Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning

Storslambudgivning med splinter

Alla stick

på en bridgegiv är förstås ganska ovanligt att ta. Man bör vara väldigt säker på 13 stick för att bjuda storslam eftersom skillnaden mellan lillslam med hemgång och storslam med bet är avsevärd. Man måste därför redan i budgivningen ta reda på att man kan ta alla stick.Handen

Jag tar som Syd upp följande fina hand med 13 hp:

Budgivningen

Min partner öppnar med 1Ru som visar minst 4 ruter och minst 13 poäng. Jag svarar förstås 2Kl som lovar minst 10 poäng och minst 4 klöver. Min partner återbjuder nu 3Hj som är ett splinterbud. Det visar att han har kort hjärter (singel eller renons) och minst 4-kortsstöd i klöver. Hade han haft 4-korts hjärter hade han istället bjudit 2Hj.

Detta passar förstås perfekt mot min hand. Jag vet nu att vi inte har något tapp i den färgen eftersom jag kan stjäla mina 2 hjärterförlorare på bordet. Dessutom har jag inga poäng bortslösade i hjärter, hade jag haft HjD och HjKn hade de inte varit till någon nytta. Jag har också 2 fler trumf (klöver) än jag har lovat och 3 poäng utöver de 10 som jag har lovat.
Allt sammantaget ser det mycket lovande ut och jag avser att undersöka möjligheterna för att bjuda minst lillslam och förhoppningsvis storslam. För att detta ska lyckas måste jag ta reda på vad partnern har i ruter och spader samt försäkra mig om att vi har alla ess (för storslam) eller saknar högst ett ess (för lillslam).
Kontrollbudgivning

Eftersom vi redan har bestämt att vi ska spela med klöver som trumf (eller möjligen 3NT) är alla bud nu kontrollbud med klöver som trumf. Det innebär att alla färgbud förutom klöver visar renons, singel, ess eller kung.

På 3Hj bjuder jag därför 4Kl. Eftersom jag går förbi 3Sp har jag ingen kontroll i spader och eftersom jag inte bjuder 3NT utan 4Kl berättar jag för min partner att vi inte ska spela 3NT utan att klöver är trumf. Min partner bjuder nu 4Ru som kontrollbud. Han visar samtidigt att han även har kontroll i spader eftersom jag ju förnekade spaderkontroll genom att inte bjuda 3Sp. Eftersom jag vet att han har kort hjärter är jag tämligen säker på att hans kontroller i ruter och spader består av ess och kungar, man har ju sällan singeltons i 2 färger på samma giv. Jag bjuder nu 4Hj för att visa min hjärterkontroll. Min partner återkommer nu med 4Sp. Eftersom han redan visat ess eller kung i spader visar han nu ytterligare ett högt kort. Jag vet därför att han har både ess och kung i spader. Eftersom jag själv har spader dam vet jag nu att jag kan saka eventuella ruterförlorare på partnerns kvarvarande spaderhonnörer så småningom. Nu är det bara frågan om vi har tillräckligt med ess för att bjuda slam.

Essfrågan

Jag bjuder därför 4NT som essfråga. Min partner svarar 5Kl som visar 0 eller 3 ess av 5 där trumfkungen är ett ess. Med tanke på att min partner öppnat budgivningen kan det inte gärna var 0…

Jag har ju själv 2 ess så jag vet nu att vi har alla 5 essen. Jag kan räkna in minst 3 stick i spader (A + K + D), HjA + 2 hjärterstölder, RuA samt 6klöverstick på min hand. 3+3+1+6=13 så jag kan med stor säkerhet avsluta budgivningen med 7Kl!

Hela budgivningen

har alltså gått:

SydVäst NordÖst
1 RuPass
2 KlPass 3 Hj (Splinter)Pass
4 Kl (ej spaderkontroll)Pass4 Ru (Ruter- och spaderkontroll)Pass
4 Hj (kontroll)Pass4 Sp (ytterligare sp-kontroll)Pass
4 NT (Essfråga)Pass5 Kl (0 eller 3 ess, här 3 ess)Pass
7 Kl

Hela sitsen

när hela sitsen är:

är spelföringen enkel och jag tar mina 13 stick efter att ha trumfat ut, stulit två hjärter och sakat min ruterknekt på SpK.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig våra motståndare inte använt sig av splinterbud och därför stannat redan i 6Kl. Vi vinner alltså 500 poäng på brickan 😃

Sens moral

Om du har bra konventioner, använd dem!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *