel på hur man kan störa på 6-läget!

Handen

På den här brickan sitter jag nord och min partner Anders sitter syd. Ingen i zonen.

Syd (Anders) tar upp följande usla hand:

Budgivningen

Öst öppnar med 1Hj som i deras system visar minst 5 hjärter och 13-22 totalpoäng. Syd passar förstås varpå väst bjuder Stenbergs 2NT, utgångskrav med hjärter-stöd.

Nord (alltså jag:-)) kliver nu in med 3NT, som är ett så kallat ovanligt sangbud och visar minst 5-5 i lågfärgerna. I det här läget bör jag dessutom ha ganska bra kort eftersom vi måste bjuda minst 5 i lågfärg om vi vill behålla kontraktet (motståndarna har ju krävt till minst 4Hj) och syd har inte lovat någonting alls.

Öst bjuder nu 4NT som ju är essfråga. Med Syds totalt defensivlösa hand kan han se att de efter att ha fått veta hur många ess de har kommer att stanna på rätt nivå, slam om de saknar högst 1 ess och 5Hj om de saknar 2 ess. Dock vet han ju att vi har minst 10 klöver tillsammans och han har dessutom singel i motståndarnas färg.

Med tanke på att jag var beredd att spela 5 i lågfärg tror han därför inte att 6Kl behöver bli så dyrt. 3 dubblade straff kostar 500. Om motståndarna gör 5Hj som kostar 450 förlorar vi bara 50 poäng och om de gör lillslam (980) göt vi en stor vinst på brickan.
Det huvudsakliga skälet till att han bjuder 6Kl nu är dock att väst inte längre kan svara på essfrågan. Motståndarna kommer därför inte att veta hur många ess de har och därför ibland bjuda slam med 2 ess borta och ibland låta oss spela 6Klx när de gör slam.

Väst som har många hjärter och ingenting i klöver kravpassar nu och jag passar förstås också. Nu får Öst som tittar in i:

gissa på huruvida hans partner har 1 eller 2 ess. Om partnern har två ess ska han bjuda lillslam, har partnern bara ett ess ska han dubbla 6Kl. Nu gissar han på 2 ess och bjuder alltså 6 hjärter. Det var inte rätt när

Hela sitsen

är

Med både ruter ess och klöver ess borta får de betala 50 för en straff i 6Hj istället för att ta in 300 i 6Klx.! Återigen ett exempel på att man om möjligt ska ta bort budutrymme från motståndarna!

Slutet gott allting gott:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Motståndarna hjälper till!

Ibland lägger sig motståndarna i budgivningen så att man redan innan den är slut kan få hjälp med hur det sitter och därför komma i rätt kontrakt!

Handen

Jag tar upp följande hand:

Jag sitter som vanligt Syd, vi är i zonen och motståndarna är i ozon.

Budgivningen

Öst inleder med pass och jag öppnar med 1NT som i vårt system visar 14-16 Hp och jämn hand. Min partner hoppar nu till 3Kl som är ett överföringsbud till 3Ru. Jag förväntas alltså bjuda 3Ru oavsett hur min hand ser ut. Detta bjuder han när han antingen vill spela 3Ru (han passar då på mina 3Ru) eller han vill spela minst utgång, kanske slam. Han har alltid minst 6 ruter.

Öst, som passade i förhand bjuder nu dubbelt. Eftersom 3Kl inte visade något om klöver är detta inte en upplysningsdubbling utan visar bara för hans partner att han har bra i klöver, en s.k utspelsdubbling. Jag bjuder nu mina förväntade 3Ru som nu visar att jag har håll i klöver, annars kunde jag ha passat som förnekar håll i klöver. Efter Västs pass bjuder min parner nu 4Ru som är en slaminvit. Hade han bjudit 3Hj eller 3Sp hade det visat singel eller renons i bjuden färg, och hade han bjudit 3NT hade det visat singel eller renons i klöver. Han har alltså ingen kortfärg.

Öst har inte bjudit färdigt ännu utan kliver nu in med 4Hj. Hade vi inte varit i zon mot ozon hade jag nu straffdubblat men nu väljer jag att passa avvaktande. Eftersom min partner krävt till minst utgång är detta ett s.k kravpass. Min partner bjuder nu 4Sp som är ett kontrollbud på väg mot 6Ru. Jag har nu kontroll både i hjärter och i klöver men jag kan inte essfråga eftersom jag inte tål svaret 5Hj eller 5Sp som ju betyder 2 ess utan respektive med trumfdamen. Då kommer vi ju i slam med 2 ess borta:-(

Jag kontrollbjuder därför 5Kl så förstår min partner att han ska bjuda slam om han har minst 2 ess. Min partner hoppar nu till 6Ru som jag normalt sett ska passa på.
Men det är nu jag tar hjälp av östs budgivning! Eftersom öst har visat många kort i hjärter och klöver sitter det nog snett. Eftersom jag vet att min partner inte har någon kortfärg och jag själv inte har några stöldmöjligheter på min hand väljer jag därför att lägga kontraktet i 6NT istället där jag inte riskerar några stölder av motståndarna.

Så här gick alltså budgivningen:

ÖstSydVästNord
Pass1NTPass3 Kl (överf)
D3 RuPass4 Ru
4 HjPass (kravpass)Pass4 Sp (kontroll)
Pass5 Kl (kontroll)Pass6 Ru (slutbud)
Pass6 NT

Träkarlen

Väst spelar ut Hj9 och min partner lägger upp sina kort:

Eftersom Öst har många klöver och hjärter är naturligtvis Väst stor favorit till att ha ruter dam så slammen är riktigt bra! Det visar sig också att väst har ruter dam så slammen går enkelt hem med 7 ruter-stick, 3 klöver-stick och 2 hjärter-stick.

Hela given såg ut så här:

Det visar sig också att väst har AKnxxxx i spader till sin partners singel så hade vi spelat 6Ru kan de inleda med SpA och sedan en stöld!

Men slutet gott allting gott:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Slambudgivning

Storslam!

Handen

Jag tar som syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Min partner öppnar med 1NT som visar 15-17 hp och en jämn hand. Eftersom vi spelar med överföringar efter öppning med 1NT bjuder jag nu 2Hj som visar minst 5-korts spader. Än så länge visar jag inget om min styrka men det gör jag senare i budgivningen. Min partner hoppar nu till 3Sp som visar minst 4Sp och inte absolut minimum för öppningsbudet. Eftersom jag själv har 17 honnörspoäng + 2 fördelningspoäng = 19 totalpoäng och min partner har ca 17 totalpoäng vet jag redan nu att vi ska spela minst lillslam.

Eftersom vi har etablerat spader som trumf betyder 3NT från mig nu inte att vi ska spela NT, utan att jag är slamintresserad, annars kunde jag ju bara bjuda 4Sp nu. Idén är att vi nu ska försöka visa vilka höga kort vi har genom att kontrollbjuda. Min partner bjuder nu 4Kl som visar kontroll i klöver, alltså ess eller kung. (Normalt sett kan man även ha singel eller renons när man avger ett kontrollbud men denna gånga har ju min partner visat en jämn hand så han bör inte ha någon kortfärg). Jag visar nu min ruterkontroll med 4Ru. På detta får jag 4Hj som jag denna gång vet är HjA eftersom jag själv har HjK. Jag frågar nu efter ess med 4NT och får 5Sp som med vår version av Blackwood visar 2 ess av 5 samt trumfdam.

Så hittills vet jag att partnern har Dxxx A??? ???? A???

Förhoppningsvis har han också HjD eller KlK så jag kan ta hand om min förlorande Kl-hacka, i värsta fall får han ha KlD eller HjKn så kan jag maska ut den saknade honnören. Eftersom han har lovat 16-17 poäng och jag hittills bara prickat in 10 (två ess och trumfdam) är det en bra chans.
Den färg jag är mer orolig för är rutern. Har han 3 eller 4 hackor i ruter kommer jag att förlora ett stick där. Har han däremot RuD eller xx i ruter så har vi ju AKD tillsammans alternativt kan jag stjäla mina ruter på bordet.

Vi har nu den passliga konventionen att om man bjuder ny färg direkt efter svaret på essfrågan frågar det efter 3e-kontroll, dvs damen eller xx i den färgen. Jag bjuder alltså 6Ru nu som frågar efter ruter dam eller dubbelton i ruter. Min partner som har ruter dam kan nu hoppa till 7Sp, hade han haft 3 eller 4 hackor i ruter hade han bjudit avböjande 6Sp.

Hela budgivningen gick alltså:

SydNord
1 NT
2 Hj (överföring)3 Sp (4-korts Sp och tillägg)
3 NT (slamintresserad)4 Kl (kontroll)
4 Ru (kontroll)4 Hj (kontroll)
4 NT (essfråga)5 Sp (2 ess + trumfdam)
6 Ru (har du 3:e kontroll i ruter, partner?)7 Sp (Ja det har jag!)

Partnerns hand

Jag avvaktar med spänning utspelet innan jag lägger upp mina kort (min parter är ju spelförare eftersom han bjöd spader först). Eftersom vi spelar nätbridge får jag omedelbart se min partners kort efter utspelet och kan konstatera att vi har bjudit helt rätt när våra händer visar sig vara:

Vid andra bordet har våra motståndare stannat i 6Sp så det blir en fin vinstbricka!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required