Kategorier
Budgivning Medelsvår

Hur högt ska man spärra?

Om du misstänker att motståndarna har högsta kontraktet är det ofta en bra idé att ta bort så mycket budutrymme som möjligt för att försvåra för dem att hitta det bästa kontraktet. Detta gör man genom att snabbt bjuda så högt som möjligt. Man måste dock vara lite försiktig så att man inte får betala mer för dubblade straffar än motståndarna hade fått för sitt eget kontrakt. En annan fördel är att man kanske får upp motståndarna så att de går straff i sitt kontrakt.Handen

Du tar som Syd med ingen i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Du inleder förstås med pass varpå Öst öppnar med 1Kl som i deras system visar minst 3 klöver och 13 poäng. Din partner kliver in med 1Ru som visar minst 5 ruter och ca 8-16 poäng. Öst bjuder 1Sp och visar därmed minst 4 spader och minst 6 poäng.Analys

Du har ju onekligen ett gediget trumfstöd men i övrigt inte särskilt fina kort. Det är troligt att motståndarna gör utgång eller till och med slam. Du vill därför spärra så högt du anser dig ha råd med.

En god tumregel brukar vara att du ska spärra till samma nivå som det gemensamma antalet trumf du och din partner har.

I detta fall har ni minst 10 gemensamma ruter och ska i så fall bjuda upp till 10-sticksnivån alltså 4Ru. Ofta är det även en god idé att ta en nivå till. Även om du betalar ut 500 för 3 dubblade straffar i 5Ru och motståndarna bara hade fått 450 för 11 stick i spader kostar det bara 2 IMP men vinsten om 5Sp går straff är så mycket större. Du bestämmer dig därför att hoppa till 5Ru.

Vidare budgivning

Väst vet ju inte mer än att hans partner har 6 poäng än så länge och har för dåligt beslutsunderlag för att bjuda något annat än pass. Efter din partners pass vet därför Öst inte mer än förra budvarvet och är tvungen att gissa redan nu. Eftersom han har avsevärda tillägg i poäng men inte vet något om deras gemensamma anpassning kan han inte göra mycket annat än att dubbla. Väst har nu singelton i ruter och trekortsstöd i partnerns spaderfärg och väljer därför att ta bort dubblingen med 5Sp. Vi har alltså redan nu lyckats åstadkomma att få upp motståndarna på 5-läget vilket givetvis ökar våra chanser att straffa deras kontrakt.

Hela budgivningen fram till slutbudet 5 Sp gick alltså:

SydVästNordÖst
Pass1 Kl (min 3 kl)1 Ru1 Sp
5 RuPassPassD
Pass5 Sp

Utspelet

Du har ingen speciell anledning att hitta på något desperat utan väljer ditt naturliga utspel RuQ.

Spelet

Spelföraren Öst gissar fel i trumf och går så småningom 2 straff i kontraktet när hela given är:

Som synes hade 5Ru bara gått 1 straff så att betala ut 100 i 5 dubblade ruter hade även det varit en bra affär jämfört med 4Sp med hemgång.Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att dina lagkamrater har fått behålla 4Sp med ett övertrick så ni vinner 450 + 100 = 550 poäng på brickan.

Att tänka på

Bjud så högt du vågar om du tror att motståndarna gör högsta kontraktet.

Riskera gärna en extra straff även om det kostar några enstaka IMP.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Utspel

Lyssna på budgivningen!

Vad spela ut?

Innan du spelar ut är det viktigt att skapa sig en bild av hur träkarlen ser ut och även spelförarens hand. Ibland har man knappt några ledtrådar alls, motståndarna kanske bjuder 1NT-3NT och då är det enda man vet att spelföraren har 15-17 Hp och en jämn hand.

Oftast har man dock lite mer att gå på och då är det viktigt att man utnyttjar informationen för att hitta det (i längden) bästa utspelet.

Jag kommer nu att beskriva en budgivning där motståndarna avslöjar en del och sedan ge dig några olika händer att spela ut från. Försök då att först bestämma vad du tror är bästa utspelet innan jag avslöjar ”facit”, alltså min egen analys…

Budgivningen

Motståndarna bjuder sig ostört till 4Sp efter följande sekvens: 1Sp-2NT-3Ru-3Hj-3Sp-4Ru-4Sp.

Först frågar vi förstås motståndarna vad de olika buden betyder och får då följande svar:

M1M2
1 Sp: 11-21 Hfp2NT: Stenbergs
3 Ru Tillägg ca 16+ utan singel/renons3Hj: singelklöver
3SP: vilande4Ru: Kontroll
4Sp: Förslag, saknar normalt hjärterkontroll

Vad vet vi?

Eftersom redan 2NT var utgångskrav men motståndarna ändå avger flera bud innan 4Sp är de slamintresserade. Alltså har de överstyrka för sitt kon-trakt. Stor skillnad om de hade inviterat till utgång och sedan bjudit 4Sp. Nu krävs det normalt sett något oväntat som t.ex snedsits i trumf eller att vi kan få en eller flera stölder för att straffa kontraktet.

Redan budet 3Ru som alltså visar tillägg visar ju att de har extrastyrka.

Vi vet också att träkarlen har singelklöver. Och om vår partner hade haft fina kort i hjärter hade han kunnat dubbla 3Hj för att hjälpa oss med utspelet.

Dessutom vet vi att träkarlen har kontroll i ruter (ess eller kung). Inte heller 4Ru dubblades av partnern så där finns inte heller mycket hjälp att hämta.

Hade spelföraren haft hjärterkontroll hade han normalt sett bjudit 4Hj på 4Ru istället för 4Sp (man visar normalt alla kontroller nerifrån så när man hoppar över ett bud saknar man oftast kontroll där).

Så klöver ut är meningslöst (träkarlen har ju singelton), ruter är meningslöst och hjärter är meningslöst:-) Blir bara trumf över…

Skämt åsido är kan det vara rätt att dra för HjK eller RuK, partnern dubblar knappast med bara damen hög i färgen, ibland inte ens med kungen. Dessutom kan vi ju ha en egen sekvens, t.ex KQJ10 i ruter att spela ut från.

Exempelhänder att spela ut från

Med allt detta sagt – vad spelar du ut från följande händer:

a/ ♠️ 874 ♥️5 ♦️Q852 ♣️J10942

b/ ♠️DJ109 ♥️653 ♦️7 ♣️KJ1072

c/ ♠️A5 ♥️10987654 ♦️J54 ♣️4

d/ ♠️- ♥️DJ1098 ♦️DJ109 ♣️9876

Tänk först innan du läser vidare.

”Facit”

a/ Här ser vi att trumfen sitter bra för spelföraren. Vi har inget extra i lågfärgerna heller. Enda betchansen är att vi kan få en eller 2 hjärterstölder. Så Hj5 är det givna utspelet.

b/ Vi har 2 säkra trumfstick som motståndarna inte räknat med. Att spela ut singelrutern för att få stölder tillför ingenting eftersom vi då bara stjäl bort säkra trumfstick. Däremot kanske vi kan ta bort klöverstölder från träkarlen om vi spelar ut trumf. Denna gång verkar alltså SpQ bäst.

c/ Att spela ut singelklövern för att få en stöld är ingen bra idé eftersom vi vet att även träkarlen har singelklöver och kan stjäla över vår ynkliga trumffemma. Däremot är chansen mycket god att partnern är kort i hjärter och kan få en eller två hjärterstölder. Eftersom bordet har singelklöver är det sannolikt att det dyker upp några hjärter och spelföraren som saknar hjärterkontroll har ju minst 2 hjärter. Så Hj10 får det bli denna gång.

d/ Denna är lite svårare. Både hjärter och ruter är givetvis tänkbara. Men eftersom det finns färre hjärter ute är sannolikheten för att vi ska kunna godspela stick där mindre än i ruter. Det som möjligtvis talar för hjärterutspel är att spelföraren saknar kontroll så att vi kanske kan ”skjuta” bordets hjärterkung. Fast partnern kunde ju som sagt dubblat 3Hj med bra hjärter också… Allt sammantaget talar för RuQ ut knappt följt av HjQ.

Att tänka på

Fråga om alla motståndarnas bud.

Försök räkna ut hur det sitter innan du spelar ut.

Har motståndarna inviterat sig till utgång eller har de överstyrka?

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår

Att dubbla eller inte dubbla det är frågan

Straffdubbling eller upplysningsdubbling?

I den moderna bridgen tenderar allt fler dubblingar att vara upplysningsdubblingar till skillnad från ”forntidsbridgen” där alla dubblingar var straffdubblingar. Detta beror på att ett färgbud efter inkliv ofta visar 5-kortsfärg och krav till en rond (minst). Det är inte säkert att dina kort räcker till det. Då är upplysningsdubbling bra att ta till.

Anta att du har Kxxx Axxx xx Qxx. Din partner öppnar med 1Kl och HY(högeryttern) kliver in med 2Ru.

Du kan inte bjuda 2Hj eller 2 Sp på handen eftersom ny färg på tvåläget visar minst 5-kortsfärg. Dessutom är bud i ny färg krav för en rond så man kommer minst upp på 3-läget.

Men om det är upplysningsdubbelt kan du dubbla för att visa de andra färgerna. Då kan ni stanna på 2-läget om partnern svarar 2Hj eller 2Sp. Du tål ju även att partnern bjuder om klövern på din dubbling eftersom du har stöd även där.

Hur gör du då om du vill straffdubbla motståndarna? Svaret är helt enkelt att det inte går, du kan inte både ha kakan och äta upp den som bekant. Däremot kan du chansa på att passa och hoppas att partnern kan upplysningsdubbla. Då kan du genom att återigen passa förvandla partnerns dubbling till en straffdubbling 😁

Eftersom även partnern vet att ditt pass kan innehålla en straffdubbling försöker han hålla öppet med en upplysningsdubbling med minsta ursäkt, speciellt om han är kort i motståndarnas färg vilket ju ökar sannolikheten att du är lång och därmed vill spela försvar till dubblad taxa.

Har partnern bra fördelning och kan ta emot alla färger (om du inte hade straffdubblingshanden utan måste ta bort dubblingen) krävs det numera inte ens tillägg utan de 13 poäng som partnerns öppning visade räcker bra.

Dock måste man vara försiktig innan man passar på motståndarnas inkliv eftersom man alltid riskerar att partnern inte är kort i motståndarnas färg eller har olämplig fördelning och motståndarna därmed får spela sitt kontrakt odubblat. Gör ni då egen utgång får ni in mindre i odubblade straffar än ni hade fått för egen utgång, speciellt om ni är i zonen.

Har du inte en egen öppningshand gör ni dock sällan utgång om partnern inte kan hålla öppet med en upplysningsdubbling och då är troligen odubblade straffar bättre inkomst än eget delkontrakt.

Handen

Du tar som Syd med ÖV i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Din partner öppnar med 1Kl som i ert system visar minst 4-kortsfärg. Öst kliver in med hoppbudet 2Ru som normalt sett visar under öppning och minst 6-kortsfärg alltså ett spärrbud.

Du kan nu välja mellan att upplysningsdubbla för att eventuellt hitta en utgång eller möjligen bjuda 2NT om det i ert system visar att du har invit till 3NT och en jämn hand.

Men du kan också chansa med pass. Om partnern kan hålla öppet med en dubbling kan ni troligen ta in 500 eller mer i dubblade straffar medan egen utgång bara ger ca 400 förutsatt att den går hem.

Du väljer därför att passa i förhoppningen att inte ytterligare 2 pass av Väst och din partner avslutar budgivningen.

Efter Västs pass följer några nervösa sekunder innan partnern dubblar. Du står givetvis med på dubblingen, det var ju din plan hela tiden.

Även Väst passar så slutkontraktet blir 2 dubblade ruter med Öst som spelförare. Budgivningen gick alltså

NordÖstSydVäst
1 Kl2 RuPassPass
DPassPassPass

Utspelet

Mot låga dubblade kontrakt ska man normalt sett spela ut trumf för att minimera träkarlens stölder, men denna gång har ju inte Väst stöttat sin partner så det finns troligen inga stölder att ta på träkarlen, han kan ju till och med ha singel eller renons i trumf. Du väljer istället att spela ut din partners öppningsfärg nämligen klöver knekt.

Hela sitsen

ser ut såhär:

Försvarsspelet

går mycket bra och ni tar hela 4 straff och inkasserar därmed 1100. Hade ni spelat ett eget kontrakt på er ledd hade ert maximum varit 3NT med 2 övertrick som ju bara ger 460.

Att tänka på

Var vaken för att det kan vara mer inkomstbringande att låta motståndarna spela ett dubblat kontrakt med straff än att spela eget kontrakt.

Räkna även in zonförhållandena i din kalkyl.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att motståndarna har spelat 3NT med jämn hemgång. Ni vinner därmed 1100-460 poäng = 640 poäng på brickan.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates required


Kategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling

Sangkonvention

Tävlingen

Tidigare i höst spelades kval till Öppna VM, Bermuda Bowl på BK S:t Erik i Stockholm. Tävlingen spelades online där alla lag satt vid varsin dator i slutna rum och med övervakare i varje rum för att om möjligt undvika allt eventuellt fusk. Förutsättningarna var att av de 31 deltagande lagen de 8 främsta kvalificerade sig till VM-final i slutet av Mars 2022.

Simon Hult – Peter Bertheau, Ola och Micke Rimstedt samt Peter Fredin i par med undertecknad representerade Sverige i tävlingen.Hur gick det?

Vi började bra och ledde tävlingen efter cirka 2 dagar (av 6). Därefter en sämre period dag 3 och 4 varpå vi sjönk till 9e plats. De sista 2 dagarna flöt det på bättre trots att vi då mötte huvudsakligen konkurrerande topplag (tävlingsprogrammet var nämligen seedat) och vi slutade på 7e plats. Eftersom Italien som värdnation har en friplats hade det räckt att komma 9a för att kvalificera sig så vi hade en viss marginal…

Bra och dåliga brickor

fanns det givetvis gott om. Här har vi en bra bricka 😀

Jag tar som Syd upp följande hand:
Budgivningen

Min partner Peter Fredin öppnar med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng och en jämn hand.

Specialbud

Vi har nu ett speciellt knep med denna hand. Budet 3Hj eller 3Sp visar 4 kort i den bjudna färgen, singel (eller möjligen renons) i den andra högfärgen samt valfri fördelning i lågfärgerna (kan alltså vara 0-8 i teorin men är vanligen 4-4, 5-3 eller 6-2 som denna gång) Budet är dessutom utgångskrav.

Jag bjuder alltså 3Hj och avvaktar nästa budrond.

Peter återbjuder nu 3Sp. Även detta bud är lite speciellt. Antingen har han en bra hand med hjärterstöd, alltså för bra för att bara höja till 4Hj som jag normalt sett passar på, eller så har han en hand utan lämpligt annat bud det vill säga ingen 4-korts lågfärg, inte 4-korts Hjärter och inget håll i spader. Kanske något som xxxx Axx Axx AKx.

Jag bjuder nu min längsta lågfärg med 4Kl som visar minst 5 klöver.

Peter återkommer nu med 4Ru. Detta bud är lite luddigt. Antingen har han den fina handen med hjärterstöd och kontrollbjuder eller så har han stöd i klöver och även då är 4Ru kontrollbud (fast nu med klöver som trumf).
Garderingsbud

Oavsett vilket bjuder jag nu 5Kl. Var det hjärter som var trumf blir 5Kl kontrollbud och var klöver trumf har jag inget att kontrollbjuda (spadersingel har jag ju visat redan med 3Hj) utan går då ner i 5Kl.

Gubben i lådan

hoppar nu upp när Peters nästa bud är 6Hj.

Det var alltså hjärter som var trumf och Peter tycker han hört nog för att avsluta budgivningen..

Jag passar förstås och avvaktar med spänning utspelet och träkarlens utseende. Budgivningen gick

SydNord
1 NT
3 Hj (4-korts, högst 1 sp, utgångskrav)3 Sp (bra hand med Hj, eller inget bud)
4 Kl4 Ru Kontroll (oklart med Kl eller Hj som trumf)
5 Kl (Kontroll eller slutbud)6 Hj

Utspel och träkarl

Väst spelar ut SpK och jag kan överblicka

Denna gång bjöd vi riktigt bra! Det är bara en snedsits i trumf eller klöver kombinerat med att rutermasken spricker som kan sänka kontraktet.

Spelföringenär lite tricksig denna gång. För att om möjligt gardera mig mot att Öst har singel eller renons i klöver tar jag utspelet med SpA och spelar en liten klöver upp mot handen. Alla bekänner duktigt och jag får därmed för KlA.

Först därefter spelar jag in bortet på trumfesset och drar bordets sista klöver mot handen. Om Öst nu är renons kan han visserligen stjäla men då kan jag senare stjäla en klöver högt på bordet och hoppas på att rutermasken går bra. Öst bekänner dock dessbättre och likaså gör Väst.

När jag tar ytterligare en trumfrond bekänner alla återigen så nu kan jag trumfa ut och stjäla en klöver varpå alla mina återstående klöverhackor är höga. Mina försiktighetsåtgärder var alltså onödiga denna gång men det skadar inte att försöka gardera snedsitsar!

Hela sitsen

var såhär:

Bra budgivning?

Ja det får man nog säga. Våra metoder passade givetvis bra denna gång men det gäller ju också att utnyttja dem på ett bra sätt. Även om jag inte var helt klar över vilken färg Peter ville ha som trumf kunde jag ändå hitta ett bud som passade.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig inte helt oväntat att motståndarna missat slammen. De har bjudit ungefär 1NT-2Kl (högfärgsfråga)-2Hj-4Hj, ungefär som nästan alla par hade bjudit utan vår fina konvention.Vi vinner därmed en slamsving och det känns förstås bra, speciellt som det är redan andra matchen i VM-kvalet jag och Peter spelar.

Att tänka på

När ni behärskar ert system – håll utkik efter användbara konventioner som är enkla att lära sig och enkla att lägga till ert befintliga system!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring Utspel

Tänk politiskt!

Måla upp en falsk bild av din hand

Många politiker från alla sidor brukar försöka beskriva verkligheten från sitt eget perspektiv hellre än hur det verkligen är.

Detta kan även utnyttjas under budgivningen så att man ger motståndarna en falsk bild av sin hand!

Sedan när budgivningen är avslutad återgår din hand till vad den verkligen är och motståndarna är förhoppningsvis förda bakom ljuset.

Handen

Du tar som Syd upp följande hand:

Alla är i zonen och du är giv.

Öppningshand?

Du har 9 + 4 = 13 hfp, alltså öppningshand, och måste nu bestämma dig för lämpligt öppningsbud. Det normala är att man öppnar med sin längsta färg. Med just denna hand är det dock risk att du aldrig kan visa att du har 5 spader. Om du bjuder spader senare i budgivningen visar ju det tillägg eftersom du då måste bjuda stigande. Öppnar du å andra sidan med 1Sp för att senare bjuda hjärter fallande kommer partnern tro att spadern är längre eller möjligen lika lång.

Budgivningen

Du väljer slutligen att följa normalregeln och öppnar alltså med din längsta färg, 1Hj.

Väst upplysningsdubblar nu varpå din partner stöder dig till 2Hj. Du vet därmed redan nu att ni har minst 9 gemensamma hjärter och därför inte vill släppa motståndarna alltför billigt. Öst svarsdubblar nu och visar därmed att även han har lite kort och antingen 2 färger eller en relativt jämn hand. Annars bjuder man normalt sin färg på lämplig nivå.

Du kan nu se att motståndarna troligen gör ett högt lågfärgskontrakt, minst utgång men kanske t.o.m slam. Om du nu passar eller bjuder 3/4Hj kommer det inte att störa dem alltför mycket utan de kommer troligen att bjuda sin bästa gemensamma lågfärg på lagom nivå.

Du väljer därför att försöka ”maskera” din hand genom att bjuda ett starkt bud. Detta är ju helt ofarligt eftersom du är beredd att bjuda båda 3 och 4 hjärter utan att riskera alltför mycket.

Du kan nu välja på att redubbla för att visa tillägg eller bjuda 2NT som även det är en utgångsinvit och därmed visar tillägg. Fördelen med 2NT jämfört med redubbelt är att det tar bort mer budutrymme för motståndarna. Själv vill du ju bara behålla ett så lågt hjärterkontrakt som möjligt så du kan därför lika gärna välja 2NT.

Väst bjuder nu sin längsta färg med 3Ru och din partner återkommer med 3NT. Även han är ju naturligtvis helt ovetande om att du inte har de tillägg du visat med budet 2NT utan föreslår nu att er sida ska spela 3NT, eftersom ni spelar med 4-korts högfärgsöppningar vet han ju bara om att ni har 7 gemensamma hjärter om han bara har 3 själv. Ditt 2NT-bud innehåller ofta 18-19hp i en jämn hand och isåfall är säkert 3NT det kontrakt ni ska spela från partnerns horisont.

Öst stöder nu sin partner med 4Ru och du passar snabbt med förhoppningen att de inte bjuder den utgång du hela tiden försökt förhindra. Dessbättre passar även Väst men nu straffdubblar partnern. Han tror ju fortfarande i likhet med motståndarna att du har starka kort och baserar sin dubbling på detta. Du kan med 0 defensivstick givetvis inte stå med så du tar bort med 4Hj. Budgivningen avslutas av att Öst efter 2 pass straffdubblar varpå alla passar.

Budgivningen har alltså gått:

SydVästNordÖst
1HjD2HjD
2NT (”tillägg”)3Ru3NT4Ru
Pass Pass D Pass
4Hj Pass Pass D
ANNONS 3

Spelföringen

Väst spelar ut RuA och du kan överblicka följande::

Efter RuA fortsätter Väst med ytterligare en ruter och du stjäl förstås.

Väst har normalt sett 4 spader när han upplysningsdubblar 1Hj och har han Q109x måste du stjäla en spader på bordet. Detta kräver dock att trumfen sitter 2-2 annars kan ju Öst stjäla över.

Har däremot Öst 10an eller 9an singel i spader kan du först lägga ner SpK och fälla den. När du sedan spelar spader upp mot A8 måste Väst med kvarvarande Q10/97 sätta i 10/9 annars får du ju för 8an. Men nu kan du ta för SpA och spela Sp8 som ställer handens återstående J6!

Dock måste du först trumfa ut så du spelar HjK och avblockerar bordets Hj10 ifall Öst har alla försvarets trumf . Du kan då nämligen trumfa ut genom att maska ut Östs Jxxx i hjärter utan att behöva stjäla ytterligare ett kort på handen. Båda motståndarna bekänner dock snällt på två hjärterstick så det är numera uttrumfat. Du kan därför enkelt stjäla en spader på bordet och därmed gå hem i ditt kontrakt. För säkerhets skull lägger du dock ner SpK för att gardera att spadern sitter 5-0 enligt ovan 4-1-resonemang. Spadern sitter som förväntat 4-1 och du har inga problem att ta dina 10 stick. Ni får därför 790 poäng för 4Spx i zonen med jämn hemgång.

Andra bordet

Vid andra bordet har inte Syd bjudit lika listigt som du så motståndarna har fått behålla 4Ru med jämn hemgång när hela sitsen är:

Ni vinner alltså 790 + 130 = 920 poäng på brickan.

Ärlighet varar (inte) längst!

Att tänka på

Försök gärna lura motståndarna på kortsitsen men se till att partnern inte bjuder för högt på grund av detta!

Slappna som vanligt inte av efter budgivningen utan koncentrera dig på att även ta så många stick som möjligt.

OM du ska bluffbjuda, försök då hitta det BÄSTA bluffbudet.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Gammal är äldst!

Hoppande borttag

Att hoppa i en ny färg kallas för Hoppande borttag.

Det finns två huvudsakliga skolar när det gäller hoppande borttag. Antingen kan man spela med svaga hoppande borttag. Det innebär att man visar en svag hand med minst 6-kortsfärg, ungefär som en svag två-öppning.

Eller så spelar man med den gamla klassiska tolkningen att det är ett starkt bud. Det kan då visa minst en bra öppningshand med minst en bra 6-kortsfärg eller minst 17 poäng och en stark 5-kortsfärg.

Den absolut vanligaste varianten numera är svaga hoppande borttag men även starka förekommer.

Handen

Du sitter Syd med ingen i zon och tilldelas följande:

Budgivningen

Din partner öppnar med 1Hj som visar minst 4-kortsfärg eftersom ni spelar ett ”gammaldags” system som bland annat innehåller starka hoppande borttag.

Normalt sett när man hoppar i ny färg har man ingen 4-korts sidofärg men med denna hand finns det ingen anledning att visa din usla spaderfärg. Om du spelar med klöver som trumf kan du ju saka dina spaderförlorare på partnerns höga röda kort.

Du hoppar därför till 3Kl som alltså visar antingen minst 6-kortsfärg och egen öppning eller minst 5-kortsfärg och minst 17 hp.

Din partner återbjuder nu något överraskande 4Kl. Han visar därmed trumfstöd, normalt sett minst 3 klöver men ibland räcker det med 2 klöver.

Du blir givetvis glatt överraskad och inleder slamundersökningen med kontrollbudet 4Ru. Som förväntat har partnern ingen hjärterkontroll (du har ju själv både ess och kung…) utan han kontrollbjuder 4Sp. Nu när du vet att ni kontrollerar alla färger är det dags att kontrollera att essen räcker till slam. Du bjuder alltså 4NT och får svaret 5Hj.

Detta visar 2 ess utan trumfdam enligt er svarsskala så du vet nu att ni har alla ess. Du ser dock bara 10 säkra stick så det krävs en del för att ni ska göra storslam, till exempel QJ10xx i hjärter hos partnern. Du bjuder nu 5NT som visar att ni har alla ess och att du är intresserad av storslam.

Din partner svarar dock avböjande 6Kl så du tvingas motvilligt att passa.

Hela budgivningen har alltså gått:

NordSyd
1Hj3Kl
4Kl4Ru (kontrollbud)
4Sp (kontrollbud)4NT(essfråga)
5H (2 ess utan trumfdam)5NT (storslamsinvit)
6Klpass

Spelet

Väst spelar ut Kl2 och du kan överblicka följande:

Spelföringen

Du räknar som vanligt dina säkra stick. 1Sp, 2Hj, 1Ru och 6Kl gör totalt 10 stick. Du behöver alltså godspela ytterligare 2 stick.

Hade inte motståndarna spelat ut trumf hade du kunnat stjäla en spader på bordet men nu kan ju försvaret ta bort bordets sista trumf när de kommer in så där finns ingen hjälp att hämta. Du kan alltid godspela ett stick i ruter men det blir ju bara 11 stick.

Enda hoppet är att godspela några hjärterstick. För att det ska lyckas behöver du många ingångar på bordet så du släpper den utspelade klövern till handen så att du har kvar Kl10 som en ingång.

Sedan tar du för ess och kung i hjärter, motståndarna bekänner dessbättre. På andra hjärtersticket lägger Öst Hj10. Detta är goda nyheter. Försvaret har nu bara kvar HjQ och en liten hjärter. Om du ger bort till HjQ har du godspelat de efterlängtande 2 sticken du behöver.

Du trumfar därför ut och går därefter in på bordets RuA. När du spelar HjJ bekänner Öst lågtoch du sakar förstås en liten spader. Väst vinner sticket med HjQ men därefter kan du saka dina återstående 2 spaderhackor på bordet numera höga hjärterhackor. Du går alltså hem i kontraktet och inkasserar 920 för hemgång i 6Kl.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att motståndarna nöjt sig med 3NT och tagit sina uppenbara 10 stick. Ni vinner alltså 920 – 430 = 490 poäng på brickan 😄

Att tänka på

Bestäm huruvida ni ska ha svaga eller starka hoppande borttag.

Var inte rädd för att stödja med 2 hackor, partnern har ju alltid en stark färg.

Slappna som vanligt inte av efter budgivningen, kontraktet ska ju spelas hem också!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring Utspel

Ovanliga NTbud

Naturligt, Stayman, Essfråga eller två färger?

Det finns huvudsakligen 4 olika betydelser för NT-bud.

1/ Naturliga NT-bud, t.ex öppning med 1NT = 15-17 hp jämn hand med högst en dubbelton.

2/ Stenberg: trumfstöd och egen öppningshand

3/ 4NT essfråga.

4/ Ovanliga, normalt sett hoppande NT-bud. Dessa visar oftast någon tvåfärgshand, vanligen minst 5-5 i de lägsta objudna färgerna. Poängkraven är här ganska luddiga, men i ozon bör man nog ha minst 10 poäng, i zonen 13 poäng. Detta är dock inte hugget i sten, som sagt.

Om motståndaren till vänster öppnar med 1Sp är alltså 1NT ett naturligt inkliv som visar en jämn hand och 15-17 hp medan 2NT visar de lägsta färgerna, alltså minst 5-5 i klöver + ruter.

Handen

Du tar som Syd med alla i zonen upp följande skruttiga hand:

Budgivningen

Väst öppnar i första hand med spärrbudet 3Hj. Detta visar normalt sett 7-kortsfärg och under öppningsstyrka. Poängen är att ta bort så mycket budutrymme för motståndarna (i det här fallet oss) som möjligt och därmed försvåra för oss att hitta rätt kontrakt.

Din partner kliver nu in med hoppande 4NT. Detta är ett så kallat ovanligt NT-bud och visar som jag skrev ovan minst 5-5 i klöver och ruter.

Öst dubblar för att visa styrka och nu är det upp till dig att bestämma vilken trumf som är bäst. Du har visserligen hela 7 spader men din partner har ju inte lovat en enda spader utan kan till och med vara renons. Däremot vet du att ni har minst 8 gemensamma ruter. Du bjuder därför förstås 5Ru. Man brukar säga att man prefererar mellan partnerns visade färger.

Efter 2 pass dubblar Öst återigen så slutbudet blir alltså 5RuD.

Hela budgivningen:

VästNordÖstSyd
3Hj (spärrbud)4NT (minst 5-5 i lågfärgerna)D5Ru
passpassD

Utspelet

blir Sp7 och du avvaktar med spänning din partners kort.

Träkarlen

lägger upp sina kort och du kan överblicka:

Ser inte så farligt ut. Öst har troligen KJxx eller KJx i ruter så förutom ett spaderstick tappar du förhoppningsvis bara 2 ruterstick eftersom du kan stjäla 3 klöver på din hand. Och skulle rutern sitta 2-2 eller Väst ha kungsingel eller knektsingel kan du till och med gå hem i kontraktet!

Spelet

Öst tar första stick med SpK för att vända med låg hjärter. Du tar för bordets HjA och får nu inte förledas att spela trumf. Du behöver ju stjäla träkarlens 3 låga klöver och för det behöver du alla dina 3 trumf!.

Så du spelar omedelbart KlA och en liten klöver till stöld. Du går in på en hjärterstöld och stjäl ytterligare en klöver. Spader till stöld på bordet följs av den sista klöverhackan som du stjäl med din sista trumf.

Återigen spader till stöld och först nu är det dags att spela trumf. När du tar för RuA faller överraskande Östs RuJ så nu vet du att han hade KJ ensamma i ruter från början. När du spelar en ruter till får Öst för RuK samtidigt som även Västs sista ruter går. Det är numera uttrumfat och bordet består av en hög KlK samt 2 höga trumf.

Det slutar alltså något överraskande med att kontraktet går hem.

Du får alltså in 750 för 5 dubblade ruter i zonen med hemgång när hela sitsen är:

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att budgivningen gått helt annorlunda. Inledningen är densamma med 3Hj av Väst och 4NT av Nord men sedan har Öst avstått från att dubbla. På Syds preferens till 5Ru chansar nu Nord på att Syd ska ha RuK eller SpA och bjuder något hårt 6Ru. Inte heller det dubblar Öst så slutbudet blir alltså 6 odubblade ruter.

Syd spelar förstås på hemgång som är möjlig om klövern sitter 4-3 i försvaret och rutern sitter 2-2 med kungen rätt. Så han stjäl bara två klöver och maskar sedan i trumf. Men nu kan Öst vinna med RuK och dessutom ge Väst en klöverstöld eftersom Väst har en trumf kvar. Kontraktet går därmed 2 straff och vi vinner 750 + 200 = 950 poäng på brickan:-)

Att tänka på

Se till att du och din partner har koll på när NT-bud är naturliga, essfråga eller onaturliga.

Dra aldrig trumf innan du stulit de kort du behöver.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår

Straffdubbelt och Redubbelt!

Dubblade zonstraffar

De riktigt stora vinstbrickorna får man oftast genom att ta in flera dubblade zonstraffar på motståndarna. Redan 3 straff ger ju 800 vilket är mer än egen utgång ger (minst 400 i ozon, minst 600 i zonen).

Så det är viktigt att ta varje tillfälle i akt för att ”ta fast” motståndarna!

Upplysnings- eller straffdubbelt?

För att kunna straffa motståndarna är det naturligtvis viktigt att ha klara överenskommelser om huruvida en dubbling är upplysningsdubbling eller straffdubbling, annars kanske de kommer undan…

Handen

Jag tar som Syd med alla i zonen upp följande hand:

En normal minimal öppningshand men det är inte vår tur ännu.

Budgivningen

Väst startar med pass varpå din partner öppnar med 1Sp som visar 5-kortsfärg och minst 13 poäng. Öst dubblar nu . Detta är en upplysningsdubbling som normalt sett visar egen öppningshand och minst 3 kort i alla objudna färger. Alternativt kan man ha minst 17 hp och någon minst 5-kortsfärg.

Jag kan nu redubbla och på så sätt senare försöka straffdubbla motståndarna. Detta är en styrkeredubbling som visar minst ca 8 hp och normalt sett ingen lång egen färg. Grundregeln är nu att senare dubblingar av oss är straffdubblingar och att det är krav till minst 2 i vår öppningsfärg, alltså 2Sp denna gång. Om motståndarna är i till exempel 2Ru och den av oss som är i tur att bjuda inte kan straffdubbla kan vi istället kravpassa för att se om partnern kan straffdubbla.

För att dubbla motståndarnas urkliv krävs normalt sett 4-kortsfärg eller möjligen en stark 3-kortsfärg.

Väst bjuder nu sin bästa färg med 2Kl på vilket min partner passar. Så gör även Öst och jag som har hela 5 klöver undrar vad det är för datum. Är julafton så tidigt i år?

Jag straffdubblar förstås och alla passar överraskande (om Väst till exempel haft 4-4 i härter och ruter kunde han nu SOS-redubblat 2Kl för att få Öst att bjuda sin längsta/bästa rödfärg).

Budgivningen gick alltså:

V ästNordÖstSyd
pass1SpD (UD)RD (min. 8hp)
2KlpasspassD
pass passpass

Utspelet

Min partner spelar ut Kl2. Det normala när motståndarna spelar ett lågt dubblat kontrakt är att spela ut trumf för att begränsa eventuella stölder för spelföraren.

Träkarlen

lägger upp sina kort och du kan överblicka:

Hela given

Spelet

är tämligen ointressant. Spelföraren spelar hjärter efter att ha fått för KlK och jag kommer in på Hj8. Jag spelar KlA och en till för att med säkerhet ta bort en eventuell spaderstöld på bordet. Kontraktet går så småningom hela 4 straff när hela given ser ut såhär:

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att våra motståndare inte har lyckats få fast våra lagkamrater utan spelat 3NT med ett övertrick. Vi vinner alltså 1100-630 = 470 poäng på brickan.

Att tänka på

Ta alla chanser att straffdubbla motståndarna, särskilt om de är i zonen.

Ha klara regler för när era dubblingar är straff- respektive upplysningsdubblingar

Och viktigast av allt: Se till att ni tar maximalt antal stick i försvaret!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Korträkning Medelsvår Nybörjare Slambudgivning Spelföring Utspel

Läs sitsen rätt!

Kortläsning

är en viktig del i framför allt spelförarens arsenal för att om möjligt spela hem sitt kontrakt. Budgivningen, utspel och tidigare motspel är viktiga komponenter i denna svåra konst.
Spelföringen och färgbehandlingarna kan utföras helt annorlunda beroende på hur man som spelförare tror att det sitter baserat på bland annat ovanstående omständigheter.

Dagens giv bör spelas på olika sätt beroende på tidigare motspel och jag ska försöka förklara hur man kan tänka (olika).

Handen

Du tar som Syd med ingen i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Väst öppnar i första hand med 3Sp. Detta är ett spärrbud som i likazon oftast innehåller en 7-kortsfärg under öppning,
Din partner Nord kliver nu in med 4Kl. Som ni och många andra par numera spelar visar detta minst 5 klöver och minst 5 kort i den andra högfärgen, i detta fall alltså hjärter. Dessutom visar det normalt sett ungefär öppningshand.

Du har nu naturligtvis fantastiska kort. Mot så lite som x AQJxx xx KQxxx hänger ju lillslam bara på att klövern ska sitta jämnt eller att Öst har minst 3 hjärter ifall han har 4 klöver.

Storslam däremot lär bli svårt att bjuda med säkerhet så du nöjer dig med att omedelbart hoppa till 6Hj. Du lämnar därmed inte heller ut några ytterligare upplysningar till försvaret.

Kontraktet blir alltså 6Hj med dig som spelförare efter den fiberrika budgivningen

VästNordÖstSyd
3Sp4KlPass6Hj

Utspelet

blir RuA av Väst.

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

En absolut minimihand och du behöver lösa både trumfen och gissa var KlQ sitter.Väst fortsätter med mera ruter och Öst sätter i RuJ. Du tar förstås för RuK och ska nu försöka ta resten.

Spelplan

Du måste först lösa trumfen (hjärter) utan tapp och därefter gissa var KlQ sitter. Det normala när du saknar 5 trumf är att du toppar färgen men nu vet du att Väst har minst 6 spader, troligen 7. Därför har han troligen högst 2 hjärter, och om Öst har fler hjärter än Väst är sannolikheten större att han har HjJ. Du bestämmer dig därför för att maska ut Östs eventuella Jxxx i härter. Så du tar HjA och maskar därefter med Hj10 när alla bekänner på HjA och Öst bekänner lågt på Hj2.

Efter en kort paus som känns som en evighet sakar Väst nu en låg spader. Så långt så bra. Du tar även ut HjK.

Du vet nu att Väst har 6 eller 7 spader samt 1 hjärter och minst 2 ruter. För att se om han har fler ruter stjäl du nu en ruter på bordet. Väst sakar då ytterligare en spader. Du trumfar förstås ut med HjQ och Väst sakar mera spader.

Nu vet du med säkerhet att Väst har 9 eller 10 kort som inte är klöver (6/7 Sp, 1Hj och 2Ru). Så han har alltså 3 eller 4 klöver mot Östs 1 eller 2 klöver. Oavsett vilket är Väst stor favorit att ha KlQ. Du går därför in på handen med KlA och maskar därefter med KlJ. När alla bekänner kan du göra anspråk på resten av sticken eftersom Väst bara har KlQ kvar nu. Du går alltså hem i ditt kontrakt när hela sitsen är:

Annat utspel

Antag nu att Väst vänt med en låg hjärter efter RuA i utspel. Du får senare i spelet reda på att Väst har 3 hjärter och 2 ruter. Eftersom du då kan räkna in minst 11 av hans kort utöver klövern (6/7 spader, 3 hjärter och 2 ruter) vet du att Öst nästan säkert har KlQ. Så då spelar du istället omedelbart KlJ runt (om Öst inte täcker) för att gardera att Öst har Qxxx i klöver.

Även detta hade förstås lyckats mot den motsitsen så det är viktigt att läsa sitsen rätt!Just i detta fall hade försvarsspelarna inget att sätta emot eftersom du VISSTE hur många kort Väst hade i de olika färgerna. Ibland kan dock motspelarna lura dig genom att bekänna med onödigt höga kort så att du tror att de låga återstående korten sitter hos hans partner.

Att tänka på

Försök att redan under budgivningen räkna ut ungefär hur det sitter, framför allt de olika fördelningarna.

Ta in ytterligare information beroende på utspelet.

Ta under spelet reda på så mycket det överhuvud taget är möjligt om hur det sitter i de andra färgerna innan du måste bestämma dig för hur du ska behandla den kritiska färgen.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Försvarsspel Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling

Måndagsmassakern del 4

Detta är den fjärde och avslutande delen i min blogginläggsserie Måndagsmassakern. De 3 tidigare delarna har passande nog publicerats de senaste måndagarna.

Kort resumé

Måndagsmassakern handlar om en match på nätet där mitt lag nyligen mötte ett normalt sett mycket bra lag. Dock hade de över matchens totalt 16 brickor osedvanlig otur och spelade dessutom långt under sin förmåga samtidigt som mitt lag spelade i princip felfritt.

Jag har därför i varje del beskrivit hur det kunde hända att vi vann så stort genom att relatera vad som hände vid båda borden eftersom våra vinstsiffror rusade iväg och vår segermarginal blev nästan löjligt hög.Ställningen efter 12 av de brickorna är 71-4 i vår favör när akt 4 nu inleds. Mycket nöje!

Bricka 13

Denna bricka var en av de 2 brickorna som fick samma resultat vid båda borden nämligen 3NT med ett övertrick. Varken budgivning eller spelföring var av något intresse så vi går raskt vidare till

Bricka 14

Öst giv ingen i zon. Mårten och jag spelar Öst-Väst.

Vårt bord

Min partner Mårten öppnar med 1Sp i första hand som jag efter Syds pass höjer till 2Sp. Nord kliver nu in med 3Kl och Mårten passar. Syd avger nu det mycket tveksamma budet 3Hj. Han har en dålig hjärterfärg, ganska lite poäng och dessutom uselt stöd i partnerns klöverfärg ifall hans partner bjuder om den med 4Kl.

Jag kan nu straffdubbla men har inga bra försvarsvärden om de svänger över i 4Kl så jag väljer att passa och det gör även Nord och Mårten så slutkontraktet blir 3Hj med Syd som spelförare.Vi tar våra 7 uppenbara stick (2Sp, 3Hj, 1Ru och 1Kl) och inkasserar därmed 150 för 3 odubblade ozonsstraffar.Andra bordet

Efter samma inledning fram till 3Kl av Nord väljer Öst med sin minimala hand märkligt nog att bjuda 3Sp som avslutar budgivningen. Våra lagkamrater tar efter det uppenbara klöverutspelet sina 5 enkla stick (1Sp, 1Hj, 1Ru och 2Kl). Även de får alltså en inkomst, denna gång 50 för en straff.

150 + 50 = 200 = 5 IMP.

Bricka 15

Syd giv NS i zon.

Vårt bord

Budgivningen blir kort denna gång. Syd öppnar med 1Ru och Nord bjuder 3Kl som i deras system är ett invitbud med ruterstöd. Syd hittar inga tillägg så han slår av med 3Ru vilket också blir slutbudet. Det slutar med 11 stick efter att spelföraren förlorat ett klöver- och ett trumfstick. vi betalar alltså ut 150 för 3Ru med 2 övertrick.Andra bordet

Även här öppnar Syd med 1Ru. Nord väljer dock att omedelbart kräva till utgång. Eftersom de spelar med så kallade omvända lågfärgshöjningar bjuder han 2Ru. Syd kan nu hoppa till 3Hj som är ett Splinterbud och visar 0 eller 1 hjärter. Det visar dessutom samtidigt att han har minimum, 11-14 poäng. Nord går nog direkt på 5Ru som avslutar budgivningen.

Även här tar spelföraren sina enkla 11 stick men eftersom våra lagkamrater även får utgångsbonus tar de in 600.

600 – 150 = 450 = 10 IMP.
Bricka 16

Så kommer då (Äntligen tänker nog våra stackars motståndare) matchens och därmed Måndagsmassakerns sista bricka:

Väst giv och ÖV i zon.

Vårt bord

Jag öppnar med 1Hj och Mårten svarar 1Sp. Jag återbjuder 1NT och visar därmed 12-14 hp och en jämn hand. Efterom vi spelar den användbara konventionen XY-NT bjuder nu Mårten 2Ru som är allmänt utgångskrav och inte visar någonting om rutern. Jag förväntas nu redovisa eventuella extralängder, framförallt en femte hjärter eller en tredje spader (jag har ju redan förnekat 4 spader). Denna gång har jag inga extralängder att visa så jag bjuder 2NT varpå Mårten avslutar budgivningen med 6NT. Han har visserligen bara 20 hp till mina eventuella 12 så han skulle kunna invitera till lillslam med 4NT (detta är inte essfråga eftersom vi inte hittat någon trumf utan ett kvantitativt bud) men eftersom han inte har några tveksamma värden i form av knektar och dessutom en lovande 4korts ruter som ju ger 4 stick om jag har RuJ eller om rutern sitter 3-3 i försvaret väljer han att bjuda ut direkt istället.

Eftersom jag har råd att ge bort ett stick väljer jag att efter Ru5 ut till mitt RuA att omedelbart ge bort ett spaderstick för att sedan i spelet kunna utnyttja eventuell information jag får så att jag kan göra rätt i hjärter eller maska i spader etcetera.Det finns även goda skvischanser om samma motståndare har längden i 2 eller flera färger. Som det sitter med rutern 33, hjärtern 33 och SpK rätt kan jag inte gå fel utan får så småningom mina 12 stick.

Vi tar därmed in 1440 för 6NT i zonen med jämn hemgång.
Andra bordet

Här väljer Öst en mer pessimistisk approach och nöjer sig med att invitera med 4NT efter 1Kl-1Sp-1NT. Väst som har precis i mitten av intervallet 12-14 hp väljer då att passa så slutbudet blir 4NT av Väst. Lika bra det med tanke på att spelföraren bara får ihop 11 stick trots den vänliga motsitsen. Bland annat sakar han en ruter från bordet innan han kontrollerar huruvida rutern sitter 33. Våra lagkamrater betalat följaktligen bara ut 660.

1440 – 660 = 780 = 13 IMP.

Totalt vinner vi därmed matchen med otroliga 99-4!

Ja så kan det gå när ett lag spelar bra och har maximalt flyt samtidigt som motståndarna har en sällsynt dålig dag.

Hoppas ni hade lika stort nöje av denna miniserie som jag hade under jämförelsen:-)

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates required