Kategorier
Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Vem har Damen?

När jag var ung för ca 100 år sedan brukade man se problem som ”Herr Öst har blå hatt. Fru Väst har grön klänning. Herr Nords hus ligger till vänster om Fru Syds butik. Vem är rikast?”

Idén var alltså att man fick ett antal fakta som skulle leda till att man löste frågeställningen ifråga.

Inspirerad av detta tänkte jag i dagens inlägg i samma anda presentera en budgivning och ett spelförlopp som förhoppningsvis utmynnar i att läsaren räknar ut vem som har den saknade Dam man behöver hitta för att gå hem i sitt kontrakt.

Handen

Du tar som Syd upp följande intressanta hand:

AK6543 K84 A105 A

Budgivningen

Väst är giv och öppnar med pass och även din partner passar. Öst öppnar med 1Hj och nu är det din tur.

En dubbling visar nu antingen en normal upplysningsdubbling med (helst) minst 3 kort i alla objudna färger eller en överstark hand med minst 17 poäng.

Du dubblar därför i avsikt att nästa varv bjuda spader som då alltså visar minst 17 poäng och minst 5 spader. Låter som en bra plan 😏

Väst bjuder nu 2Kl som visar minst 5 klöver och minst ca 8 Hp. Eftersom han passat i förhand är budet givetvis inte krav. Det går 2 pass fram till dig och du följer din budplan genom att bjuda 2Sp. Efter pass av Väst höjer din partner till 4Sp varpå alla passar.

Du blir alltså spelförare i 4Sp och Väst ska spela ut efter följande budgivning:

VästNordÖstSyd
PassPass1 HjD
2KlPassPass2 Sp
Pass4SpPassPass
Pass

Utspelet

Väst spelar ut sin partners öppningsfärg (ofta en god idé, man slipper åtminstone skäll om det skulle vara fel…) och lägger ner Hj9.

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort som består av:

QJ10 532 KJ43 876

Spelet

Den utspelade hjärternian vinns av Östs HjA som returnerar HjQ. Du prövar med HjK men tyvärr stjäl utspelshanden och vänder med Kl2 enligt 10-12-regeln (alltså tredje eller femte kortet från toppen). Öst sätter i KlQ och du tar (av tvång om inte annat) för ditt Ess.

Väst hade alltså bara en hjärter.

Spelplan

Du har redan tappat 2 stick och har en uppenbar hjärterförlorare. Du får alltså inte tappa något mer stick och måste därför lösa rutern utan tapp. Hitta Damen med andra ord som ju var dagens ämne…

Innan du bestämmer dig för vem som har RuQ försöker du ta reda på så mycket som möjligt om kortsitsen. Du trumfar ut i 3 drag eftersom Öst visar sig vara renons i trumf. Du kan nu visserligen spela de övriga färgerna innan du bestämmer dig men det händer inte mer än att du är inne på handen efter att ha stulit 2 klöver och gett bort ett hjärterstick till Öst. Nu är det dags att gå igenom de fakta du har!

Hur sitter det?

 • Väst har en blå hatt (skojar bara)
 • Väst hade en hjärter
 • Öst var renons i spader
 • Väst hade 5 klöver (om han vände ”ärligt”, men vi får utgå från det)

Så vad har de för fördelning?

Vi böjar med Öst. Hur många ruter hade han i given?

Du och din partner hade från början sex hjärter och tre klöver ihop. Väst hade en hjärter. Öst hade alltså återstående 6 hjärter. Om Väst hade 5 klöver från början hade Öst återstående 4 klöver. Då har vi koll på tio av Östs kort i given. Han är renons i trumf. Östs återstående tre kort måste alltså vara ruter och han har fördelningen 0634.

Nu räknar vi ut Västs fördelning

Vi vet att Väst har 1 hjärter och 5 klöver. Eftersom Öst är renons i spader hade Väst 4 spader från början. Återstår även där 3 ruter och han har fördelningen 4135.

Rutern sitter alltså 3-3. Så här långt i resonemanget är det oklart vem som har RuQ.

Ledtrådar från budgivningen

Ofta kan man dra slutsatser vad gäller saknade honnörer genom att räkna hur många poäng motståndarna visat i budgivningen och vad de hittills visat under spelet.

 • Öst öppnade i tredje hand med 1Hj vilket normalt sett visar 13 poäng men i tredje hand kan man öppna lite svagare bland annat för att annonsera ett bra utspel från partnern.
 • Öst har hittills visat upp 7 Hp i Hjärter och 2 Hp i klöver alltså 9 poäng.
 • Väst bjöd 2Kl på din dubbling vilket normalt sett visar ca 8 poäng.
 • Väst har hittills visat SpJ och troligen KJ i Kl. I hjärter hade han inga hp (han spelade ju ut Hj9 som visade sig vara singel).

Så vem har Damen?

Om Väst inte är ute för att lura oss måste han definitivt även ha RuQ för att komma i närheten av sina utlovade poäng. Vi lägger alltså ner RuA och maskar därefter över Väst med RuJ. Dessbättre går det bra när hela sitsen är:

Att tänka på

Försök alltid att räkna ut den troliga fördelningen runt bordet beroende på hur spelet går.

Notera vilken styrka respektive motståndare visat under budgivningen.

Lägg ihop dessa ledtrådar men framför allt: Gör rätt!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Korträkning Medelsvår Nybörjare Slambudgivning Spelföring Utspel

Läs sitsen rätt!

Kortläsning

är en viktig del i framför allt spelförarens arsenal för att om möjligt spela hem sitt kontrakt. Budgivningen, utspel och tidigare motspel är viktiga komponenter i denna svåra konst.
Spelföringen och färgbehandlingarna kan utföras helt annorlunda beroende på hur man som spelförare tror att det sitter baserat på bland annat ovanstående omständigheter.

Dagens giv bör spelas på olika sätt beroende på tidigare motspel och jag ska försöka förklara hur man kan tänka (olika).

Handen

Du tar som Syd med ingen i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Väst öppnar i första hand med 3Sp. Detta är ett spärrbud som i likazon oftast innehåller en 7-kortsfärg under öppning,
Din partner Nord kliver nu in med 4Kl. Som ni och många andra par numera spelar visar detta minst 5 klöver och minst 5 kort i den andra högfärgen, i detta fall alltså hjärter. Dessutom visar det normalt sett ungefär öppningshand.

Du har nu naturligtvis fantastiska kort. Mot så lite som x AQJxx xx KQxxx hänger ju lillslam bara på att klövern ska sitta jämnt eller att Öst har minst 3 hjärter ifall han har 4 klöver.

Storslam däremot lär bli svårt att bjuda med säkerhet så du nöjer dig med att omedelbart hoppa till 6Hj. Du lämnar därmed inte heller ut några ytterligare upplysningar till försvaret.

Kontraktet blir alltså 6Hj med dig som spelförare efter den fiberrika budgivningen

VästNordÖstSyd
3Sp4KlPass6Hj

Utspelet

blir RuA av Väst.

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

En absolut minimihand och du behöver lösa både trumfen och gissa var KlQ sitter.Väst fortsätter med mera ruter och Öst sätter i RuJ. Du tar förstås för RuK och ska nu försöka ta resten.

Spelplan

Du måste först lösa trumfen (hjärter) utan tapp och därefter gissa var KlQ sitter. Det normala när du saknar 5 trumf är att du toppar färgen men nu vet du att Väst har minst 6 spader, troligen 7. Därför har han troligen högst 2 hjärter, och om Öst har fler hjärter än Väst är sannolikheten större att han har HjJ. Du bestämmer dig därför för att maska ut Östs eventuella Jxxx i härter. Så du tar HjA och maskar därefter med Hj10 när alla bekänner på HjA och Öst bekänner lågt på Hj2.

Efter en kort paus som känns som en evighet sakar Väst nu en låg spader. Så långt så bra. Du tar även ut HjK.

Du vet nu att Väst har 6 eller 7 spader samt 1 hjärter och minst 2 ruter. För att se om han har fler ruter stjäl du nu en ruter på bordet. Väst sakar då ytterligare en spader. Du trumfar förstås ut med HjQ och Väst sakar mera spader.

Nu vet du med säkerhet att Väst har 9 eller 10 kort som inte är klöver (6/7 Sp, 1Hj och 2Ru). Så han har alltså 3 eller 4 klöver mot Östs 1 eller 2 klöver. Oavsett vilket är Väst stor favorit att ha KlQ. Du går därför in på handen med KlA och maskar därefter med KlJ. När alla bekänner kan du göra anspråk på resten av sticken eftersom Väst bara har KlQ kvar nu. Du går alltså hem i ditt kontrakt när hela sitsen är:

Annat utspel

Antag nu att Väst vänt med en låg hjärter efter RuA i utspel. Du får senare i spelet reda på att Väst har 3 hjärter och 2 ruter. Eftersom du då kan räkna in minst 11 av hans kort utöver klövern (6/7 spader, 3 hjärter och 2 ruter) vet du att Öst nästan säkert har KlQ. Så då spelar du istället omedelbart KlJ runt (om Öst inte täcker) för att gardera att Öst har Qxxx i klöver.

Även detta hade förstås lyckats mot den motsitsen så det är viktigt att läsa sitsen rätt!Just i detta fall hade försvarsspelarna inget att sätta emot eftersom du VISSTE hur många kort Väst hade i de olika färgerna. Ibland kan dock motspelarna lura dig genom att bekänna med onödigt höga kort så att du tror att de låga återstående korten sitter hos hans partner.

Att tänka på

Försök att redan under budgivningen räkna ut ungefär hur det sitter, framför allt de olika fördelningarna.

Ta in ytterligare information beroende på utspelet.

Ta under spelet reda på så mycket det överhuvud taget är möjligt om hur det sitter i de andra färgerna innan du måste bestämma dig för hur du ska behandla den kritiska färgen.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Försvarsspel Korträkning Medelsvår Nybörjare

Längdmarkeringar förbättrar försvaret!

Styrkemarkeringar och längdmarkeringar

Det finns huvudsakligen 2 typer av markeringar: styrkemarkeringar och längdmarkeringar. De flesta behärskar styrkemarkeringar men ”struntar” i längdmarkeringar. Jag ska här först kort förklara när man använder vad, och sedan gå in på ett exempel som visar varför längdmarkeringar kan vara så viktiga.

Styrkemarkeringar används när partnern spelar en färg och du ska bekänna. Det vanliga i Sverige är då omvända styrkemarkeringar, även kallat Schneider, som innebär att du lägger ett lågt kort om du har bra i färgen och ett högt kort om du har dåligt i färgen.

Längdmarkeringar används när spelföraren spelar en färg och du ska bekänna. Den vanligaste längdmarkeringen kallas Malmö, och innebär att du lägger ett lågt kort för att visa jämnt antal kort i färgen och ett högt kort för att visa ett udda antal kort i färgen.

Dessa markeringar kan dessutom kombineras när du inte kan bekänna utan ska saka ett eller flera kort i en annan färg. Då är det första kortet du sakar en styrkemarkering och det andra kortet en längdmarkering. Har du till exempel A752 i en färg och ska saka lägger du alltså först 2an för att visa att du har bra i färgen och sedan den lägsta (5an) för att visa att du har jämnt antal.

Varför styrkemarkeringar?

Framför allt styrkemarkerar man så att partnern vet om han ska fortsätta i färgen alternativt byta färg. Ett annat skäl är att du ofta kan räkna ut vad spelföraren har för honnörer i de andra färgerna beroende på vad han visat i allmän styrka och vad du har i den aktuella färgen.

Varför längdmarkeringar?

Ett av huvudskälen är att man, genom att veta hur många kort partnern har i en färg, kan räkna ut spelförarens (troliga) fördelning vilket kan vara till stor hjälp i försvarsspelet. Bland annat hjälper det dig att räkna ut NÄR du ska ta ett stick, oftast när spelföraren har slut på färgen så att han inte kommer åt träkarlens godspelade stick. Detta gäller framför allt när bordet saknar andra ingångar.

Det kan också vara bra att känna till spelförarens fördelning så att du i slutläget håller rätt kort och inte sakar bort håll i färger och därigenom ger spelföraren extrastick. I den här given får du se varför längdmarkeringar kan vara avgörande för att beta kontraktet.

Handen

Du tar som Väst upp följande kort:

Budgivningen

är kort men intensiv.

Syd öppnar med 2NT som visar 20-21 honnörspoäng och en jämn hand varpå Nord avslutar budgivningen med 3NT. Du och din partner passar båda och du ska alltså spela ut mot 3NT.

Utspelet

Du spelar givetvis ut SpQ från din fina sekvens i hopp om att snabbt godspela 2 eller 3 spaderstick och Nord som är träkarl lägger upp sina kort.

Träkarlen

består av

Eftersom spelföraren visat 20-21 och du kan se 6 poäng vet du att motståndarna totalt förfogar över 26-27 honnörspoäng. De rekommenderade poängen för att bjuda utgång är ju 26 så detta kan bli en hård kamp! Att man har gemensamma 27 poäng är ju ingen garanti för att kuntraktet ska gå hem utan bara en riktlinje i budgivningen.

Du har själv 9 poäng, och vet därför dessutom att partnern har de 4-5 honnörspoäng som blir över.

Strategi

Du inser att klöverfärgen troligen kommer att spela en avgörande roll för huruvida kontraktet ska gå hem eller ej. Eftersom träkarlen inte har några ingångar vill du därför minimera antalet klöverstick som kommer att vinnas på träkarlen. Detta gör du genom att se till att spelföraren inte har någon klöver kvar att spela in bordet med när du väl har tagit för ditt ess.

Utnyttja längdmarkeringarna!

Din plan är alltså att vänta med ditt klöveress tills spelföraren inte längre har några kort kvar i färgen. Och hur vet du detta?

Jo genom att veta hur mänga klöver din partner har kan du enkelt räkna ut hur många klöver spelföraren har! Du ser själv totalt 8 klöver och saknar alltså 5 köver. Om nu din partner har 3 av dessa har spelföraren alltså bara 2 medan om din partner har 2 klöver har spelföraren 3 stycken. Och eftersom din parner kommer att längdmarkera när spelföraren spelar klöver kommer du att med säkerhet få reda på vilket som är fallet denna gång!

Första klöversticket

Efter att ha vunnit första stick med SpA (din partner lågmarkerar med Sp7) spelar spelföraren omedelbart en liten klöver. Du markerar för udda antal med Kl9 varpå din partner på träkarlens KlJ lägger Kl10. På KlQ som spelas i tredje stick följer nu din partner upp med Kl5.

Hur sitter klövern?

Din partner har ju markerat för udda antal genom att först bekänna med en hög klöver. detta innebär förstås 3 stycken denna gång och ger därmed spelföraren 2 stycken. Hade partnern istället lagt lågt-högt, alltså Kl5 följt av Kl10 hade du vetat att spelföraren haft de återstående 3 klövrarna.

Ta sticket eller ducka igen?

Eftersom du nu vet att spelföraren har slut på klöver finns det ingen anledning att ge honom även detta stick. Du tar alltså för KlA och fortsätter spaderattacken med SpJ.

Hade du istället fått veta att spelföraren haft ytterligare en klöver hade du återigen släppt sticket för att blockera träkarlens återstående godspelade klöver.

Bordet är nu helt dött, spelföraren får aldrig för sina återstående klöverstick.

Hela sitsen

När kortsitsen är

kan spelföraren bara få 8 stick nämligen 2 i spader, 4 i hjärter, 1 i ruter och 1 i klöver. Han går alltså en straff i sitt kontrakt. Notera att han hade fått ytterligare ett klöverstick och därmed gått hem i kontraktet om du hade släppt även det andra klöversticket.

Viktigt med markeringar?

Ja det får man verkligen säga att inte minst denna bricka är ett talande exempel på. Utan längdmarkeringar hade du ju haft EN REN GISSNING huruvida du skulle tagit andra eller tredje klöversticket och därmed kanske helt i onödan släppt hem kontraktet.

Övriga världen

spelar ofta precis tvärtom vad gäller styrke- och längmarkeringar det vill säga ett lågt kort visar dåligt respektive udda antal medan ett högt kort visar bra respektive jämnt antal. Vilken metod som är bäst är väl mest en smaksak och det viktigaste är att man har klara regler.

Lycka till med markeringarna!

Självklart vill jag prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Minnesvärd spelföring

Skönheten i bridge

Ibland får man till en budgivning, spelföring eller ett försvarsspel som man kommer ihåg en lång tid efteråt, ungefär som en vacker tavla!För någon månad sedan fick jag till en spelföring som jag fortfarande kommer ihåg, till och med nästan alla hackor från spelet.

Jag var tvungen att göra en hel del antaganden vartefter spelet framskred för att kunna hitta en sits där jag kunde gå hem men det är ibland nödvändigt när det ser hopplöst ut!

Handen

Jag tar som Syd med egen giv och ingen i zon upp följande fina hand:

Budgivningen

Jag öppnar med 1Sp som visar minst 4 spader och ca 13-21 poäng. Jag har ju 18 honnörspoäng och 2 fördelningspoäng, alltså 20 totalt och nästan maximum för mitt öppningsbud.

Väst passar och min partner svarar 1NT som normalt sett lovar 6-11 honnörspoäng men det kan också vara lite svagare än så eftersom det ofta blir svårare för motståndarna att bjuda och kanske hitta en egen utgång om de tror att vi har minst halva honnörsstyrkan som finns ute.

Öst kliver nu in med 2Ru som normalt visar minst 5 ruter och minst 10 poäng.

Jag har nu 2 olika möjligheter. Jag kan direkt hoppa till 4Sp vilket är vad vi normalt sett ska spela. Jag kan också dubbla 2Ru. Det är en upplysningsdubbling som visar att jag inte har en minimal öppningshand och ber min partner bjuda något eller möjligen straffpassa om han minst 4 fina ruter.
Jag väljer efter en kort fundering att dubbla 2Ru. Min plan är att bjuda 3NT om min partner bjuder 3Kl eftersom det ofta är lättare att ta 9 stick i NT än 10 stick i 4Sp, och att bjuda 4Sp på alla andra bud från min partner(bortsett från om han straffpassar förstås men då lär 2Ru gå för ett telefonnummer:-))

Min partner svarar dock 2Sp som normalt sett visar 3 spader och jag avslutar budgivningen med 4Sp.
Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
1 SpPass1 NT2 Ru
DPass2 SpPass
4 SpPassPassPass

Träkarlen

Väst spelar ut Ru4 och jag kan överblicka följande:

Spelföringen

Jag konstaterar att min partner rabatterat en hel del på sitt 1NT-bud och att detta inte blir någon enkel match… Jag kan räkna in 6 spaderspel, 1 hjärterspel om HjA sitter rätt, RuA och en ruterstöld samt ett klöverstick om KlA sitter före KlK. Detta skulle ge totalt 10 stick men efter Östs inkliv är det stor risk att KlA sitter fel och då får jag bara 9 stick även om HjA sitter före esset.

Den utspelade ruterfyran går till Östs kung och mitt ess. Normalt spelar man ut 3e från topp i partnerns bjudna färg. Eftersom Öst gick upp med kungen har Väst troligen Dxx eftersom de flesta lägger damen om de har både dam ock kung för att underlätta för partnern.

Jag spelar nu Kl7 och Väst bekänner omedelbart med Kl9. Med så många klöver på bordet tar de flesta för esset om de har det eftersom det är stor risk att jag har singel-klöver och de därmed aldrig får för esset. Jag tror därför att esset sitter bakom kungen varför det är meningslöst att sätta i kungen. Jag nöjer mig därför med Kl10 varpå öst vinner sticket med KlD.

Motståndarna spelar med markeringarna, Schneider-Malmö. dvs ett högt kort är antingen dåligt i färgen eller – om det är en längdmarkering – ett udda antal kort. Därför tror jag att Väst har 3 eller möjligen 5 klöver eftersom han bekände med 9an. Om han har 3 klöver är dessa antingen Kn9x eller 9xx. De flesta försvarsspelare är oftast ärliga när de lägger sina kort för att inte lura sin partner och eftersom Öst tog för KlD tror jag inte han har KlKn också och jag sätter därför Väst med Kn9x i klöver.

Öst vänder nu med Ru10 och eftersom jag ogärna vill ha HjK genomskjuten täcker jag med RuKn och låter Väst vinna sticket med sin förväntade RuD. Han vänder nu med HjD till Östs HjA och jag bekänner förstås med Hj8. Försvaret har nu redan tagit 3 stick och jag måste ta resten för att gå hem i mitt kontrakt.

Öst vänder med Hj3 och jag tar för kungen. Jag kan nu visserligen stjäla min kvarvarande ruterhacka men jag måste också på något sätt ställa ett klöverstick för att bli av med min förlorande Hj10. För att kunna ställa ett klöverstick och ta för det behöver jag 3 ingångar till bordet, 2 för att stjäla klöver och 1 för att hämta mitt godspelade klöverstick. De enda möjliga ingångarna är bordets 3 spaderhackor så jag måste maska med Sp8 och hoppas att Väst har Sp9!!! Det trodde man inte vid en första anblick att jag behövde en spadermask:-)

Så jag spelar nu Sp5 och maskar med Sp8 medan jag håller tummarna… När masken lyckas spelar jag KlK från bordet som öst måste täcka för annars kan jag direkt saka min Hj10 och gå hem i kontraktet.

Jag stjäl förstås högt eftersom jag måste spara min låga spader för att komma in på bordet igen. När jag spelar in bordet med min sista spaderhacka till bordets Sp10 bekänner båda motståndarna så det är alltså uttrumfat.

Jag har ju redan tidigare bestämt mig för att Väst har Kn9x i klöver från start och i så fall har han bara KlKn kvar nu. Jag spelar därför Kl2 till stöld och till min glädje faller nu KlKn! Jag kan nu stjäla min ruterförlorare och ta för den numera höga klövertian på vilken jag sakar Hj10. Sen har jag bara höga trumf kvar och tar resten. Hemgång och +420 känns fint:-)

Observera att jag tog hela 4(!) stick med träkarlens ynka 3 honnörspoäng 😄

Jämförelsen

Vid andra bordet har spelföraren direkt spelat klöver till KlK varefter kontraktet inte längre har någon chans och går en straff. Vi vinner alltså 470 poäng på brickan.

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Försvarsspel Korträkning Tävling Utspel

Oväntad vända

Ibland kan man som försvarare hitta en osannolik vända om man lyckas dra de rätta slutsatserna av budgivningen och de första sticken.

I observationstävlingen inför landslagsuttagningen helgen 27-28/2 som min partner Peter Fredin och jag vann 😊 förekom dagens bricka:

Handen

Jag tar som syd upp följande hand:

Budgivningen
Alla är i zonen och öst öppnar i första hand med 2NT som visar 20-21 honnörspoäng och en jämn hand. Jag passar förstås och väst bjuder 3Kl som är högfärgsfråga, precis som 2Kl på öppningsbudet 1NT. Öst svarar 3Ru som förnekar 4 kort i någon högfärg varefter väst avslutar budgivningen med 3NT.

Träkarlen

Jag väljer att spela ut SpK från min fina sekvens och bordet kommer upp med:

Spelet

Min partner bekänner med Sp2 och spelföraren med Sp4. Eftersom vi spelar med omvända markeringar är detta en högmarkering så jag vet att min partner har SpA. Jag tar även för SpD och SpKn där min partner bekänner med Sp5 och Sp9 medan spelföraren lägger Sp6 och sedan sakar Kl6.

Jag vet nu att spelföraren har exakt 3 hjärter eftersom han

· Har förnekat 4-korts högfärg med 3Ru

· Bara hade 2 spader

· Har en jämn hand och därför inte har två dubbeltons normalt sett.

Jag kan nu räkna in 18 honnörspoäng: Själv har jag 11, träkarlen har 3 och min partner har visat 4 (SpA). Eftersom öppningshanden visat minst 20 blir det högst en dam över till min partner utöver SpA.

Jag vet alltså att spelföraren har 5 ruterstick: AK på handen och DKnxxx på bordet. Jag vet också att han har hjärter ess och minst två klöverstick (AK).

Det är nu frestande att vända med HjK men om spelföraren har AKnx i hjärter kan han godspela sitt 9e stick genom att ta för esset och sedan spela en hjärter upp mot 10an. Att vända i klöver kan inte godspela något stick för vår sida eftersom spelföraren har både KlA och KlK.

Men om han bara har 3 ruter, det vill säga AKx har han bara en ingång till bordet och kan bara maska över min partner 1 gång.

Hela sitsen

Jag bestämmer mig därför att inte hjälpa spelföraren på något sätt utan vänder i ruter vilket visade sig straffa kontraktet när hela given är:

Spelföraren kan nu bara maska i klöver en gång. Han får inte heller något stick för HjKn. Totalt alltså 5 ruter-stick, 1 hjärter-stick och 2 klöver-stick summa 8 stick.

Som synes hade HjK gett honom det 9e sticket och klöver-vända hade gett spelföraren 2 maskar över partnerns klöver kung!

Ibland är det oväntade betande, bara man gör det när det är rätt:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Försvarsspel Korträkning Spelföring

Avslöjande sak!

Handen

Så var det dags för ett nytt spelföringsproblem. Du sitter syd med alla i zonen och tar upp följande hand:

Budgivningen

Du öppnar med 1Ru varpå väst kliver in med 1Hj som visar ca 8-16 poäng och minst 5 hjärter. Din partner dubblar nu vilket är en upplysningsdubbling som visar minst cirka 7 poäng och oftast 4 spader. Eftersom du har en balanserad minimihand och dessutom håll i inklivsfärgen bjuder du förstås 1NT vilket visar 12-14 poäng. Din partner inviterar nu till utgång med 2NT och eftersom du har maximum (14 honnörspoäng) lägger du på till 3NT.

Budgivningen gick alltså:

SydVästNordÖst
1 Ru1 Hj (minst 5-korts)D (UD, min 7 p)Pass
1 NTPass2 NT (invit)Pass
3 NTPassPassPass

Träkarlen

Väst spelar ut Hj5 och du överblickar följande resurser:

Spelföringen

Du prövar förstås hjärter dam varpå öst bekänner med Hj9 och du med Hj6. Vad spelar du nu?

Du har 2 stick i hjärter och 3 stick i spader summa 5 säkra stick. Du kan enkelt godspela 3 stick i ruter och kan du dessutom få ett extra stick i spader eller klöver kommer du upp i dina kontrakterade 9 stick. Så du spelar ruter dam i andra stick för att driva ut ruter ess.

Öst tar omedelbart för RuA och returnerar Hj10. Vad gör du nu?

Eftersom det inte är bråttom att ta för HjA, motståndarna kan ju bara ta 2 stick i klöver, spelar du på HjKn varpå väst förstås tar för HjK. Han godspelar nu sin hjärter-färg med Hj2 till ditt HjA varpå öst sakar Kl3.

Du kan nu inte spela klöver eftersom väst då kommer in och kan ta sina höga hjärter-stick. När du tar för RuK och Ru10 bekänner väst men öst sakar Sp2! Vad gör du nu?
Östs spadersak här är väldigt avslöjande. Han skulle aldrig saka en spader från Knxxx i Sp eftersom han ser bordets KD106, då kan du ju enkelt ta 4 stick i Sp. Han måste helt enkelt ha 5 spader från början! När du spelar Sp5 till SpK bekänner båda motståndarna lågt. Om det är som du tror har nu öst de spader du saknar så du slår masken med 9an med andan i halsen!

När det går bra kan du ta ut SpA och gå in på bordet på RuKn för att ta ditt 9e stick på SpD:-)

Hela sitsen

Det går bra när hela sitsen är:

Andra bordet

Vid andra bordet har de sakat en klöver istället så spelföraren har gjort fel i spader och gått en straff i kontraktet!

Ni vinner alltså 600 + 100 = 700 poäng på brickan:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Korträkning Medelsvår Spelföring

Spela med oddsen

Här kommer ett spelföringsproblem som visar vikten av att spela med oddsen.

Handen

Du sitter som vanligt syd och tar upp följande kanonhand:

Budgivningen

Hela 27 honnörspoäng, det är mycket sällsynt med så många! Du öppnar förstås med 2Kl som visar minst 22 totalpoäng. Motståndarna är tysta och din partner svarar förväntade 2Ru vilket inte visar något om hans ruter utan bara är ett reläbud så att du så billigt som möjligt kan beskriva din hand. Du hoppar nu till 3NT som visar 25-27 honnörspoäng och en balanserad hand.

Träkarlen

Alla passar och väst spelar ut spader 5 enligt 11-regeln, alltså fjärde kortet från toppen.

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

Spelet

Den utspelade spaderfemman går till kung och ditt ess.

Vad spelar du nu?
Du har 8 säkra stick: 3 i spader, 1 i hjärter, 1 i ruter och 3 i klöver. Vad har du för möjligheter att få det sista sticket?

 1. En möjlighet är att rutern sitter 3-2, då kan du ställa ett ruterstick för hemgången. Risken är att motståndarna under tiden kan ta tre hjärterstick. Då tappar du ju totalt 5 stick och går en straff.
 2. Du kan också maska i antingen ruter eller hjärter. Tyvärr har du bara en ingång till bordet, så du kan inte prova båda maskarna.
 3. Slutligen kan du spela på att klövern sitter 3-3, då har du 9 enkla stick.

Du börjar med att försöka godspela rutern och spelar esset följt av nian för att så småningom kanske få en ingång på Ru8. Alla bekänner på RuA men på Ru9 sakar väst tyvärr en liten spader och öst kommer in på Ru10. Rutern 3-2 fungerade alltså inte.

Öst vänder nu med Hj9. Vad gör du nu?

Eftersom en av dina chanser var att maska i hjärter lägger du förstås damen, men den elake väst tar för hjärter kung och fortsätter med hjärter knekt på vilken öst bekänner med 8an. Vad gör du nu?

Eftersom din plan är att spela upp mot ruter dam vill du förhindra att motståndarna även kan ta 3 hjärterstick. Du försöker därför blockera hjärtern genom att lägga lågt. Förhoppningen är att öst då inte har någon mer hjärter att spela när han kommer in på ruter kung!

Väst spelar nu en till hjärter. Öst bekänner med 7an och du kommer in på esset. Vad spelar du nu?

Du har nu 2 valmöjligheter.

 • Antingen går du in på bordet med klöver dam och godspelar ditt 9e stick på ruter dam. Faran är då att Öst har den sista hjärtern att ta för en straff.
 • Eller så spelar du klöver ess och kung, och tar slutligen över knekten med damen för att komma in på bordet. Om nu klövern sitter 3-3 är bordets Kl4 hög och ger det 9e sticket. Så vilket är bäst?

Nu får du använda dig av enkel matematik. Du hoppas på att väst har sista hjärtern. Chansen för det ca 50% medan chansen att klövern sitter 3-3 är ca 33%. Här ser man vikten av att känna till sannolikheterna för hur färger kan sitta!! Så stor skillnad i oddsen gör detta till ett enkelt val, du spelar alltså klöver knekt till klöver dam och en ruter upp mot damen. Den här gången är turen med dig, öst har inte den sista hjärtern och du går därmed hem.

Hade du istället spelat klöver ess och klöver kung först hade öst haft en hög klöver att ta för när han kom in på ruter kung! 

Hela sitsen:

Som sagt, satsa på att ha koll på sannolikheterna och sedan spela med oddsen!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Försiktig spelföring

Ofta kan man dra en hel del slutsatser av hur budgivningen gått och hur spelet framskrider när man är spelförare. Men det gäller att vara försiktig och tänka igenom konsekvenserna av hur man spelar även om man tror att man vet hur det sitter! Se bara på denna bricka jag spelade nyligen på nätet:

Handen

Jag tar som syd upp följande fina hand med väst giv och alla i zonen:

Väst spärröppnar med 4 hjärter varpå nord och öst passar. Jag är nu lite sugen på att försöka hitta en slam, det räcker ju att partnern har RuA, KlKn och lite stöd till min fina spader-färg. Dock måste jag då passera 4Sp som kanske är sista möjliga kontrakt för vår sida. Dessutom sitter det ofta snett när en av motståndarna har spärrat. Jag nöjer mig därför med att bjuda 4Sp nu vilket blir slutbudet eftersom övriga spelare passar. Budgivningen gick alltså 4Hj – Pass – Pass – 4Sp följt av tre pass.

Träkarlen

Väst spelar ut HjA. Min partner lägger upp sin mediokra hand och jag överblickar följande:

Spelet

Alla bekänner på HjA och även på HjK som väst fortsätter med. Jag försöker nu trumfa ut med A, K och D i spader men tyvärr satt det så snett som förväntat: Väst har bara 1 spader och sakar under tiden två av sina kvarvarande hjärter. Öst har nu alltså SpKn kvar.
Eftersom väst spärrade med 4Hj vet jag att öst har RuA, annars hade ju väst haft en vanlig öppningshand med minst 11 honnörspoäng (HjA+HjK+RuA), alltså för starkt för en spärröppning.

Jag måste alltså försöka komma in på bordet så att jag kan spela ruter därifrån. Om öst då tar för RuA så får jag ju för RuK i ett senare stick, och om öst lägger låg ruter får jag direkt för RuK. Hur gör jag det med de usla kort som ligger där?

Enda chansen att komma in på bordet är att spela min klöversjua till Kl10, men då måste KlKn falla när jag tar för KlA och KlK. När jag lägger ner KlA och KlK faller glädjande nog KlKn hos öst! Jag har alltså fått min ingång! Nu måste jag dock vara försiktig och inte omedelbart spela min lilla sjua i rena glädjeyran för då kanske öst kan stjäla med sin sista trumf och vända med sin sista hjärter.

Jag spelar istället en trumf först för att ta bort östs sista trumf. När öst kommer in på SpKn kan han nu välja på att antingen spela ruter och därigenom ge mig för RuK eller spela sin sista hjärter. När han väljer att vända med sin sista hjärter kan jag stjäla och därefter gå in på bordet på Kl10. Nu kan jag äntligen spela ruter från rätt hand altså upp mot RuK varpå jag bara tappar ett stick i ruter. Jag tappar alltså 1stick i vardera hjärter, spader och ruter och går därmed hem i mitt kontrakt.

Hela sitsen

är alltså:

Som synes hade väst kunnat straffa kontraktet genom att vända med ruter i stick 2 och därigenom få en ruter-stöld men hur skulle han kunna veta det? Vid andra bordet har de kommit i hela 6Sp och gått 3 straff så vi vinner fina 620+300=920 poäng på brickan:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Försvarsspel Korträkning Medelsvår Tävling

Fet inkomst av dubblade straffar

En av de skönaste känslorna vid bridgebordet är när man tar in ett antal dubblade straffar på motståndarna och inte ens kan gå hem i en egen utgång. Se bara på denna bricka från en stor nättävling jag spelade nyligen:

Handen

Alla är i zonen och jag sitter syd med följande mediokra hand:

Budgivning med upplysningsdubbling

Min partner öppnar med 1Ru som visar minst 4 ruter och ca 12-22 poäng. Öst kliver in med 1Sp som visar minst 5 spader och 8-16 poäng. Med min hand spelar jag gärna med spader som trumf, och eftersom jag är för svag för att bjuda något passar jag och avvaktar den vidare budgivningen. Även väst passar och min partner återkommer med en dubbling. Detta är en upplysningsdubbling som visar att han har tillägg och normalt sett mottag i de objudna färgerna. Jag kan nu välja på att bjuda 2Kl eller chansa på att 1Sp kommer att gå straff. Som den optimist jag är väljer jag att straffpassa och hoppas på en fin inkomst.

Hela budgivningen blev alltså

NordÖstSydVäst
1 Ru1 SpPassPass
DPassPassPass

Träkarlen

Jag spelar ut min singel-ruter och träkarlen kommer upp:

Spelet

Med tanke på att träkarlen är så svag har jag goda förhoppningar på några straff! Partnern tar för RuA och spelföraren bekänner lågt.
Uppenbarligen har spelföraren RuD eftersom partnern inte tog för den och övriga 3 ruter som saknas måste partnern ha eftersom hans öppningsbud lovade minst 4 ruter.

Spelföraren har normalt sett minst 3 klöver så det är viktigt att inte låta träkarlen få någon klöverstöld. Partnern vänder därför med Sp6. Eftersom jag vet att spelföraren har minst 5 spader måste detta vara partnerns enda spader, så någon ytterligare spadervända kan jag inte hoppas på. Jag tar därför för SpKn och fortsätter med SpK för att inte ge träkarlen för Sp10 samtidigt som jag då tar bort alla möjligheter att stjäla en klöver på bordet. Spelföraren får därmed bara 2 spader-stick, ett hjärer-stick och ett ruter-stick, totalt 4 stick. 3 dubblade straff alltså och eftersom de är i zonen tar jag in 800!

Hela sitsen var alltså:

Som synes går vi inte hem i någon utgång och motståndarna hade ingenstans att fly:-) Vid andra bordet tar lagkamraterna in en straff mot 3NT så vi vinner hela 900 poäng på brickan!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Korträkning Spelföring Tävling

Dubbel inpetning i EM

Tävlingen

Lag-EM för U-26(dvs juniorer upp till 26 år) spelades 4-11 Juli i Oslofjord, Norge. Tävlingen vanns av Sverige genom Simon Hult – Johannes Mattsson , Ida Grönkvist – Johan Säfsten , Axel Selvén samt Kapten: Tom Gärds och Coach: Daniel Gullberg på 318 VP! 12 VP därefter kom Nederländerna på 2a plats och yttterligare 2 VP bakom placerade sig Tyskland som tog bronsmedaljerna.

Handen

Dagens giv spelades av Castor Mann i Sveriges lag U-21(Juniorer upp till 21 år) som kom på 5e plats i sin klass.

Du tar som Syd i 4e hand i ozon mot zon upp följande fina hand:

Budgivningen

Budgivningen inleds med att väst öppnar med svaga 2 hjärter (6-9 poäng, minst 6-korts hjärter) följt av 2 pass fram till dig. Du väljer nu att bjuda 2NT (15-18) varpå din partner bjuder 3Sp som visar att han har minst 9 kort i lågfärgerna. Med sämsta möjliga stöd i lågfärgerna avslutar du budgivningen med 3NT.

Utspelet

Väst spelar ut en liten Sp. Eftersom man sällan öppnar med 2 svaga Hj med 4-k Sp vid sidan är det troligt att det är ett drag för 3-kortsfärg.
Träkarlen

Bordet lägger upp:

Det ser ut som om klövern måste sitta bra om detta ska gå hem.

Spelet

Spader-utspelet går till SpK hos öst. Eftersom du gärna vill ha 2 spader-stick släpper du sticket varpå motståndarna fortsätter i spader till utspelarens SpD. Ytterligare en spader gör att du nu har dina 2 spader-stick. Från bordet sakar du Ru5. När du tar för AK i klöver bekänner tyvärr inte väst utan sakar en hjärter.

Kortläsningen

Du vet nu att väst hade 3 spader, 6 hjärter och 1 klöver, alltså fördelningen 3631. Så öst har följaktligen 4135. Du spelar alltså med öppna kort nu vad gäller motståndarnas fördelningar.

Slutspelet

Du tar nu ut din sista (höga) spader och sakar ytterligare en ruter från bordet. Därefter tar du ut HjA för att ta bort östs frånslagskort. Bordet har nu kvar – – AD9 D106 medan öst har kvar – – ??? Kn98.

Genom att nu spela ruter och täcka västs kort (lägger han RuKn eller Ru10 tar du RuD, annars Ru9) petar du nu in öst första gången. Han kan nu välja på att spela ruter eller klöver upp i bordets gafflar. Oavsett vilket han väljer blir han sedan återigen inpetad och måste ge bordet de sista 2 sticken och därmed hemgången!

På den aktuella brickan bestod västs Ru av KKn3, han hade alltså i slutläget – – KKn3 Kn98.

Vänder han alltså i ruter tar vi ut den sista rutern och petar in honom med en låg klöver. Och vänder han med klöver tar vi ut Kl10 och KlD och petar in honom med sista klöver-hackan.

Precis så spelade Castor Mann och ordnade en fin vinstbricka till Sverige!

En dubbel inpetning:-)

Era händer var alltså:

Vackert liir!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required