Kategorier
Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Vem har Damen?

När jag var ung för ca 100 år sedan brukade man se problem som ”Herr Öst har blå hatt. Fru Väst har grön klänning. Herr Nords hus ligger till vänster om Fru Syds butik. Vem är rikast?”

Idén var alltså att man fick ett antal fakta som skulle leda till att man löste frågeställningen ifråga.

Inspirerad av detta tänkte jag i dagens inlägg i samma anda presentera en budgivning och ett spelförlopp som förhoppningsvis utmynnar i att läsaren räknar ut vem som har den saknade Dam man behöver hitta för att gå hem i sitt kontrakt.

Handen

Du tar som Syd upp följande intressanta hand:

AK6543 K84 A105 A

Budgivningen

Väst är giv och öppnar med pass och även din partner passar. Öst öppnar med 1Hj och nu är det din tur.

En dubbling visar nu antingen en normal upplysningsdubbling med (helst) minst 3 kort i alla objudna färger eller en överstark hand med minst 17 poäng.

Du dubblar därför i avsikt att nästa varv bjuda spader som då alltså visar minst 17 poäng och minst 5 spader. Låter som en bra plan 😏

Väst bjuder nu 2Kl som visar minst 5 klöver och minst ca 8 Hp. Eftersom han passat i förhand är budet givetvis inte krav. Det går 2 pass fram till dig och du följer din budplan genom att bjuda 2Sp. Efter pass av Väst höjer din partner till 4Sp varpå alla passar.

Du blir alltså spelförare i 4Sp och Väst ska spela ut efter följande budgivning:

VästNordÖstSyd
PassPass1 HjD
2KlPassPass2 Sp
Pass4SpPassPass
Pass

Utspelet

Väst spelar ut sin partners öppningsfärg (ofta en god idé, man slipper åtminstone skäll om det skulle vara fel…) och lägger ner Hj9.

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort som består av:

QJ10 532 KJ43 876

Spelet

Den utspelade hjärternian vinns av Östs HjA som returnerar HjQ. Du prövar med HjK men tyvärr stjäl utspelshanden och vänder med Kl2 enligt 10-12-regeln (alltså tredje eller femte kortet från toppen). Öst sätter i KlQ och du tar (av tvång om inte annat) för ditt Ess.

Väst hade alltså bara en hjärter.

Spelplan

Du har redan tappat 2 stick och har en uppenbar hjärterförlorare. Du får alltså inte tappa något mer stick och måste därför lösa rutern utan tapp. Hitta Damen med andra ord som ju var dagens ämne…

Innan du bestämmer dig för vem som har RuQ försöker du ta reda på så mycket som möjligt om kortsitsen. Du trumfar ut i 3 drag eftersom Öst visar sig vara renons i trumf. Du kan nu visserligen spela de övriga färgerna innan du bestämmer dig men det händer inte mer än att du är inne på handen efter att ha stulit 2 klöver och gett bort ett hjärterstick till Öst. Nu är det dags att gå igenom de fakta du har!

Hur sitter det?

  • Väst har en blå hatt (skojar bara)
  • Väst hade en hjärter
  • Öst var renons i spader
  • Väst hade 5 klöver (om han vände ”ärligt”, men vi får utgå från det)

Så vad har de för fördelning?

Vi böjar med Öst. Hur många ruter hade han i given?

Du och din partner hade från början sex hjärter och tre klöver ihop. Väst hade en hjärter. Öst hade alltså återstående 6 hjärter. Om Väst hade 5 klöver från början hade Öst återstående 4 klöver. Då har vi koll på tio av Östs kort i given. Han är renons i trumf. Östs återstående tre kort måste alltså vara ruter och han har fördelningen 0634.

Nu räknar vi ut Västs fördelning

Vi vet att Väst har 1 hjärter och 5 klöver. Eftersom Öst är renons i spader hade Väst 4 spader från början. Återstår även där 3 ruter och han har fördelningen 4135.

Rutern sitter alltså 3-3. Så här långt i resonemanget är det oklart vem som har RuQ.

Ledtrådar från budgivningen

Ofta kan man dra slutsatser vad gäller saknade honnörer genom att räkna hur många poäng motståndarna visat i budgivningen och vad de hittills visat under spelet.

  • Öst öppnade i tredje hand med 1Hj vilket normalt sett visar 13 poäng men i tredje hand kan man öppna lite svagare bland annat för att annonsera ett bra utspel från partnern.
  • Öst har hittills visat upp 7 Hp i Hjärter och 2 Hp i klöver alltså 9 poäng.
  • Väst bjöd 2Kl på din dubbling vilket normalt sett visar ca 8 poäng.
  • Väst har hittills visat SpJ och troligen KJ i Kl. I hjärter hade han inga hp (han spelade ju ut Hj9 som visade sig vara singel).

Så vem har Damen?

Om Väst inte är ute för att lura oss måste han definitivt även ha RuQ för att komma i närheten av sina utlovade poäng. Vi lägger alltså ner RuA och maskar därefter över Väst med RuJ. Dessbättre går det bra när hela sitsen är:

Att tänka på

Försök alltid att räkna ut den troliga fördelningen runt bordet beroende på hur spelet går.

Notera vilken styrka respektive motståndare visat under budgivningen.

Lägg ihop dessa ledtrådar men framför allt: Gör rätt!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling

Sangkonvention

Tävlingen

Tidigare i höst spelades kval till Öppna VM, Bermuda Bowl på BK S:t Erik i Stockholm. Tävlingen spelades online där alla lag satt vid varsin dator i slutna rum och med övervakare i varje rum för att om möjligt undvika allt eventuellt fusk. Förutsättningarna var att av de 31 deltagande lagen de 8 främsta kvalificerade sig till VM-final i slutet av Mars 2022.

Simon Hult – Peter Bertheau, Ola och Micke Rimstedt samt Peter Fredin i par med undertecknad representerade Sverige i tävlingen.Hur gick det?

Vi började bra och ledde tävlingen efter cirka 2 dagar (av 6). Därefter en sämre period dag 3 och 4 varpå vi sjönk till 9e plats. De sista 2 dagarna flöt det på bättre trots att vi då mötte huvudsakligen konkurrerande topplag (tävlingsprogrammet var nämligen seedat) och vi slutade på 7e plats. Eftersom Italien som värdnation har en friplats hade det räckt att komma 9a för att kvalificera sig så vi hade en viss marginal…

Bra och dåliga brickor

fanns det givetvis gott om. Här har vi en bra bricka 😀

Jag tar som Syd upp följande hand:
Budgivningen

Min partner Peter Fredin öppnar med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng och en jämn hand.

Specialbud

Vi har nu ett speciellt knep med denna hand. Budet 3Hj eller 3Sp visar 4 kort i den bjudna färgen, singel (eller möjligen renons) i den andra högfärgen samt valfri fördelning i lågfärgerna (kan alltså vara 0-8 i teorin men är vanligen 4-4, 5-3 eller 6-2 som denna gång) Budet är dessutom utgångskrav.

Jag bjuder alltså 3Hj och avvaktar nästa budrond.

Peter återbjuder nu 3Sp. Även detta bud är lite speciellt. Antingen har han en bra hand med hjärterstöd, alltså för bra för att bara höja till 4Hj som jag normalt sett passar på, eller så har han en hand utan lämpligt annat bud det vill säga ingen 4-korts lågfärg, inte 4-korts Hjärter och inget håll i spader. Kanske något som xxxx Axx Axx AKx.

Jag bjuder nu min längsta lågfärg med 4Kl som visar minst 5 klöver.

Peter återkommer nu med 4Ru. Detta bud är lite luddigt. Antingen har han den fina handen med hjärterstöd och kontrollbjuder eller så har han stöd i klöver och även då är 4Ru kontrollbud (fast nu med klöver som trumf).
Garderingsbud

Oavsett vilket bjuder jag nu 5Kl. Var det hjärter som var trumf blir 5Kl kontrollbud och var klöver trumf har jag inget att kontrollbjuda (spadersingel har jag ju visat redan med 3Hj) utan går då ner i 5Kl.

Gubben i lådan

hoppar nu upp när Peters nästa bud är 6Hj.

Det var alltså hjärter som var trumf och Peter tycker han hört nog för att avsluta budgivningen..

Jag passar förstås och avvaktar med spänning utspelet och träkarlens utseende. Budgivningen gick

SydNord
1 NT
3 Hj (4-korts, högst 1 sp, utgångskrav)3 Sp (bra hand med Hj, eller inget bud)
4 Kl4 Ru Kontroll (oklart med Kl eller Hj som trumf)
5 Kl (Kontroll eller slutbud)6 Hj

Utspel och träkarl

Väst spelar ut SpK och jag kan överblicka

Denna gång bjöd vi riktigt bra! Det är bara en snedsits i trumf eller klöver kombinerat med att rutermasken spricker som kan sänka kontraktet.

Spelföringenär lite tricksig denna gång. För att om möjligt gardera mig mot att Öst har singel eller renons i klöver tar jag utspelet med SpA och spelar en liten klöver upp mot handen. Alla bekänner duktigt och jag får därmed för KlA.

Först därefter spelar jag in bortet på trumfesset och drar bordets sista klöver mot handen. Om Öst nu är renons kan han visserligen stjäla men då kan jag senare stjäla en klöver högt på bordet och hoppas på att rutermasken går bra. Öst bekänner dock dessbättre och likaså gör Väst.

När jag tar ytterligare en trumfrond bekänner alla återigen så nu kan jag trumfa ut och stjäla en klöver varpå alla mina återstående klöverhackor är höga. Mina försiktighetsåtgärder var alltså onödiga denna gång men det skadar inte att försöka gardera snedsitsar!

Hela sitsen

var såhär:

Bra budgivning?

Ja det får man nog säga. Våra metoder passade givetvis bra denna gång men det gäller ju också att utnyttja dem på ett bra sätt. Även om jag inte var helt klar över vilken färg Peter ville ha som trumf kunde jag ändå hitta ett bud som passade.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig inte helt oväntat att motståndarna missat slammen. De har bjudit ungefär 1NT-2Kl (högfärgsfråga)-2Hj-4Hj, ungefär som nästan alla par hade bjudit utan vår fina konvention.Vi vinner därmed en slamsving och det känns förstås bra, speciellt som det är redan andra matchen i VM-kvalet jag och Peter spelar.

Att tänka på

När ni behärskar ert system – håll utkik efter användbara konventioner som är enkla att lära sig och enkla att lägga till ert befintliga system!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring Utspel

Tänk politiskt!

Måla upp en falsk bild av din hand

Många politiker från alla sidor brukar försöka beskriva verkligheten från sitt eget perspektiv hellre än hur det verkligen är.

Detta kan även utnyttjas under budgivningen så att man ger motståndarna en falsk bild av sin hand!

Sedan när budgivningen är avslutad återgår din hand till vad den verkligen är och motståndarna är förhoppningsvis förda bakom ljuset.

Handen

Du tar som Syd upp följande hand:

Alla är i zonen och du är giv.

Öppningshand?

Du har 9 + 4 = 13 hfp, alltså öppningshand, och måste nu bestämma dig för lämpligt öppningsbud. Det normala är att man öppnar med sin längsta färg. Med just denna hand är det dock risk att du aldrig kan visa att du har 5 spader. Om du bjuder spader senare i budgivningen visar ju det tillägg eftersom du då måste bjuda stigande. Öppnar du å andra sidan med 1Sp för att senare bjuda hjärter fallande kommer partnern tro att spadern är längre eller möjligen lika lång.

Budgivningen

Du väljer slutligen att följa normalregeln och öppnar alltså med din längsta färg, 1Hj.

Väst upplysningsdubblar nu varpå din partner stöder dig till 2Hj. Du vet därmed redan nu att ni har minst 9 gemensamma hjärter och därför inte vill släppa motståndarna alltför billigt. Öst svarsdubblar nu och visar därmed att även han har lite kort och antingen 2 färger eller en relativt jämn hand. Annars bjuder man normalt sin färg på lämplig nivå.

Du kan nu se att motståndarna troligen gör ett högt lågfärgskontrakt, minst utgång men kanske t.o.m slam. Om du nu passar eller bjuder 3/4Hj kommer det inte att störa dem alltför mycket utan de kommer troligen att bjuda sin bästa gemensamma lågfärg på lagom nivå.

Du väljer därför att försöka ”maskera” din hand genom att bjuda ett starkt bud. Detta är ju helt ofarligt eftersom du är beredd att bjuda båda 3 och 4 hjärter utan att riskera alltför mycket.

Du kan nu välja på att redubbla för att visa tillägg eller bjuda 2NT som även det är en utgångsinvit och därmed visar tillägg. Fördelen med 2NT jämfört med redubbelt är att det tar bort mer budutrymme för motståndarna. Själv vill du ju bara behålla ett så lågt hjärterkontrakt som möjligt så du kan därför lika gärna välja 2NT.

Väst bjuder nu sin längsta färg med 3Ru och din partner återkommer med 3NT. Även han är ju naturligtvis helt ovetande om att du inte har de tillägg du visat med budet 2NT utan föreslår nu att er sida ska spela 3NT, eftersom ni spelar med 4-korts högfärgsöppningar vet han ju bara om att ni har 7 gemensamma hjärter om han bara har 3 själv. Ditt 2NT-bud innehåller ofta 18-19hp i en jämn hand och isåfall är säkert 3NT det kontrakt ni ska spela från partnerns horisont.

Öst stöder nu sin partner med 4Ru och du passar snabbt med förhoppningen att de inte bjuder den utgång du hela tiden försökt förhindra. Dessbättre passar även Väst men nu straffdubblar partnern. Han tror ju fortfarande i likhet med motståndarna att du har starka kort och baserar sin dubbling på detta. Du kan med 0 defensivstick givetvis inte stå med så du tar bort med 4Hj. Budgivningen avslutas av att Öst efter 2 pass straffdubblar varpå alla passar.

Budgivningen har alltså gått:

SydVästNordÖst
1HjD2HjD
2NT (”tillägg”)3Ru3NT4Ru
Pass Pass D Pass
4Hj Pass Pass D
ANNONS 3

Spelföringen

Väst spelar ut RuA och du kan överblicka följande::

Efter RuA fortsätter Väst med ytterligare en ruter och du stjäl förstås.

Väst har normalt sett 4 spader när han upplysningsdubblar 1Hj och har han Q109x måste du stjäla en spader på bordet. Detta kräver dock att trumfen sitter 2-2 annars kan ju Öst stjäla över.

Har däremot Öst 10an eller 9an singel i spader kan du först lägga ner SpK och fälla den. När du sedan spelar spader upp mot A8 måste Väst med kvarvarande Q10/97 sätta i 10/9 annars får du ju för 8an. Men nu kan du ta för SpA och spela Sp8 som ställer handens återstående J6!

Dock måste du först trumfa ut så du spelar HjK och avblockerar bordets Hj10 ifall Öst har alla försvarets trumf . Du kan då nämligen trumfa ut genom att maska ut Östs Jxxx i hjärter utan att behöva stjäla ytterligare ett kort på handen. Båda motståndarna bekänner dock snällt på två hjärterstick så det är numera uttrumfat. Du kan därför enkelt stjäla en spader på bordet och därmed gå hem i ditt kontrakt. För säkerhets skull lägger du dock ner SpK för att gardera att spadern sitter 5-0 enligt ovan 4-1-resonemang. Spadern sitter som förväntat 4-1 och du har inga problem att ta dina 10 stick. Ni får därför 790 poäng för 4Spx i zonen med jämn hemgång.

Andra bordet

Vid andra bordet har inte Syd bjudit lika listigt som du så motståndarna har fått behålla 4Ru med jämn hemgång när hela sitsen är:

Ni vinner alltså 790 + 130 = 920 poäng på brickan.

Ärlighet varar (inte) längst!

Att tänka på

Försök gärna lura motståndarna på kortsitsen men se till att partnern inte bjuder för högt på grund av detta!

Slappna som vanligt inte av efter budgivningen utan koncentrera dig på att även ta så många stick som möjligt.

OM du ska bluffbjuda, försök då hitta det BÄSTA bluffbudet.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Gammal är äldst!

Hoppande borttag

Att hoppa i en ny färg kallas för Hoppande borttag.

Det finns två huvudsakliga skolar när det gäller hoppande borttag. Antingen kan man spela med svaga hoppande borttag. Det innebär att man visar en svag hand med minst 6-kortsfärg, ungefär som en svag två-öppning.

Eller så spelar man med den gamla klassiska tolkningen att det är ett starkt bud. Det kan då visa minst en bra öppningshand med minst en bra 6-kortsfärg eller minst 17 poäng och en stark 5-kortsfärg.

Den absolut vanligaste varianten numera är svaga hoppande borttag men även starka förekommer.

Handen

Du sitter Syd med ingen i zon och tilldelas följande:

Budgivningen

Din partner öppnar med 1Hj som visar minst 4-kortsfärg eftersom ni spelar ett ”gammaldags” system som bland annat innehåller starka hoppande borttag.

Normalt sett när man hoppar i ny färg har man ingen 4-korts sidofärg men med denna hand finns det ingen anledning att visa din usla spaderfärg. Om du spelar med klöver som trumf kan du ju saka dina spaderförlorare på partnerns höga röda kort.

Du hoppar därför till 3Kl som alltså visar antingen minst 6-kortsfärg och egen öppning eller minst 5-kortsfärg och minst 17 hp.

Din partner återbjuder nu något överraskande 4Kl. Han visar därmed trumfstöd, normalt sett minst 3 klöver men ibland räcker det med 2 klöver.

Du blir givetvis glatt överraskad och inleder slamundersökningen med kontrollbudet 4Ru. Som förväntat har partnern ingen hjärterkontroll (du har ju själv både ess och kung…) utan han kontrollbjuder 4Sp. Nu när du vet att ni kontrollerar alla färger är det dags att kontrollera att essen räcker till slam. Du bjuder alltså 4NT och får svaret 5Hj.

Detta visar 2 ess utan trumfdam enligt er svarsskala så du vet nu att ni har alla ess. Du ser dock bara 10 säkra stick så det krävs en del för att ni ska göra storslam, till exempel QJ10xx i hjärter hos partnern. Du bjuder nu 5NT som visar att ni har alla ess och att du är intresserad av storslam.

Din partner svarar dock avböjande 6Kl så du tvingas motvilligt att passa.

Hela budgivningen har alltså gått:

NordSyd
1Hj3Kl
4Kl4Ru (kontrollbud)
4Sp (kontrollbud)4NT(essfråga)
5H (2 ess utan trumfdam)5NT (storslamsinvit)
6Klpass

Spelet

Väst spelar ut Kl2 och du kan överblicka följande:

Spelföringen

Du räknar som vanligt dina säkra stick. 1Sp, 2Hj, 1Ru och 6Kl gör totalt 10 stick. Du behöver alltså godspela ytterligare 2 stick.

Hade inte motståndarna spelat ut trumf hade du kunnat stjäla en spader på bordet men nu kan ju försvaret ta bort bordets sista trumf när de kommer in så där finns ingen hjälp att hämta. Du kan alltid godspela ett stick i ruter men det blir ju bara 11 stick.

Enda hoppet är att godspela några hjärterstick. För att det ska lyckas behöver du många ingångar på bordet så du släpper den utspelade klövern till handen så att du har kvar Kl10 som en ingång.

Sedan tar du för ess och kung i hjärter, motståndarna bekänner dessbättre. På andra hjärtersticket lägger Öst Hj10. Detta är goda nyheter. Försvaret har nu bara kvar HjQ och en liten hjärter. Om du ger bort till HjQ har du godspelat de efterlängtande 2 sticken du behöver.

Du trumfar därför ut och går därefter in på bordets RuA. När du spelar HjJ bekänner Öst lågtoch du sakar förstås en liten spader. Väst vinner sticket med HjQ men därefter kan du saka dina återstående 2 spaderhackor på bordet numera höga hjärterhackor. Du går alltså hem i kontraktet och inkasserar 920 för hemgång i 6Kl.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att motståndarna nöjt sig med 3NT och tagit sina uppenbara 10 stick. Ni vinner alltså 920 – 430 = 490 poäng på brickan 😄

Att tänka på

Bestäm huruvida ni ska ha svaga eller starka hoppande borttag.

Var inte rädd för att stödja med 2 hackor, partnern har ju alltid en stark färg.

Slappna som vanligt inte av efter budgivningen, kontraktet ska ju spelas hem också!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring Utspel

Ovanliga NTbud

Naturligt, Stayman, Essfråga eller två färger?

Det finns huvudsakligen 4 olika betydelser för NT-bud.

1/ Naturliga NT-bud, t.ex öppning med 1NT = 15-17 hp jämn hand med högst en dubbelton.

2/ Stenberg: trumfstöd och egen öppningshand

3/ 4NT essfråga.

4/ Ovanliga, normalt sett hoppande NT-bud. Dessa visar oftast någon tvåfärgshand, vanligen minst 5-5 i de lägsta objudna färgerna. Poängkraven är här ganska luddiga, men i ozon bör man nog ha minst 10 poäng, i zonen 13 poäng. Detta är dock inte hugget i sten, som sagt.

Om motståndaren till vänster öppnar med 1Sp är alltså 1NT ett naturligt inkliv som visar en jämn hand och 15-17 hp medan 2NT visar de lägsta färgerna, alltså minst 5-5 i klöver + ruter.

Handen

Du tar som Syd med alla i zonen upp följande skruttiga hand:

Budgivningen

Väst öppnar i första hand med spärrbudet 3Hj. Detta visar normalt sett 7-kortsfärg och under öppningsstyrka. Poängen är att ta bort så mycket budutrymme för motståndarna (i det här fallet oss) som möjligt och därmed försvåra för oss att hitta rätt kontrakt.

Din partner kliver nu in med hoppande 4NT. Detta är ett så kallat ovanligt NT-bud och visar som jag skrev ovan minst 5-5 i klöver och ruter.

Öst dubblar för att visa styrka och nu är det upp till dig att bestämma vilken trumf som är bäst. Du har visserligen hela 7 spader men din partner har ju inte lovat en enda spader utan kan till och med vara renons. Däremot vet du att ni har minst 8 gemensamma ruter. Du bjuder därför förstås 5Ru. Man brukar säga att man prefererar mellan partnerns visade färger.

Efter 2 pass dubblar Öst återigen så slutbudet blir alltså 5RuD.

Hela budgivningen:

VästNordÖstSyd
3Hj (spärrbud)4NT (minst 5-5 i lågfärgerna)D5Ru
passpassD

Utspelet

blir Sp7 och du avvaktar med spänning din partners kort.

Träkarlen

lägger upp sina kort och du kan överblicka:

Ser inte så farligt ut. Öst har troligen KJxx eller KJx i ruter så förutom ett spaderstick tappar du förhoppningsvis bara 2 ruterstick eftersom du kan stjäla 3 klöver på din hand. Och skulle rutern sitta 2-2 eller Väst ha kungsingel eller knektsingel kan du till och med gå hem i kontraktet!

Spelet

Öst tar första stick med SpK för att vända med låg hjärter. Du tar för bordets HjA och får nu inte förledas att spela trumf. Du behöver ju stjäla träkarlens 3 låga klöver och för det behöver du alla dina 3 trumf!.

Så du spelar omedelbart KlA och en liten klöver till stöld. Du går in på en hjärterstöld och stjäl ytterligare en klöver. Spader till stöld på bordet följs av den sista klöverhackan som du stjäl med din sista trumf.

Återigen spader till stöld och först nu är det dags att spela trumf. När du tar för RuA faller överraskande Östs RuJ så nu vet du att han hade KJ ensamma i ruter från början. När du spelar en ruter till får Öst för RuK samtidigt som även Västs sista ruter går. Det är numera uttrumfat och bordet består av en hög KlK samt 2 höga trumf.

Det slutar alltså något överraskande med att kontraktet går hem.

Du får alltså in 750 för 5 dubblade ruter i zonen med hemgång när hela sitsen är:

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att budgivningen gått helt annorlunda. Inledningen är densamma med 3Hj av Väst och 4NT av Nord men sedan har Öst avstått från att dubbla. På Syds preferens till 5Ru chansar nu Nord på att Syd ska ha RuK eller SpA och bjuder något hårt 6Ru. Inte heller det dubblar Öst så slutbudet blir alltså 6 odubblade ruter.

Syd spelar förstås på hemgång som är möjlig om klövern sitter 4-3 i försvaret och rutern sitter 2-2 med kungen rätt. Så han stjäl bara två klöver och maskar sedan i trumf. Men nu kan Öst vinna med RuK och dessutom ge Väst en klöverstöld eftersom Väst har en trumf kvar. Kontraktet går därmed 2 straff och vi vinner 750 + 200 = 950 poäng på brickan:-)

Att tänka på

Se till att du och din partner har koll på när NT-bud är naturliga, essfråga eller onaturliga.

Dra aldrig trumf innan du stulit de kort du behöver.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Korträkning Medelsvår Nybörjare Slambudgivning Spelföring Utspel

Läs sitsen rätt!

Kortläsning

är en viktig del i framför allt spelförarens arsenal för att om möjligt spela hem sitt kontrakt. Budgivningen, utspel och tidigare motspel är viktiga komponenter i denna svåra konst.
Spelföringen och färgbehandlingarna kan utföras helt annorlunda beroende på hur man som spelförare tror att det sitter baserat på bland annat ovanstående omständigheter.

Dagens giv bör spelas på olika sätt beroende på tidigare motspel och jag ska försöka förklara hur man kan tänka (olika).

Handen

Du tar som Syd med ingen i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Väst öppnar i första hand med 3Sp. Detta är ett spärrbud som i likazon oftast innehåller en 7-kortsfärg under öppning,
Din partner Nord kliver nu in med 4Kl. Som ni och många andra par numera spelar visar detta minst 5 klöver och minst 5 kort i den andra högfärgen, i detta fall alltså hjärter. Dessutom visar det normalt sett ungefär öppningshand.

Du har nu naturligtvis fantastiska kort. Mot så lite som x AQJxx xx KQxxx hänger ju lillslam bara på att klövern ska sitta jämnt eller att Öst har minst 3 hjärter ifall han har 4 klöver.

Storslam däremot lär bli svårt att bjuda med säkerhet så du nöjer dig med att omedelbart hoppa till 6Hj. Du lämnar därmed inte heller ut några ytterligare upplysningar till försvaret.

Kontraktet blir alltså 6Hj med dig som spelförare efter den fiberrika budgivningen

VästNordÖstSyd
3Sp4KlPass6Hj

Utspelet

blir RuA av Väst.

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

En absolut minimihand och du behöver lösa både trumfen och gissa var KlQ sitter.Väst fortsätter med mera ruter och Öst sätter i RuJ. Du tar förstås för RuK och ska nu försöka ta resten.

Spelplan

Du måste först lösa trumfen (hjärter) utan tapp och därefter gissa var KlQ sitter. Det normala när du saknar 5 trumf är att du toppar färgen men nu vet du att Väst har minst 6 spader, troligen 7. Därför har han troligen högst 2 hjärter, och om Öst har fler hjärter än Väst är sannolikheten större att han har HjJ. Du bestämmer dig därför för att maska ut Östs eventuella Jxxx i härter. Så du tar HjA och maskar därefter med Hj10 när alla bekänner på HjA och Öst bekänner lågt på Hj2.

Efter en kort paus som känns som en evighet sakar Väst nu en låg spader. Så långt så bra. Du tar även ut HjK.

Du vet nu att Väst har 6 eller 7 spader samt 1 hjärter och minst 2 ruter. För att se om han har fler ruter stjäl du nu en ruter på bordet. Väst sakar då ytterligare en spader. Du trumfar förstås ut med HjQ och Väst sakar mera spader.

Nu vet du med säkerhet att Väst har 9 eller 10 kort som inte är klöver (6/7 Sp, 1Hj och 2Ru). Så han har alltså 3 eller 4 klöver mot Östs 1 eller 2 klöver. Oavsett vilket är Väst stor favorit att ha KlQ. Du går därför in på handen med KlA och maskar därefter med KlJ. När alla bekänner kan du göra anspråk på resten av sticken eftersom Väst bara har KlQ kvar nu. Du går alltså hem i ditt kontrakt när hela sitsen är:

Annat utspel

Antag nu att Väst vänt med en låg hjärter efter RuA i utspel. Du får senare i spelet reda på att Väst har 3 hjärter och 2 ruter. Eftersom du då kan räkna in minst 11 av hans kort utöver klövern (6/7 spader, 3 hjärter och 2 ruter) vet du att Öst nästan säkert har KlQ. Så då spelar du istället omedelbart KlJ runt (om Öst inte täcker) för att gardera att Öst har Qxxx i klöver.

Även detta hade förstås lyckats mot den motsitsen så det är viktigt att läsa sitsen rätt!Just i detta fall hade försvarsspelarna inget att sätta emot eftersom du VISSTE hur många kort Väst hade i de olika färgerna. Ibland kan dock motspelarna lura dig genom att bekänna med onödigt höga kort så att du tror att de låga återstående korten sitter hos hans partner.

Att tänka på

Försök att redan under budgivningen räkna ut ungefär hur det sitter, framför allt de olika fördelningarna.

Ta in ytterligare information beroende på utspelet.

Ta under spelet reda på så mycket det överhuvud taget är möjligt om hur det sitter i de andra färgerna innan du måste bestämma dig för hur du ska behandla den kritiska färgen.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Försvarsspel Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling

Måndagsmassakern del 4

Detta är den fjärde och avslutande delen i min blogginläggsserie Måndagsmassakern. De 3 tidigare delarna har passande nog publicerats de senaste måndagarna.

Kort resumé

Måndagsmassakern handlar om en match på nätet där mitt lag nyligen mötte ett normalt sett mycket bra lag. Dock hade de över matchens totalt 16 brickor osedvanlig otur och spelade dessutom långt under sin förmåga samtidigt som mitt lag spelade i princip felfritt.

Jag har därför i varje del beskrivit hur det kunde hända att vi vann så stort genom att relatera vad som hände vid båda borden eftersom våra vinstsiffror rusade iväg och vår segermarginal blev nästan löjligt hög.Ställningen efter 12 av de brickorna är 71-4 i vår favör när akt 4 nu inleds. Mycket nöje!

Bricka 13

Denna bricka var en av de 2 brickorna som fick samma resultat vid båda borden nämligen 3NT med ett övertrick. Varken budgivning eller spelföring var av något intresse så vi går raskt vidare till

Bricka 14

Öst giv ingen i zon. Mårten och jag spelar Öst-Väst.

Vårt bord

Min partner Mårten öppnar med 1Sp i första hand som jag efter Syds pass höjer till 2Sp. Nord kliver nu in med 3Kl och Mårten passar. Syd avger nu det mycket tveksamma budet 3Hj. Han har en dålig hjärterfärg, ganska lite poäng och dessutom uselt stöd i partnerns klöverfärg ifall hans partner bjuder om den med 4Kl.

Jag kan nu straffdubbla men har inga bra försvarsvärden om de svänger över i 4Kl så jag väljer att passa och det gör även Nord och Mårten så slutkontraktet blir 3Hj med Syd som spelförare.Vi tar våra 7 uppenbara stick (2Sp, 3Hj, 1Ru och 1Kl) och inkasserar därmed 150 för 3 odubblade ozonsstraffar.Andra bordet

Efter samma inledning fram till 3Kl av Nord väljer Öst med sin minimala hand märkligt nog att bjuda 3Sp som avslutar budgivningen. Våra lagkamrater tar efter det uppenbara klöverutspelet sina 5 enkla stick (1Sp, 1Hj, 1Ru och 2Kl). Även de får alltså en inkomst, denna gång 50 för en straff.

150 + 50 = 200 = 5 IMP.

Bricka 15

Syd giv NS i zon.

Vårt bord

Budgivningen blir kort denna gång. Syd öppnar med 1Ru och Nord bjuder 3Kl som i deras system är ett invitbud med ruterstöd. Syd hittar inga tillägg så han slår av med 3Ru vilket också blir slutbudet. Det slutar med 11 stick efter att spelföraren förlorat ett klöver- och ett trumfstick. vi betalar alltså ut 150 för 3Ru med 2 övertrick.Andra bordet

Även här öppnar Syd med 1Ru. Nord väljer dock att omedelbart kräva till utgång. Eftersom de spelar med så kallade omvända lågfärgshöjningar bjuder han 2Ru. Syd kan nu hoppa till 3Hj som är ett Splinterbud och visar 0 eller 1 hjärter. Det visar dessutom samtidigt att han har minimum, 11-14 poäng. Nord går nog direkt på 5Ru som avslutar budgivningen.

Även här tar spelföraren sina enkla 11 stick men eftersom våra lagkamrater även får utgångsbonus tar de in 600.

600 – 150 = 450 = 10 IMP.
Bricka 16

Så kommer då (Äntligen tänker nog våra stackars motståndare) matchens och därmed Måndagsmassakerns sista bricka:

Väst giv och ÖV i zon.

Vårt bord

Jag öppnar med 1Hj och Mårten svarar 1Sp. Jag återbjuder 1NT och visar därmed 12-14 hp och en jämn hand. Efterom vi spelar den användbara konventionen XY-NT bjuder nu Mårten 2Ru som är allmänt utgångskrav och inte visar någonting om rutern. Jag förväntas nu redovisa eventuella extralängder, framförallt en femte hjärter eller en tredje spader (jag har ju redan förnekat 4 spader). Denna gång har jag inga extralängder att visa så jag bjuder 2NT varpå Mårten avslutar budgivningen med 6NT. Han har visserligen bara 20 hp till mina eventuella 12 så han skulle kunna invitera till lillslam med 4NT (detta är inte essfråga eftersom vi inte hittat någon trumf utan ett kvantitativt bud) men eftersom han inte har några tveksamma värden i form av knektar och dessutom en lovande 4korts ruter som ju ger 4 stick om jag har RuJ eller om rutern sitter 3-3 i försvaret väljer han att bjuda ut direkt istället.

Eftersom jag har råd att ge bort ett stick väljer jag att efter Ru5 ut till mitt RuA att omedelbart ge bort ett spaderstick för att sedan i spelet kunna utnyttja eventuell information jag får så att jag kan göra rätt i hjärter eller maska i spader etcetera.Det finns även goda skvischanser om samma motståndare har längden i 2 eller flera färger. Som det sitter med rutern 33, hjärtern 33 och SpK rätt kan jag inte gå fel utan får så småningom mina 12 stick.

Vi tar därmed in 1440 för 6NT i zonen med jämn hemgång.
Andra bordet

Här väljer Öst en mer pessimistisk approach och nöjer sig med att invitera med 4NT efter 1Kl-1Sp-1NT. Väst som har precis i mitten av intervallet 12-14 hp väljer då att passa så slutbudet blir 4NT av Väst. Lika bra det med tanke på att spelföraren bara får ihop 11 stick trots den vänliga motsitsen. Bland annat sakar han en ruter från bordet innan han kontrollerar huruvida rutern sitter 33. Våra lagkamrater betalat följaktligen bara ut 660.

1440 – 660 = 780 = 13 IMP.

Totalt vinner vi därmed matchen med otroliga 99-4!

Ja så kan det gå när ett lag spelar bra och har maximalt flyt samtidigt som motståndarna har en sällsynt dålig dag.

Hoppas ni hade lika stort nöje av denna miniserie som jag hade under jämförelsen:-)

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Försvarsspel Internationellt Medelsvår Spelföring Tävling Utspel

Måndagsmassakern akt 3

Det fortsätter hagla IMP !

Ställningen i massakern/matchen är efter 8 brickor av totalt 16 redan 42-4.
Även i akt 3 fortsätter våra motståndare att spela under sin standard och dessutom ha otur samtidigt som vårt lag inte gör några misstag. Så vi går vidare och ser om slakten fortsätter!

Bricka 9

Nord giv och ÖV i zonen.

Vårt bord

Efter 3 inledande pass öppnar jag i fjärde hand som Väst med 1Kl. Nord kliver in med 2Ru som är ett svagt inkliv, ungefär som en svag tvåöppning. Mårten buder nu 3Ru som visar en stark höjning i klöver och framför allt inviterar mig att bjuda 3NT om jag har håll i ruter. Jag ska precis bjuda 3NT när Syd oväntat sticker emellan med 3Hj. Eftersom jag inte har något hjärterhåll kan jag givetvis inte bjuda 3NT utan tvingas passa. Så gör även Nord och Öst varför slutkontraktet blir 3Hj av Syd.

Som synes är detta ingen succé 🙄 utan kontraktet går så småningom 4 straff. Vi får alltså in 200.

Andra bordet
Här går budgivningen helt annorlunda och Nord blir spelförare i 3Ru. Efter ett försvarsspel som jag med tanke på försvarets rykte väljer att dra en slöja över går kontraktet hem trots de 5 uppenbara omedelbara förlorarna.

Vi vinner alltså ytterligare 110 poäng på brickan. 200 + 110 = 310 = 7 IMP.

Bricka 10

Öst giv och alla i zonen

Vårt bord
Syd öppnar i andra hand med med 1Kl. Jag kliver in med 1Hj vilket Nord dubblar och visar därmed 4-korts spader. Efter Mårtens pass avslutar Syd budgivningen med 3Kl. Inte ens han kan undgå att ta sina 9 stick så vi betalar alltså ut 110.

Andra bordet

Vid andra bordet väljer Syd att i samma budläge som vid andra bordet återbjuda 3NT i stället för 3Kl . Efter hjärter ut från Väst får spelföraren enkelt 5 klöverstick, 1 ruterstick, 2 hjärterstick och ett spaderstick summa 9 stick. Vi tar alltså in 600. 600 – 110 = 490 = 10 IMP ytterligare.
Bricka 11

var fullständigt ointressant. Båda borden bjöd 4Hj, spelföringen var okomplicerad och båda borden tog sina 10 stick för en likabricka.

Bricka 12

Väst giv och NS i zon.

Vårt bord

Budgivningen är kort men koncis. Alla passar nämligen så det hela resulterar i rundpass. Med tanke på att Nord har en normal svag tvåöppning i spader och dessutom Syd har en helt normal (om än minimal) öppningshand är ju detta minst sagt förvånande. 🤔Andra bordet

Här går budgivningen helt annorlunda. Väst väljer att öppna på sina 11 hp varpå Syd kliver in med 1Sp. NS bjuder sig sedan till 4Sp. När försvaret missar att angripa ruterfärgen i tid hinner spelföraren godspela ett klöverstick och kan därmed saka sin ruterförlorare och spela hem kontraktet.

Vi får alltså in 620 poäng för 4Sp med jämn hemgång i zonen. 620 – 0 = 620 = 12 IMP.

Inför fjärde och sista akten är nu ställningen 71-4 i vår favör. Ska det fortsätta likadant eller mojnar det i nästa inlägg?

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Försvarsspel Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling Utspel

Måndagsmassakern akt 2

IMP:en börjar hagla

Efter en relativt lugn start i akt 1 hettar det till betydligt i akt 2!
Bricka 5

Nord giv och NS i zon.

Vårt bord

Syd öppnade i tredje hand med 1Sp utan att ha en egentlig öppningshand. Detta är ganska vanligt framför allt när man är i ozon. Idén är dels att signalera ett bra utspel för partnern om motståndarna tar hand om kontraktet och dels att försvåra motståndarnas budgivning inte minst eftersom de måste börja budgivningen lite högre.

Jag klev in med 1NT som visar 15-18 hp och en relativt jämn hand. Nord som ju inte visste att Syd hade öppnat tunt straffdubblade nu varpå min partner Mårten redubblade för att även han visa förhållandevis fina kort.

Syd fick nu krypa till korset och bjöd sin andra färg med 2Kl. Jag anmälde min ruterfärg med 2Ru varpå Nord bjöd sin ”fina” hjärterfärg med 2Hj.

Mårten uppvärderade nu KQx i hjärter eftersom HjA säkert satt antingen hos Nord eller hos mig, och bjöd lite hårt 3NT. Efter 2 pass dubblade Nord återigen vilket väl inte var så klokt med tanke på att till och med rockvaktmästaren vid det det här laget visste att Syd inte hade till sin öppning. Alla passade nu och kontraktet blev alltså 3NTx med mig som spelförare.Spelet

Nord spelade ut KlA och efter en försiktig spelföring lyckades jag få 1 spader-, 3 hjärter-, 4 ruter- och 1 klöverstick summa 9 stick. Vi tog alltså in 550 poäng för 3NTx med hemgång.

Andra bordet

Våra lagkamrater fick behålla 2Hj som gick en straff och betalade därmed ut 100. Vi vann alltså 450 poäng = 10 IMP på brickan.

Bricka 6

Öst giv och ÖV i zon.

Vårt bord

Efter en budgivning där NS bjöd spader och ÖV ruter blev slutbudet 3Ru med mig som spelförare. Detta var ett enkelt kontrakt att spela med 6 ruter- och 3 spaderstick. Vi tog alltså in 110.
Andra bordet

Även här blev slutbudet 3Ru, dock på Östs hand eftersom han öppnade med 2 svaga ruter. Öst lyckades på ett märkligt sätt (det var som sagt inte deras dag…) att gå en straff i kontraktet.

Spelet gick: Stick 1 HjA Stick 2 Sp5 till SpK Stick 3 Sp10 till SpA Stick 4 Hj7 till stöld med Ru3 Stick 5 SpQ till stöld av Syd med Ru4 och överstöld med bordets RuJ Stick 6 H8 till stöld med Ru5 Stick 7 Ru 6 till RuA Stick 8 Hj9 till stöld med Ru9 Stick 9 SpJ till stöld med Ru8 av Syd Stick 10 Kl7 till KlK och KlA Stick 11 KlJ som vinns av Nord och är det 5e och straffande sticket för NS. Därefter har spelföraren bara kvar kung och dam i trumf.

Vi vinner alltså 110 + 100 = 210 = 5 IMP på brickan.

Bricka 7

Syd giv och alla i zon.

Vårt bord

Efter Syds inledande pass valde även jag att passa. Jag hade visserligen möjlighet att spärröppna med ett högt klöverbud, 3/4/5Kl, men eftersom jag hade så fin spader som kunde vara aktuellt som trumf valde jag alltså att passa. Nord öppnade i tredje hand med 1Hj och efter Mårtens inkliv med 2 Ru kunde jag nu bjuda 3Kl som givetvis inte är krav eftersom jag hade passat i förhand. Alla passade och slutkontraktet blev alltså 3Kl med mig som spelförare. Det visade sig precis lagom eftersom vi tappade 2 hjärter-, 1 spader- och 1 klöverstick. Vi tog alltså åter in 110 på brickan.Andra bordet

Här tog budgivningen ett helt annat förlopp. Väst öppnade inte helt orimligt med 5Kl i andra hand varpå Öst efter Nords pass helt obegripligt höjde till 6Kl(!) med 2 helt öppna högfärger. Även nu tog försvaret sina 4 stick men nu resulterade det istället i 3 straff i kontraktet. Vi vann alltså 110 + 300 = 410 poäng = 9 IMP denna gång.

Bricka 8

Väst giv och ingen i zon.

Vårt bord

Även på denna bricka blev det en hård kamp om kontraktet där ÖV bjöd klöver och spader och NS bjöd hjärter. Vi vann så småningom budgivningen med 3Sp med mig som spelförare. Trots att jag gissade fel i klöver och maskade över Syd vilket gav Nord för KlQ tog jag mina 9 stick och fick därmed in 140.Andra bordet

Här fick NS märkligt nog behålla redan 2Hj. Även det kontraktet gick hem så vårt lag fick in ytterligare 110 poäng. 140 + 110 = 250 poäng = 6 IMP.

Slut på andra akten

Efter 8 brickor var ställningen i matchen redan 42-4 och mer är att vänta i tredje akten:-)

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Lättare att spela NT

Tävlingen

Dagens giv kommer även den från det VM-kval jag spelade på nätet häromveckan. Vi mötte Portugal och som vanligt spelade jag med Peter Fredin.
Handen

Jag tar som Syd med alla i zon upp följande fina hand:

18 hp och 7-korts hjärter ser lovande ut…

Budgivningen

Jag öppnar förstås med 1Hj och får överraskande 2Ru av Peter som är utgångskrav och lovar minst 4 ruter.

Mitt systembud är nu 3Hj som lovar minst 17 poäng och minst 6Hj. Tycker dock att min hjärterfärg har för dålig kvalitet för detta, vill åtminstone ha 2 topphonnörer för det budet. Jag bjuder därför 2Hj tills vidare. Fördelen med att två-över-en är utgångskrav är ju att man kan bjuda lugnt i början och sedan växla upp.

Peter bjuder nu 2Sp som normalt sett visar 4 spader men ibland kan vara ett nödbud ifall han saknar klöverhåll och därför inte vill bjuda NT. Han förnekar dessutom 3-stöd i härter. Jag har nu åter ett budval om jag ska bjuda om min skraltiga hjärter eller visa mitt fina klöverhåll med 2NT. Fördelen är framför allt att 2NT är ett lägre bud så vi hinner utbyta mer information i budgivningen.

På mina 2NT får jag 3NT av Peter. Han förnekar därmed även 2-stöd i Hj samt 6-korts ruter så han har troligen 4153-fördelning. Det innebär att en hjärterslam inte är aktuell om han inte har exakt A-singel i hjärter. Så om vi ska spela slam är det i så fall i NT eller möjligen i ruter om han har AKJxx där , då kan han eventuellt stöldresa hjärtern. Om jag haft 3-stöd i ruter hade jag kunnat bjuda 3Ru på 2Sp så om jag bjuder 4Ru nu förväntar sig Peter inte mer än honnör-hacka. Han kan nu antingen slå av med 4NT eller gå mot slam i NT eller ruter.
Peter går på mina 4Ru direkt till 6NT med mig som spelförare. Budgivningen gick alltså

SydNord
1 Hj2 Ru
2 Hj2 Sp (högst 2 Hj)
2 NT3 NT (singel Hj)
4 Ru (ej 3-stöd)6 NTUtspelet

blir Sp3 och jag kan överblicka följande:

Träkarlen

Spelplan

Som jag antydde i rubriken är det ofta lättare att spela höga NT-kontrakt eftersom man inte behöver ta hänsyn till eventuella stölder av träkarlen eller motståndarna. Jag börjar med att räkna mina säkra stick för att se om de räcker. 4Sp, 4Ru och 3Kl gör 11 säkra stick. Sitter rutern 3-3 eller 4-2 får jag ett extrastick där och skulle rutern sitta 5-1 har jag fortfarande chansen att HjA sitter rätt. Mycket goda odds med andra ord.

Efter SpA i första stick provar jag omedelbart om rutern sitter tillräckligt bra. När båda motståndarna bekänner på dam och ess i ruter kan jag göra anspråk på 12 stick oavsett hur det sitter för övrigt vilket motståndarna snabbt accepterar.

Normalt sett är knektar inte så bra i NT-spel men denna gång var Peters båda knektar verkligen värda sin vikt i guld!

The truthI verkliga livet stannade vi redan i 3NT efter att jag valt den pessimistiska linjen men vi hade lika gärna kunnat bjuda 6NT om jag istället varit lite mer optimistisk. Det är ofta små marginaler när man har ett hårfint avgörande och det är ju inte ens säkert att bästa kontraktet alltid går hem…

I VM-kvalet var det cirka 5 par av 30 som bjöd slam medan 2 par kom i 6Hj med straff. Så det var uppenbarligen inte så lätt att hitta rätt denna gång…

Andra bordet

Våra motståndare Portugal stannade vid det andra bordet i 5Hj vilket turligt gick hem. Lätt hänt att man tappar 3 hjärterstick och då hade vi vunnit brickan stort men nu fick vi nöja oss med 1 IMP.

Att tänka på

Överväg NT-spel även om du har en lång färg, ni kanske kan ta de begärda sticken i de andra färgerna.

Försök att under budgivningen räkna ut vilken/vilka fördelning/ar partnern kan ha.

Välj så låga bud som möjligt såfort ni har etablerat utgångskrav, ni får mer budutrymme att använda på så sätt.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates required