Kategorier
Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling

Sikta högt men leverera också!

Att bjuda storslam

är inte alltid så enkelt. Men när ni lyckas, se då till att spela hem kontraktet också. Annars är ju allt besvär helt i onödan…

Det gäller alltså att inte slappna av efter budgivningen, halva jobbet återstår!
Tävlingen

Jag spelar VM-kvalet på nätet så varje IMP kan vara avgörande för om Sverige ska kvala in till VM-slutspelet eller inte.

Handen

Jag är giv och tar som Syd med alla i zonen upp:

En trevlig hand som med cirka 20 poäng är nära en 2Kl-öppning.

Budgivningen

Jag väljer dock att öppna med 1Sp eftersom jag därmed hinner visa båda mina färger en nivå lägre vilket underlättar eventuell slamundersökning.

Min partner Peter Fredin svarar nu överraskande 2Kl som är utgångskrav och visar minst 4 klöver eller möjligen fördelningen 3433 (2Hj lovar nämligen 5-korts och 2NT Stenbergs lovar minst 4-kortsstöd i spader.) Redan nu vet jag att vi har basstyrka för minst lillslam eftersom mina 20 tillsammans med Peters minst 13 gör minst 33 gemensamma poäng.
Nu gäller det bara att hitta rätt trumf och rätt nivå.

Många spelar nu att hopp i ny färg visar tillägg och oftast 5-kortsfärg men i mitt och Peters system är det istället Splinter och visar klöverstöd och ett eller noll kort i den bjudna färgen. Jag kan alltså inte hoppa till 3Hj (som hade visat kort hjärter och klöverstöd) utan får nöja mig med 2Hj. Än så länge vet Peter alltså bara att jag har minst 5 spader, minst 4 hjärter samt minst 13 poäng.

På mina 2Hj svarar Peter 3Ru. Eftersom vi redan bjudit de 3 andra färgerna är detta ett så kallat fjärdefärgskrav som ber mig att ytterligare beskriva min hand. Eftersom redan 2Kl var utgångskrav hade han också kunnat bjuda 2NT för att få veta mer om min hand men för det krävs att han har håll i ruter vilket han givetvis inte alltid har.

Jag visar nu min extra (5e) hjärter genom att bjuda 3Hj. Peter höjer nu till 4Hj så han har rimligen 3-kortsstöd i hjärter och inga avsevärda tillägg eftersom han då hade kunnat kontrollbjuda.

Själv har jag dock 7 poäng mer än jag hittills lovat så jag måste givetvis undersöka slammöjligheterna. Denna gång behöver jag inte vara så orolig för min ruterförlorare eftersom jag vet att jag kan saka den på Peters eventuella KlA efter att ha tagit för KlK.

Jag kontrollerar därför hur många ess Peter har med 4NT med avsikt att bjuda storslam om han har de återstående 3 essen och nöja mig med lillslam om han bara har 2 ess. Skulle han mot förmodan bara ha 1 ess får vi stanna i 5Hj vilket bör gå hem om det inte sitter alltför snett.

Peter svarar dock 5Ru som visar 0 eller 3 ess och eftersom han inte kan ha 0 ess bjuder jag ut med 7Hj. Budgivningen gick alltså

SydNord
1 Sp2 Kl
2 Hj3 Ru (4-färgskrav)
3 Hj 4 Hj
4 NT (Blackwood)5 Ru (0 eller 3 ess)
7 HjUtspelet

Väst spelar ut RuJ och jag kan överblicka följande:

Bra storslam?

Ja, det får man nog säga. Min rutersexa kan jag som förväntat saka på KlA och om det inte sitter 5-0 i hjärter har vi ingen förlorare i trumf. Dock måste vi stjäla minst en spader så det gäller att hålla tungan rätt i mun och inte slarva.

Spelplan

Jag har 2 huvudsakliga möjligheter. Jag kan antingen spela på att stjäla en spader och sedan trumfa ut (efter att ha sakat min rutersexa). Jag går då hem om spadern sitter 4-3 men går bet om det sitter 5-2 i spader.

Eller så kan jag spela på att stjäla 2 spader, den andra med HjA om Väst bekänner. Jag går då hem om trumfen sitter 3-2 men straff om trumfen sitter 4-1.

Allt detta är dock inte hela sanningen. Om jag till exempel spelar på att stjäla 2 spader och Väst sakar när jag ska ta den andra stölden kan jag ju stjäla lågt och slipper slösa bort HjA.För att bestämma vilket alternativ som är bäst kan vi använda oss av gamla gubben matematik. Sannolikheten för att 7 saknade kort (i spader) sitter 4-3 är 62% medan sannolikheten för att 5 saknade kort sitter 3-2 är 68%. Om vi stannar där i resonemanget är det alltså bättre att stjäla 2 spader varav den andra med HjA.

Dock finns det en del annat ta hänsyn till: Motståndarna tenderar att oftast spela ut trumf mot storslam eftersom de vill undvika att ge favör. När de nu inte spelar ut trumf indikerar det att de kanske har singel och inte vill ”maska” ut partnerns eventuella Jxxx i trumf. Deras utspel RuJ indikerar alltså att trumfen kanske sitter 4-1. Dessutom har vi som sagt möjligheten att Väst sakar när vi stjäl den andra spadern och då även klarar trumfen 4-1.

Allt detta sammantaget gör att det känns som att båda alternativen har ungefär samma chanser. Efter en lång tankepaus väljer jag alternativ 1 utan att på något sätt vara övertygad om att den är bäst 😰 Vid bordet kan åtminstone jag inte alla sannolikheter utantill.

Spelet

Jag måste också se till att vara inne på rätt hand hela spelet.

Jag tar utspelet på handen med RuA varefter jag omedelbart inkasserar KlK. Därefter spelar jag Sp2 till esset och sakar Ru6 på KlA. Hj2 till kungen följs av en spaderstöld med Hj4. Jag kan nu fortfarande byta fot och stjäla en spader till men står fast vid min spelplan och tar för HjA varpå jag stjäl in mig i ruter.

Jag trumfar sedan ut med HjQ och HjJ och har bara kvar KQ7 i spader. När motståndarnas återstående spader sitter 2-1 tar jag resten och går därmed hem i mitt kontrakt. Puh! 🤩Hela sitsen

visar sig vara:

Som synes hade min andra alternativa spelplan alltså att stjäla andra spadern högt med HjA medfört att Väst hade fått ett trumfstick och därmed straffen.

Märkligt nog visade det sig att av de 15 par som bjöd 7Hj på brickan gick hela 13 hem och bara 2 straff trots att det var helt jämnt oddsmässigt vilken variant man skulle välja. Kanske tyder på att riktigt bra spelare även har ”näsa” för hur det sitter vid bordet?

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att motståndarna haft ett budmissförstånd och stannat redan i 4NT med 2 övertrick. Vi vinner brickan stort medan vi hade förlorat stort om jag gått straff i kontraktet.

Att tänka på

Slappna inte av efter en ansträngande budgivning, det gäller att spela hem kontraktet också.

Om du har flera olika spelplaner, försök beräkna oddsen för att de olika alternativen ska lyckas.

Se till att du och din partner har ett tillräckligt bra budsystem som ni båda behärskar så att ni vågar bjuda storslam och inte fegar ur och nöjer er med lillslam.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Medelsvår Nybörjare Slambudgivning Spelföring

Planera spelföringen

Handen

Du spelar en lagtävling på nätet och har tagit dig till final. Ditt par har med tre brickor kvar att spela ganska bra resultat så det känns som om ni har en bra vinstchans om ni kan hålla ihop spelet de sista brickorna. Du hoppas alltså att avslutningen ska vara enkel utan några svåra beslut. Så kommer denna bricka upp där du som Syd tar upp följande hand:

Budgivningen

Du öppnar förstås med 1Ru varpå Väst kliver in med 2Hj som är ett spärrbud och visar minst 6 hjärter och under öppningshand, ungefär som en svag 2-öppning.Din partner hoppar nu till 4Hj som är ett splinterbud och visar renons i hjärter och minst 4-korts ruterstöd. Budet är samtidigt slaminvit eftersom ju partnern kräver till minst 5Ru.

Detta passar ju din hand utmärkt eftersom du nu kan stjäla alla dina 3 små hjärter på bordet. Du har dock ingen spaderkontroll så du kontrollbjuder nu 5Kl och hoppas att din partner har den saknade spaderkontrollen. Han hoppar nu till 6Ru varpå alla passar.
Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
1 Ru2 Hj4 Hj (4+ Ru, renons Hj)Pass
5 Kl (kontroll, ej Sp-kontrollPass6 RuPass
PassPass

Utspelet

Väst spelar ut Ru2 eftersom han vill ta bort så många hjärterstölder som möjligt.

Träkarlen

lägger upp sina kort och du kan överblicka:

Vid en hastig överblick ser kontraktet klart spelbart ut men du vill givetvis inte göra något misstag som ju kan kosta laget matchen i värsta fall.

Spelföringen

Du börjar som vanligt att räkna dina säkra stick. 1 spader, 5 ruter och 4 klöver gör totalt 10 stick. Du behöver alltså 2 ytterligare stick.

Stjäla hjärter?

Ja, det verkar vara en bra idé. Om du kan stjäla 2 hjärter kommer du ju omedelbart upp i de 12 stick du behöver.

Dock gäller det att hålla tungan rätt i mun så att motståndarna inte kan stjäla några av dina höga kort innan du har trumfat ut. Eftersom du bara behöver stjäla 2 kort på bordet har du råd att ta 2 ronder trumf innan du börjar stjäla.Eftersom du vill vara inne på handen för att kunna stjäla hjärter börjar du därför att ta för RuQ i första stick och därefter spela en ny trumf till handens RuA. Öst bekänner på båda trumfen men Väst sakar en hjärter andra gången. Öst har alltså RuJ kvar nu.

Dags för första stölden

Du stjäl nu din första hjärter och alla bekänner. Du går nu in på KlK och stjäl ännu en hjärter. Nu får du hoppas att Öst har minst en klöver kvar så han inte kan stjäla när du går tillbaka till handen på KlJ för att trumfa ut.

Dessbättre bekänner alla även på andra klövervarvet och du kan trumfa ut Öst med RuK. därefter kan du saka din sista hjärter på bordets höga klöverstick och du förlorar bara ett stick i spader så småningom. Du går alltså hem i ditt kontrakt och kan pusta ut.

Hela sitsen

såg ut så här:

Som synes hade Öst 4 klöver så kontraktet var aldrig i fara.

Att tänka på

Räkna dina säkra stick och försök sedan hitta de ytterligare stick du behöver.

Se till att du har förbindelser mellan händerna så att du kan ta dina stick utan att motståndarna kan sätta käppar i hjulen.

Och framför allt: Tappa inte koncentrationen i viktiga kontrakt!

Klart jag vill prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Spelföring

Försvåra för försvaret!

Dölj din hand

När du är spelförare finns det mycket att vinna på att försöka dölja din exakta hand och fördelning för försvarsspelarna. De får då mycket svårare att avgöra vad som är det bästa försvarsspelet och du kommer ofta att erhålla extra stick som ibland till och med kan avgöra om du går hem eller bet i dina kontrakt. Och i partävling är ju VARJE stick poänggivande även om det bara gäller eventuella övertrick.

Dagens giv

Jag spelar den avslutande partävlingen under årets svenska bridgefestival som spelades på nätplattformen Realbridge. Min partner är Andreas Westman som jag även spelade Chairmans Cup med tidigare under veckan. Jag tar som Syd upp följande spännande hand:

Genomgående 8-kortsfärger är inte precis vardagsmat så jag förväntar mig en intensiv budgivning eftersom övriga vid bordet dels är korta i ruter och dessutom har de övriga 29 Hp av de totala 40 Hp som finns.

Budgivningen

Min partner öppnar i första hand med 1NT som visar en jämn hand med 15-17 Hp. Öst kliver nu in med 2Kl som ska visa minst 5-4 i högfärgerna, det vill säga inte visar någonting om hans klöver. Han kan till och med vara renons i klöver.

Jag har nu 2 huvudsakliga alternativ för min fortsatta budgivning:

Jag kan antingen välja att bjuda handen ”vetenskapligt”. Jag skulle då till exempel kunna bjuda 3Kl som är ett överföringsbud och alltså visar ruter. Detta för att om möjligt få spelföringen i ett ruterkontrakt på min partners hand för att skydda hans kort i hjärter och klöver från att bli genomskjutna i utspelet. Därefter skulle jag på min partners förväntade 3Ru hoppa till 4Sp som eftersom det är en av Östs visade färger visar renons och ber Andreas bedöma om anpassningen är bra eller dålig. Har han lite poäng eller möjligen bara esset i spader (så han kan saka en förlorare på min hand) ser han att hans övriga honnörer är verksamma och kan nu antingen essfråga eller bjuda slam direkt.

Eller så kan jag ta den så kallade direktmetoden och bjuda 6Ru direkt. Nackdelen med det är som sagt att vi eventuellt får spelföringen på fel (min) hand medan fördelen är att Väst måste gissa vilken färg han ska spela ut samt att min hand under hela spelet är dold för motståndarna vilket försvårar deras försvarsspel avsevärt.

Jag väljer så småningom det senare alternativet eftersom jag av egen erfarenhet vet hur svårt det kan vara att saka på en 8-kortsfärg. Jag bjuder alltså direkt 6Ru vilket också avslutar budgivningen. Budgivningen gick alltså kort och koncist:

NordÖstSyd
1 NT2 Kl6 Ru

Utspelet

Väst väljer att spela ut Hj10 och jag avvaktar med spänning träkarlens utseende. Om Andreas har HjK har ju Öst HjA och HjQ och de tar förmodligen dessutom en stöld i Hj. Jag skulle då gå minst 2 straff i kontraktet och få en bottennotering.

Träkarlen

Dessbättre lägger Andreas upp bland annat HjA och jag kan överblicka:

Jag tar förstås för HjA och bekänner med ja vadå?

Spelplan

Det är som sagt viktigt att maskera sin hand när man är spelförare. Första steget i detta är att bekänna med HjJ i första stick. Skulle jag bekänna med 8an eller 9an så vet ju Öst att jag har kvar knekten. Väst kan inte ha knekten eftersom ha skulle ha spelat ut den från J10 i hjärter. Om jag däremot bekänner med HjJ måste han gissa huruvida jag har HjJ singel (och hans partner i så fall spelat ut från 1098x) eller om jag har Jxx i hjärter och Väst spelat ut från 10x eller 10 singel i hjärter.

Jag räknar därefter mina säkra stick och kommer upp i 1 klöver 8 ruter och 1 hjärter totalt 10 stick. Jag behöver alltså 2 ytterligare stick. Dessa kan jag få dels om klövermasken går bra (ger 2 ytterligare stick) och dels om jag kan stöldpressa ut Östs förväntade SpA (ger 1 ytterligare stick).

Det kan nu vara frestande att omedelbart pressa ut Östs SpA eftersom jag är inne på bordet. Dock måste jag sedan ändå maska i klöver för att kunna få mina begärda 12 stick och om den går bra har jag inga problem att ta alla 13 sticken. Men om jag börjar med att stjäla esset och klövermasken sedan sprickervet ju Öst vid det laget att jag inte har några spader kvar och kommer som enda chans att ta för kung och dam i hjärter.

Hur försvåra?

Om jag däremot slår den nödvändiga klövermasken innan jag spelar spader måste Öst gissa huruvida han ska försöka ta för SpA eller ta för sina hjärterstick. Notera också att om jag valt att överföra så att Andreas hade varit spelförare så hade Öst kunnat se mina kort som träkarl och vetat att det var i hjärter han skulle ta straffen.

Jag spelar alltså in mig i ruter för att omedelbart maska i klöver. Jag trumfar alltså inte ens ut utifall att det är Öst som har den sista rutern eftersom Väst då kanske kan markera i hjärter eller spader och på detta sätt hjälpa Öst med sitt beslut.

Dessbättre går klövermasken bra och jag spelar nu SpK som Öst täcker med SpA. Jag stjäl förstås och trumfar därefter ut. Jag har nu 12 säkra stick och kan tillfälligt andas ut. Hade det nu varit lagtävling hade jag tagit 12 stick utan att upprepa klövermasken. I lagtävling kan man normalt sett riskera 1 IMP som inte brukar vara avgörande men inte 12-13 IMP som ju ofta kan avgöra hela matchen. Öst kan ju ha varit listig och lagt lågt från KlK eftersom han förväntar sig att jag ska upprepa klövermasken. Dock bedömer jag att Öst inte skulle hitta det försvaret.

I partävling däremot är varje stick normalt poängutslagsgivande om det är samma kontrakt men jämför sig med vid de andra orden. Här gissar jag på att även många andra har bjudit 6Ru så jag vill helst ta maximalt antal stick. Jag upprepar alltså klövermasken och håller återigen andan…

Som förväntat går även den andra klövermasken bra och jag går alltså hem med en övertrick i mitt kontrakt. Jag kommer nu bara att förlora gentemot de par som eventuellt bjudit 7Ru med hemgång men de kan jag givetvis inte göra något åt hursomhelst.

Hela sitsen

När hela sitsen är

kan försvaret som synes inte påverka utgången av brickan. Otur för dem men ibland får man en dålig bricka utan att kunna göra något.

Resultatet.

När scorerna kommer upp efter ronden visar det sig att vi får en 5-delad topp av totalt 22 resultat. Hade jag däremot bara tagit mina 12 stick hade vi bara fått en bit under medel eftersom 6Ru var ett populärt kontrakt vid många av borden.

Sens moral

Försök dölja din hand om möjligt, både i budgivningen och i spelet. Det gör dig mycket svårare att möta och leder också till att dina motståndare ofta famlar i mörkret.

Ta dina säkra stick om det är lagtävlingsberäkning så länge du får hem ditt kontrakt men försök om möjligt att göra övertrick om det är partävlingsberäkning och du bedömer att du sitter i ett normalkontrakt. Fast sitter du t.ex. i 1NT redubbelt och har 7 säkra stick sitter du ju redan på en ren topp normalt sett och bör inte riskera några övertrick ifall du riskerar att gå bet.

För övrigt kom vi 3a (av 44) i tävlingen 1(!) poäng efter tvåan och 11 poäng efter ettan. Som en klen tröst var vi bara 1 poäng före fyran…. Jämnare tävling får man leta efter 😮

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredJOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Avancerat Budgivning Slambudgivning Spelföring Tävling

Hitta anpassningen vid slambudgivning

Bridge kan vara vackert!

Ibland får man till en ovanligt vacker budgivning och bjuder en bra slam utan att förfoga över de rekommenderade 33 poängen. Detta gäller framförallt när man har perfekt anpassning och kan ta reda på det under budgivningen. Ett bra kännetecken på en sådan lyckad budsekvens är när man kommer ihåg brickan långt efter att den är spelad 🤩

Tävlingen

I Chairmans Cup som har spelats nu i veckan lyckades mitt lag gå vidare från 16-delsfinalen genom att vinna med endast 7 IMP, så dagens bricka var helt avgörande (tillsammans med en del andra brickor givetvis). Det var framför allt min partner Andreas Westman som insåg att vi kunde ha slam i korten och drev på i budgivningen.Handen

Jag tar som Syd upp följande hand:

Budgivningen

Då vi spelar med 5-korts högfärgsöppningar öppnar jag med 1Ru som lovar minst 3-kortsfärg. När jag som här har 4-4 i lågfärgerna öppnar vi med 1Ru och inte 1Kl.

Andreas svarar 1Hj vilket lovar minst 4 hjärter och normalt minst 6 poäng (som man ibland kan pruta lite på…). Jag visar min andra färg med 1Sp som inte lovar 4 ruter ännu, jag kan till exempel ha fördelningen 4333.

Andreas bjuder nu 2Kl som är så kallat fjärdefärgskrav och kräver till minst utgång. Budet visar alltså ingenting om hans klöverinnehav, han kan till och med vara renons i klöver. Jag förväntas nu visa extra färglängder och/eller håll i klöver. Eftersom jag inte har några extra färglängder men håll i klöver bjuder jag nu 2NT.

Eftersom vi båda vet att vi ska till utgång kan vi, innan vi når 3 NT, passa på att visa mer om våra händer för att se om vi ska till slam. Andreas återkommer med 3Ru som visar att han har stöd i ruter och är intresserad av att spela utgången/slammen i den färgen. Jag bjuder 3Sp vilket visar värden i spader och att jag är intresserad av att passera 3NT.

Nu kommer 4Ru från Andreas och jag kontrollbjuder 4Hj. I det här fallet betyder det singel eller renons eftersom jag skulle ha bjudit 3Hj på 3Ru om jag haft ess eller kung i hjärter. Andreas som har 4 hackor i hjärter vet nu att anpassningen är perfekt och bjuder essfrågan 4NT.

Efter att jag visat mitt ess avslutar han så budgivningen med 6Ru. Budgivningen gick alltså

Utspelet

SydNord
1 Ru1 Hj
1 Sp2 Kl (fjärdefärgskrav)
2 NT (klöverhåll)3 Ru (ruterstöd)
3 Sp (värden)4 Ru
4 Hj (kontroll)4 NT (Essfråga)
5 Kl (ett ess)6 Ru
Väst spelar ut HjA och Andreas lägger upp sina kort.

Träkarlen

Jag kan nu överblicka en utmärkt slam:

Väst fortsätter med HjK och jag stjäl förstås med Ru2.

Spelföringen

Jag kan räkna in 5 ruterstick, 2 spaderstick och 2 klöverstick, summa 9 stick. Om jag vill slippa att gissa var SpQ sitter behöver jag alltså 3 hjärterstölder på min hand för att komma upp i de tolv begärda sticken.

Dummy reverse

Att på detta sätt stjäla kort på den egna handen i stället för på bordet kallas Dummy revers eller omvänd träkarl. Det är en ganska ovanlig metod men något man bör behärska, åtminstone på elitnivå.

För att kunna stjäla den sista hjärtern med RuQ (så att inte Väst kan stjäla över ifall han har 3-korts hjärter) krävs det att trumfen inte sitter 4-0 hos motståndarna. Så jag börjar med att spela in bordet med låg ruter till RuA.

Båda motståndarna bekänner dessbättre.

Därefter stjäl jag bordets tredje hjärter lågt varefter jag tar för KlA och stjäl en klöver lågt. Jag kan nu stjäla bordets sista hjärter med RuQ och spela in bordet på SpA. Därefter trumfar jag ut med bordets RuK och RuJ och kan sedan saka bordets förlorande spader på KlK. Eftersom motståndarna bekänner hela tiden klarar jag alltså mitt kontrakt!

Vi får därmed in 1370 för lillslammen då vi är i zonen.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att våra motståndare inte upptäckt den fina anpassningen utan nöjt sig med 5Ru så vi vinner 750 poäng (lillslamsbonusen) på brickan vilket även räcker för att vinna hela matchen 😃

Bra bjudet?

Ja, framförallt Andreas bjöd bra som anade den goda anpassningen redan tidigt i budgivningen. Själv svarade jag mest på tilltal men det räckte bra denna gång…

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredJOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Nybörjare Spelföring

Godspela sidofärgen!

Varför?

Ofta har du inte tillräckligt många höga stick, så kallade takstick, för att gå hem i ditt kontrakt. Du måste då godspela stick i en eller flera sidofärger för att få ihop tillräckligt många höga stick som du kan saka dina förlorare på.Det du måste försäkra dig om är dels att motståndarna inte hinner ta straffen innan du hunnit godspela dina stick och dels att du har kvar minst en ingång till den hand där du avser att hämta hem de godspelade sticken.

Handen

Du tar som Syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Du är giv och öppnar med 1Sp som visar 13-21 poäng och minst 5 spader. (Du kanske normalt spelar med 4-kortsöppningar, men på dagens giv spelar vi med systemet att öppningar i högfärg visar minst 5-korts. Detta system är vanligt framför allt i USA.)

Din partner svarar 2Sp som visar 6-9 poäng och minst 3 spader (återigen eftersom ni har 5-korts öppningar. Om 1 spader bara hade lovat 4 spader hade 2 spader också lovat minst 4 spader). Eftersom du har 19 honnörspoäng och 1 fördelningspoäng, totalt 20 poäng, vet du nu att ni tillsammans har minst 26 poäng vilket är vad som normalt sett behövs för att bjuda utgång i högfärg. Du avslutar därför budgivningen med 4Sp.
Utspelet

Väst spelar ut HjD som normalt sett är högsta och kan vara från D singel, Dx eller DKnx(xx).

Träkarlen

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka:

Spelplan

Du börjar med att räkna dina säkra stick. 5 i spader (om färgen sitter 3-2), 2 i hjärter samt 2 i klöver, totalt 9 säkra stick. Du behöver alltså godspela minst ett ytterligare stick, fler om spadern inte sitter 3-2.

Vad ska godspelas?

Den enda färg du kan godspela är rutern. I de övriga färgerna har du ju bara låga hackor utöver de säkra sticken. Om du ger bort till ess och kung i ruter blir damen och 10an höga och bör säkerställa att du går hem i ditt kontrakt.
Att tänka på

Du måste se till att spara minst en ingång på bordet som du kan använda när du ska ta för dina godspelade ruterstick. Du måste också undvika att motståndarna hinner ta fler än 3 stick innan du hunnit hämta dina ruterstick.

Du kan alltså inte börja med att trumfa ut, då har du ju ingen ingång till bordet när du har godspelat dina ruterstick.

Du kan inte heller ta ut dina höga hjärter- och klöverstick först, då får ju motståndarna ett hjärter ett klöver samt 2 ruterstick så fort de kommer in och straffar därmed kontraktet.

Du måste därför omedelbart börja godspela dina ruterstick.

Spelet

Du sticker den utspelade hjärterdamen med HjA och spelar omedelbart RuKn. Denna vinns av Öst med RuK som fortsätter hjärterattacken med Hj3. Du tar förstås med HjK och fortsätter med din sista ruter, Ru7.

Den här gången är det Väst som vinner sticket, med RuA. Han tar även för sitt godpelade hjärterstick med HjKn och fortsätter därefter med en låg klöver. Du tar för KlA och nu är äntligen ruter dam och ruter 10 höga.

Uttrumfning

För att inte motståndarna ska kunna stjäla av dina numera höga ruterstick måste du nu trumfa ut. Du måste dessutom vara inne på bordet när det är klart för att kunna ta för ruter dam. Så du spelar SpA, SpK och SpD och eftersom trumfen sitter 3-2 är det nu uttrumfat och du är inne på rätt hand det vill säga bordet.

Äntligen belöning

Du kan nu äntligen inkassera ruter dam och sakar givetvis din förlorande klöver 9. Sedan behöver du inte ens ta även för Ru10 eftersom du bara har KlK och höga trumf kvar på handen. Du går alltså precis hem i ditt kontrakt när hela sitsen är:

Hela sitsen

Som synes fick du inte ta för dina höga sidostick innan rutern var godspelad. Du fick inte heller trumfa ut först för då hade du saknat ingång till bortet i slutläget.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att Syd har uppvärderat sina 19 poäng till 20 och därför öppnat med 2NT som visar 20-21 poäng. De har därför hamnat i 3NT istället. Efter det naturliga hjärterutspelet har försvaret fått 2 hjärterstick och 2 ruterstick. Eftersom ditt lag fick in 420 poäng i 4Sp och de fick 400 i 3NT med jämn hemgång vinner ni alltså blygsamma 20 poäng på brickan.

Men många bäckar små 😃 – och huvudsaken var ju att du spelade hem kontraktet!

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Avancerat Försvarsspel Spelföring

Knivskarp duell på hög nivå!

Försvaret eller spelföraren?

Ibland hittar försvaret på något helt oväntat. Spelföraren måste då finna motmedel eller erkänna sig besegrad. Möter man dessutom någon bekant kan det bli en prestigefråga vem som går segrande ur duellen! Öst nedan var Joe Grue, en av USA:s bästa yngre spelare – och de yngre vill ju ofta göra något spektakulärt.Handen

Jag spelar med Anders Morath som partner, och tar som Syd upp följande hand:

Budgivningen

Jag öppnar förstås med 1Ru som visar minst 13 poäng och minst 4 ruter. Anders svarar 1Hj och jag bjuder 1NT som visar 12-14 honnörspoäng och en jämn hand. Anders bjuder nu 2Ru som är ett konventionellt bud: utgångskrav och ber mig bjuda oredovisade färglängder. Eftersom jag har en ruter mer än jag lovat bjuder jag därför 3Ru. Anders bjuder då 3Hj som visar en 5e hjärter och ber mig stöda hjärtern om jag har 3 hjärter.

Eftersom jag bara har 2 hjärter bjuder jag nu 3NT vilket avslutar budgivningen eftersom alla passar. Slutbudet blir alltså 3NT med mig som spelförare och hela budgivningen gick

SydNord
1 Ru1 Hj
1 NT2 Ru (utgångskrav, vill se oredovisade färglängder )
3 Ru (en ruter mer än visat)3 Hj (har5, stöd om du har 3)
3 NT
Utspelet

Väst spelar ut Sp2 enligt 10-12, han har alltså 3 spader eller 5 spader.

Träkarlen

Min partner lägger upp sina kort och jag kan överblicka:

Säkra stick

Jag har ännu så länge bara fem säkra stick: ett i spader, ett i ruter och tre i klöver. Jag behöver alltså godspela ytterligare 4 stick.

Spelplan

Min spelplan är att godspela 1 stick i hjärter samt 3 ytterligare (utöver esset) i ruter. Detta skulle tillsammans med mina säkra 5 stick innebära de 9 stick jag behöver för att spela hem mitt kontrakt.

Första stick

Om Väst har spelat ut från KDxxx i spader ska jag nu ta för SpKn. Men om utspelet är från K10xxx eller D10xxx har ju Öst Dx respektive Kx och då ska jag lägga lågt från bordet eftersom Öst då tvingas ta för sin höga honnör varefter jag kan maska ut Västs honnör med SpKn.

Eftersom KDxxx bara är EN sits och K10xxx/D10xxx är TVÅ sitsar är det DUBBELT så stor chans att lägga lågt från träkarlen. Dessutom kunde ju Väst ibland ha valt att spela ut kungen från KDxxx vilket ytterligare talar för att lägga lågt.

Tyvärr tar Öst för Sp10 och returnerar ytterligare en spader, 4an denna gång. Väst sätter i SpD och jag måste bestämma mig för om jag återigen ska lägga lågt eller ta för SpA nu. Om Väst från början har KDxxx har ju Öst inga spader kvar, och jag kan då lika gärna ta för SpA. Om Väst däremot har spelat ut från Dxx i spader ska jag lägga lågt en gång till för att försöka blockera färgen. Om jag sedan kan hålla Öst utanför spelet får han inte för sin sista spader.

Jag lägger därför återigen en låg spader från bordet och Väst fortsätter attacken genom att spela ytterligare en spader.

Oväntat sak!

Öst har som jag misstänkte inga spader kvar och sakar nu RuK på SpA!!!

Hur sitter rutern?

Öst försöker uppenbarligen skapa en ingång till sin partner för att kunna ta för sina höga spader. Om rutern sitter t.ex Knxx hos Väst och Kxx hos Öst kommer ju Väst in på sin RuKn innan jag hunnit få mina 4 ruterstick och tar straffen i spader. Hade inte Öst hittat det vackra saket av RuK hade jag spelat låg ruter från bordet och maskat med RuD. Jag hade sedan gått in på bordet och spelat bordets sista ruter. Lägger nu Öst lågt tar jag för RuA och spelar in honom på RuK, sätter han i RuK duckar jag och fäller sedan Västs RuKn med mitt RuA. I båda fallen håller jag Väst utanför spelet. Den elake Öst har dock spolierat detta genom att saka RuK! Jag tror alltså att Väst har minst Knxx i ruter och behöver alltså godspela mina stich någon annanstans.

Var finna bröd i öknen?

Min enda återstående chans är nu att godspela mina stick i hjärter. Eftersom jag numera har 1 spaderstick, 2 ruterstick och 3 klöverstick behöver jag godspela 3 stick i hjärter. Men jag måste vara mycket försiktig!

Om Väst har HjA har jag givetvis ingen chans, då tar han ju för HjA och ytterligare 2 spaderstick för straffen. Men jag måste också gardera mig så han inte kommer in om han har t.ex Kn10x eller Kn9x i hjärter. Om jag nu spelar hjärter till kungen (eller damen) direkt kan ju Öst ta för esset och sedan kommer Väst alltid att komma in på HjJ innan jag fått mina 9 stick.

Så jag går nu in på handen med ruter till mitt ess och spelar låg hjärter upp mot träkarlens KQ842. När Väst bekänner med Hj5 nöjer jag mig med Hj8 varpå Öst vinner sticket med Hj10.

Mera ruter genom att lägga Hj

Öst fortsätter med ytterligare en ruter men eftersom jag spelar på att Väst har kvar Knx i ruter tar jag för ruter dam. Jag spelar förstås ytterligare en hjärter och täcker Västs Hj7 med HjD. Öst stretar emot genom att lägga HjKn men eftersom min enda chans numera är att hjärtern ska sitta 3-3 från start spelar jag återigen hjärter, nu från bordet. När Öst tar för HjA och Väst bekänner är hjärtern äntligen godspelad 😁. Öst har ju numera bara klöver kvar och efter hans framtvingade klövervända tar jag enkelt resten och går hem i mitt kontrakt. Jag tappar bara 2 stick i spader och 2 stick i hjärter.

Hela sitsen

såg inte oväntat ut såhär:

Som synes var säkerhetsspelet i hjärter onödigt denna gång men hade ju varit nödvändigt med många andra hjärter-sitsar.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att Öst (föga oväntat…) inte hittat det spektakulära motspelet att saka RuK på 3e spadern. Spelföraren har då enkelt godspelat rutern och därefter gett bort stick till HjA och även han fått sina 9 stick. Det hela slutar alltså med en likabricka trots den vackra duellen mellan Öst och mig vid mitt bord!

Attack och kontraattack

Denna gång var det jag som drog det längsta strået i vår knivskarpa strid men nästa gång är säkert Joe Grue (Öst) revanschsugen!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required


 

 


JOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Avancerat Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Minnesvärd spelföring

Skönheten i bridge

Ibland får man till en budgivning, spelföring eller ett försvarsspel som man kommer ihåg en lång tid efteråt, ungefär som en vacker tavla!För någon månad sedan fick jag till en spelföring som jag fortfarande kommer ihåg, till och med nästan alla hackor från spelet.

Jag var tvungen att göra en hel del antaganden vartefter spelet framskred för att kunna hitta en sits där jag kunde gå hem men det är ibland nödvändigt när det ser hopplöst ut!

Handen

Jag tar som Syd med egen giv och ingen i zon upp följande fina hand:

Budgivningen

Jag öppnar med 1Sp som visar minst 4 spader och ca 13-21 poäng. Jag har ju 18 honnörspoäng och 2 fördelningspoäng, alltså 20 totalt och nästan maximum för mitt öppningsbud.

Väst passar och min partner svarar 1NT som normalt sett lovar 6-11 honnörspoäng men det kan också vara lite svagare än så eftersom det ofta blir svårare för motståndarna att bjuda och kanske hitta en egen utgång om de tror att vi har minst halva honnörsstyrkan som finns ute.

Öst kliver nu in med 2Ru som normalt visar minst 5 ruter och minst 10 poäng.

Jag har nu 2 olika möjligheter. Jag kan direkt hoppa till 4Sp vilket är vad vi normalt sett ska spela. Jag kan också dubbla 2Ru. Det är en upplysningsdubbling som visar att jag inte har en minimal öppningshand och ber min partner bjuda något eller möjligen straffpassa om han minst 4 fina ruter.
Jag väljer efter en kort fundering att dubbla 2Ru. Min plan är att bjuda 3NT om min partner bjuder 3Kl eftersom det ofta är lättare att ta 9 stick i NT än 10 stick i 4Sp, och att bjuda 4Sp på alla andra bud från min partner(bortsett från om han straffpassar förstås men då lär 2Ru gå för ett telefonnummer:-))

Min partner svarar dock 2Sp som normalt sett visar 3 spader och jag avslutar budgivningen med 4Sp.
Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
1 SpPass1 NT2 Ru
DPass2 SpPass
4 SpPassPassPass

Träkarlen

Väst spelar ut Ru4 och jag kan överblicka följande:

Spelföringen

Jag konstaterar att min partner rabatterat en hel del på sitt 1NT-bud och att detta inte blir någon enkel match… Jag kan räkna in 6 spaderspel, 1 hjärterspel om HjA sitter rätt, RuA och en ruterstöld samt ett klöverstick om KlA sitter före KlK. Detta skulle ge totalt 10 stick men efter Östs inkliv är det stor risk att KlA sitter fel och då får jag bara 9 stick även om HjA sitter före esset.

Den utspelade ruterfyran går till Östs kung och mitt ess. Normalt spelar man ut 3e från topp i partnerns bjudna färg. Eftersom Öst gick upp med kungen har Väst troligen Dxx eftersom de flesta lägger damen om de har både dam ock kung för att underlätta för partnern.

Jag spelar nu Kl7 och Väst bekänner omedelbart med Kl9. Med så många klöver på bordet tar de flesta för esset om de har det eftersom det är stor risk att jag har singel-klöver och de därmed aldrig får för esset. Jag tror därför att esset sitter bakom kungen varför det är meningslöst att sätta i kungen. Jag nöjer mig därför med Kl10 varpå öst vinner sticket med KlD.

Motståndarna spelar med markeringarna, Schneider-Malmö. dvs ett högt kort är antingen dåligt i färgen eller – om det är en längdmarkering – ett udda antal kort. Därför tror jag att Väst har 3 eller möjligen 5 klöver eftersom han bekände med 9an. Om han har 3 klöver är dessa antingen Kn9x eller 9xx. De flesta försvarsspelare är oftast ärliga när de lägger sina kort för att inte lura sin partner och eftersom Öst tog för KlD tror jag inte han har KlKn också och jag sätter därför Väst med Kn9x i klöver.

Öst vänder nu med Ru10 och eftersom jag ogärna vill ha HjK genomskjuten täcker jag med RuKn och låter Väst vinna sticket med sin förväntade RuD. Han vänder nu med HjD till Östs HjA och jag bekänner förstås med Hj8. Försvaret har nu redan tagit 3 stick och jag måste ta resten för att gå hem i mitt kontrakt.

Öst vänder med Hj3 och jag tar för kungen. Jag kan nu visserligen stjäla min kvarvarande ruterhacka men jag måste också på något sätt ställa ett klöverstick för att bli av med min förlorande Hj10. För att kunna ställa ett klöverstick och ta för det behöver jag 3 ingångar till bordet, 2 för att stjäla klöver och 1 för att hämta mitt godspelade klöverstick. De enda möjliga ingångarna är bordets 3 spaderhackor så jag måste maska med Sp8 och hoppas att Väst har Sp9!!! Det trodde man inte vid en första anblick att jag behövde en spadermask:-)

Så jag spelar nu Sp5 och maskar med Sp8 medan jag håller tummarna… När masken lyckas spelar jag KlK från bordet som öst måste täcka för annars kan jag direkt saka min Hj10 och gå hem i kontraktet.

Jag stjäl förstås högt eftersom jag måste spara min låga spader för att komma in på bordet igen. När jag spelar in bordet med min sista spaderhacka till bordets Sp10 bekänner båda motståndarna så det är alltså uttrumfat.

Jag har ju redan tidigare bestämt mig för att Väst har Kn9x i klöver från start och i så fall har han bara KlKn kvar nu. Jag spelar därför Kl2 till stöld och till min glädje faller nu KlKn! Jag kan nu stjäla min ruterförlorare och ta för den numera höga klövertian på vilken jag sakar Hj10. Sen har jag bara höga trumf kvar och tar resten. Hemgång och +420 känns fint:-)

Observera att jag tog hela 4(!) stick med träkarlens ynka 3 honnörspoäng 😄

Jämförelsen

Vid andra bordet har spelföraren direkt spelat klöver till KlK varefter kontraktet inte längre har någon chans och går en straff. Vi vinner alltså 470 poäng på brickan.

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Försvarsspel Internationellt Medelsvår Spelföring Tävling Utspel

Lightnerdubbling i NM

NM i Bridge 2021

Nordiska Mästerskapen i bridge fick inte oväntat genomföras digitalt på grund av coronan. Den spelades i 6 olika klasser helgen 29-30 maj. Öppna klassen vanns överlägset av Sverige på 146 poäng före Island på 106 poäng. För Sverige spelade Peter Bertheau-Simon Hult samt Peter Fredin i par med undertecknad 😁

Fredin-Sylvan vann även IAFen (den genomsnittliga IMPen per bricka) på fina 1,15 före Koivu-Aimala från Finland på 0,88.

Utspelsdubbling

Jag har tidigare skrivit om att man kan utspelsdubbla ett konventionellt bud för att vägleda partnern i utspelet. (Om du missat det inlägger, se Utspelsdubbling – SylvanBridge). Det finns också en annan sorts utspeldubbling!

Lightnerdubbling

Det är en så kallad Lightnerdubbling, uppkallad efter den amerikanske storspelaren Theodor Lightner. Det innebär att man dubblar motståndarnas slutkontrakt för att man vill ha ett ovanligt utspel. Oftast har man en renons eller så vill man ha utspel i träkarlens först bjudna färg.

Som utspelare får man då försöka lista ut vilket utspel dubblaren vill ha. Har man oväntad längd i en sidofärg har partnern troligen renons där och då spelar man ut den. Annars spelar man ut träkarlens först bjudna färg.

Handen

Den här given är från matchen mot Danmark. Peter Fredin och jag möter Kasper Konow – Michael Askgaard.

Jag tar som Öst upp följande hand:

Budgivningen

Nord-Syd är i zonen och Öst-Väst, dvs. Fredin och jag, är i ozon. Nord öppnar med 1Hj som visar minst 5 hjärter och minst 13 poäng. Jag passar eftersom jag är något för svag för att kliva in varpå Syd svarar 2Ru. Detta är ett konventionellt bud som visar minst 3 hjärter och är minst invit till utgång.

Min partner Peter Fredin kliver nu in med 3Kl. Nord återkommer med 3Sp som visar lite tillägg eftersom han passerar 3Hj och tvingar upp till minst 4Hj.

Jag har nu fint klöverstöd, singelton i motståndarnas färg och ruter kung. Eftersom jag ändå tänker bjuda 5Kl mot motståndarnas 4Hj kan jag lika gärna bjuda det direkt, jag tar ju därigenom bort budutrymme för motståndarna och gör det därmed svårare för dem att fatta korrekta beslut.

Kravpass

Syd passar nu vilket är ett så kallat kravpass, det vill säga han överlåter åt sin partner att avgöra huruvida de ska dubbla 5Kl eller bjuda över med 5Hj. Att det är kravpass beror på att Nord ju har krävt till minst 4Hj genom att bjuda 3Sp. Peter passar, och Nord väljer nu att bjuda över med 5Hj eftersom han tror att det går hem och att 5Klx blir billigare.
Efter ytterligare 2 pass dubblar nu Peter. Antingen tror han att 5Hj går straff oavsett ditt utspel eller så är det en Lightnerdubbling. Alla passar därefter och jag ska alltså spela ut mot 5Hjx.

Utspelet

Eftersom jag har hela 5 ruter är det troligt att Peters dubbling baseras på renons i ruter. Det är ju dessutom träkarlens först bjudna ”färg”! Jag väljer alltså att spela ut Ru2.

Träkarlen

lägger upp:

Spelet

Spelföraren tänker nu länge. Han vet ju inte att Peter kan vara renons i ruter eller om jag kanske har singelton i ruter. Till slut spelar han på ruter ess som Peter dessbättre kan stjäla 😆 Han returnerar en liten trumf varefter jag kan ta för ruter kung och därefter ge honom ytterligare en ruter-stöld. Vi får sedan även för spader ess och inkasserar fantastiska 800 i en frivilligt bjuden utgång!

Sitsen

såg ut så här:

Som synes av hela sitsen kunde spelföraren lagt låg ruter i stick 1 och därefter ”kommit undan” med -500.

Andra bordet

Vid andra bordet har våra lagkamrater dubblat Danmark i 5Kl och tagit in normala 300 för 2 dubblade straffar. Vi vinner alltså 800 + 300 för 1100 på brickan 👍

Bra konvention?

Ja, efter ett sådant resultat kan man inte låta bli att tycka att Lightnerdubbling är en bra konvention som alla bridgespelare bör använda sig av!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required


 

 


JOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling

Kvantitativ NT-budgivning

Slambudgivning med trumf

När ni har en gemensam trumf och så starka händer att ni är intresserade av att bjuda slam finns det en hel del metoder att tillgå. Till exempel Stenbergs 2NT med singelvisning, kontrollbud och 4NT essfråga.

Slambudgivning i sang

Om ni å andra sidan inte har någon gemensam trumf blir det genast svårare. Att visa upp eventuell singelton tillför ju inget eftersom du ändå inte kan stjäla i NT-spel. Och att kontrollbjuda fungerar också dåligt om ni inte har bestämt någon trumf.

Kvantitativ budgivning

Man behöver normalt sett ca 32-33 honnörspoäng för att bjuda 6NT (fördelningspoäng räknas ju inte i sang). Om din partner till exempel öppnat med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng och du själv har 16 honnörspoäng och en jämn hand skulle du alltså gärna vilja veta om din partner har 15, 16 eller 17 honnörspoäng. Du kan då bjuda ett kvantitativt 4NT som ber partnern bjuda slam med 16 fina eller 17 poäng men passa med 15 eller halvrisiga 16 poäng. 4NT är alltså inte essfråga om ni inte har hittat någon gemensam trumf.

Handen

Jag möter det norska världsparet Helgemo-Helness i en kvartsfinal i en stor tävling på nätet och tar upp följande fina hand:

Budgivningen

Jag öppnar som Syd med 2NT som visar 20-21 honnörspoäng och en jämn hand. Väst passar och min partner svarar 4NT som alltså är ett kvantitativt bud och visar 11-12 poäng normalt sett utan 4-korts högfärg. Jag har maximum för mina 20-21 poäng och dessutom en fin 5-kortsfärg (min 5e klöver ger förhoppningsvis ett extra stick) och höjer därför till 6NT.
Spelet

Väst spelar ut en låg spader och jag kan överblicka:

Jag har 3 spaderstick, 3 hjärterstick, 2 ruterstick ock 2 klöverstick ”från taket”. Jag behöver alltså 2 stick till. Dessa kan jag få antingen i klöver om den sitter 3-2 eller om jag kan maska ut minst en klöver-honnör genom öst. Skulle inte det gå kan jag maska ut ruter dam och få 2 stick till i den färgen istället.

Så jag börjar med att ta spader-utspelet på handen med SpA och lägger sedan ner KlA. Båda motståndarna bekänner lågt. Jag försöker nu säkerhetsbehandla klövern genom att gå in på bordet på SpD och spela en liten klöver upp mot handens kvarvarande K1092. Om nu öst bekänner med KlD eller KlKn kan jag enkelt ta för KlK och ge bort ett klöver-stick till den kvarvarande honnören och därigenom få mina 2 extrastick. Om öst lägger en liten klöver kan jag spela Kl9 som jag antingen får för eller också tar väst för KlD eller KlKn. I båda fallen har jag återigen mina 2 extrastick.

Tyvärr bekänner inte öst så klövern sitter alltså DKnx bakom ovh jag kan inte godspela några klöverstick utan att väst får 2 stick och därmed straffar kontraktet. Jag måste nu istället få 2 extra ruterstick och ska gissa vem som har ruter dam.

Sannolikhet

Eftersom väst har 4 klöver och öst bara en klöver har öst fler ”lediga platser” för en eventuell ruter dam, närmare bestämt 12 mot 9 lediga platser.

Jag spelar alltså in bordet och släpper RuKn runt. Tyvärr spricker masken och jag går alltså en straff i kontraktet. Tråkigt, men ibland lönar det sig inte att spela med oddsen!

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att de vid andra bordet bjudit 6Kl som förstås går en straff med den oturliga 4-1-sitsen bakom. Det blir alltså en lika-bricka eftersom båda lagen betalar ut 50. Mycket väsen för ingenting skulle man kunna säga:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Nybörjare Spelföring

Dra ut trumfen!

Trumfa ut

När du spelar ett trumfkontrakt ska du oftast börja med att ta bort motståndarnas trumf. Detta för att de inte ska kunna stjäla dina höga kort i sidofärgerna.Det finns förstås undantag från regeln, till exempel om du behöver stjäla förlorande kort med träkarlens trumf, men i de allra flesta fall ska du börja med att dra ut trumfen.

Speciellt viktigt är det om du har höga kort i en lång sidofärg, antingen på bordet eller på handen. Då drar du först ut trumfen, sedan tar du sticken i sidofärgen.

Exempelgiv

ska vi förstås ha nu:-)

Handen

Du tar som syd upp följande fina hand med 14 honnörspoäng och en fördelningspoäng:

Budgivningen

Du öppnar med 1Sp som visar minst 4 spader och minst 13 poäng. Din partner svarar 3Sp som visar 4-korts stöd i spader, 10-12 poäng och är invit till utgång. Eftersom du med dina 15 poäng har lite tillägg jämfört med minimihandens 13 poäng höjer du till 4Sp. Helst ska man ha 26 poäng för utgång, och ni har i sämsta fall 25, så värt att höja för att få bonuspoängen för utgång.
Budgivningen går alltså 1 Spader – 3 Spader – 4 Spader.

Träkarlen

Väst spelar ut klöver kung och du kan överblicka följande:

Spelföringen

Du tar för KlA och räknar som vanligt dina stick. Du har 4 trumfstick, hjärter ess, klöver ess och 4 ruterstick efter att du har gett bort ett stick till RuA. Totalt de 10 stick du behöver. Dessutom kan antagligen stjäla minst ett stick till, beroende på hur trumfen sitter.

Det här är alltså ett typiskt exempel där du dels har en bra trumffärg, och dels en bra sidofärg – rutern. Eftersom du inte vill att motståndarna ska stjäla dina höga ruterstick börjar du med att trumfa ut.

I det här fallet sitter trumfen 3-2, du behöver alltså bara spela tre ronder spader för att trumfa ut..

Därefter spelar du ruter och låter motståndarna ta för esset. De kan även ta ett stick i klöver men sedan kan du saka dina tre hjärterhackor på höga ruter och ta resten.

Du går alltså hem i kontraktet med ett övertrick 😁 Börja alltså med att trumfa ut! (Ingen regel utan undantag – men oftast är det rätt…)

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates required