Kategorier
Budgivning Medelsvår

Visa två färger!

På grund av tidsbrist (har just öppnat en Frimärks och Mynt-affär i Gamla Stan, https://frimarkenochmynt.se/) var det flera månader sedan mitt förra blogginlägg. Förhoppningsvis blir det minst ett/vecka fortsättningsvis.

Direkta överbud och hoppande 2NT

Det finns ett antal olika sätt att direkt på motståndarnas öppningsbud 1 i färg visa minst 5-5 i 2 av de andra färgerna. Helst ska man ha något som åtminstone liknar en öppningshand, åtminstone om man är i zonen.

Vanligast är att man låter överbud i motståndarnas öppningsfärg visar högsta färgen och en till. Om motståndarna öppnar med 1Hj visar alltså 2Hj spader och en av lågfärgerna.

Man brukar dessutom låta hopp till 2NT visa de båda lägsta färgerna. Öppnar motståndarna med 1Ru visar alltså 2NT 5 hjärter och 5 Klöver.

Vidare budgivning efter direkt överbud

Vi förutsätter fortsättningsvis att nästa motståndare passar. Eftersom man vet att partnern har spader när Fi har öppnat med Kl/Ru/Hj låter man 2Sp vara naturligt slutbudsförslag och 3Sp inviterande, var det 1Sp Fi öppnade med blir istället 3Hj naturligt slutbudsförslag.

Eftersom man inte vet den andra färgen måste man givetvis kunna ta reda på den. Vanligast är nu att man låter 2NT vara minst invit. På 2NT bjuder inklivaren med minimum 3 i sin andra färg och med tillägg 3 i korresponderande högfärg dvs Hj för Kl och Sp för Ru.

En budgivning kan alltså börja med följande sekvens:

SydVästNordÖst
1 Hj2 Hj (5-5 i Sp + lå)Pass2NT (invit, frågar efter Västs lå)
Pass3 Hj (5-5 i Sp och Kl)

3Kl visar sämre kort och är uppmaning att passa eller korrigera. Inklivaren passar alltså med Kl och bjuder annars sin färg på lägsta nivå.

Vidare budgivning efter inklivet 2NT

Efter 2 NT vet man ju vilka färger inklivshanden har och då blir det givetvis enklare.

3 i någon av färgerna är svag preferens medan 4 är inviterande (om det inte är Hj förstås då är man ju redan i utgång…). Man kan också kräva med 3 i öppningsfärgen varpå inklivshanden normalt bjuder 3NT med håll i den färgen. Till exempel:

SydVästNordÖst
1 Hj2 NT (5-5 i Kl o Ru)Pass3 Hj (krav)
Pass3 NT (håll i Hj)

Några exempelhänder

Här kommer några svarshänder på partnerns inkliv med 2Hj över öppningen 1Hj vilket alltså visar minst 5-5 i spader och en av lågfärgerna. Tänk först vad du skulle bjudit innan ”facit” kommer.

a/ Qxx xx xxxx xxxx

b/ Kxxx xx Axx Qxxx

c/ xx xx Kxxx xxxxx

d/ xx xxx AQxx Kxxx

”FACIT”

a/ Här har vi en skrutthand och eftersom 2Sp är billigare än 3Kl/Ru nöjer vi oss med det budet.

b/ Denna hand är riktigt bra och normalt räcker den till 4Sp direkt. Har man mindre krav på styrkan för att kliva in med överbudet kan man nöja sig med 3Sp invit på vilket partnern lägger på med minsta ursäkt.

c/ Åter en skrutthand. Korrekt bud är 3Kl varefter partnern passar med Kl och bjuder 3Ru med ruter.

4/ Ännu en invithand vilket alltså visas med 2NT. Notera att inklivshanden bjuder 3Kl/Ru med minimum så man kommer inte i onödan på 4-läget…

Jag ämnar återkomma med budgivningen efter 2NT samt även beskriva andra skolor för hur man visar tvåfärgshänder.

Tills dess Gott Nytt År till alla läsare!!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Tävling

Undvik dyra smällar!

Spärrfilosofi

Ju längre tid bridgen utvecklas, desto hårdare spärröppnar folk. Framförallt om de är i ozon mot zon.

Tanken är att ta bort budutrymme från motståndarna så de missar eller kommer i fel utgång. Man betalar gärna ut 500 i straffar istället för de 600 eller mer som en utgång eller eventuell slam ger till motståndarna.

Själv har jag en mer konservativ spärrstil och undviker därmed de värsta utbetalningarna men missar då att sätta maximal press på motståndarnas budgivning.

En sak som är viktig är att man har TÄTA färger när man spärrar. Då har motståndarna mycket svårare att straffdubbla spärrbudet. AKxxxx/x är till exempel ofta 3 tapp om det sitter snett medan QJ1098x/x ju bara är 2 tapp trots agtt det är 4 Hp mindre…

Ett typexempel på vad man INTE bör spärröppna på dök upp nu i helgen under SM-lag-semifinalen i Skövde.

Handen

Du tar upp följande hand där ni är o ozon mot zon:

Budgivningen

Går fort denna gång. Du väljer att spärröppna med 3Kl efter att din partner och Öst inlett med varsitt pass. Väst upplysningsdubblar nu , det vill säga han är normalt sett kort i klöver och har minst en öppningshand. Din partner passar varpå Öst straffpassar eftersom han tror att de får in mer i dubblade straffar än i en eventuell egen utgång.

Utspelet och träkarlen

Väst spelar ut HjA och din partner lägger upp:

Spelet

Eftersom både SpA och RuA sitter fel får du inte för något av dina sidokort. När dessutom trumfen sitter singel på utspelshanden och J10742 hos Öst får du bara 4 stick till en kostnad av 1100. När dessutom 4Sp går straff vid andra bordet förlorar ditt lag inte mindre än 1200 poäng på brickan!

Hade du istället haft t.ex QJ109654 i trumf och ett sidoess hade ni kommit undan med 500 och kanske vunnit 3 IMP trots att ni har betydligt färre Hp gemensamt. Dessutom har motståndarna mycket svårare att ta fast er när de bara har ett eller 2 säkra trumfstick.

Hela given:

Att tänka på:

Se till att inte spärröppna med glesa färger, mellankorten är ofta viktigare än toppkorten i trumf.

Försök undvika alltför stora utbetalningar.

Och framför allt: se till att du är en tillräckligt bra spelförare så du åtminstone inte missar något stick när du är straffdubblad!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Vem har Damen?

När jag var ung för ca 100 år sedan brukade man se problem som ”Herr Öst har blå hatt. Fru Väst har grön klänning. Herr Nords hus ligger till vänster om Fru Syds butik. Vem är rikast?”

Idén var alltså att man fick ett antal fakta som skulle leda till att man löste frågeställningen ifråga.

Inspirerad av detta tänkte jag i dagens inlägg i samma anda presentera en budgivning och ett spelförlopp som förhoppningsvis utmynnar i att läsaren räknar ut vem som har den saknade Dam man behöver hitta för att gå hem i sitt kontrakt.

Handen

Du tar som Syd upp följande intressanta hand:

AK6543 K84 A105 A

Budgivningen

Väst är giv och öppnar med pass och även din partner passar. Öst öppnar med 1Hj och nu är det din tur.

En dubbling visar nu antingen en normal upplysningsdubbling med (helst) minst 3 kort i alla objudna färger eller en överstark hand med minst 17 poäng.

Du dubblar därför i avsikt att nästa varv bjuda spader som då alltså visar minst 17 poäng och minst 5 spader. Låter som en bra plan 😏

Väst bjuder nu 2Kl som visar minst 5 klöver och minst ca 8 Hp. Eftersom han passat i förhand är budet givetvis inte krav. Det går 2 pass fram till dig och du följer din budplan genom att bjuda 2Sp. Efter pass av Väst höjer din partner till 4Sp varpå alla passar.

Du blir alltså spelförare i 4Sp och Väst ska spela ut efter följande budgivning:

VästNordÖstSyd
PassPass1 HjD
2KlPassPass2 Sp
Pass4SpPassPass
Pass

Utspelet

Väst spelar ut sin partners öppningsfärg (ofta en god idé, man slipper åtminstone skäll om det skulle vara fel…) och lägger ner Hj9.

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort som består av:

QJ10 532 KJ43 876

Spelet

Den utspelade hjärternian vinns av Östs HjA som returnerar HjQ. Du prövar med HjK men tyvärr stjäl utspelshanden och vänder med Kl2 enligt 10-12-regeln (alltså tredje eller femte kortet från toppen). Öst sätter i KlQ och du tar (av tvång om inte annat) för ditt Ess.

Väst hade alltså bara en hjärter.

Spelplan

Du har redan tappat 2 stick och har en uppenbar hjärterförlorare. Du får alltså inte tappa något mer stick och måste därför lösa rutern utan tapp. Hitta Damen med andra ord som ju var dagens ämne…

Innan du bestämmer dig för vem som har RuQ försöker du ta reda på så mycket som möjligt om kortsitsen. Du trumfar ut i 3 drag eftersom Öst visar sig vara renons i trumf. Du kan nu visserligen spela de övriga färgerna innan du bestämmer dig men det händer inte mer än att du är inne på handen efter att ha stulit 2 klöver och gett bort ett hjärterstick till Öst. Nu är det dags att gå igenom de fakta du har!

Hur sitter det?

  • Väst har en blå hatt (skojar bara)
  • Väst hade en hjärter
  • Öst var renons i spader
  • Väst hade 5 klöver (om han vände ”ärligt”, men vi får utgå från det)

Så vad har de för fördelning?

Vi böjar med Öst. Hur många ruter hade han i given?

Du och din partner hade från början sex hjärter och tre klöver ihop. Väst hade en hjärter. Öst hade alltså återstående 6 hjärter. Om Väst hade 5 klöver från början hade Öst återstående 4 klöver. Då har vi koll på tio av Östs kort i given. Han är renons i trumf. Östs återstående tre kort måste alltså vara ruter och han har fördelningen 0634.

Nu räknar vi ut Västs fördelning

Vi vet att Väst har 1 hjärter och 5 klöver. Eftersom Öst är renons i spader hade Väst 4 spader från början. Återstår även där 3 ruter och han har fördelningen 4135.

Rutern sitter alltså 3-3. Så här långt i resonemanget är det oklart vem som har RuQ.

Ledtrådar från budgivningen

Ofta kan man dra slutsatser vad gäller saknade honnörer genom att räkna hur många poäng motståndarna visat i budgivningen och vad de hittills visat under spelet.

  • Öst öppnade i tredje hand med 1Hj vilket normalt sett visar 13 poäng men i tredje hand kan man öppna lite svagare bland annat för att annonsera ett bra utspel från partnern.
  • Öst har hittills visat upp 7 Hp i Hjärter och 2 Hp i klöver alltså 9 poäng.
  • Väst bjöd 2Kl på din dubbling vilket normalt sett visar ca 8 poäng.
  • Väst har hittills visat SpJ och troligen KJ i Kl. I hjärter hade han inga hp (han spelade ju ut Hj9 som visade sig vara singel).

Så vem har Damen?

Om Väst inte är ute för att lura oss måste han definitivt även ha RuQ för att komma i närheten av sina utlovade poäng. Vi lägger alltså ner RuA och maskar därefter över Väst med RuJ. Dessbättre går det bra när hela sitsen är:

Att tänka på

Försök alltid att räkna ut den troliga fördelningen runt bordet beroende på hur spelet går.

Notera vilken styrka respektive motståndare visat under budgivningen.

Lägg ihop dessa ledtrådar men framför allt: Gör rätt!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Tävling

Ta en chans ibland!

Ny massaker

I höstas skrev jag en serie inlägg om en match där vi helt slaktade motståndarna (”Måndagsmassakern”). Häromdagen vann mitt lag en liknande storseger i en stor tävling på nätet, denna gång med ca 90 IMP på 16 brickor. Givetvis ett resultat av bra spel, tur och olycksamma motståndare. Dagens giv är från den matchen.

Handen

Jag sitter som vanligt Syd och tar upp följande fina hand:

Ingen är i zon och jag öppnar med 1Sp som visar minst 5Sp. Min partner svarar 2NT som är Stenbergs 2NT och visar minst 4-stöd i spader och minst utgångsinvit.

Strategi

Jag saknar 2 ess samt kontroll i ruter. Om jag vill bjuda ”vetenskapligt” bör jag alltså ta reda på om min partner har ruterkontroll och därefter essfråga för att avsluta med lill/storslam beroende på om han har ett eller två ess.

Praktisk bridge

Även om vi saknar ruterkontroll kan ju slammen gå hem om partnern har HjK, så jag kan saka en ruter, eller om jag kan sakna träkarlens ruter på mina fina klöver. Detta kräver dock att motståndarna inte spelar ut ruter där de ju har 2 stick att ta. Om vi alltså börjar kontrollbjuda och det visar sig att vi saknar ruterkontroll måste vi stanna i 4Sp, annars lär motståndarna hitta ruterutspel.

Men om vi bjuder helt anonymt? Ska då Väst hitta ruter ut från t.ex xxx xxx xxx xxxx? Eller kanske Kxx i ruter? Kan ju vara enda hemspelande om jag har AQ i ruter till exempel.

Ta en chans istället

Om jag istället direkt på 2NT bjuder 4NT (essfråga) uppnår jag alltså att Väst måste spela ut ”mörkt”. Givetvis kan han ha AK i ruter, otur isåfall. Om han däremot har RuA utan RuK är det inte säkert att han spelar ut det, kan ju vara hemspelande om jag har Kx i ruter och saknar RuQ på bordet.

Så vad väljer jag?

Är ju lite en fråga hur jag bedömer att det gått tidigare i matchen. Är det jämnt kanske jag väljer ”vetenskapen” men om vi ligger under eller leder stort kan det vara läge att ”chansa”.

Just i denna match vet jag att vi leder skyhögt så jag bestämmer dig för att chansa…

4NT direkt alltså varpå partnern svarar 5Ru som visar ett ess. Jag avslutar enligt plan budgivningen med 6Sp.

Utspelet

Väst väljer det passiva trumfutspelet och min partner lägger upp sina kort:

Träkarlen

Spelet

Tyvärr kan jag inte saka mer än 3 ruter på mina klöver så enda chansen är att ruter ess sitter före kungen. Eftersom det är ”min dag” är så givetvis fallet:-) så jag går hem i mitt kontrakt. Notera att Väst alltså inte spelade ut RuA så jag hade gått hem även om min partner hade haft HjK i stället för RuK vilket jag antydde kunde hända i strategidelen ovan.

Hela sitsen

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att motståndarna nöjt sig med 4Sp så vi vinner turligt 500 poäng på brickan.

Att tänka på

Det faktum att Öst inte utspelsdubblade 5Ru indikerade att RuA satt rätt vilket också visade sig vara fallet. Hade han dubblat hade jag dock kunnat passa. Partnern förutsetts då redubbla för att visa förstakontroll i ruter (ess eller renons) och annars bjuda 5Hj (med HjK) eller 5Sp. Vi hade då undvikit slammen denna gång.

Om du tar en chans i budgivningen se då till att sticken räcker om motståndarna missar utspelet, annars är det ganska meningslöst…

Undvik chansningar i jämna matcher om ni inte är tvungna att vinna stort.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår

Alla vägar bär till Rom!

Ännu en tråkig likabricka?

Ibland resulterar även vilda sitsar i en likabricka. Oftast beror detta på att samma kontrakt spelas vid båda borden men med helt olika budgivningar för att nå dit.

Men ibland är slutkontraktet helt olika vid de två borden fast totalscoren blir ändå lika helt slumpmässigt.

Tävlingen

Jag spelar en match i S:t Eriks bridgeklubbs högsta liga. Min partner är Krister Ahlesved eftersom min ordinarie ligapartner Jonas Petersson just insjuknat i Covid eller motsvarande. Vi möter systrarna Johansson som ska representera Sverige i Venice Cup (VM för damer) i slutet av mars.

Handen

Jag tar som Syd upp följande spännande hand:

Öst är giv och bara ÖV i zonen.

Budgivningen

Öst öppnar med 2Ru. Detta är ett så kallat multibud som visar antingen en svag två-öppning i hjärter eller spader eller en stark ruteröppning.

Jag ser nu 4 möjliga bud:

a/ Pass. Har fördelen att jag kan lyssna in vidare budgivning innan jag (troligen) bjuder spader på lämplig nivå. Nackdelen är att jag inte spärrar motståndarnas budgivning utan de får bjuda första varvet ostört.

b/ 2Sp. Fördelen att jag snabbt visar min spaderfärg men Krister kommer att förutsätta att jag har bättre kort, normalt sett minst 10 Hp.

c/ 3Sp. Verkar lagom och spärrar bra. Tyvärr visar hoppande inkliv mot svaga öppningsbud normalt starka kort, kanske 7-8 spelstick och mycket fler Hp.

d/ 4Sp. Är troligen det jag ändå kommer att bjuda så småningom, antingen för att det kan gå hem eller som offring mot troliga 4Hj av motståndarna. Å andra sidan får jag då troligen ingen ytterligare information om hur motståndarnas kort är fördelade vilket ofta är viktigt i spelföringen. Dessutom har jag inget emot att de hittar sin anpassning eftersom det kanske får dem att bjuda 5Hj över mina 4Sp och vet ju inte att trumfen sitter så snett men det vet jag:-)

Efter moget övervägande väljer jag slutligen att passa för att avvakta den vidare budgivningen.

Väst bjuder nu 2Hj som betyder passa/korrigera, det vill säga öppningshanden ska passa med en svag 2Hj-öppning och annars bjuda 2Sp/3Ru eller annat bud beroende på deras vidare metoder. Föga oväntat passar Öst efter Kristers pass och det är min tur igen.

Motståndarna kan möjligen ha missat utgång, men det är för svårt för mig att hitta att passa nu så jag känner mig tvingad att bjuda 2Sp.

Väst har inte bjudit färdigt utan återkommer med 3Ru vilket följs av 2 pass. Eftersom Väst inte stödde med 3Hj har hon troligen bara 1 hjärter vilket skulle ge Krister 6 hjärter. Vår anpassning är därmed troligen usel och såvitt jag vet kanske systrarna gör utgång eller till och med slam. Jag väljer därför att passa och slutbudet blir därmed 3Ru med Öst som spelförare.

Budgivningen gick alltså

ÖstSydVästNord
2 RuPass2Hj (passa eller korrigera)Pass
Pass2 Sp3 RuPass
PassPass

Utspelet

Jag ser ingen anledning att spela ut klöver vilket mycket väl kan vara favör. Däremot finns en chans att Krister har singel/renons i spader och i så fall kan vi kanske korsstjäla i försvaret. Jag väljer därför Sp9 enligt 10-12-regeln.

Bordet

Träkarlen lägger upp följande fina hand:

Spaderutspelet går till spelförarens SpJ samtidigt som Krister bekänner med Sp2. Så småningom får jag en hjärterstöld men när jag ger Krister en spaderstöld är det för trumfesset eftersom det är den enda trumf han har!

Kontraktet går därmed hem med två övertrick när hela sitsen är:

Vi betalar alltså ut 150 för 3Ru med 11 stick.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att budgivningen gått helt annorlunda. Öst valde att passa ner sin hand varpå Syd i fördelaktiga zoner inte orimligt öppnade med spärrbudet 4Sp. Varför Väst nu inte bjöd 5Ru vet jag inte men alla passade sedan på 4Sp. Kontraktet slutade så småningom med 3 odubblade ozonsstraffar vilket inbringade 150 till ÖV även vid detta bord..

Ännu en tråkig likabricka alltså 😁

Att tänka på

Om du ser att motståndarnas troliga trumffärg sitter väldigt snett spärra inte utan låt dem hitta sin trumf!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår

Hur högt ska man spärra?

Om du misstänker att motståndarna har högsta kontraktet är det ofta en bra idé att ta bort så mycket budutrymme som möjligt för att försvåra för dem att hitta det bästa kontraktet. Detta gör man genom att snabbt bjuda så högt som möjligt. Man måste dock vara lite försiktig så att man inte får betala mer för dubblade straffar än motståndarna hade fått för sitt eget kontrakt. En annan fördel är att man kanske får upp motståndarna så att de går straff i sitt kontrakt.Handen

Du tar som Syd med ingen i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Du inleder förstås med pass varpå Öst öppnar med 1Kl som i deras system visar minst 3 klöver och 13 poäng. Din partner kliver in med 1Ru som visar minst 5 ruter och ca 8-16 poäng. Öst bjuder 1Sp och visar därmed minst 4 spader och minst 6 poäng.Analys

Du har ju onekligen ett gediget trumfstöd men i övrigt inte särskilt fina kort. Det är troligt att motståndarna gör utgång eller till och med slam. Du vill därför spärra så högt du anser dig ha råd med.

En god tumregel brukar vara att du ska spärra till samma nivå som det gemensamma antalet trumf du och din partner har.

I detta fall har ni minst 10 gemensamma ruter och ska i så fall bjuda upp till 10-sticksnivån alltså 4Ru. Ofta är det även en god idé att ta en nivå till. Även om du betalar ut 500 för 3 dubblade straffar i 5Ru och motståndarna bara hade fått 450 för 11 stick i spader kostar det bara 2 IMP men vinsten om 5Sp går straff är så mycket större. Du bestämmer dig därför att hoppa till 5Ru.

Vidare budgivning

Väst vet ju inte mer än att hans partner har 6 poäng än så länge och har för dåligt beslutsunderlag för att bjuda något annat än pass. Efter din partners pass vet därför Öst inte mer än förra budvarvet och är tvungen att gissa redan nu. Eftersom han har avsevärda tillägg i poäng men inte vet något om deras gemensamma anpassning kan han inte göra mycket annat än att dubbla. Väst har nu singelton i ruter och trekortsstöd i partnerns spaderfärg och väljer därför att ta bort dubblingen med 5Sp. Vi har alltså redan nu lyckats åstadkomma att få upp motståndarna på 5-läget vilket givetvis ökar våra chanser att straffa deras kontrakt.

Hela budgivningen fram till slutbudet 5 Sp gick alltså:

SydVästNordÖst
Pass1 Kl (min 3 kl)1 Ru1 Sp
5 RuPassPassD
Pass5 Sp

Utspelet

Du har ingen speciell anledning att hitta på något desperat utan väljer ditt naturliga utspel RuQ.

Spelet

Spelföraren Öst gissar fel i trumf och går så småningom 2 straff i kontraktet när hela given är:

Som synes hade 5Ru bara gått 1 straff så att betala ut 100 i 5 dubblade ruter hade även det varit en bra affär jämfört med 4Sp med hemgång.Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att dina lagkamrater har fått behålla 4Sp med ett övertrick så ni vinner 450 + 100 = 550 poäng på brickan.

Att tänka på

Bjud så högt du vågar om du tror att motståndarna gör högsta kontraktet.

Riskera gärna en extra straff även om det kostar några enstaka IMP.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Utspel

Lyssna på budgivningen!

Vad spela ut?

Innan du spelar ut är det viktigt att skapa sig en bild av hur träkarlen ser ut och även spelförarens hand. Ibland har man knappt några ledtrådar alls, motståndarna kanske bjuder 1NT-3NT och då är det enda man vet att spelföraren har 15-17 Hp och en jämn hand.

Oftast har man dock lite mer att gå på och då är det viktigt att man utnyttjar informationen för att hitta det (i längden) bästa utspelet.

Jag kommer nu att beskriva en budgivning där motståndarna avslöjar en del och sedan ge dig några olika händer att spela ut från. Försök då att först bestämma vad du tror är bästa utspelet innan jag avslöjar ”facit”, alltså min egen analys…

Budgivningen

Motståndarna bjuder sig ostört till 4Sp efter följande sekvens: 1Sp-2NT-3Ru-3Hj-3Sp-4Ru-4Sp.

Först frågar vi förstås motståndarna vad de olika buden betyder och får då följande svar:

M1M2
1 Sp: 11-21 Hfp2NT: Stenbergs
3 Ru Tillägg ca 16+ utan singel/renons3Hj: singelklöver
3SP: vilande4Ru: Kontroll
4Sp: Förslag, saknar normalt hjärterkontroll

Vad vet vi?

Eftersom redan 2NT var utgångskrav men motståndarna ändå avger flera bud innan 4Sp är de slamintresserade. Alltså har de överstyrka för sitt kon-trakt. Stor skillnad om de hade inviterat till utgång och sedan bjudit 4Sp. Nu krävs det normalt sett något oväntat som t.ex snedsits i trumf eller att vi kan få en eller flera stölder för att straffa kontraktet.

Redan budet 3Ru som alltså visar tillägg visar ju att de har extrastyrka.

Vi vet också att träkarlen har singelklöver. Och om vår partner hade haft fina kort i hjärter hade han kunnat dubbla 3Hj för att hjälpa oss med utspelet.

Dessutom vet vi att träkarlen har kontroll i ruter (ess eller kung). Inte heller 4Ru dubblades av partnern så där finns inte heller mycket hjälp att hämta.

Hade spelföraren haft hjärterkontroll hade han normalt sett bjudit 4Hj på 4Ru istället för 4Sp (man visar normalt alla kontroller nerifrån så när man hoppar över ett bud saknar man oftast kontroll där).

Så klöver ut är meningslöst (träkarlen har ju singelton), ruter är meningslöst och hjärter är meningslöst:-) Blir bara trumf över…

Skämt åsido är kan det vara rätt att dra för HjK eller RuK, partnern dubblar knappast med bara damen hög i färgen, ibland inte ens med kungen. Dessutom kan vi ju ha en egen sekvens, t.ex KQJ10 i ruter att spela ut från.

Exempelhänder att spela ut från

Med allt detta sagt – vad spelar du ut från följande händer:

a/ ♠️ 874 ♥️5 ♦️Q852 ♣️J10942

b/ ♠️DJ109 ♥️653 ♦️7 ♣️KJ1072

c/ ♠️A5 ♥️10987654 ♦️J54 ♣️4

d/ ♠️- ♥️DJ1098 ♦️DJ109 ♣️9876

Tänk först innan du läser vidare.

”Facit”

a/ Här ser vi att trumfen sitter bra för spelföraren. Vi har inget extra i lågfärgerna heller. Enda betchansen är att vi kan få en eller 2 hjärterstölder. Så Hj5 är det givna utspelet.

b/ Vi har 2 säkra trumfstick som motståndarna inte räknat med. Att spela ut singelrutern för att få stölder tillför ingenting eftersom vi då bara stjäl bort säkra trumfstick. Däremot kanske vi kan ta bort klöverstölder från träkarlen om vi spelar ut trumf. Denna gång verkar alltså SpQ bäst.

c/ Att spela ut singelklövern för att få en stöld är ingen bra idé eftersom vi vet att även träkarlen har singelklöver och kan stjäla över vår ynkliga trumffemma. Däremot är chansen mycket god att partnern är kort i hjärter och kan få en eller två hjärterstölder. Eftersom bordet har singelklöver är det sannolikt att det dyker upp några hjärter och spelföraren som saknar hjärterkontroll har ju minst 2 hjärter. Så Hj10 får det bli denna gång.

d/ Denna är lite svårare. Både hjärter och ruter är givetvis tänkbara. Men eftersom det finns färre hjärter ute är sannolikheten för att vi ska kunna godspela stick där mindre än i ruter. Det som möjligtvis talar för hjärterutspel är att spelföraren saknar kontroll så att vi kanske kan ”skjuta” bordets hjärterkung. Fast partnern kunde ju som sagt dubblat 3Hj med bra hjärter också… Allt sammantaget talar för RuQ ut knappt följt av HjQ.

Att tänka på

Fråga om alla motståndarnas bud.

Försök räkna ut hur det sitter innan du spelar ut.

Har motståndarna inviterat sig till utgång eller har de överstyrka?

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår

Att dubbla eller inte dubbla det är frågan

Straffdubbling eller upplysningsdubbling?

I den moderna bridgen tenderar allt fler dubblingar att vara upplysningsdubblingar till skillnad från ”forntidsbridgen” där alla dubblingar var straffdubblingar. Detta beror på att ett färgbud efter inkliv ofta visar 5-kortsfärg och krav till en rond (minst). Det är inte säkert att dina kort räcker till det. Då är upplysningsdubbling bra att ta till.

Anta att du har Kxxx Axxx xx Qxx. Din partner öppnar med 1Kl och HY(högeryttern) kliver in med 2Ru.

Du kan inte bjuda 2Hj eller 2 Sp på handen eftersom ny färg på tvåläget visar minst 5-kortsfärg. Dessutom är bud i ny färg krav för en rond så man kommer minst upp på 3-läget.

Men om det är upplysningsdubbelt kan du dubbla för att visa de andra färgerna. Då kan ni stanna på 2-läget om partnern svarar 2Hj eller 2Sp. Du tål ju även att partnern bjuder om klövern på din dubbling eftersom du har stöd även där.

Hur gör du då om du vill straffdubbla motståndarna? Svaret är helt enkelt att det inte går, du kan inte både ha kakan och äta upp den som bekant. Däremot kan du chansa på att passa och hoppas att partnern kan upplysningsdubbla. Då kan du genom att återigen passa förvandla partnerns dubbling till en straffdubbling 😁

Eftersom även partnern vet att ditt pass kan innehålla en straffdubbling försöker han hålla öppet med en upplysningsdubbling med minsta ursäkt, speciellt om han är kort i motståndarnas färg vilket ju ökar sannolikheten att du är lång och därmed vill spela försvar till dubblad taxa.

Har partnern bra fördelning och kan ta emot alla färger (om du inte hade straffdubblingshanden utan måste ta bort dubblingen) krävs det numera inte ens tillägg utan de 13 poäng som partnerns öppning visade räcker bra.

Dock måste man vara försiktig innan man passar på motståndarnas inkliv eftersom man alltid riskerar att partnern inte är kort i motståndarnas färg eller har olämplig fördelning och motståndarna därmed får spela sitt kontrakt odubblat. Gör ni då egen utgång får ni in mindre i odubblade straffar än ni hade fått för egen utgång, speciellt om ni är i zonen.

Har du inte en egen öppningshand gör ni dock sällan utgång om partnern inte kan hålla öppet med en upplysningsdubbling och då är troligen odubblade straffar bättre inkomst än eget delkontrakt.

Handen

Du tar som Syd med ÖV i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Din partner öppnar med 1Kl som i ert system visar minst 4-kortsfärg. Öst kliver in med hoppbudet 2Ru som normalt sett visar under öppning och minst 6-kortsfärg alltså ett spärrbud.

Du kan nu välja mellan att upplysningsdubbla för att eventuellt hitta en utgång eller möjligen bjuda 2NT om det i ert system visar att du har invit till 3NT och en jämn hand.

Men du kan också chansa med pass. Om partnern kan hålla öppet med en dubbling kan ni troligen ta in 500 eller mer i dubblade straffar medan egen utgång bara ger ca 400 förutsatt att den går hem.

Du väljer därför att passa i förhoppningen att inte ytterligare 2 pass av Väst och din partner avslutar budgivningen.

Efter Västs pass följer några nervösa sekunder innan partnern dubblar. Du står givetvis med på dubblingen, det var ju din plan hela tiden.

Även Väst passar så slutkontraktet blir 2 dubblade ruter med Öst som spelförare. Budgivningen gick alltså

NordÖstSydVäst
1 Kl2 RuPassPass
DPassPassPass

Utspelet

Mot låga dubblade kontrakt ska man normalt sett spela ut trumf för att minimera träkarlens stölder, men denna gång har ju inte Väst stöttat sin partner så det finns troligen inga stölder att ta på träkarlen, han kan ju till och med ha singel eller renons i trumf. Du väljer istället att spela ut din partners öppningsfärg nämligen klöver knekt.

Hela sitsen

ser ut såhär:

Försvarsspelet

går mycket bra och ni tar hela 4 straff och inkasserar därmed 1100. Hade ni spelat ett eget kontrakt på er ledd hade ert maximum varit 3NT med 2 övertrick som ju bara ger 460.

Att tänka på

Var vaken för att det kan vara mer inkomstbringande att låta motståndarna spela ett dubblat kontrakt med straff än att spela eget kontrakt.

Räkna även in zonförhållandena i din kalkyl.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att motståndarna har spelat 3NT med jämn hemgång. Ni vinner därmed 1100-460 poäng = 640 poäng på brickan.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates required


Kategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling

Sangkonvention

Tävlingen

Tidigare i höst spelades kval till Öppna VM, Bermuda Bowl på BK S:t Erik i Stockholm. Tävlingen spelades online där alla lag satt vid varsin dator i slutna rum och med övervakare i varje rum för att om möjligt undvika allt eventuellt fusk. Förutsättningarna var att av de 31 deltagande lagen de 8 främsta kvalificerade sig till VM-final i slutet av Mars 2022.

Simon Hult – Peter Bertheau, Ola och Micke Rimstedt samt Peter Fredin i par med undertecknad representerade Sverige i tävlingen.Hur gick det?

Vi började bra och ledde tävlingen efter cirka 2 dagar (av 6). Därefter en sämre period dag 3 och 4 varpå vi sjönk till 9e plats. De sista 2 dagarna flöt det på bättre trots att vi då mötte huvudsakligen konkurrerande topplag (tävlingsprogrammet var nämligen seedat) och vi slutade på 7e plats. Eftersom Italien som värdnation har en friplats hade det räckt att komma 9a för att kvalificera sig så vi hade en viss marginal…

Bra och dåliga brickor

fanns det givetvis gott om. Här har vi en bra bricka 😀

Jag tar som Syd upp följande hand:
Budgivningen

Min partner Peter Fredin öppnar med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng och en jämn hand.

Specialbud

Vi har nu ett speciellt knep med denna hand. Budet 3Hj eller 3Sp visar 4 kort i den bjudna färgen, singel (eller möjligen renons) i den andra högfärgen samt valfri fördelning i lågfärgerna (kan alltså vara 0-8 i teorin men är vanligen 4-4, 5-3 eller 6-2 som denna gång) Budet är dessutom utgångskrav.

Jag bjuder alltså 3Hj och avvaktar nästa budrond.

Peter återbjuder nu 3Sp. Även detta bud är lite speciellt. Antingen har han en bra hand med hjärterstöd, alltså för bra för att bara höja till 4Hj som jag normalt sett passar på, eller så har han en hand utan lämpligt annat bud det vill säga ingen 4-korts lågfärg, inte 4-korts Hjärter och inget håll i spader. Kanske något som xxxx Axx Axx AKx.

Jag bjuder nu min längsta lågfärg med 4Kl som visar minst 5 klöver.

Peter återkommer nu med 4Ru. Detta bud är lite luddigt. Antingen har han den fina handen med hjärterstöd och kontrollbjuder eller så har han stöd i klöver och även då är 4Ru kontrollbud (fast nu med klöver som trumf).
Garderingsbud

Oavsett vilket bjuder jag nu 5Kl. Var det hjärter som var trumf blir 5Kl kontrollbud och var klöver trumf har jag inget att kontrollbjuda (spadersingel har jag ju visat redan med 3Hj) utan går då ner i 5Kl.

Gubben i lådan

hoppar nu upp när Peters nästa bud är 6Hj.

Det var alltså hjärter som var trumf och Peter tycker han hört nog för att avsluta budgivningen..

Jag passar förstås och avvaktar med spänning utspelet och träkarlens utseende. Budgivningen gick

SydNord
1 NT
3 Hj (4-korts, högst 1 sp, utgångskrav)3 Sp (bra hand med Hj, eller inget bud)
4 Kl4 Ru Kontroll (oklart med Kl eller Hj som trumf)
5 Kl (Kontroll eller slutbud)6 Hj

Utspel och träkarl

Väst spelar ut SpK och jag kan överblicka

Denna gång bjöd vi riktigt bra! Det är bara en snedsits i trumf eller klöver kombinerat med att rutermasken spricker som kan sänka kontraktet.

Spelföringenär lite tricksig denna gång. För att om möjligt gardera mig mot att Öst har singel eller renons i klöver tar jag utspelet med SpA och spelar en liten klöver upp mot handen. Alla bekänner duktigt och jag får därmed för KlA.

Först därefter spelar jag in bortet på trumfesset och drar bordets sista klöver mot handen. Om Öst nu är renons kan han visserligen stjäla men då kan jag senare stjäla en klöver högt på bordet och hoppas på att rutermasken går bra. Öst bekänner dock dessbättre och likaså gör Väst.

När jag tar ytterligare en trumfrond bekänner alla återigen så nu kan jag trumfa ut och stjäla en klöver varpå alla mina återstående klöverhackor är höga. Mina försiktighetsåtgärder var alltså onödiga denna gång men det skadar inte att försöka gardera snedsitsar!

Hela sitsen

var såhär:

Bra budgivning?

Ja det får man nog säga. Våra metoder passade givetvis bra denna gång men det gäller ju också att utnyttja dem på ett bra sätt. Även om jag inte var helt klar över vilken färg Peter ville ha som trumf kunde jag ändå hitta ett bud som passade.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig inte helt oväntat att motståndarna missat slammen. De har bjudit ungefär 1NT-2Kl (högfärgsfråga)-2Hj-4Hj, ungefär som nästan alla par hade bjudit utan vår fina konvention.Vi vinner därmed en slamsving och det känns förstås bra, speciellt som det är redan andra matchen i VM-kvalet jag och Peter spelar.

Att tänka på

När ni behärskar ert system – håll utkik efter användbara konventioner som är enkla att lära sig och enkla att lägga till ert befintliga system!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring Utspel

Tänk politiskt!

Måla upp en falsk bild av din hand

Många politiker från alla sidor brukar försöka beskriva verkligheten från sitt eget perspektiv hellre än hur det verkligen är.

Detta kan även utnyttjas under budgivningen så att man ger motståndarna en falsk bild av sin hand!

Sedan när budgivningen är avslutad återgår din hand till vad den verkligen är och motståndarna är förhoppningsvis förda bakom ljuset.

Handen

Du tar som Syd upp följande hand:

Alla är i zonen och du är giv.

Öppningshand?

Du har 9 + 4 = 13 hfp, alltså öppningshand, och måste nu bestämma dig för lämpligt öppningsbud. Det normala är att man öppnar med sin längsta färg. Med just denna hand är det dock risk att du aldrig kan visa att du har 5 spader. Om du bjuder spader senare i budgivningen visar ju det tillägg eftersom du då måste bjuda stigande. Öppnar du å andra sidan med 1Sp för att senare bjuda hjärter fallande kommer partnern tro att spadern är längre eller möjligen lika lång.

Budgivningen

Du väljer slutligen att följa normalregeln och öppnar alltså med din längsta färg, 1Hj.

Väst upplysningsdubblar nu varpå din partner stöder dig till 2Hj. Du vet därmed redan nu att ni har minst 9 gemensamma hjärter och därför inte vill släppa motståndarna alltför billigt. Öst svarsdubblar nu och visar därmed att även han har lite kort och antingen 2 färger eller en relativt jämn hand. Annars bjuder man normalt sin färg på lämplig nivå.

Du kan nu se att motståndarna troligen gör ett högt lågfärgskontrakt, minst utgång men kanske t.o.m slam. Om du nu passar eller bjuder 3/4Hj kommer det inte att störa dem alltför mycket utan de kommer troligen att bjuda sin bästa gemensamma lågfärg på lagom nivå.

Du väljer därför att försöka ”maskera” din hand genom att bjuda ett starkt bud. Detta är ju helt ofarligt eftersom du är beredd att bjuda båda 3 och 4 hjärter utan att riskera alltför mycket.

Du kan nu välja på att redubbla för att visa tillägg eller bjuda 2NT som även det är en utgångsinvit och därmed visar tillägg. Fördelen med 2NT jämfört med redubbelt är att det tar bort mer budutrymme för motståndarna. Själv vill du ju bara behålla ett så lågt hjärterkontrakt som möjligt så du kan därför lika gärna välja 2NT.

Väst bjuder nu sin längsta färg med 3Ru och din partner återkommer med 3NT. Även han är ju naturligtvis helt ovetande om att du inte har de tillägg du visat med budet 2NT utan föreslår nu att er sida ska spela 3NT, eftersom ni spelar med 4-korts högfärgsöppningar vet han ju bara om att ni har 7 gemensamma hjärter om han bara har 3 själv. Ditt 2NT-bud innehåller ofta 18-19hp i en jämn hand och isåfall är säkert 3NT det kontrakt ni ska spela från partnerns horisont.

Öst stöder nu sin partner med 4Ru och du passar snabbt med förhoppningen att de inte bjuder den utgång du hela tiden försökt förhindra. Dessbättre passar även Väst men nu straffdubblar partnern. Han tror ju fortfarande i likhet med motståndarna att du har starka kort och baserar sin dubbling på detta. Du kan med 0 defensivstick givetvis inte stå med så du tar bort med 4Hj. Budgivningen avslutas av att Öst efter 2 pass straffdubblar varpå alla passar.

Budgivningen har alltså gått:

SydVästNordÖst
1HjD2HjD
2NT (”tillägg”)3Ru3NT4Ru
Pass Pass D Pass
4Hj Pass Pass D
ANNONS 3

Spelföringen

Väst spelar ut RuA och du kan överblicka följande::

Efter RuA fortsätter Väst med ytterligare en ruter och du stjäl förstås.

Väst har normalt sett 4 spader när han upplysningsdubblar 1Hj och har han Q109x måste du stjäla en spader på bordet. Detta kräver dock att trumfen sitter 2-2 annars kan ju Öst stjäla över.

Har däremot Öst 10an eller 9an singel i spader kan du först lägga ner SpK och fälla den. När du sedan spelar spader upp mot A8 måste Väst med kvarvarande Q10/97 sätta i 10/9 annars får du ju för 8an. Men nu kan du ta för SpA och spela Sp8 som ställer handens återstående J6!

Dock måste du först trumfa ut så du spelar HjK och avblockerar bordets Hj10 ifall Öst har alla försvarets trumf . Du kan då nämligen trumfa ut genom att maska ut Östs Jxxx i hjärter utan att behöva stjäla ytterligare ett kort på handen. Båda motståndarna bekänner dock snällt på två hjärterstick så det är numera uttrumfat. Du kan därför enkelt stjäla en spader på bordet och därmed gå hem i ditt kontrakt. För säkerhets skull lägger du dock ner SpK för att gardera att spadern sitter 5-0 enligt ovan 4-1-resonemang. Spadern sitter som förväntat 4-1 och du har inga problem att ta dina 10 stick. Ni får därför 790 poäng för 4Spx i zonen med jämn hemgång.

Andra bordet

Vid andra bordet har inte Syd bjudit lika listigt som du så motståndarna har fått behålla 4Ru med jämn hemgång när hela sitsen är:

Ni vinner alltså 790 + 130 = 920 poäng på brickan.

Ärlighet varar (inte) längst!

Att tänka på

Försök gärna lura motståndarna på kortsitsen men se till att partnern inte bjuder för högt på grund av detta!

Slappna som vanligt inte av efter budgivningen utan koncentrera dig på att även ta så många stick som möjligt.

OM du ska bluffbjuda, försök då hitta det BÄSTA bluffbudet.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates required