Kategorier
Budgivning Medelsvår Utspel

Lyssna på budgivningen!

Vad spela ut?

Innan du spelar ut är det viktigt att skapa sig en bild av hur träkarlen ser ut och även spelförarens hand. Ibland har man knappt några ledtrådar alls, motståndarna kanske bjuder 1NT-3NT och då är det enda man vet att spelföraren har 15-17 Hp och en jämn hand.

Oftast har man dock lite mer att gå på och då är det viktigt att man utnyttjar informationen för att hitta det (i längden) bästa utspelet.

Jag kommer nu att beskriva en budgivning där motståndarna avslöjar en del och sedan ge dig några olika händer att spela ut från. Försök då att först bestämma vad du tror är bästa utspelet innan jag avslöjar ”facit”, alltså min egen analys…

Budgivningen

Motståndarna bjuder sig ostört till 4Sp efter följande sekvens: 1Sp-2NT-3Ru-3Hj-3Sp-4Ru-4Sp.

Först frågar vi förstås motståndarna vad de olika buden betyder och får då följande svar:

M1M2
1 Sp: 11-21 Hfp2NT: Stenbergs
3 Ru Tillägg ca 16+ utan singel/renons3Hj: singelklöver
3SP: vilande4Ru: Kontroll
4Sp: Förslag, saknar normalt hjärterkontroll

Vad vet vi?

Eftersom redan 2NT var utgångskrav men motståndarna ändå avger flera bud innan 4Sp är de slamintresserade. Alltså har de överstyrka för sitt kon-trakt. Stor skillnad om de hade inviterat till utgång och sedan bjudit 4Sp. Nu krävs det normalt sett något oväntat som t.ex snedsits i trumf eller att vi kan få en eller flera stölder för att straffa kontraktet.

Redan budet 3Ru som alltså visar tillägg visar ju att de har extrastyrka.

Vi vet också att träkarlen har singelklöver. Och om vår partner hade haft fina kort i hjärter hade han kunnat dubbla 3Hj för att hjälpa oss med utspelet.

Dessutom vet vi att träkarlen har kontroll i ruter (ess eller kung). Inte heller 4Ru dubblades av partnern så där finns inte heller mycket hjälp att hämta.

Hade spelföraren haft hjärterkontroll hade han normalt sett bjudit 4Hj på 4Ru istället för 4Sp (man visar normalt alla kontroller nerifrån så när man hoppar över ett bud saknar man oftast kontroll där).

Så klöver ut är meningslöst (träkarlen har ju singelton), ruter är meningslöst och hjärter är meningslöst:-) Blir bara trumf över…

Skämt åsido är kan det vara rätt att dra för HjK eller RuK, partnern dubblar knappast med bara damen hög i färgen, ibland inte ens med kungen. Dessutom kan vi ju ha en egen sekvens, t.ex KQJ10 i ruter att spela ut från.

Exempelhänder att spela ut från

Med allt detta sagt – vad spelar du ut från följande händer:

a/ ♠️ 874 ♥️5 ♦️Q852 ♣️J10942

b/ ♠️DJ109 ♥️653 ♦️7 ♣️KJ1072

c/ ♠️A5 ♥️10987654 ♦️J54 ♣️4

d/ ♠️- ♥️DJ1098 ♦️DJ109 ♣️9876

Tänk först innan du läser vidare.

”Facit”

a/ Här ser vi att trumfen sitter bra för spelföraren. Vi har inget extra i lågfärgerna heller. Enda betchansen är att vi kan få en eller 2 hjärterstölder. Så Hj5 är det givna utspelet.

b/ Vi har 2 säkra trumfstick som motståndarna inte räknat med. Att spela ut singelrutern för att få stölder tillför ingenting eftersom vi då bara stjäl bort säkra trumfstick. Däremot kanske vi kan ta bort klöverstölder från träkarlen om vi spelar ut trumf. Denna gång verkar alltså SpQ bäst.

c/ Att spela ut singelklövern för att få en stöld är ingen bra idé eftersom vi vet att även träkarlen har singelklöver och kan stjäla över vår ynkliga trumffemma. Däremot är chansen mycket god att partnern är kort i hjärter och kan få en eller två hjärterstölder. Eftersom bordet har singelklöver är det sannolikt att det dyker upp några hjärter och spelföraren som saknar hjärterkontroll har ju minst 2 hjärter. Så Hj10 får det bli denna gång.

d/ Denna är lite svårare. Både hjärter och ruter är givetvis tänkbara. Men eftersom det finns färre hjärter ute är sannolikheten för att vi ska kunna godspela stick där mindre än i ruter. Det som möjligtvis talar för hjärterutspel är att spelföraren saknar kontroll så att vi kanske kan ”skjuta” bordets hjärterkung. Fast partnern kunde ju som sagt dubblat 3Hj med bra hjärter också… Allt sammantaget talar för RuQ ut knappt följt av HjQ.

Att tänka på

Fråga om alla motståndarnas bud.

Försök räkna ut hur det sitter innan du spelar ut.

Har motståndarna inviterat sig till utgång eller har de överstyrka?

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring Utspel

Tänk politiskt!

Måla upp en falsk bild av din hand

Många politiker från alla sidor brukar försöka beskriva verkligheten från sitt eget perspektiv hellre än hur det verkligen är.

Detta kan även utnyttjas under budgivningen så att man ger motståndarna en falsk bild av sin hand!

Sedan när budgivningen är avslutad återgår din hand till vad den verkligen är och motståndarna är förhoppningsvis förda bakom ljuset.

Handen

Du tar som Syd upp följande hand:

Alla är i zonen och du är giv.

Öppningshand?

Du har 9 + 4 = 13 hfp, alltså öppningshand, och måste nu bestämma dig för lämpligt öppningsbud. Det normala är att man öppnar med sin längsta färg. Med just denna hand är det dock risk att du aldrig kan visa att du har 5 spader. Om du bjuder spader senare i budgivningen visar ju det tillägg eftersom du då måste bjuda stigande. Öppnar du å andra sidan med 1Sp för att senare bjuda hjärter fallande kommer partnern tro att spadern är längre eller möjligen lika lång.

Budgivningen

Du väljer slutligen att följa normalregeln och öppnar alltså med din längsta färg, 1Hj.

Väst upplysningsdubblar nu varpå din partner stöder dig till 2Hj. Du vet därmed redan nu att ni har minst 9 gemensamma hjärter och därför inte vill släppa motståndarna alltför billigt. Öst svarsdubblar nu och visar därmed att även han har lite kort och antingen 2 färger eller en relativt jämn hand. Annars bjuder man normalt sin färg på lämplig nivå.

Du kan nu se att motståndarna troligen gör ett högt lågfärgskontrakt, minst utgång men kanske t.o.m slam. Om du nu passar eller bjuder 3/4Hj kommer det inte att störa dem alltför mycket utan de kommer troligen att bjuda sin bästa gemensamma lågfärg på lagom nivå.

Du väljer därför att försöka ”maskera” din hand genom att bjuda ett starkt bud. Detta är ju helt ofarligt eftersom du är beredd att bjuda båda 3 och 4 hjärter utan att riskera alltför mycket.

Du kan nu välja på att redubbla för att visa tillägg eller bjuda 2NT som även det är en utgångsinvit och därmed visar tillägg. Fördelen med 2NT jämfört med redubbelt är att det tar bort mer budutrymme för motståndarna. Själv vill du ju bara behålla ett så lågt hjärterkontrakt som möjligt så du kan därför lika gärna välja 2NT.

Väst bjuder nu sin längsta färg med 3Ru och din partner återkommer med 3NT. Även han är ju naturligtvis helt ovetande om att du inte har de tillägg du visat med budet 2NT utan föreslår nu att er sida ska spela 3NT, eftersom ni spelar med 4-korts högfärgsöppningar vet han ju bara om att ni har 7 gemensamma hjärter om han bara har 3 själv. Ditt 2NT-bud innehåller ofta 18-19hp i en jämn hand och isåfall är säkert 3NT det kontrakt ni ska spela från partnerns horisont.

Öst stöder nu sin partner med 4Ru och du passar snabbt med förhoppningen att de inte bjuder den utgång du hela tiden försökt förhindra. Dessbättre passar även Väst men nu straffdubblar partnern. Han tror ju fortfarande i likhet med motståndarna att du har starka kort och baserar sin dubbling på detta. Du kan med 0 defensivstick givetvis inte stå med så du tar bort med 4Hj. Budgivningen avslutas av att Öst efter 2 pass straffdubblar varpå alla passar.

Budgivningen har alltså gått:

SydVästNordÖst
1HjD2HjD
2NT (”tillägg”)3Ru3NT4Ru
Pass Pass D Pass
4Hj Pass Pass D
ANNONS 3

Spelföringen

Väst spelar ut RuA och du kan överblicka följande::

Efter RuA fortsätter Väst med ytterligare en ruter och du stjäl förstås.

Väst har normalt sett 4 spader när han upplysningsdubblar 1Hj och har han Q109x måste du stjäla en spader på bordet. Detta kräver dock att trumfen sitter 2-2 annars kan ju Öst stjäla över.

Har däremot Öst 10an eller 9an singel i spader kan du först lägga ner SpK och fälla den. När du sedan spelar spader upp mot A8 måste Väst med kvarvarande Q10/97 sätta i 10/9 annars får du ju för 8an. Men nu kan du ta för SpA och spela Sp8 som ställer handens återstående J6!

Dock måste du först trumfa ut så du spelar HjK och avblockerar bordets Hj10 ifall Öst har alla försvarets trumf . Du kan då nämligen trumfa ut genom att maska ut Östs Jxxx i hjärter utan att behöva stjäla ytterligare ett kort på handen. Båda motståndarna bekänner dock snällt på två hjärterstick så det är numera uttrumfat. Du kan därför enkelt stjäla en spader på bordet och därmed gå hem i ditt kontrakt. För säkerhets skull lägger du dock ner SpK för att gardera att spadern sitter 5-0 enligt ovan 4-1-resonemang. Spadern sitter som förväntat 4-1 och du har inga problem att ta dina 10 stick. Ni får därför 790 poäng för 4Spx i zonen med jämn hemgång.

Andra bordet

Vid andra bordet har inte Syd bjudit lika listigt som du så motståndarna har fått behålla 4Ru med jämn hemgång när hela sitsen är:

Ni vinner alltså 790 + 130 = 920 poäng på brickan.

Ärlighet varar (inte) längst!

Att tänka på

Försök gärna lura motståndarna på kortsitsen men se till att partnern inte bjuder för högt på grund av detta!

Slappna som vanligt inte av efter budgivningen utan koncentrera dig på att även ta så många stick som möjligt.

OM du ska bluffbjuda, försök då hitta det BÄSTA bluffbudet.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring Utspel

Ovanliga NTbud

Naturligt, Stayman, Essfråga eller två färger?

Det finns huvudsakligen 4 olika betydelser för NT-bud.

1/ Naturliga NT-bud, t.ex öppning med 1NT = 15-17 hp jämn hand med högst en dubbelton.

2/ Stenberg: trumfstöd och egen öppningshand

3/ 4NT essfråga.

4/ Ovanliga, normalt sett hoppande NT-bud. Dessa visar oftast någon tvåfärgshand, vanligen minst 5-5 i de lägsta objudna färgerna. Poängkraven är här ganska luddiga, men i ozon bör man nog ha minst 10 poäng, i zonen 13 poäng. Detta är dock inte hugget i sten, som sagt.

Om motståndaren till vänster öppnar med 1Sp är alltså 1NT ett naturligt inkliv som visar en jämn hand och 15-17 hp medan 2NT visar de lägsta färgerna, alltså minst 5-5 i klöver + ruter.

Handen

Du tar som Syd med alla i zonen upp följande skruttiga hand:

Budgivningen

Väst öppnar i första hand med spärrbudet 3Hj. Detta visar normalt sett 7-kortsfärg och under öppningsstyrka. Poängen är att ta bort så mycket budutrymme för motståndarna (i det här fallet oss) som möjligt och därmed försvåra för oss att hitta rätt kontrakt.

Din partner kliver nu in med hoppande 4NT. Detta är ett så kallat ovanligt NT-bud och visar som jag skrev ovan minst 5-5 i klöver och ruter.

Öst dubblar för att visa styrka och nu är det upp till dig att bestämma vilken trumf som är bäst. Du har visserligen hela 7 spader men din partner har ju inte lovat en enda spader utan kan till och med vara renons. Däremot vet du att ni har minst 8 gemensamma ruter. Du bjuder därför förstås 5Ru. Man brukar säga att man prefererar mellan partnerns visade färger.

Efter 2 pass dubblar Öst återigen så slutbudet blir alltså 5RuD.

Hela budgivningen:

VästNordÖstSyd
3Hj (spärrbud)4NT (minst 5-5 i lågfärgerna)D5Ru
passpassD

Utspelet

blir Sp7 och du avvaktar med spänning din partners kort.

Träkarlen

lägger upp sina kort och du kan överblicka:

Ser inte så farligt ut. Öst har troligen KJxx eller KJx i ruter så förutom ett spaderstick tappar du förhoppningsvis bara 2 ruterstick eftersom du kan stjäla 3 klöver på din hand. Och skulle rutern sitta 2-2 eller Väst ha kungsingel eller knektsingel kan du till och med gå hem i kontraktet!

Spelet

Öst tar första stick med SpK för att vända med låg hjärter. Du tar för bordets HjA och får nu inte förledas att spela trumf. Du behöver ju stjäla träkarlens 3 låga klöver och för det behöver du alla dina 3 trumf!.

Så du spelar omedelbart KlA och en liten klöver till stöld. Du går in på en hjärterstöld och stjäl ytterligare en klöver. Spader till stöld på bordet följs av den sista klöverhackan som du stjäl med din sista trumf.

Återigen spader till stöld och först nu är det dags att spela trumf. När du tar för RuA faller överraskande Östs RuJ så nu vet du att han hade KJ ensamma i ruter från början. När du spelar en ruter till får Öst för RuK samtidigt som även Västs sista ruter går. Det är numera uttrumfat och bordet består av en hög KlK samt 2 höga trumf.

Det slutar alltså något överraskande med att kontraktet går hem.

Du får alltså in 750 för 5 dubblade ruter i zonen med hemgång när hela sitsen är:

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att budgivningen gått helt annorlunda. Inledningen är densamma med 3Hj av Väst och 4NT av Nord men sedan har Öst avstått från att dubbla. På Syds preferens till 5Ru chansar nu Nord på att Syd ska ha RuK eller SpA och bjuder något hårt 6Ru. Inte heller det dubblar Öst så slutbudet blir alltså 6 odubblade ruter.

Syd spelar förstås på hemgång som är möjlig om klövern sitter 4-3 i försvaret och rutern sitter 2-2 med kungen rätt. Så han stjäl bara två klöver och maskar sedan i trumf. Men nu kan Öst vinna med RuK och dessutom ge Väst en klöverstöld eftersom Väst har en trumf kvar. Kontraktet går därmed 2 straff och vi vinner 750 + 200 = 950 poäng på brickan:-)

Att tänka på

Se till att du och din partner har koll på när NT-bud är naturliga, essfråga eller onaturliga.

Dra aldrig trumf innan du stulit de kort du behöver.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Korträkning Medelsvår Nybörjare Slambudgivning Spelföring Utspel

Läs sitsen rätt!

Kortläsning

är en viktig del i framför allt spelförarens arsenal för att om möjligt spela hem sitt kontrakt. Budgivningen, utspel och tidigare motspel är viktiga komponenter i denna svåra konst.
Spelföringen och färgbehandlingarna kan utföras helt annorlunda beroende på hur man som spelförare tror att det sitter baserat på bland annat ovanstående omständigheter.

Dagens giv bör spelas på olika sätt beroende på tidigare motspel och jag ska försöka förklara hur man kan tänka (olika).

Handen

Du tar som Syd med ingen i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Väst öppnar i första hand med 3Sp. Detta är ett spärrbud som i likazon oftast innehåller en 7-kortsfärg under öppning,
Din partner Nord kliver nu in med 4Kl. Som ni och många andra par numera spelar visar detta minst 5 klöver och minst 5 kort i den andra högfärgen, i detta fall alltså hjärter. Dessutom visar det normalt sett ungefär öppningshand.

Du har nu naturligtvis fantastiska kort. Mot så lite som x AQJxx xx KQxxx hänger ju lillslam bara på att klövern ska sitta jämnt eller att Öst har minst 3 hjärter ifall han har 4 klöver.

Storslam däremot lär bli svårt att bjuda med säkerhet så du nöjer dig med att omedelbart hoppa till 6Hj. Du lämnar därmed inte heller ut några ytterligare upplysningar till försvaret.

Kontraktet blir alltså 6Hj med dig som spelförare efter den fiberrika budgivningen

VästNordÖstSyd
3Sp4KlPass6Hj

Utspelet

blir RuA av Väst.

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

En absolut minimihand och du behöver lösa både trumfen och gissa var KlQ sitter.Väst fortsätter med mera ruter och Öst sätter i RuJ. Du tar förstås för RuK och ska nu försöka ta resten.

Spelplan

Du måste först lösa trumfen (hjärter) utan tapp och därefter gissa var KlQ sitter. Det normala när du saknar 5 trumf är att du toppar färgen men nu vet du att Väst har minst 6 spader, troligen 7. Därför har han troligen högst 2 hjärter, och om Öst har fler hjärter än Väst är sannolikheten större att han har HjJ. Du bestämmer dig därför för att maska ut Östs eventuella Jxxx i härter. Så du tar HjA och maskar därefter med Hj10 när alla bekänner på HjA och Öst bekänner lågt på Hj2.

Efter en kort paus som känns som en evighet sakar Väst nu en låg spader. Så långt så bra. Du tar även ut HjK.

Du vet nu att Väst har 6 eller 7 spader samt 1 hjärter och minst 2 ruter. För att se om han har fler ruter stjäl du nu en ruter på bordet. Väst sakar då ytterligare en spader. Du trumfar förstås ut med HjQ och Väst sakar mera spader.

Nu vet du med säkerhet att Väst har 9 eller 10 kort som inte är klöver (6/7 Sp, 1Hj och 2Ru). Så han har alltså 3 eller 4 klöver mot Östs 1 eller 2 klöver. Oavsett vilket är Väst stor favorit att ha KlQ. Du går därför in på handen med KlA och maskar därefter med KlJ. När alla bekänner kan du göra anspråk på resten av sticken eftersom Väst bara har KlQ kvar nu. Du går alltså hem i ditt kontrakt när hela sitsen är:

Annat utspel

Antag nu att Väst vänt med en låg hjärter efter RuA i utspel. Du får senare i spelet reda på att Väst har 3 hjärter och 2 ruter. Eftersom du då kan räkna in minst 11 av hans kort utöver klövern (6/7 spader, 3 hjärter och 2 ruter) vet du att Öst nästan säkert har KlQ. Så då spelar du istället omedelbart KlJ runt (om Öst inte täcker) för att gardera att Öst har Qxxx i klöver.

Även detta hade förstås lyckats mot den motsitsen så det är viktigt att läsa sitsen rätt!Just i detta fall hade försvarsspelarna inget att sätta emot eftersom du VISSTE hur många kort Väst hade i de olika färgerna. Ibland kan dock motspelarna lura dig genom att bekänna med onödigt höga kort så att du tror att de låga återstående korten sitter hos hans partner.

Att tänka på

Försök att redan under budgivningen räkna ut ungefär hur det sitter, framför allt de olika fördelningarna.

Ta in ytterligare information beroende på utspelet.

Ta under spelet reda på så mycket det överhuvud taget är möjligt om hur det sitter i de andra färgerna innan du måste bestämma dig för hur du ska behandla den kritiska färgen.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Försvarsspel Internationellt Medelsvår Spelföring Tävling Utspel

Måndagsmassakern akt 3

Det fortsätter hagla IMP !

Ställningen i massakern/matchen är efter 8 brickor av totalt 16 redan 42-4.
Även i akt 3 fortsätter våra motståndare att spela under sin standard och dessutom ha otur samtidigt som vårt lag inte gör några misstag. Så vi går vidare och ser om slakten fortsätter!

Bricka 9

Nord giv och ÖV i zonen.

Vårt bord

Efter 3 inledande pass öppnar jag i fjärde hand som Väst med 1Kl. Nord kliver in med 2Ru som är ett svagt inkliv, ungefär som en svag tvåöppning. Mårten buder nu 3Ru som visar en stark höjning i klöver och framför allt inviterar mig att bjuda 3NT om jag har håll i ruter. Jag ska precis bjuda 3NT när Syd oväntat sticker emellan med 3Hj. Eftersom jag inte har något hjärterhåll kan jag givetvis inte bjuda 3NT utan tvingas passa. Så gör även Nord och Öst varför slutkontraktet blir 3Hj av Syd.

Som synes är detta ingen succé 🙄 utan kontraktet går så småningom 4 straff. Vi får alltså in 200.

Andra bordet
Här går budgivningen helt annorlunda och Nord blir spelförare i 3Ru. Efter ett försvarsspel som jag med tanke på försvarets rykte väljer att dra en slöja över går kontraktet hem trots de 5 uppenbara omedelbara förlorarna.

Vi vinner alltså ytterligare 110 poäng på brickan. 200 + 110 = 310 = 7 IMP.

Bricka 10

Öst giv och alla i zonen

Vårt bord
Syd öppnar i andra hand med med 1Kl. Jag kliver in med 1Hj vilket Nord dubblar och visar därmed 4-korts spader. Efter Mårtens pass avslutar Syd budgivningen med 3Kl. Inte ens han kan undgå att ta sina 9 stick så vi betalar alltså ut 110.

Andra bordet

Vid andra bordet väljer Syd att i samma budläge som vid andra bordet återbjuda 3NT i stället för 3Kl . Efter hjärter ut från Väst får spelföraren enkelt 5 klöverstick, 1 ruterstick, 2 hjärterstick och ett spaderstick summa 9 stick. Vi tar alltså in 600. 600 – 110 = 490 = 10 IMP ytterligare.
Bricka 11

var fullständigt ointressant. Båda borden bjöd 4Hj, spelföringen var okomplicerad och båda borden tog sina 10 stick för en likabricka.

Bricka 12

Väst giv och NS i zon.

Vårt bord

Budgivningen är kort men koncis. Alla passar nämligen så det hela resulterar i rundpass. Med tanke på att Nord har en normal svag tvåöppning i spader och dessutom Syd har en helt normal (om än minimal) öppningshand är ju detta minst sagt förvånande. 🤔Andra bordet

Här går budgivningen helt annorlunda. Väst väljer att öppna på sina 11 hp varpå Syd kliver in med 1Sp. NS bjuder sig sedan till 4Sp. När försvaret missar att angripa ruterfärgen i tid hinner spelföraren godspela ett klöverstick och kan därmed saka sin ruterförlorare och spela hem kontraktet.

Vi får alltså in 620 poäng för 4Sp med jämn hemgång i zonen. 620 – 0 = 620 = 12 IMP.

Inför fjärde och sista akten är nu ställningen 71-4 i vår favör. Ska det fortsätta likadant eller mojnar det i nästa inlägg?

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Försvarsspel Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling Utspel

Måndagsmassakern akt 2

IMP:en börjar hagla

Efter en relativt lugn start i akt 1 hettar det till betydligt i akt 2!
Bricka 5

Nord giv och NS i zon.

Vårt bord

Syd öppnade i tredje hand med 1Sp utan att ha en egentlig öppningshand. Detta är ganska vanligt framför allt när man är i ozon. Idén är dels att signalera ett bra utspel för partnern om motståndarna tar hand om kontraktet och dels att försvåra motståndarnas budgivning inte minst eftersom de måste börja budgivningen lite högre.

Jag klev in med 1NT som visar 15-18 hp och en relativt jämn hand. Nord som ju inte visste att Syd hade öppnat tunt straffdubblade nu varpå min partner Mårten redubblade för att även han visa förhållandevis fina kort.

Syd fick nu krypa till korset och bjöd sin andra färg med 2Kl. Jag anmälde min ruterfärg med 2Ru varpå Nord bjöd sin ”fina” hjärterfärg med 2Hj.

Mårten uppvärderade nu KQx i hjärter eftersom HjA säkert satt antingen hos Nord eller hos mig, och bjöd lite hårt 3NT. Efter 2 pass dubblade Nord återigen vilket väl inte var så klokt med tanke på att till och med rockvaktmästaren vid det det här laget visste att Syd inte hade till sin öppning. Alla passade nu och kontraktet blev alltså 3NTx med mig som spelförare.Spelet

Nord spelade ut KlA och efter en försiktig spelföring lyckades jag få 1 spader-, 3 hjärter-, 4 ruter- och 1 klöverstick summa 9 stick. Vi tog alltså in 550 poäng för 3NTx med hemgång.

Andra bordet

Våra lagkamrater fick behålla 2Hj som gick en straff och betalade därmed ut 100. Vi vann alltså 450 poäng = 10 IMP på brickan.

Bricka 6

Öst giv och ÖV i zon.

Vårt bord

Efter en budgivning där NS bjöd spader och ÖV ruter blev slutbudet 3Ru med mig som spelförare. Detta var ett enkelt kontrakt att spela med 6 ruter- och 3 spaderstick. Vi tog alltså in 110.
Andra bordet

Även här blev slutbudet 3Ru, dock på Östs hand eftersom han öppnade med 2 svaga ruter. Öst lyckades på ett märkligt sätt (det var som sagt inte deras dag…) att gå en straff i kontraktet.

Spelet gick: Stick 1 HjA Stick 2 Sp5 till SpK Stick 3 Sp10 till SpA Stick 4 Hj7 till stöld med Ru3 Stick 5 SpQ till stöld av Syd med Ru4 och överstöld med bordets RuJ Stick 6 H8 till stöld med Ru5 Stick 7 Ru 6 till RuA Stick 8 Hj9 till stöld med Ru9 Stick 9 SpJ till stöld med Ru8 av Syd Stick 10 Kl7 till KlK och KlA Stick 11 KlJ som vinns av Nord och är det 5e och straffande sticket för NS. Därefter har spelföraren bara kvar kung och dam i trumf.

Vi vinner alltså 110 + 100 = 210 = 5 IMP på brickan.

Bricka 7

Syd giv och alla i zon.

Vårt bord

Efter Syds inledande pass valde även jag att passa. Jag hade visserligen möjlighet att spärröppna med ett högt klöverbud, 3/4/5Kl, men eftersom jag hade så fin spader som kunde vara aktuellt som trumf valde jag alltså att passa. Nord öppnade i tredje hand med 1Hj och efter Mårtens inkliv med 2 Ru kunde jag nu bjuda 3Kl som givetvis inte är krav eftersom jag hade passat i förhand. Alla passade och slutkontraktet blev alltså 3Kl med mig som spelförare. Det visade sig precis lagom eftersom vi tappade 2 hjärter-, 1 spader- och 1 klöverstick. Vi tog alltså åter in 110 på brickan.Andra bordet

Här tog budgivningen ett helt annat förlopp. Väst öppnade inte helt orimligt med 5Kl i andra hand varpå Öst efter Nords pass helt obegripligt höjde till 6Kl(!) med 2 helt öppna högfärger. Även nu tog försvaret sina 4 stick men nu resulterade det istället i 3 straff i kontraktet. Vi vann alltså 110 + 300 = 410 poäng = 9 IMP denna gång.

Bricka 8

Väst giv och ingen i zon.

Vårt bord

Även på denna bricka blev det en hård kamp om kontraktet där ÖV bjöd klöver och spader och NS bjöd hjärter. Vi vann så småningom budgivningen med 3Sp med mig som spelförare. Trots att jag gissade fel i klöver och maskade över Syd vilket gav Nord för KlQ tog jag mina 9 stick och fick därmed in 140.Andra bordet

Här fick NS märkligt nog behålla redan 2Hj. Även det kontraktet gick hem så vårt lag fick in ytterligare 110 poäng. 140 + 110 = 250 poäng = 6 IMP.

Slut på andra akten

Efter 8 brickor var ställningen i matchen redan 42-4 och mer är att vänta i tredje akten:-)

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Försvarsspel Medelsvår Tävling Utspel

Straffa motståndarna!

Dubbla straff

Man kan straffa motståndarna 2 gånger på samma bricka, först i budgivningen och sedan i spelet…
Att straffa dem i spelet är oftast enkelt, det gäller bara att ta sina stick och hoppas det räcker för att straffa kontraktet.

För att straffa dem redan i budgivningen krävs att man kan ta tillvara på riskabla inkliv och dubblingar av våra bud. Man måste därför ha klara överenskommelser så att man vet när dubblingar är upplysningsdubblingar respektive straffdubblingar.

Handen

Du tar som Syd upp följande hand med Öst giv och NS i zonen:

Budgivningen

Öst passar. Jag öppnar förstås med 1NT som visar 15-17 hp och en jämn hand.

Väst bjuder nu dubbelt som är en straffdubbling till skillnad mot om jag hade öppnat med 1 i färg då det istället varit en upplysningsdubbling. Om man öppnar med 1 i färg visar ju dubblingen normalt sett minst 3 kort i de övriga 3 färgerna men efter 1NT i öppning finns det ju ingen färg att utgå ifrån…

Min partner Anders redubblar nu. Detta är en styrkeredubbling som visar minst cirka 7 hp och inviterar vårt par att straffdubbla motståndarna om de kliver av.

Det normala är nu att dubblarens partner passar om han inte har en egen lång färg som han kan ”slinka” i. Dubblaren förutsätts sedan att kliva av 1NTxx om han inte själv har 7 säkra stick. Dubblarens partner kan alltså ha så lite som 0 hp när han passar.

Efter att Öst och jag passat kliver alltså Väst i sin längsta färg med 2Kl. Som vi spelar är nu alla bud krav till minst 2NT för vår sida. Vi kan alltså antingen straffdubbla motståndarna eller passa som då är krav för partnern att straffdubbla eller bjuda egen färg. För att straffdubbla krävs det normalt sett minst 4 kort i den av motståndarna bjudna färgen men i sista hand kan man nöja sig med 3 om man har minst en honnör i färgen.
Anders som inte har 4 klöver passar nu och så gör även Öst. Med Jxxx i klöver har jag en automatisk straffdubbling som följd av 2 pass.

Öst redubblar nu även han! Denna gång är det dock ingen styrkeredubbling eftersom det är vi som har den överväldigande majoriteten av honnörspoängen. Det är istället en så kallad SOS-redubbling som ber partnern att bjuda sin näst längsta färg.

Efter mitt pass lyder Väst order och bjuder 2H. Detta kan Anders dubbla och Öst bjuder nu 2Sp. Öst har uppenbarligen 4 spader och 4 ruter, troligen 4342-fördelning och väldigt lite hp.

Jag har ju bara 2 spader så jag tvingas passa men nu kan Anders återigen dubbla så slutbudet blir (äntligen) 2Spx med Öst som spelförare.
Budgivningen gick alltså

ÖstSydVästNord
Pass1NTDRD
Pass Pass 2KlPass
PassD Pass Pass
RD Pass 2HD
2Sp Pass Pass D
Pass Pass Pass

Utspelet

Normalt sett ska man alltid spela ut trumf mot dubblade delkontrakt eftersom man vill ta bort alla eventuella stölder så fort som möjligt. Motståndarna har ju underlägsen honnörsstyrka och då är vårt mål oftast att trumfa ut så fort som möjligt och därefter ta för våra höga sidostick.

Ingen regel utan undantag dock. Jag väljer denna gång att spela ut RuQ för att omedelbart klargöra situationen i den färgen. Eftersom vi spelar 10-12 det vill säga första tredje femte från toppen vet ju Anders att jag har AKQ när jag spelar ut damen. Hade jag spelat ut esset istället vet han ju bara kungen säkert men nu vet han redan i utspelet även damen. Jag kan ju alltid skifta till SpA och mera spader om jag finner det påkallat med hänsyn till träkarlens utséende.

Träkarlen

lägger upp

Fortsatta försvarsspelet

Jag kan nu i princip efter budgivningen spela med öppna kort. Spelföraren har ungefär xxxx xxx xxxx xx möjligen med HjJ och/eller RuJ. För att snabbt godspela våra hjärterstick innan spelföraren hinner saka sina förlorare på klöverfärgen vänder jag därför med Hj4 (tredje uppifrån enligt 10-12-regeln. Spelföraren tar för träkarlens HjA och prövar 3 gånger klöver från toppen men min partner kan stjäla KlQ lågt som spelföraren tvingas stjäla över om han inte vill förlora även det sticket. Spelföraren har därefter en hopplös uppgift och när krutröken skingras går kontraktet 3 straff.Vi tar alltså in 500 för 3 dubblade straff i ozon när

Hela sitsen

är:

Ett bra resultat och man ser fram mot jämförelsen.

Andra bordet

Det visar sig att motståndarna fått fast våra lagkamrater i 2Kl. Det kontraktet går dock en straff mindre än 2Sp så de betalar ”bara” ut 300 på brickan.

500 – 300 = 200. Vi vinner alltså 5 IMP på brickan.Att tänka på

Se till att ni har ett bra system som ni behärskar så ni kan ta hand om motståndarna när de sticker ut näsan.

Spela oftast ut trumf mot låga dubblade kontrakt om du inte har ett bättre alternativ.

Se till att krama musten ur korten så att ni tar maximalt antal straff i kontrakten, om möjligt ännu viktigare när kontrakten är dubblade eftersom varje straff efter den första är minst sagt dyr (för motståndarna 😛)

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Försvarsspel Medelsvår Utspel

Budgivningen bestämmer utspelet

Bridge är ett flexibelt spel

Därför kan det från en och samma hand vara rätt med vitt skilda utspel, allt beroende på slutkontraktet och budgivningen.

Jag har i ett tidigare blogginlägg förklarat lite hur man ska tänka innan man spelar ut och kommer nu inte att fokusera så mycket på allmänna utspelsregler utan istället att ge ett antal olika utspelsproblem, hela tiden med samma hand men med helt olika budgivningar och slutkontrakt.
Läsaren uppmanas att först själv fundera över vad som är bästa utspelet och därefter läsa mina förslag hur man kan tänka. Givetvis har jag inget facit om vad som är rätt på varje giv utan mer vilka slutsatser man kan dra i varje enskilt fall.

Handen

Du sitter hela tiden för ovanlighetens skull Väst eftersom det alltid är Väst som ska spela ut i ett bridgediagram.

Dina kort är hela tiden desamma nämligen

Första budgivningen

Syd öppnar med 1NT som visar 15-17 hp och en jämn hand. Nord svarar 2NT som är en invit till 3NT och visar cirka 9-10 hp varpå Syd avslutar budgivningen med 3NT.

Pausa nu och tänk efter vad du vill spela ut och varför innan du läser mitt resonemang i nästa stycke.
Vad har partnern?

Det vet vi naturligtvis inte. Det enda vi kan räkna ut är hur många hp som blir över till partnern. Syd har cirka 16, du har 9 och Nord har 9-10. Din partner har alltså någonstans mellan 4 och 6 hp.

Om vi nu spelar ut SpK som ju ser frestande ut kommer vi att få 4 spaderstick om partnern har SpA men det räcker ju inte till straffen. Och skulle partnern ha ett annat stick någonstans men saknar SpA får vi bara 3 spaderstick och ett till vilket inte räcker. Så det verkar som om spader bara straffar om partnern har 5-korts spader inklusive esset.

Vårt andra möjliga utspel är ruter. Om partnern har RuA och RuK ligger på bordet kanske vi direkt kan maska ut RuK och ta 5 ruterstick.

Partnern kan ju också ha RuK och en annan ingång inom ramen för sina 4-6 Hp och då kan vi kanske få 4 ruterstick och ett till vilket även det räcker för straffen. Så RuQ i utspel verkar bäst denna gång med SpK som andraalternativ.

Andra budgivningen
Syd öppnar med 1Hj som visar minst 13 poäng och minst 4-korts hjärter. Nord svarar 2Kl som är krav till utgång och visar minst 4 klöver. Syd återbjuder 2Hj och visar därmed minst en ytterligare hjärter varpå Nord avslutar budgivningen med 4Hj.

Vad spelar du ut denna gång?

Strategi?

Vi har nu huvudsakligen 2 möjliga utspel. Antingen spelar vi ut SpK för att snabbt försöka godspela ett eller flera spaderstick innan spelföraren tagit eller godspelat bordets klöverfärg. Alternativt kan vi spela ut vår klöver-singel och hoppas på att vi får en eller två klöverstölder samt tillräckligt många sidostick för straffen.

Att spela ut en singelton är ofta en god idé mot färgkontrakt men när man vet att någon av motståndarna har längd i den färgen är det ofta tempoförlust och hjälper bara spelföraren att snabbt godspela färgen och senare saka sina förlorare, i detta fall i spader. Dessutom kanske vi hjälper spelföraren att undvika en gissning i klöver, t.ex om han har något som AJ10xx till Kxx i färgen.

Allt detta talar för att SpK är vårt förstaval denna gång med klöversingeln som andrahandare.

Tredje budgivningen

Syd öppnar återigen med 1Hj. Denna gång hoppar Nord till 3Sp som är ett splinterbud och visar 0 eller 1 spader och minst 4-kortsstöd i hjärter. Dessutom är det ju krav till minst 4Hj och därmed samtidigt slaminvit. Syd slår dock av med 4Hj vilket avslutar budgivningen.

Vad spelar du ut?Alternativen denna gång?Spader kan vi omedelbart utesluta. Våra spaderhonnörer är denna gång bara skådebröd eftersom alla spelförarens eventuella spaderförlorare kan stjälas på bordet.

RuQ är ett möjligt alternativ för att snabbt godspela eventuella ruterstick innan spelföraren godspelat klöverstick.

Ett annat alternativ är även denna gång singelklövern för att kanske få en eller flera klöverstölder. Detta har dock samma risker som i förra utspelet, vi kanske godspelar motståndarnas klöverfärg eller hjälper spelföraren att lösa färgen.

Slutligen har vi då trumf som troligen är det bästa utspelet denna gång. Vi försöker därmed begränsa spelförarens spaderstölder och ger dessutom ingen favör i klöver.

Så denna gång tror jag förstahandsvalet får bli trumf tätt följt av klöver och ruter. Dock inte lika givet val som i de tidigare exemplen.

Fjärde budgivningen

Jag avslutar med ett enklare utspel. Denna gång öppnar Syd med 1Sp och Nord avslutar budgivningen med ett direkt hopp till 4Sp. Nu kan man tänka sig att dubbla, man har ju 3 bombsäkra stick och motståndarna förväntar sig normalt sett inte att förlora 3 trumfstick. Om kontraktet går 2 straff får vi ju bara in 100 i stället för 300 om vi inte dubblar. Du väljer dock den fega linjen och passar. Dessutom vet ju spelföraren att trumfen troligen sitter snett om du dubblar och kan kanske utnyttja den vetskapen till att bara gå en straff (dubblad) i stället för 2 odubblade straff eller t.o.m spela hem kontraktet på grund av din dubbling.Utspel?

Nu finns det ju absolut ingen anledning att spela ut din singelton eftersom du då bara eventuellt stjäl bort dina ändå säkra trumfstick.

Hjärter verkar långsökt så det står mellan trumf och RuQ. Att begränsa spelförarens stölder är som tidigare sagts ofta en god idé speciellt när Nord som här direkt hoppat till 4Sp vilket ofta antyder en obalanserad hand utan så mycket Hp. Annars inleder man normalt med Stenbergs 2NT (trumfstöd och utgångskrav) för att eventuellt hitta en slam.

Så här blir förstahandaren helt klart SpK följt av det klart distanserade ruterutspelet.

Att tänka på

Fundera innan du spelar ut hur du tänker dig att spelet kan komma att fortskrida.

Försök att innan du spelar ut bortse från dina aktuella kort och tänk igenom vilken färg som verkar vara bäst med tanke på budgivningen.

Försök att om möjligt undvika att ge favör.

Och slutligen, tänk på att utspelet ofta är din viktigaste försvarsinsats som ofta avgör om kontraktet ska gå hem eller straff.

Klart jag vill prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Nybörjare Utspel

Vad spela ut?

Spela aldrig ut! var en devis som myntades av den svenska storspelaren Jan Wohlin redan på 1950-talet. Tanken var att utspelet är en så svår del av bridgespelet att man helst vill slippa.

Dock är man ju på cirka 25% av givarna tvungen att spela ut! Eftersom utspelet ofta är avgörande för om kontraktet ska gå hem eller bet är det därför viktigt att man har koll på grundläggande strategier och regler så man dels orsakar mest möjliga skada för spelföraren, dels ger partnern så mycket information som möjligt om ens hand.

Du måste först bestämma vilken färg du ska spela ut – utspelsreglerna styr sedan vilket kort i den färgen du ska spela. Jag kommer nu att gå igenom både strategier och utspelsregler.

När det gäller regler kan olika par ha olika regler. Det är alltså viktigt att du och din partner bestämmer er för vilka regler ni använder!

Strategier för utspel

Det viktigaste när du ska spela ut är givetvis att ta så många stick som möjligt i kontraktet. Detta uppnår du genom att antingen omedelbart ta dina stick eller att godspela stick som du alltså erhåller senare i spelet.

En annan viktig aspekt är att man inte ska ge spelföraren favör i någon färg, t.ex. spela upp mot en gaffel. Mer om det nedan!

Singelutspel

Förutsatt att din singel inte sitter i trumf spelar du ut en singelton för att försöka få en stöld innan spelföraren hunnit trumfa ut.

Utspel från dubbelton

Samma sak här, har du en dubbelton spelar du ut den i hopp om att så småningom kunna få en stöld.

Utspel i partnerns färg

Om din partner har bjudit en färg ska du normalt spela ut den. I sang kan det vara spelförarens svagaste färg och därför bra att attackera. I trumf vill du att partnern ska få för sina ev. höga kort innan spelföraren hinner saka bort sina egna förlorare.

Trumfutspel

Om du befarar att spelföraren tänker korsstjäla alltså stjäla på båda händerna istället för att direkt trumfa ut, kan det vara en god idé att spela ut trumf för att minska antalet stölder. Fortsätt sedan med ytterligare trumf när (om) ni kommer in igen.

Risk för korsstölder föreligger om motståndarna har bjudit på ett sådant sätt att du vet att de har singelton i en eller flera färger, eller om du själv har en väldigt ojämnt fördelad hand. Det kan också vara så att du tror att de har en ganska dålig trumf och måste använda den till stölder i möjligaste mån. Ta då bort den möjligheten!

Sekvens- och längdutspel

Om du har en sekvens med honnörer – KDJ eller DJ10 – är det ofta ett mycket bra utspel eftersom du kan godspela honnörerna.

Detsamma gäller om du har en egen lång färg. Förhoppningsvis kan du godspela stick som ni kan inkassera så fort ni kommer in i spelet igen. Framför allt i sang är det bra att spela ut från en lång färg även om den är svag. Spelföraren kan ju aldrig stjäla.

Undvik favör

Om du inte ser någon möjlighet att få extra stick – undvik att ge favör! Om du till exempel har KJxx i en färg och spelar ut den färgen, riskerar du att ge spelföraren 2 stick i färgen om han har damen på handen och esset på bordet. Detsamma gäller om du har bara har kungen, men spelföraren har Ess-Dam. Då spelar du rakt upp i spelförarens gaffel. (En gaffel är två kort där mellanliggande kort saknas, t.ex. Ess-Dam, K-J eller D-10.)

Om du har en gaffel är det risk för att även spelföraren har en gaffel, så oftast ska du undvika att spela ut från en sådan.

För att undvika favör kan du välja att spela ut passivt från exempelvis tre hackor.

Utspelsregler

Det finns ett antal olika utspelsregler, jag ska nu gå igenom de vanligaste. Huvudtyperna är sekvensutspel och drag i färgen du ska spela ut.

Sekvensutspel

Om du ska spela ut från en stark färg där du har ett antal intill-liggande topphonnörer – en sekvens – är det normala att man spelar ut den högsta honnören, t ex K från KQ(J) eller Q från QJ10(x). En del spelar dock så att man spelar ut den näst högsta honnören, alltså Q respektive J i ovan nämnda exempel. Detta kallas ”Russinow” men är betydligt ovanligare numera.

Som vanligt gäller att man gör som man vill, huvudsaken är att man kommit överens med sin partner om vilken regel man använder och kommunicerar regeln till motståndarna om de frågar.

Singeltonutspel

När du spelar ut en singelton har du givetvis inget val utan spelar helt enkelt ut din singel:-)

Utspel från dubbelton

När du ska spela ut från två hackor eller honnör + hacka spelar de flesta ut högsta kortet. (Undantag även här att vissa spelar ut lägsta från 2 hackor vilket kallas Schneiderutspel. Återigen – du och din partner gör som ni vill).

Utspel från trekortsfärg

Här är det vanliga att du spelar ut det lägsta korten om du har en honnör i färgen. Har du 3 hackor kan du antingen spela ut det mellersta, det kallas MUD (middle, up, down), du följer alltså upp med det högsta nästa gång. Eller så kan du spela ut det lägsta även nu vilket är det vanligaste numera.

Utspel från fyrkortsfärg eller längre

Även nu finns det 2 olika ”skolor”. Antingen spelar du ut det fjärde kortet från toppen, det kallas för 11-regeln. Eller så spelar du ut det tredje eller femte kortet från toppen. Det kallas 10-12-regeln och är absolut vanligast bland svenska spelare idag. Även de som fortfarande använde 11-regeln brukar dock använda 10-12-regeln om de spelar ut i partnerns bjudna färg. Detta eftersom du ofta inte har så många som 4 kort i partnerns färg och då spelar ut lägsta från en trekortsfärg.

Återigen, det är viktigt att du och din partner kommer överens om vilken regel ni använder! Om du spelar ut en trea och partnern har tvåan, vet ju partnern att du har 4 kort om ni använder 11-regeln, 3 eller 5 kort om ni använder 10-12 regeln.

Tänk på budgivningen!

Motståndarnas naturliga bud är färger de är starka i. De färger som inte nämnts (mer än som konventionella bud) är de alltså vanligen svaga i, och kanske ett bra alternativ för utspel.

Utspelsexempel

Avslutningsvis några exempel där du efter samma budgivning får ett antal olika händer att spela ut från. ”Facit” återfinns i nästa stycke.

Motståndarna bjuder enkelt och rättframt 1Hj-4Hj. Du har alltså ingen mer information än båda spelarna har minst 4 hjärter och minst ca 13 totala poäng.

Vad spelar du ut med följande händer:

Hand 1: x xxx xxxx xxxxx

Hand 2: QJ10 xx Jxxx Qxxx

Hand 3 KJ xx KJx Kxxxxx

Hand 4: Qxx KQJ Qxxx Qxx

Hand 5: xx xxx Qxxx Qxxx

”Facit”

Hand 1: Här spelar du ut din singelspader och hoppas att omedelbart eller senare i spelet få en stöld.

Hand 2: Nu är SpQ ett givet utspel för att snabbt försöka godspela ett stick i den färgen.

Hand 3: Nu vill du undvika att ge favör i någon färg och spelar därför ut en trumf. (Alternativt kan du spela ut en låg ruter och hoppas på att din partner har RuQ, men det är mer chansartat. Ibland när man ligger illa till i en tävling måste man dock chansa 🤠)

Hand 4: Eftersom du inte vill gissa vilken färg som eventuellt inte är favör spelar du ut HjK (enligt regeln om högsta från sekvens). Det har dessutom fördelen att du kanske tar bort stölder från träkarlen genom att dra så många trumf som möjligt.

Hand 5: Har kan man slutligen tänka sig utspel i alla fyra färgerna! Spader från dubbelton för att eventuellt senare få en stöld; trumf för att spela ut så passivt som möjligt alternativt ta bort stölder för spelföraren och slutligen ruter eller klöver för att försöka godspela stick där innan spelföraren hunnit godspela de övriga färgerna och sakat bort eventuella förlorare.

Den sista handen visar att utspel inte är någon exakt vetenskap utan ibland kan till och med ALLA färger vara rätt! (Fast ofta är tyvärr alla färger fel – som sagt, spela aldrig ut!)

Glöm inte partnern!

Tänk på att vara observant på vad partnern spelar ut! Försök lista ut vad partnern vill med sitt utspel. Kan det vara en singelton? I så fall gäller det ju att direkt du kommer in spela tillbaka färgen så att partnern får sin stöld. Försöker partnern godspela en färg? Då är det också läge att fortsätta med den. Ibland kan det dock vara ett passivt utspel eller en ren chansning, och då kanske du ska byta färg när du kommer in.

Vill du lära dig mer om utspel?

Kolla då in min lektion om utspel och försvar med flera övningar HÄR

Självklart vill jag prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Försvarsspel Medelsvår Nybörjare Utspel

Markeringar!

Styrkemarkeringar och längdmarkeringar

Det finns 2 huvudtyper av markeringar inom bridgen: Styrkemarkeringar där man visar om man är stark eller svag i en specifik färg samt Längdmarkeringar där man visar hur många kort man har i en viss färg.Längdmarkeringar är inte vanligt bland nybörjare, så i dagens inlägg ska jag fokusera på hur styrkemarkeringar kan fungera.

Styrkemarkeringar

Det finns 2 huvudvarianter av styrkemarkeringar. Vanliga styrkemarkeringar används oftast internationellt och går helt enkelt ut på att man lägger ett högt kort om man har bra i färgen och ett lågt kort om man har dåligt i färgen. Den andra varianten är omvända markeringar som oftast används i Sverige. Dessa kallas även Schneider-markeringar och innebär att man gör tvärtom mot ovanstående, det vill säga ett lågt kort visar styrka och ett högt kort visar svaghet.

Vilken markeringsmetod som är bäst är svårt att svara på (det är därför båda metoderna används frekvent…), huvudsaken är att båda i paret gör likadant! Det är förstås också viktigt att fråga motståndarna vilka markeringar de använder så att ni kan tyda dem på rätt sätt.

Nu ett exempel på hur det kan fungera i praktiken och här utgår vi från att ni spelar med omvända markeringar dvs. lågt kort betyder bra i färgen, högt kort betyder dåligt.

Handen

Du sitter Syd och tar upp följande hand:

Budgivningen

Öst öppnar med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng och en jämn hand, alltså ingen singelton eller renons och högst 1 dubbelton.
Vad bjuder du nu?

Eftersom du är för svag för att bjuda 2Sp i detta läget väljer du att passa. (En del spelar att 2Kl som inkliv på motståndarnas öppning med 1 NT visar minst 4-5 eller 5-4 i högfärgerna och då hade det varit tänkbart, speciellt i ozon – men nu utgår vi från att ni spelar att 2 Kl är naturligt och du passar).

Väst bjuder nu omedelbart 3NT och alla passar på det. Du ska alltså spela ut mot 3NT med Öst som spelförare. Vad spelar du ut?

Utspelet

Normalt ska du spela ut din längsta färg mot NT-kontrakt för att snabbt godspela färgen om möjligt. Du har dessutom en fin sekvens i toppen av din spader-färg och riskerar inte att ge någon favör. Hjärterutspelet är farligare om motståndarna har både ess och dam i hjärter.

Träkarlen

Du spelar alltså ut SpD (högsta från sekvens) och träkarlen lägger upp:

De första sticken

Spelföraren tar omedelbart för SpA varpå din partner bekänner med Sp8 och spelföraren med Sp2. Därefter spelas KlD runt till din KlK.

Vad vänder du med nu och varför?

Det ser ut som om du har 2 olika möjligheter att straffa kontraktet. Antingen satsar du på att din partner har SpK och då ska du vända i spader så att ni får 4 spader-stick
eller så spelar du istället på att partnern har HjA och då ska du vända med låg hjärter så att partnern kan ta för esset och sedan maska ut spelförarens HjD.

Så vilket blir ditt val?

Det är nu era markeringar kommer in i bilden. Spader 8 är ett högt kort. Hade ni spelat med vanliga markeringar hade det inneburit en högmarkering och indikerat att din partner har SpK. I så fall skulle du ha fortsatt med spader. Men eftersom ni spelar med omvända markeringar så visar ju Sp8 dåliga spader. Alltså finns SpK hos spelföraren och er enda chans att beta kontraktet är att du vänder med hjärter och hoppas att din partner har esset.

Hela sitsen

När hela sitsen är:

tar ni era 4 hjärterstick och straffar därmed kontraktet. Din partner tar för esset, spelar hjärter till din knekt och sedan tar du för ditt ess – då faller damen – och slutligen din fjärde hjärter.

Observera att om du hade fortsatt i spader hade spelföraren enkelt tagit 10 stick och därmed gått hem med ett övertrick.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att lagkamraterna bjudit likadant alltså 1NT-3NT. Efter samma utspel bekände dock Nord med Sp4 eftersom de hade vanliga markeringar. Så även motståndarnas Syd visste att spelföraren hade SpK och hittade hjärter-vändan för en straff. Det hela utmynnade alltså i en lika-bricka.

Viktigt med markeringar?

Ja, inte minst denna bricka var ett bevis på att det är vitalt att spela med markeringar! Annars hade ju stackars Syd på dagens bricka fullkomligt famlat i mörkret och fått gissa vilken färg han skulle fortsätta med…

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates required