Kategorier
Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Vem har Damen?

När jag var ung för ca 100 år sedan brukade man se problem som ”Herr Öst har blå hatt. Fru Väst har grön klänning. Herr Nords hus ligger till vänster om Fru Syds butik. Vem är rikast?”

Idén var alltså att man fick ett antal fakta som skulle leda till att man löste frågeställningen ifråga.

Inspirerad av detta tänkte jag i dagens inlägg i samma anda presentera en budgivning och ett spelförlopp som förhoppningsvis utmynnar i att läsaren räknar ut vem som har den saknade Dam man behöver hitta för att gå hem i sitt kontrakt.

Handen

Du tar som Syd upp följande intressanta hand:

AK6543 K84 A105 A

Budgivningen

Väst är giv och öppnar med pass och även din partner passar. Öst öppnar med 1Hj och nu är det din tur.

En dubbling visar nu antingen en normal upplysningsdubbling med (helst) minst 3 kort i alla objudna färger eller en överstark hand med minst 17 poäng.

Du dubblar därför i avsikt att nästa varv bjuda spader som då alltså visar minst 17 poäng och minst 5 spader. Låter som en bra plan 😏

Väst bjuder nu 2Kl som visar minst 5 klöver och minst ca 8 Hp. Eftersom han passat i förhand är budet givetvis inte krav. Det går 2 pass fram till dig och du följer din budplan genom att bjuda 2Sp. Efter pass av Väst höjer din partner till 4Sp varpå alla passar.

Du blir alltså spelförare i 4Sp och Väst ska spela ut efter följande budgivning:

VästNordÖstSyd
PassPass1 HjD
2KlPassPass2 Sp
Pass4SpPassPass
Pass

Utspelet

Väst spelar ut sin partners öppningsfärg (ofta en god idé, man slipper åtminstone skäll om det skulle vara fel…) och lägger ner Hj9.

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort som består av:

QJ10 532 KJ43 876

Spelet

Den utspelade hjärternian vinns av Östs HjA som returnerar HjQ. Du prövar med HjK men tyvärr stjäl utspelshanden och vänder med Kl2 enligt 10-12-regeln (alltså tredje eller femte kortet från toppen). Öst sätter i KlQ och du tar (av tvång om inte annat) för ditt Ess.

Väst hade alltså bara en hjärter.

Spelplan

Du har redan tappat 2 stick och har en uppenbar hjärterförlorare. Du får alltså inte tappa något mer stick och måste därför lösa rutern utan tapp. Hitta Damen med andra ord som ju var dagens ämne…

Innan du bestämmer dig för vem som har RuQ försöker du ta reda på så mycket som möjligt om kortsitsen. Du trumfar ut i 3 drag eftersom Öst visar sig vara renons i trumf. Du kan nu visserligen spela de övriga färgerna innan du bestämmer dig men det händer inte mer än att du är inne på handen efter att ha stulit 2 klöver och gett bort ett hjärterstick till Öst. Nu är det dags att gå igenom de fakta du har!

Hur sitter det?

  • Väst har en blå hatt (skojar bara)
  • Väst hade en hjärter
  • Öst var renons i spader
  • Väst hade 5 klöver (om han vände ”ärligt”, men vi får utgå från det)

Så vad har de för fördelning?

Vi böjar med Öst. Hur många ruter hade han i given?

Du och din partner hade från början sex hjärter och tre klöver ihop. Väst hade en hjärter. Öst hade alltså återstående 6 hjärter. Om Väst hade 5 klöver från början hade Öst återstående 4 klöver. Då har vi koll på tio av Östs kort i given. Han är renons i trumf. Östs återstående tre kort måste alltså vara ruter och han har fördelningen 0634.

Nu räknar vi ut Västs fördelning

Vi vet att Väst har 1 hjärter och 5 klöver. Eftersom Öst är renons i spader hade Väst 4 spader från början. Återstår även där 3 ruter och han har fördelningen 4135.

Rutern sitter alltså 3-3. Så här långt i resonemanget är det oklart vem som har RuQ.

Ledtrådar från budgivningen

Ofta kan man dra slutsatser vad gäller saknade honnörer genom att räkna hur många poäng motståndarna visat i budgivningen och vad de hittills visat under spelet.

  • Öst öppnade i tredje hand med 1Hj vilket normalt sett visar 13 poäng men i tredje hand kan man öppna lite svagare bland annat för att annonsera ett bra utspel från partnern.
  • Öst har hittills visat upp 7 Hp i Hjärter och 2 Hp i klöver alltså 9 poäng.
  • Väst bjöd 2Kl på din dubbling vilket normalt sett visar ca 8 poäng.
  • Väst har hittills visat SpJ och troligen KJ i Kl. I hjärter hade han inga hp (han spelade ju ut Hj9 som visade sig vara singel).

Så vem har Damen?

Om Väst inte är ute för att lura oss måste han definitivt även ha RuQ för att komma i närheten av sina utlovade poäng. Vi lägger alltså ner RuA och maskar därefter över Väst med RuJ. Dessbättre går det bra när hela sitsen är:

Att tänka på

Försök alltid att räkna ut den troliga fördelningen runt bordet beroende på hur spelet går.

Notera vilken styrka respektive motståndare visat under budgivningen.

Lägg ihop dessa ledtrådar men framför allt: Gör rätt!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *