Kategorier
Avancerat Försvarsspel Spelföring

Knivskarp duell på hög nivå!

Försvaret eller spelföraren?

Ibland hittar försvaret på något helt oväntat. Spelföraren måste då finna motmedel eller erkänna sig besegrad. Möter man dessutom någon bekant kan det bli en prestigefråga vem som går segrande ur duellen! Öst nedan var Joe Grue, en av USA:s bästa yngre spelare – och de yngre vill ju ofta göra något spektakulärt.Handen

Jag spelar med Anders Morath som partner, och tar som Syd upp följande hand:

Budgivningen

Jag öppnar förstås med 1Ru som visar minst 13 poäng och minst 4 ruter. Anders svarar 1Hj och jag bjuder 1NT som visar 12-14 honnörspoäng och en jämn hand. Anders bjuder nu 2Ru som är ett konventionellt bud: utgångskrav och ber mig bjuda oredovisade färglängder. Eftersom jag har en ruter mer än jag lovat bjuder jag därför 3Ru. Anders bjuder då 3Hj som visar en 5e hjärter och ber mig stöda hjärtern om jag har 3 hjärter.

Eftersom jag bara har 2 hjärter bjuder jag nu 3NT vilket avslutar budgivningen eftersom alla passar. Slutbudet blir alltså 3NT med mig som spelförare och hela budgivningen gick

SydNord
1 Ru1 Hj
1 NT2 Ru (utgångskrav, vill se oredovisade färglängder )
3 Ru (en ruter mer än visat)3 Hj (har5, stöd om du har 3)
3 NT
Utspelet

Väst spelar ut Sp2 enligt 10-12, han har alltså 3 spader eller 5 spader.

Träkarlen

Min partner lägger upp sina kort och jag kan överblicka:

Säkra stick

Jag har ännu så länge bara fem säkra stick: ett i spader, ett i ruter och tre i klöver. Jag behöver alltså godspela ytterligare 4 stick.

Spelplan

Min spelplan är att godspela 1 stick i hjärter samt 3 ytterligare (utöver esset) i ruter. Detta skulle tillsammans med mina säkra 5 stick innebära de 9 stick jag behöver för att spela hem mitt kontrakt.

Första stick

Om Väst har spelat ut från KDxxx i spader ska jag nu ta för SpKn. Men om utspelet är från K10xxx eller D10xxx har ju Öst Dx respektive Kx och då ska jag lägga lågt från bordet eftersom Öst då tvingas ta för sin höga honnör varefter jag kan maska ut Västs honnör med SpKn.

Eftersom KDxxx bara är EN sits och K10xxx/D10xxx är TVÅ sitsar är det DUBBELT så stor chans att lägga lågt från träkarlen. Dessutom kunde ju Väst ibland ha valt att spela ut kungen från KDxxx vilket ytterligare talar för att lägga lågt.

Tyvärr tar Öst för Sp10 och returnerar ytterligare en spader, 4an denna gång. Väst sätter i SpD och jag måste bestämma mig för om jag återigen ska lägga lågt eller ta för SpA nu. Om Väst från början har KDxxx har ju Öst inga spader kvar, och jag kan då lika gärna ta för SpA. Om Väst däremot har spelat ut från Dxx i spader ska jag lägga lågt en gång till för att försöka blockera färgen. Om jag sedan kan hålla Öst utanför spelet får han inte för sin sista spader.

Jag lägger därför återigen en låg spader från bordet och Väst fortsätter attacken genom att spela ytterligare en spader.

Oväntat sak!

Öst har som jag misstänkte inga spader kvar och sakar nu RuK på SpA!!!

Hur sitter rutern?

Öst försöker uppenbarligen skapa en ingång till sin partner för att kunna ta för sina höga spader. Om rutern sitter t.ex Knxx hos Väst och Kxx hos Öst kommer ju Väst in på sin RuKn innan jag hunnit få mina 4 ruterstick och tar straffen i spader. Hade inte Öst hittat det vackra saket av RuK hade jag spelat låg ruter från bordet och maskat med RuD. Jag hade sedan gått in på bordet och spelat bordets sista ruter. Lägger nu Öst lågt tar jag för RuA och spelar in honom på RuK, sätter han i RuK duckar jag och fäller sedan Västs RuKn med mitt RuA. I båda fallen håller jag Väst utanför spelet. Den elake Öst har dock spolierat detta genom att saka RuK! Jag tror alltså att Väst har minst Knxx i ruter och behöver alltså godspela mina stich någon annanstans.

Var finna bröd i öknen?

Min enda återstående chans är nu att godspela mina stick i hjärter. Eftersom jag numera har 1 spaderstick, 2 ruterstick och 3 klöverstick behöver jag godspela 3 stick i hjärter. Men jag måste vara mycket försiktig!

Om Väst har HjA har jag givetvis ingen chans, då tar han ju för HjA och ytterligare 2 spaderstick för straffen. Men jag måste också gardera mig så han inte kommer in om han har t.ex Kn10x eller Kn9x i hjärter. Om jag nu spelar hjärter till kungen (eller damen) direkt kan ju Öst ta för esset och sedan kommer Väst alltid att komma in på HjJ innan jag fått mina 9 stick.

Så jag går nu in på handen med ruter till mitt ess och spelar låg hjärter upp mot träkarlens KQ842. När Väst bekänner med Hj5 nöjer jag mig med Hj8 varpå Öst vinner sticket med Hj10.

Mera ruter genom att lägga Hj

Öst fortsätter med ytterligare en ruter men eftersom jag spelar på att Väst har kvar Knx i ruter tar jag för ruter dam. Jag spelar förstås ytterligare en hjärter och täcker Västs Hj7 med HjD. Öst stretar emot genom att lägga HjKn men eftersom min enda chans numera är att hjärtern ska sitta 3-3 från start spelar jag återigen hjärter, nu från bordet. När Öst tar för HjA och Väst bekänner är hjärtern äntligen godspelad 😁. Öst har ju numera bara klöver kvar och efter hans framtvingade klövervända tar jag enkelt resten och går hem i mitt kontrakt. Jag tappar bara 2 stick i spader och 2 stick i hjärter.

Hela sitsen

såg inte oväntat ut såhär:

Som synes var säkerhetsspelet i hjärter onödigt denna gång men hade ju varit nödvändigt med många andra hjärter-sitsar.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att Öst (föga oväntat…) inte hittat det spektakulära motspelet att saka RuK på 3e spadern. Spelföraren har då enkelt godspelat rutern och därefter gett bort stick till HjA och även han fått sina 9 stick. Det hela slutar alltså med en likabricka trots den vackra duellen mellan Öst och mig vid mitt bord!

Attack och kontraattack

Denna gång var det jag som drog det längsta strået i vår knivskarpa strid men nästa gång är säkert Joe Grue (Öst) revanschsugen!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required


 

 


JOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *