Kategorier
Avancerat Budgivning Slambudgivning

Storslam!

Handen

Jag tar som syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Min partner öppnar med 1NT som visar 15-17 hp och en jämn hand. Eftersom vi spelar med överföringar efter öppning med 1NT bjuder jag nu 2Hj som visar minst 5-korts spader. Än så länge visar jag inget om min styrka men det gör jag senare i budgivningen. Min partner hoppar nu till 3Sp som visar minst 4Sp och inte absolut minimum för öppningsbudet. Eftersom jag själv har 17 honnörspoäng + 2 fördelningspoäng = 19 totalpoäng och min partner har ca 17 totalpoäng vet jag redan nu att vi ska spela minst lillslam.

Eftersom vi har etablerat spader som trumf betyder 3NT från mig nu inte att vi ska spela NT, utan att jag är slamintresserad, annars kunde jag ju bara bjuda 4Sp nu. Idén är att vi nu ska försöka visa vilka höga kort vi har genom att kontrollbjuda. Min partner bjuder nu 4Kl som visar kontroll i klöver, alltså ess eller kung. (Normalt sett kan man även ha singel eller renons när man avger ett kontrollbud men denna gånga har ju min partner visat en jämn hand så han bör inte ha någon kortfärg). Jag visar nu min ruterkontroll med 4Ru. På detta får jag 4Hj som jag denna gång vet är HjA eftersom jag själv har HjK. Jag frågar nu efter ess med 4NT och får 5Sp som med vår version av Blackwood visar 2 ess av 5 samt trumfdam.

Så hittills vet jag att partnern har Dxxx A??? ???? A???

Förhoppningsvis har han också HjD eller KlK så jag kan ta hand om min förlorande Kl-hacka, i värsta fall får han ha KlD eller HjKn så kan jag maska ut den saknade honnören. Eftersom han har lovat 16-17 poäng och jag hittills bara prickat in 10 (två ess och trumfdam) är det en bra chans.
Den färg jag är mer orolig för är rutern. Har han 3 eller 4 hackor i ruter kommer jag att förlora ett stick där. Har han däremot RuD eller xx i ruter så har vi ju AKD tillsammans alternativt kan jag stjäla mina ruter på bordet.

Vi har nu den passliga konventionen att om man bjuder ny färg direkt efter svaret på essfrågan frågar det efter 3e-kontroll, dvs damen eller xx i den färgen. Jag bjuder alltså 6Ru nu som frågar efter ruter dam eller dubbelton i ruter. Min partner som har ruter dam kan nu hoppa till 7Sp, hade han haft 3 eller 4 hackor i ruter hade han bjudit avböjande 6Sp.

Hela budgivningen gick alltså:

SydNord
1 NT
2 Hj (överföring)3 Sp (4-korts Sp och tillägg)
3 NT (slamintresserad)4 Kl (kontroll)
4 Ru (kontroll)4 Hj (kontroll)
4 NT (essfråga)5 Sp (2 ess + trumfdam)
6 Ru (har du 3:e kontroll i ruter, partner?)7 Sp (Ja det har jag!)

Partnerns hand

Jag avvaktar med spänning utspelet innan jag lägger upp mina kort (min parter är ju spelförare eftersom han bjöd spader först). Eftersom vi spelar nätbridge får jag omedelbart se min partners kort efter utspelet och kan konstatera att vi har bjudit helt rätt när våra händer visar sig vara:

Vid andra bordet har våra motståndare stannat i 6Sp så det blir en fin vinstbricka!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredEtt svar på ”Storslam!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *