Kategorier
Budgivning Medelsvår

Hur högt ska man spärra?

Om du misstänker att motståndarna har högsta kontraktet är det ofta en bra idé att ta bort så mycket budutrymme som möjligt för att försvåra för dem att hitta det bästa kontraktet. Detta gör man genom att snabbt bjuda så högt som möjligt. Man måste dock vara lite försiktig så att man inte får betala mer för dubblade straffar än motståndarna hade fått för sitt eget kontrakt. En annan fördel är att man kanske får upp motståndarna så att de går straff i sitt kontrakt.Handen

Du tar som Syd med ingen i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Du inleder förstås med pass varpå Öst öppnar med 1Kl som i deras system visar minst 3 klöver och 13 poäng. Din partner kliver in med 1Ru som visar minst 5 ruter och ca 8-16 poäng. Öst bjuder 1Sp och visar därmed minst 4 spader och minst 6 poäng.Analys

Du har ju onekligen ett gediget trumfstöd men i övrigt inte särskilt fina kort. Det är troligt att motståndarna gör utgång eller till och med slam. Du vill därför spärra så högt du anser dig ha råd med.

En god tumregel brukar vara att du ska spärra till samma nivå som det gemensamma antalet trumf du och din partner har.

I detta fall har ni minst 10 gemensamma ruter och ska i så fall bjuda upp till 10-sticksnivån alltså 4Ru. Ofta är det även en god idé att ta en nivå till. Även om du betalar ut 500 för 3 dubblade straffar i 5Ru och motståndarna bara hade fått 450 för 11 stick i spader kostar det bara 2 IMP men vinsten om 5Sp går straff är så mycket större. Du bestämmer dig därför att hoppa till 5Ru.

Vidare budgivning

Väst vet ju inte mer än att hans partner har 6 poäng än så länge och har för dåligt beslutsunderlag för att bjuda något annat än pass. Efter din partners pass vet därför Öst inte mer än förra budvarvet och är tvungen att gissa redan nu. Eftersom han har avsevärda tillägg i poäng men inte vet något om deras gemensamma anpassning kan han inte göra mycket annat än att dubbla. Väst har nu singelton i ruter och trekortsstöd i partnerns spaderfärg och väljer därför att ta bort dubblingen med 5Sp. Vi har alltså redan nu lyckats åstadkomma att få upp motståndarna på 5-läget vilket givetvis ökar våra chanser att straffa deras kontrakt.

Hela budgivningen fram till slutbudet 5 Sp gick alltså:

SydVästNordÖst
Pass1 Kl (min 3 kl)1 Ru1 Sp
5 RuPassPassD
Pass5 Sp

Utspelet

Du har ingen speciell anledning att hitta på något desperat utan väljer ditt naturliga utspel RuQ.

Spelet

Spelföraren Öst gissar fel i trumf och går så småningom 2 straff i kontraktet när hela given är:

Som synes hade 5Ru bara gått 1 straff så att betala ut 100 i 5 dubblade ruter hade även det varit en bra affär jämfört med 4Sp med hemgång.Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att dina lagkamrater har fått behålla 4Sp med ett övertrick så ni vinner 450 + 100 = 550 poäng på brickan.

Att tänka på

Bjud så högt du vågar om du tror att motståndarna gör högsta kontraktet.

Riskera gärna en extra straff även om det kostar några enstaka IMP.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *