Kategorier
Avancerat Försvarsspel Spelföring

Knivskarp duell på hög nivå!

Försvaret eller spelföraren?

Ibland hittar försvaret på något helt oväntat. Spelföraren måste då finna motmedel eller erkänna sig besegrad. Möter man dessutom någon bekant kan det bli en prestigefråga vem som går segrande ur duellen! Öst nedan var Joe Grue, en av USA:s bästa yngre spelare – och de yngre vill ju ofta göra något spektakulärt.Handen

Jag spelar med Anders Morath som partner, och tar som Syd upp följande hand:

Budgivningen

Jag öppnar förstås med 1Ru som visar minst 13 poäng och minst 4 ruter. Anders svarar 1Hj och jag bjuder 1NT som visar 12-14 honnörspoäng och en jämn hand. Anders bjuder nu 2Ru som är ett konventionellt bud: utgångskrav och ber mig bjuda oredovisade färglängder. Eftersom jag har en ruter mer än jag lovat bjuder jag därför 3Ru. Anders bjuder då 3Hj som visar en 5e hjärter och ber mig stöda hjärtern om jag har 3 hjärter.

Eftersom jag bara har 2 hjärter bjuder jag nu 3NT vilket avslutar budgivningen eftersom alla passar. Slutbudet blir alltså 3NT med mig som spelförare och hela budgivningen gick

SydNord
1 Ru1 Hj
1 NT2 Ru (utgångskrav, vill se oredovisade färglängder )
3 Ru (en ruter mer än visat)3 Hj (har5, stöd om du har 3)
3 NT
Utspelet

Väst spelar ut Sp2 enligt 10-12, han har alltså 3 spader eller 5 spader.

Träkarlen

Min partner lägger upp sina kort och jag kan överblicka:

Säkra stick

Jag har ännu så länge bara fem säkra stick: ett i spader, ett i ruter och tre i klöver. Jag behöver alltså godspela ytterligare 4 stick.

Spelplan

Min spelplan är att godspela 1 stick i hjärter samt 3 ytterligare (utöver esset) i ruter. Detta skulle tillsammans med mina säkra 5 stick innebära de 9 stick jag behöver för att spela hem mitt kontrakt.

Första stick

Om Väst har spelat ut från KDxxx i spader ska jag nu ta för SpKn. Men om utspelet är från K10xxx eller D10xxx har ju Öst Dx respektive Kx och då ska jag lägga lågt från bordet eftersom Öst då tvingas ta för sin höga honnör varefter jag kan maska ut Västs honnör med SpKn.

Eftersom KDxxx bara är EN sits och K10xxx/D10xxx är TVÅ sitsar är det DUBBELT så stor chans att lägga lågt från träkarlen. Dessutom kunde ju Väst ibland ha valt att spela ut kungen från KDxxx vilket ytterligare talar för att lägga lågt.

Tyvärr tar Öst för Sp10 och returnerar ytterligare en spader, 4an denna gång. Väst sätter i SpD och jag måste bestämma mig för om jag återigen ska lägga lågt eller ta för SpA nu. Om Väst från början har KDxxx har ju Öst inga spader kvar, och jag kan då lika gärna ta för SpA. Om Väst däremot har spelat ut från Dxx i spader ska jag lägga lågt en gång till för att försöka blockera färgen. Om jag sedan kan hålla Öst utanför spelet får han inte för sin sista spader.

Jag lägger därför återigen en låg spader från bordet och Väst fortsätter attacken genom att spela ytterligare en spader.

Oväntat sak!

Öst har som jag misstänkte inga spader kvar och sakar nu RuK på SpA!!!

Hur sitter rutern?

Öst försöker uppenbarligen skapa en ingång till sin partner för att kunna ta för sina höga spader. Om rutern sitter t.ex Knxx hos Väst och Kxx hos Öst kommer ju Väst in på sin RuKn innan jag hunnit få mina 4 ruterstick och tar straffen i spader. Hade inte Öst hittat det vackra saket av RuK hade jag spelat låg ruter från bordet och maskat med RuD. Jag hade sedan gått in på bordet och spelat bordets sista ruter. Lägger nu Öst lågt tar jag för RuA och spelar in honom på RuK, sätter han i RuK duckar jag och fäller sedan Västs RuKn med mitt RuA. I båda fallen håller jag Väst utanför spelet. Den elake Öst har dock spolierat detta genom att saka RuK! Jag tror alltså att Väst har minst Knxx i ruter och behöver alltså godspela mina stich någon annanstans.

Var finna bröd i öknen?

Min enda återstående chans är nu att godspela mina stick i hjärter. Eftersom jag numera har 1 spaderstick, 2 ruterstick och 3 klöverstick behöver jag godspela 3 stick i hjärter. Men jag måste vara mycket försiktig!

Om Väst har HjA har jag givetvis ingen chans, då tar han ju för HjA och ytterligare 2 spaderstick för straffen. Men jag måste också gardera mig så han inte kommer in om han har t.ex Kn10x eller Kn9x i hjärter. Om jag nu spelar hjärter till kungen (eller damen) direkt kan ju Öst ta för esset och sedan kommer Väst alltid att komma in på HjJ innan jag fått mina 9 stick.

Så jag går nu in på handen med ruter till mitt ess och spelar låg hjärter upp mot träkarlens KQ842. När Väst bekänner med Hj5 nöjer jag mig med Hj8 varpå Öst vinner sticket med Hj10.

Mera ruter genom att lägga Hj

Öst fortsätter med ytterligare en ruter men eftersom jag spelar på att Väst har kvar Knx i ruter tar jag för ruter dam. Jag spelar förstås ytterligare en hjärter och täcker Västs Hj7 med HjD. Öst stretar emot genom att lägga HjKn men eftersom min enda chans numera är att hjärtern ska sitta 3-3 från start spelar jag återigen hjärter, nu från bordet. När Öst tar för HjA och Väst bekänner är hjärtern äntligen godspelad 😁. Öst har ju numera bara klöver kvar och efter hans framtvingade klövervända tar jag enkelt resten och går hem i mitt kontrakt. Jag tappar bara 2 stick i spader och 2 stick i hjärter.

Hela sitsen

såg inte oväntat ut såhär:

Som synes var säkerhetsspelet i hjärter onödigt denna gång men hade ju varit nödvändigt med många andra hjärter-sitsar.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att Öst (föga oväntat…) inte hittat det spektakulära motspelet att saka RuK på 3e spadern. Spelföraren har då enkelt godspelat rutern och därefter gett bort stick till HjA och även han fått sina 9 stick. Det hela slutar alltså med en likabricka trots den vackra duellen mellan Öst och mig vid mitt bord!

Attack och kontraattack

Denna gång var det jag som drog det längsta strået i vår knivskarpa strid men nästa gång är säkert Joe Grue (Öst) revanschsugen!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required


 

 


JOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Avancerat Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Minnesvärd spelföring

Skönheten i bridge

Ibland får man till en budgivning, spelföring eller ett försvarsspel som man kommer ihåg en lång tid efteråt, ungefär som en vacker tavla!För någon månad sedan fick jag till en spelföring som jag fortfarande kommer ihåg, till och med nästan alla hackor från spelet.

Jag var tvungen att göra en hel del antaganden vartefter spelet framskred för att kunna hitta en sits där jag kunde gå hem men det är ibland nödvändigt när det ser hopplöst ut!

Handen

Jag tar som Syd med egen giv och ingen i zon upp följande fina hand:

Budgivningen

Jag öppnar med 1Sp som visar minst 4 spader och ca 13-21 poäng. Jag har ju 18 honnörspoäng och 2 fördelningspoäng, alltså 20 totalt och nästan maximum för mitt öppningsbud.

Väst passar och min partner svarar 1NT som normalt sett lovar 6-11 honnörspoäng men det kan också vara lite svagare än så eftersom det ofta blir svårare för motståndarna att bjuda och kanske hitta en egen utgång om de tror att vi har minst halva honnörsstyrkan som finns ute.

Öst kliver nu in med 2Ru som normalt visar minst 5 ruter och minst 10 poäng.

Jag har nu 2 olika möjligheter. Jag kan direkt hoppa till 4Sp vilket är vad vi normalt sett ska spela. Jag kan också dubbla 2Ru. Det är en upplysningsdubbling som visar att jag inte har en minimal öppningshand och ber min partner bjuda något eller möjligen straffpassa om han minst 4 fina ruter.
Jag väljer efter en kort fundering att dubbla 2Ru. Min plan är att bjuda 3NT om min partner bjuder 3Kl eftersom det ofta är lättare att ta 9 stick i NT än 10 stick i 4Sp, och att bjuda 4Sp på alla andra bud från min partner(bortsett från om han straffpassar förstås men då lär 2Ru gå för ett telefonnummer:-))

Min partner svarar dock 2Sp som normalt sett visar 3 spader och jag avslutar budgivningen med 4Sp.
Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
1 SpPass1 NT2 Ru
DPass2 SpPass
4 SpPassPassPass

Träkarlen

Väst spelar ut Ru4 och jag kan överblicka följande:

Spelföringen

Jag konstaterar att min partner rabatterat en hel del på sitt 1NT-bud och att detta inte blir någon enkel match… Jag kan räkna in 6 spaderspel, 1 hjärterspel om HjA sitter rätt, RuA och en ruterstöld samt ett klöverstick om KlA sitter före KlK. Detta skulle ge totalt 10 stick men efter Östs inkliv är det stor risk att KlA sitter fel och då får jag bara 9 stick även om HjA sitter före esset.

Den utspelade ruterfyran går till Östs kung och mitt ess. Normalt spelar man ut 3e från topp i partnerns bjudna färg. Eftersom Öst gick upp med kungen har Väst troligen Dxx eftersom de flesta lägger damen om de har både dam ock kung för att underlätta för partnern.

Jag spelar nu Kl7 och Väst bekänner omedelbart med Kl9. Med så många klöver på bordet tar de flesta för esset om de har det eftersom det är stor risk att jag har singel-klöver och de därmed aldrig får för esset. Jag tror därför att esset sitter bakom kungen varför det är meningslöst att sätta i kungen. Jag nöjer mig därför med Kl10 varpå öst vinner sticket med KlD.

Motståndarna spelar med markeringarna, Schneider-Malmö. dvs ett högt kort är antingen dåligt i färgen eller – om det är en längdmarkering – ett udda antal kort. Därför tror jag att Väst har 3 eller möjligen 5 klöver eftersom han bekände med 9an. Om han har 3 klöver är dessa antingen Kn9x eller 9xx. De flesta försvarsspelare är oftast ärliga när de lägger sina kort för att inte lura sin partner och eftersom Öst tog för KlD tror jag inte han har KlKn också och jag sätter därför Väst med Kn9x i klöver.

Öst vänder nu med Ru10 och eftersom jag ogärna vill ha HjK genomskjuten täcker jag med RuKn och låter Väst vinna sticket med sin förväntade RuD. Han vänder nu med HjD till Östs HjA och jag bekänner förstås med Hj8. Försvaret har nu redan tagit 3 stick och jag måste ta resten för att gå hem i mitt kontrakt.

Öst vänder med Hj3 och jag tar för kungen. Jag kan nu visserligen stjäla min kvarvarande ruterhacka men jag måste också på något sätt ställa ett klöverstick för att bli av med min förlorande Hj10. För att kunna ställa ett klöverstick och ta för det behöver jag 3 ingångar till bordet, 2 för att stjäla klöver och 1 för att hämta mitt godspelade klöverstick. De enda möjliga ingångarna är bordets 3 spaderhackor så jag måste maska med Sp8 och hoppas att Väst har Sp9!!! Det trodde man inte vid en första anblick att jag behövde en spadermask:-)

Så jag spelar nu Sp5 och maskar med Sp8 medan jag håller tummarna… När masken lyckas spelar jag KlK från bordet som öst måste täcka för annars kan jag direkt saka min Hj10 och gå hem i kontraktet.

Jag stjäl förstås högt eftersom jag måste spara min låga spader för att komma in på bordet igen. När jag spelar in bordet med min sista spaderhacka till bordets Sp10 bekänner båda motståndarna så det är alltså uttrumfat.

Jag har ju redan tidigare bestämt mig för att Väst har Kn9x i klöver från start och i så fall har han bara KlKn kvar nu. Jag spelar därför Kl2 till stöld och till min glädje faller nu KlKn! Jag kan nu stjäla min ruterförlorare och ta för den numera höga klövertian på vilken jag sakar Hj10. Sen har jag bara höga trumf kvar och tar resten. Hemgång och +420 känns fint:-)

Observera att jag tog hela 4(!) stick med träkarlens ynka 3 honnörspoäng 😄

Jämförelsen

Vid andra bordet har spelföraren direkt spelat klöver till KlK varefter kontraktet inte längre har någon chans och går en straff. Vi vinner alltså 470 poäng på brickan.

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Försvarsspel Internationellt Medelsvår Spelföring Tävling Utspel

Lightnerdubbling i NM

NM i Bridge 2021

Nordiska Mästerskapen i bridge fick inte oväntat genomföras digitalt på grund av coronan. Den spelades i 6 olika klasser helgen 29-30 maj. Öppna klassen vanns överlägset av Sverige på 146 poäng före Island på 106 poäng. För Sverige spelade Peter Bertheau-Simon Hult samt Peter Fredin i par med undertecknad 😁

Fredin-Sylvan vann även IAFen (den genomsnittliga IMPen per bricka) på fina 1,15 före Koivu-Aimala från Finland på 0,88.

Utspelsdubbling

Jag har tidigare skrivit om att man kan utspelsdubbla ett konventionellt bud för att vägleda partnern i utspelet. (Om du missat det inlägger, se Utspelsdubbling – SylvanBridge). Det finns också en annan sorts utspeldubbling!

Lightnerdubbling

Det är en så kallad Lightnerdubbling, uppkallad efter den amerikanske storspelaren Theodor Lightner. Det innebär att man dubblar motståndarnas slutkontrakt för att man vill ha ett ovanligt utspel. Oftast har man en renons eller så vill man ha utspel i träkarlens först bjudna färg.

Som utspelare får man då försöka lista ut vilket utspel dubblaren vill ha. Har man oväntad längd i en sidofärg har partnern troligen renons där och då spelar man ut den. Annars spelar man ut träkarlens först bjudna färg.

Handen

Den här given är från matchen mot Danmark. Peter Fredin och jag möter Kasper Konow – Michael Askgaard.

Jag tar som Öst upp följande hand:

Budgivningen

Nord-Syd är i zonen och Öst-Väst, dvs. Fredin och jag, är i ozon. Nord öppnar med 1Hj som visar minst 5 hjärter och minst 13 poäng. Jag passar eftersom jag är något för svag för att kliva in varpå Syd svarar 2Ru. Detta är ett konventionellt bud som visar minst 3 hjärter och är minst invit till utgång.

Min partner Peter Fredin kliver nu in med 3Kl. Nord återkommer med 3Sp som visar lite tillägg eftersom han passerar 3Hj och tvingar upp till minst 4Hj.

Jag har nu fint klöverstöd, singelton i motståndarnas färg och ruter kung. Eftersom jag ändå tänker bjuda 5Kl mot motståndarnas 4Hj kan jag lika gärna bjuda det direkt, jag tar ju därigenom bort budutrymme för motståndarna och gör det därmed svårare för dem att fatta korrekta beslut.

Kravpass

Syd passar nu vilket är ett så kallat kravpass, det vill säga han överlåter åt sin partner att avgöra huruvida de ska dubbla 5Kl eller bjuda över med 5Hj. Att det är kravpass beror på att Nord ju har krävt till minst 4Hj genom att bjuda 3Sp. Peter passar, och Nord väljer nu att bjuda över med 5Hj eftersom han tror att det går hem och att 5Klx blir billigare.
Efter ytterligare 2 pass dubblar nu Peter. Antingen tror han att 5Hj går straff oavsett ditt utspel eller så är det en Lightnerdubbling. Alla passar därefter och jag ska alltså spela ut mot 5Hjx.

Utspelet

Eftersom jag har hela 5 ruter är det troligt att Peters dubbling baseras på renons i ruter. Det är ju dessutom träkarlens först bjudna ”färg”! Jag väljer alltså att spela ut Ru2.

Träkarlen

lägger upp:

Spelet

Spelföraren tänker nu länge. Han vet ju inte att Peter kan vara renons i ruter eller om jag kanske har singelton i ruter. Till slut spelar han på ruter ess som Peter dessbättre kan stjäla 😆 Han returnerar en liten trumf varefter jag kan ta för ruter kung och därefter ge honom ytterligare en ruter-stöld. Vi får sedan även för spader ess och inkasserar fantastiska 800 i en frivilligt bjuden utgång!

Sitsen

såg ut så här:

Som synes av hela sitsen kunde spelföraren lagt låg ruter i stick 1 och därefter ”kommit undan” med -500.

Andra bordet

Vid andra bordet har våra lagkamrater dubblat Danmark i 5Kl och tagit in normala 300 för 2 dubblade straffar. Vi vinner alltså 800 + 300 för 1100 på brickan 👍

Bra konvention?

Ja, efter ett sådant resultat kan man inte låta bli att tycka att Lightnerdubbling är en bra konvention som alla bridgespelare bör använda sig av!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required


 

 


JOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling

Kvantitativ NT-budgivning

Slambudgivning med trumf

När ni har en gemensam trumf och så starka händer att ni är intresserade av att bjuda slam finns det en hel del metoder att tillgå. Till exempel Stenbergs 2NT med singelvisning, kontrollbud och 4NT essfråga.

Slambudgivning i sang

Om ni å andra sidan inte har någon gemensam trumf blir det genast svårare. Att visa upp eventuell singelton tillför ju inget eftersom du ändå inte kan stjäla i NT-spel. Och att kontrollbjuda fungerar också dåligt om ni inte har bestämt någon trumf.

Kvantitativ budgivning

Man behöver normalt sett ca 32-33 honnörspoäng för att bjuda 6NT (fördelningspoäng räknas ju inte i sang). Om din partner till exempel öppnat med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng och du själv har 16 honnörspoäng och en jämn hand skulle du alltså gärna vilja veta om din partner har 15, 16 eller 17 honnörspoäng. Du kan då bjuda ett kvantitativt 4NT som ber partnern bjuda slam med 16 fina eller 17 poäng men passa med 15 eller halvrisiga 16 poäng. 4NT är alltså inte essfråga om ni inte har hittat någon gemensam trumf.

Handen

Jag möter det norska världsparet Helgemo-Helness i en kvartsfinal i en stor tävling på nätet och tar upp följande fina hand:

Budgivningen

Jag öppnar som Syd med 2NT som visar 20-21 honnörspoäng och en jämn hand. Väst passar och min partner svarar 4NT som alltså är ett kvantitativt bud och visar 11-12 poäng normalt sett utan 4-korts högfärg. Jag har maximum för mina 20-21 poäng och dessutom en fin 5-kortsfärg (min 5e klöver ger förhoppningsvis ett extra stick) och höjer därför till 6NT.
Spelet

Väst spelar ut en låg spader och jag kan överblicka:

Jag har 3 spaderstick, 3 hjärterstick, 2 ruterstick ock 2 klöverstick ”från taket”. Jag behöver alltså 2 stick till. Dessa kan jag få antingen i klöver om den sitter 3-2 eller om jag kan maska ut minst en klöver-honnör genom öst. Skulle inte det gå kan jag maska ut ruter dam och få 2 stick till i den färgen istället.

Så jag börjar med att ta spader-utspelet på handen med SpA och lägger sedan ner KlA. Båda motståndarna bekänner lågt. Jag försöker nu säkerhetsbehandla klövern genom att gå in på bordet på SpD och spela en liten klöver upp mot handens kvarvarande K1092. Om nu öst bekänner med KlD eller KlKn kan jag enkelt ta för KlK och ge bort ett klöver-stick till den kvarvarande honnören och därigenom få mina 2 extrastick. Om öst lägger en liten klöver kan jag spela Kl9 som jag antingen får för eller också tar väst för KlD eller KlKn. I båda fallen har jag återigen mina 2 extrastick.

Tyvärr bekänner inte öst så klövern sitter alltså DKnx bakom ovh jag kan inte godspela några klöverstick utan att väst får 2 stick och därmed straffar kontraktet. Jag måste nu istället få 2 extra ruterstick och ska gissa vem som har ruter dam.

Sannolikhet

Eftersom väst har 4 klöver och öst bara en klöver har öst fler ”lediga platser” för en eventuell ruter dam, närmare bestämt 12 mot 9 lediga platser.

Jag spelar alltså in bordet och släpper RuKn runt. Tyvärr spricker masken och jag går alltså en straff i kontraktet. Tråkigt, men ibland lönar det sig inte att spela med oddsen!

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att de vid andra bordet bjudit 6Kl som förstås går en straff med den oturliga 4-1-sitsen bakom. Det blir alltså en lika-bricka eftersom båda lagen betalar ut 50. Mycket väsen för ingenting skulle man kunna säga:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Nybörjare Spelföring

Dra ut trumfen!

Trumfa ut

När du spelar ett trumfkontrakt ska du oftast börja med att ta bort motståndarnas trumf. Detta för att de inte ska kunna stjäla dina höga kort i sidofärgerna.Det finns förstås undantag från regeln, till exempel om du behöver stjäla förlorande kort med träkarlens trumf, men i de allra flesta fall ska du börja med att dra ut trumfen.

Speciellt viktigt är det om du har höga kort i en lång sidofärg, antingen på bordet eller på handen. Då drar du först ut trumfen, sedan tar du sticken i sidofärgen.

Exempelgiv

ska vi förstås ha nu:-)

Handen

Du tar som syd upp följande fina hand med 14 honnörspoäng och en fördelningspoäng:

Budgivningen

Du öppnar med 1Sp som visar minst 4 spader och minst 13 poäng. Din partner svarar 3Sp som visar 4-korts stöd i spader, 10-12 poäng och är invit till utgång. Eftersom du med dina 15 poäng har lite tillägg jämfört med minimihandens 13 poäng höjer du till 4Sp. Helst ska man ha 26 poäng för utgång, och ni har i sämsta fall 25, så värt att höja för att få bonuspoängen för utgång.
Budgivningen går alltså 1 Spader – 3 Spader – 4 Spader.

Träkarlen

Väst spelar ut klöver kung och du kan överblicka följande:

Spelföringen

Du tar för KlA och räknar som vanligt dina stick. Du har 4 trumfstick, hjärter ess, klöver ess och 4 ruterstick efter att du har gett bort ett stick till RuA. Totalt de 10 stick du behöver. Dessutom kan antagligen stjäla minst ett stick till, beroende på hur trumfen sitter.

Det här är alltså ett typiskt exempel där du dels har en bra trumffärg, och dels en bra sidofärg – rutern. Eftersom du inte vill att motståndarna ska stjäla dina höga ruterstick börjar du med att trumfa ut.

I det här fallet sitter trumfen 3-2, du behöver alltså bara spela tre ronder spader för att trumfa ut..

Därefter spelar du ruter och låter motståndarna ta för esset. De kan även ta ett stick i klöver men sedan kan du saka dina tre hjärterhackor på höga ruter och ta resten.

Du går alltså hem i kontraktet med ett övertrick 😁 Börja alltså med att trumfa ut! (Ingen regel utan undantag – men oftast är det rätt…)

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Elimination med inpetning

Inte så svårt som det låter

Ett viktigt verktyg i spelföringen är elimination med inpetning. Det låter visserligen svårt och krångligt men är betydligt enklare när man väl har lärt sig tekniken.

Idén

Det går ut på att man först eliminerar en eller flera färger för en eller båda motståndarna och sedan petar in någon av dem. Poängen med att eliminera färger är att att den motspelare du petar in då måste spela en färg som ger dig favör. Till exempel kanske han måste vända från kungen upp i din gaffel med ess-dam eller vända mot dubbelrenons så att du kan stjäla på ena handen och kasta bort en förlorare på den andra handen.

Handen

Så här kan det till exempel gå till där du som syd tar upp följande fina hand:
Budgivningen

Du öppnar med 2NT som visar 20-21 hp och en jämn hand. Din partner nord svarar 3Kl som frågar efter om du har någon 4-korts högfärg. Du svarar förstås 3Sp (partnern frågade efter minst 4 kort, så din 5-korts går bra!) varpå din partner ess-frågar med 4NT. Efter att du visat dina 4 ess av 5 där trumfkungen räknas som ett ess avslutar Nord med 6Sp. Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
2 NT (20-21 p)Pass3 Kl (högfärgsfråga)Pass
3 Sp (minst 4 spader)Pass4 NT (essfråga)Pass
5 Ru (1 eller 4 ess av 5)Pass6 SpPass

Träkarlen

Väst spelar ut SpD och träkarlen lägger upp sina kort. Du kan överblicka följande:

Spelföringen

Öst bekänner med Sp6 och du tar förstås för esset. Det ser lovande ut, om trumfen sitter 2-2 eller KlK sitter före dina AD har du inga problem.

Men nöjer du dig med de chanserna? Nej, du undersöker också om du kan utföra en elimination med inpetning! Då klarar du också att klöver kung sitter efter dina AD. För att klara det måste du först eliminera västs kort i sidofärgerna och sedan om möjligt peta in honom. Så här går det till:

Efter att ha tagit för esset tar du även för spader kung. Öst sakar en låg klöver. Trumfen satt alltså inte 2-2, utan du kommer att förlora ett stick i spader.

Men de goda nyheterna är att väst har den sista (höga) trumfen – det var allt du behövde veta. Du tar nu för dina höga hjärter och ruter så att du är renons i båda färgerna. Du har alltså eliminerat dem.

Därefter petar du in väst genom att spela en låg spader till hans höga SpKn. (Hade öst haft spader knekt hade du inte kunnat använda elimination med inpetning).

Hela sitsen

Stackars väst kan nu bara välja dödssätt, antingen vända från KlK upp i dina AD eller vända mot dubbelrenons varpå du kan stjäla på bordet och saka din förlorande KlD på handen.

Han vänder desperat med klöver i förhoppning om att hans partner har KlD men ingenting hjälper. Som synes av hela sitsen är det lika illa med dubbelrenonsvända för då kan du stjäla på bordet och saka din förlorande KlD från handen!

Jämförelsen

Vid det andra bordet har spelföraren i motståndarlaget slarvat och missat inpetningen. Han maskade istället i klöver och gick en straff i kontraktet. Eftersom ni var i zonen vinner ni fina 1430 + 100 = 1530 på brickan!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Nybörjare Spelföring

Dubbel Stayman

Konventionen

En väldigt användbar konvention efter att man öppnat med 1NT är Dubbel Stayman. Som vanligt visar öppning med 1NT mellan 15-17 honnörspoäng och en jämn hand, alltså ingen singel eller renons och högst en dubbelton.Hur går det till?

Svarshanden kan ibland bjuda ett slutbud direkt – man har trots allt ganska mycket information om vad sangöppnaren har. Men ibland behövs mer information. Till exempel kanske man som svarshand har en fyrkorts högfärg, och skulle vilja spela med den som trumf om även sangöppnaren har minst 4 kort i den färgen.

Med Dubbel Stayman har man som svarshand två bud att välja på som både frågar efter öppningshandens fördelning och även visar hur stark man själv är:  

  • 2 klöver är invit till utgång och visar 8-9 honnörspoäng 
  • 2 ruter är krav till utgång och visar minst 10 honnörspoäng

Första handen

Så här kan det gå till när du som syd upp följande hand:
Budgivning med Dubbel Stayman

Du har 17 honnörspoäng och en jämn hand. Du öppnar alltså med 1 NT (1 sang).

Din partner bjuder nu 2 ruter som – om ni spelar med Dubbel Stayman – är krav till utgång och frågar om du har någon 4-korts högfärg eller 5-korts lågfärg.

Du har en 4-korts högfärg, nämligen hjärter, och svarar därför 2 hjärter som visar fyra eller fem hjärter. (Du kan däremot inte ha fler än fem hjärter eftersom du då inte kunnat öppna med 1 NT).

Din partner bjuder nu 4Hj – tydligen hade partnern också minst fyra hjärter.

Budgivningen har alltså gått :

Syd 1 NT: Jag har en jämn hand och mellan 15 och 17 hp
Nord 2 ruter: Jag har minst 10 hp och vill spela utgång. Jag vill också veta om du har minst 4 kort i någon högfärg eller minst 5 kort i någon lågfärg.
Syd 2 hjärter: Jag har 4 eller 5 hjärter
Nord 4 hjärter: Då ska vi spela 4 hjärter.

Träkarlen

Eftersom du var den som först bjöd trumffärgen blir du spelförare. Väst spelar ut ruter ess, träkarlen lägger upp sina kort och och du kan överblicka följande:

Spelföringen

Utspelshanden tar också för RuK och vänder sedan med SpD. Du kan nu räkna in 2 spader-stick, 4 hjärter-stick, RuD samt 4 klöver-stick. Totalt 11 stick alltså. Du tar för SpA och trumfar sedan ut så att ingen av motståndarna kan stjäla dina höga kort i sidofärgerna. Du går därmed hem med ett övertrick!

Hela sitsen

var alltså:

Vill du lära dig mer om sangbudgivning?

Du kan lära dig mer om Dubbel Stayman och annan sangbudgivning i tredje lektionen av min bridgekurs. Där går vi igenom alla bud som hör till den konventionen, t.ex.

  • Hur vet partnern att svarshandens bud är slutbud?
  • Hur visar man en femkortsfärg?
  • Hur svarar man om man har fyra kort i båda högfärgerna?

Allt det får du reda på i filmen som finns att köpa här.

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Nybörjare Spelföring

Maska med 8 toppa med 9!

Varför?

Det finns ett talesätt inom bridgen som lyder ”Maska med 8, toppa med 9”. Detta gäller när man saknar damen i en färg och vill lösa färgen utan att tappa något stick.Om du har 9 kort i färgen är tumregeln att du ska toppa, det vill säga ta för ess och kung, och hoppas att damen faller.

Varför? (Om ditt svar är ”Vem bryr sig, om du säger att det är så tror jag på det” hoppa direkt till nästa stycke…) Jo, om du och din partner har 9 kort i färgen återstår förstås 4 kort till motståndarna. Sannolikheten för att 4 saknade kort sitter 2-2 är ungefär 50%. Dessutom finns chansen att damen sitter singel de gånger de saknade korten är fördelade 3-1. Det är alltså över 50% chans att damen faller om du toppar

Tumregeln gäller så länge du inte har någon annan information som talar emot att toppa. Om du vet att det sitter snett, t.ex. för att det har visat sig att en av dina motspelare har singel i någon färg, eller för att någon av dem har spärrbjudit ska du kanske hellre maska.

Har du bara 8 kort i färgen är tumregeln däremot att maska ut damen. Varför? (Återigen – hoppa till nästa stycke om du är ointresserad av svaret 😊). Om vi antar att motståndarnas 5 kort är fördelade 3-2 är det förstås större chans att den saknade damen sitter hos den som har 3 kort i färgen, det är ju 3 möjligheter istället för 2! Om du nu toppar med ess-kung är det troligaste att damen inte faller eftersom den sannolikt sitter på 3-korts-handen!

Då infinner sig nästa fråga – över vilken motspelare ska du maska?
Ibland kan du bara maska åt ett håll, och då är det ju inget att fundera på. Du kanske har ess-kung-knekt på en och samma hand. Då börjar du med esset – det finns ju en liten chans att damen sitter singel – och sedan går du tillbaka till handen med hackor och spelar en liten upp mot kung-knekt.

Om nu damen kommer tar du förstås för kungen och om det kommer en liten maskar du med knekten. Du får då alla stick om det sitter D, Dx eller Dxx framför dina E-K-Kn. Som jag skrev ovan är det ju större chans att damen sitter på 3-kortshanden än på 2-kortshanden! Det kan förstås hända att det inte sitter så, och att du förlorar ett stick. Men då har du ändå spelat med oddsen.

Om du kan maska åt båda hållen, t.ex. om du har ess-knekt på ena handen och kung-10 på andra handen, tänk efter om motspelarna har givit dig någon ledtråd från budgivning eller spel om vilket håll som är bäst. Till exempel kanske någon av motspelarna har spärrbjudit en färg och är då antagligen kort i övriga färger. Då är det bättre att maska över den spelare som inte har spärrbjudit.

Exempelgiv

Avslutningsvis en hel giv så du får se hur det kan gå till!

Handen

Du tar som syd upp följande hand:

Budgivningen

Du öppnar med 1 hjärter varpå väst hoppar in med spärrbudet 3 klöver som visar minst sju-korts klöver. Din partner höjer till 4 hjärter.

Träkarlen

Väst spelar ut klöver ess. Träkarlen lägger upp sin hand och du ser nu:

Spelföringen

Väst tar även för klöver kung och öst bekänner båda gångerna. Därefter vänder väst med Ru2 och du kommer in på bordets Ru10.

Du ska nu försöka lösa trumfen utan förlorare. Ska du toppa eller maska?

Maska!

Du ska maska. Ni har åtta trumf ihop. Då kommer nästa fråga – ska du maska över väst eller över öst?

Här har du fått en klar ledtråd i budgivningen. Väst bjöd 3Kl som normalt visar sju klöver. Öst har i så fall två klöver.

Väst har alltså 6 ”lediga platser” för HjD medan öst har 11 ”lediga platser” så chansen är nästan dubbelt så stor att öst har HjD.

Du tar alltså för bordets HjA. Alla bekänner med låga hjärter. Sedan släpper du HjKn runt. Även här bekänner alla med låga hjärter. Masken lyckades alltså, det var tydligen öst som hade damen. Dessutom satt trumfen 3-2. Nu spelar du hjärter till kung så faller östs dam. Därefter har du bara höga ruter och spader kvar och tar enkelt resten av sticken. Du går alltså hem med ett övertrick i kontraktet!

Hela sitsen

är alltså:

Det lönar sig att spela med oddsen på din sida!

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Avancerat Försvarsspel Korträkning Spelföring

Avslöjande sak!

Handen

Så var det dags för ett nytt spelföringsproblem. Du sitter syd med alla i zonen och tar upp följande hand:

Budgivningen

Du öppnar med 1Ru varpå väst kliver in med 1Hj som visar ca 8-16 poäng och minst 5 hjärter. Din partner dubblar nu vilket är en upplysningsdubbling som visar minst cirka 7 poäng och oftast 4 spader. Eftersom du har en balanserad minimihand och dessutom håll i inklivsfärgen bjuder du förstås 1NT vilket visar 12-14 poäng. Din partner inviterar nu till utgång med 2NT och eftersom du har maximum (14 honnörspoäng) lägger du på till 3NT.

Budgivningen gick alltså:

SydVästNordÖst
1 Ru1 Hj (minst 5-korts)D (UD, min 7 p)Pass
1 NTPass2 NT (invit)Pass
3 NTPassPassPass

Träkarlen

Väst spelar ut Hj5 och du överblickar följande resurser:

Spelföringen

Du prövar förstås hjärter dam varpå öst bekänner med Hj9 och du med Hj6. Vad spelar du nu?

Du har 2 stick i hjärter och 3 stick i spader summa 5 säkra stick. Du kan enkelt godspela 3 stick i ruter och kan du dessutom få ett extra stick i spader eller klöver kommer du upp i dina kontrakterade 9 stick. Så du spelar ruter dam i andra stick för att driva ut ruter ess.

Öst tar omedelbart för RuA och returnerar Hj10. Vad gör du nu?

Eftersom det inte är bråttom att ta för HjA, motståndarna kan ju bara ta 2 stick i klöver, spelar du på HjKn varpå väst förstås tar för HjK. Han godspelar nu sin hjärter-färg med Hj2 till ditt HjA varpå öst sakar Kl3.

Du kan nu inte spela klöver eftersom väst då kommer in och kan ta sina höga hjärter-stick. När du tar för RuK och Ru10 bekänner väst men öst sakar Sp2! Vad gör du nu?
Östs spadersak här är väldigt avslöjande. Han skulle aldrig saka en spader från Knxxx i Sp eftersom han ser bordets KD106, då kan du ju enkelt ta 4 stick i Sp. Han måste helt enkelt ha 5 spader från början! När du spelar Sp5 till SpK bekänner båda motståndarna lågt. Om det är som du tror har nu öst de spader du saknar så du slår masken med 9an med andan i halsen!

När det går bra kan du ta ut SpA och gå in på bordet på RuKn för att ta ditt 9e stick på SpD:-)

Hela sitsen

Det går bra när hela sitsen är:

Andra bordet

Vid andra bordet har de sakat en klöver istället så spelföraren har gjort fel i spader och gått en straff i kontraktet!

Ni vinner alltså 600 + 100 = 700 poäng på brickan:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Korträkning Medelsvår Spelföring

Spela med oddsen

Här kommer ett spelföringsproblem som visar vikten av att spela med oddsen.

Handen

Du sitter som vanligt syd och tar upp följande kanonhand:

Budgivningen

Hela 27 honnörspoäng, det är mycket sällsynt med så många! Du öppnar förstås med 2Kl som visar minst 22 totalpoäng. Motståndarna är tysta och din partner svarar förväntade 2Ru vilket inte visar något om hans ruter utan bara är ett reläbud så att du så billigt som möjligt kan beskriva din hand. Du hoppar nu till 3NT som visar 25-27 honnörspoäng och en balanserad hand.

Träkarlen

Alla passar och väst spelar ut spader 5 enligt 11-regeln, alltså fjärde kortet från toppen.

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

Spelet

Den utspelade spaderfemman går till kung och ditt ess.

Vad spelar du nu?
Du har 8 säkra stick: 3 i spader, 1 i hjärter, 1 i ruter och 3 i klöver. Vad har du för möjligheter att få det sista sticket?

  1. En möjlighet är att rutern sitter 3-2, då kan du ställa ett ruterstick för hemgången. Risken är att motståndarna under tiden kan ta tre hjärterstick. Då tappar du ju totalt 5 stick och går en straff.
  2. Du kan också maska i antingen ruter eller hjärter. Tyvärr har du bara en ingång till bordet, så du kan inte prova båda maskarna.
  3. Slutligen kan du spela på att klövern sitter 3-3, då har du 9 enkla stick.

Du börjar med att försöka godspela rutern och spelar esset följt av nian för att så småningom kanske få en ingång på Ru8. Alla bekänner på RuA men på Ru9 sakar väst tyvärr en liten spader och öst kommer in på Ru10. Rutern 3-2 fungerade alltså inte.

Öst vänder nu med Hj9. Vad gör du nu?

Eftersom en av dina chanser var att maska i hjärter lägger du förstås damen, men den elake väst tar för hjärter kung och fortsätter med hjärter knekt på vilken öst bekänner med 8an. Vad gör du nu?

Eftersom din plan är att spela upp mot ruter dam vill du förhindra att motståndarna även kan ta 3 hjärterstick. Du försöker därför blockera hjärtern genom att lägga lågt. Förhoppningen är att öst då inte har någon mer hjärter att spela när han kommer in på ruter kung!

Väst spelar nu en till hjärter. Öst bekänner med 7an och du kommer in på esset. Vad spelar du nu?

Du har nu 2 valmöjligheter.

  • Antingen går du in på bordet med klöver dam och godspelar ditt 9e stick på ruter dam. Faran är då att Öst har den sista hjärtern att ta för en straff.
  • Eller så spelar du klöver ess och kung, och tar slutligen över knekten med damen för att komma in på bordet. Om nu klövern sitter 3-3 är bordets Kl4 hög och ger det 9e sticket. Så vilket är bäst?

Nu får du använda dig av enkel matematik. Du hoppas på att väst har sista hjärtern. Chansen för det ca 50% medan chansen att klövern sitter 3-3 är ca 33%. Här ser man vikten av att känna till sannolikheterna för hur färger kan sitta!! Så stor skillnad i oddsen gör detta till ett enkelt val, du spelar alltså klöver knekt till klöver dam och en ruter upp mot damen. Den här gången är turen med dig, öst har inte den sista hjärtern och du går därmed hem.

Hade du istället spelat klöver ess och klöver kung först hade öst haft en hög klöver att ta för när han kom in på ruter kung! 

Hela sitsen:

Som sagt, satsa på att ha koll på sannolikheterna och sedan spela med oddsen!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required