Kategorier
Korträkning Medelsvår Spelföring

Spela med oddsen

Här kommer ett spelföringsproblem som visar vikten av att spela med oddsen.

Handen

Du sitter som vanligt syd och tar upp följande kanonhand:

Budgivningen

Hela 27 honnörspoäng, det är mycket sällsynt med så många! Du öppnar förstås med 2Kl som visar minst 22 totalpoäng. Motståndarna är tysta och din partner svarar förväntade 2Ru vilket inte visar något om hans ruter utan bara är ett reläbud så att du så billigt som möjligt kan beskriva din hand. Du hoppar nu till 3NT som visar 25-27 honnörspoäng och en balanserad hand.

Träkarlen

Alla passar och väst spelar ut spader 5 enligt 11-regeln, alltså fjärde kortet från toppen.

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

Spelet

Den utspelade spaderfemman går till kung och ditt ess.

Vad spelar du nu?
Du har 8 säkra stick: 3 i spader, 1 i hjärter, 1 i ruter och 3 i klöver. Vad har du för möjligheter att få det sista sticket?

  1. En möjlighet är att rutern sitter 3-2, då kan du ställa ett ruterstick för hemgången. Risken är att motståndarna under tiden kan ta tre hjärterstick. Då tappar du ju totalt 5 stick och går en straff.
  2. Du kan också maska i antingen ruter eller hjärter. Tyvärr har du bara en ingång till bordet, så du kan inte prova båda maskarna.
  3. Slutligen kan du spela på att klövern sitter 3-3, då har du 9 enkla stick.

Du börjar med att försöka godspela rutern och spelar esset följt av nian för att så småningom kanske få en ingång på Ru8. Alla bekänner på RuA men på Ru9 sakar väst tyvärr en liten spader och öst kommer in på Ru10. Rutern 3-2 fungerade alltså inte.

Öst vänder nu med Hj9. Vad gör du nu?

Eftersom en av dina chanser var att maska i hjärter lägger du förstås damen, men den elake väst tar för hjärter kung och fortsätter med hjärter knekt på vilken öst bekänner med 8an. Vad gör du nu?

Eftersom din plan är att spela upp mot ruter dam vill du förhindra att motståndarna även kan ta 3 hjärterstick. Du försöker därför blockera hjärtern genom att lägga lågt. Förhoppningen är att öst då inte har någon mer hjärter att spela när han kommer in på ruter kung!

Väst spelar nu en till hjärter. Öst bekänner med 7an och du kommer in på esset. Vad spelar du nu?

Du har nu 2 valmöjligheter.

  • Antingen går du in på bordet med klöver dam och godspelar ditt 9e stick på ruter dam. Faran är då att Öst har den sista hjärtern att ta för en straff.
  • Eller så spelar du klöver ess och kung, och tar slutligen över knekten med damen för att komma in på bordet. Om nu klövern sitter 3-3 är bordets Kl4 hög och ger det 9e sticket. Så vilket är bäst?

Nu får du använda dig av enkel matematik. Du hoppas på att väst har sista hjärtern. Chansen för det ca 50% medan chansen att klövern sitter 3-3 är ca 33%. Här ser man vikten av att känna till sannolikheterna för hur färger kan sitta!! Så stor skillnad i oddsen gör detta till ett enkelt val, du spelar alltså klöver knekt till klöver dam och en ruter upp mot damen. Den här gången är turen med dig, öst har inte den sista hjärtern och du går därmed hem.

Hade du istället spelat klöver ess och klöver kung först hade öst haft en hög klöver att ta för när han kom in på ruter kung! 

Hela sitsen:

Som sagt, satsa på att ha koll på sannolikheterna och sedan spela med oddsen!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *