Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår

Taktisk budgivning?

Ibland kan du få en oväntad vinstbricka genom en taktisk manöver. Du behöver kanske inte ens vara listig:-)

Handen

Jag tar upp följande spännande hand:

Budgivningen

Jag sitter syd i första hand i ozon mot zon. Jag har nu flera olika öppningsbud att välja på: 2Sp, 3Sp och pass är alla möjliga öppningsbud.

Eftersom vi är i ozon mot zon är 3Sp inte så dumt, om motståndarna dubblar har vi ju råd att gå 3 straff (-500) mot deras utgång.

Dock kanske min partner har fint i klöver och kort spader, och i så fall kanske vi ska spela högt i klöver! Ge partnern – xxx AKxx Axxxxx (alltså renons i spader) och vi kan gå hem i 6Kl medan redan 3Sp är straff… Samma nackdel har öppningsbudet 2Sp som är en svag 2-öppning och visar ca 5-10 honnörspoäng och minst 6Sp.

Dessutom finns det inte någon stor vits med att spärra motståndarna från att hitta en eventuell hjärteranpassning. Jag ser ju att det sitter snett för dem och om de har så bra gemensam hjärter hittar de oftast att bjuda hjärter även om jag spärröppnar med 2/3Sp.

Jag väljer därför att passa för att kanske senare försöka beskriva min hand.

Väst öppnar nu med 1Ru som visar minst 3-kortsfärg eftersom de öppnar med 5-korts högfärg.

Min partner bjuder nu dubbelt som är en upplysningsdubbling och visar minst 3 kort i de objudna färgerna (klöver, hjärter och spader) eller någon minst 5-kortsfärg och minst 17 poäng, alltså starkare än ett direkt färginkliv.
Öst bjuder nu inte oväntat 1Hj vilket visar minst 4 hjärter och minst 6 poäng. Om nu min partner har en normal upplysningsdubbling, det vill säga minst 3 spader och öppningshand ska vi spela 4Sp. Jag skulle därför kunna bjuda 4Sp direkt. Men min partner skulle också kunna ha en överstark hand med minst 17 honnörspoäng och minst 5 hjärter och då kanske han är kort i spader och vi ska spela ett klöverkontrakt istället.

Jag väljer därför att bjuda 1Sp så länge för att lyssna in vad de övriga vid bordet bjuder. Risken att det ska gå pass runt på 1Sp är försumbar: om min partner är överstark kommer han inte att passa på 1Sp, har han en vanlig upplysningsdubbling kommer motståndarna att bjuda över.

Väst stödjer nu sin partners hjärter-bud med 2Hj varpå min partner passar. Jag vet nu alltså med säkerhet att min partner har en normal upplysningsdubbling med minst 3 spader. Öst hoppar nu till 4Hj och jag bjuder förstås 4Sp, inte som en offring utan för att jag tror att det kommer att gå hem.

Det går 2 pass fram till öst som nu blir lurad av min ”långsamma” budgivning. Eftersom vi är i ozon mot zon och jag dessutom nöjde mig med 1Sp första gången tror han nu att jag offrar mig mot deras 4Hj! Han dubblar därför och hoppas på några dubblade straffar. Vore jag säker på att få behålla 4Sp skulle jag nu redubbla men eftersom de kanske svänger till 5Hj som nog är billigare för dem än 4Spx passar jag. Det gör väst och nord också så slutkontraktet blir 4Sp.

Hela budgivningen:

SydVästNordÖst
Pass1 RuD1 Hj
1 Sp2 HjPass4 Hj
4 SpPassPassD
PassPassPass

Hela sitsen

När hela sitsen är:

tappar vi bara till A och K i trumf. 4Spx med en övertrick ger 690 poäng. När 4Sp är odubblat vid andra bordet vinner vi alltså 690-450=240 poäng på brickan!

Som synes hade 5Hj bara gått en straff så det var motståndarna som borde offrat sig istället för att dubbla oss:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *