Kategorier
Avancerat Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Minnesvärd spelföring

Skönheten i bridge

Ibland får man till en budgivning, spelföring eller ett försvarsspel som man kommer ihåg en lång tid efteråt, ungefär som en vacker tavla!För någon månad sedan fick jag till en spelföring som jag fortfarande kommer ihåg, till och med nästan alla hackor från spelet.

Jag var tvungen att göra en hel del antaganden vartefter spelet framskred för att kunna hitta en sits där jag kunde gå hem men det är ibland nödvändigt när det ser hopplöst ut!

Handen

Jag tar som Syd med egen giv och ingen i zon upp följande fina hand:

Budgivningen

Jag öppnar med 1Sp som visar minst 4 spader och ca 13-21 poäng. Jag har ju 18 honnörspoäng och 2 fördelningspoäng, alltså 20 totalt och nästan maximum för mitt öppningsbud.

Väst passar och min partner svarar 1NT som normalt sett lovar 6-11 honnörspoäng men det kan också vara lite svagare än så eftersom det ofta blir svårare för motståndarna att bjuda och kanske hitta en egen utgång om de tror att vi har minst halva honnörsstyrkan som finns ute.

Öst kliver nu in med 2Ru som normalt visar minst 5 ruter och minst 10 poäng.

Jag har nu 2 olika möjligheter. Jag kan direkt hoppa till 4Sp vilket är vad vi normalt sett ska spela. Jag kan också dubbla 2Ru. Det är en upplysningsdubbling som visar att jag inte har en minimal öppningshand och ber min partner bjuda något eller möjligen straffpassa om han minst 4 fina ruter.
Jag väljer efter en kort fundering att dubbla 2Ru. Min plan är att bjuda 3NT om min partner bjuder 3Kl eftersom det ofta är lättare att ta 9 stick i NT än 10 stick i 4Sp, och att bjuda 4Sp på alla andra bud från min partner(bortsett från om han straffpassar förstås men då lär 2Ru gå för ett telefonnummer:-))

Min partner svarar dock 2Sp som normalt sett visar 3 spader och jag avslutar budgivningen med 4Sp.
Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
1 SpPass1 NT2 Ru
DPass2 SpPass
4 SpPassPassPass

Träkarlen

Väst spelar ut Ru4 och jag kan överblicka följande:

Spelföringen

Jag konstaterar att min partner rabatterat en hel del på sitt 1NT-bud och att detta inte blir någon enkel match… Jag kan räkna in 6 spaderspel, 1 hjärterspel om HjA sitter rätt, RuA och en ruterstöld samt ett klöverstick om KlA sitter före KlK. Detta skulle ge totalt 10 stick men efter Östs inkliv är det stor risk att KlA sitter fel och då får jag bara 9 stick även om HjA sitter före esset.

Den utspelade ruterfyran går till Östs kung och mitt ess. Normalt spelar man ut 3e från topp i partnerns bjudna färg. Eftersom Öst gick upp med kungen har Väst troligen Dxx eftersom de flesta lägger damen om de har både dam ock kung för att underlätta för partnern.

Jag spelar nu Kl7 och Väst bekänner omedelbart med Kl9. Med så många klöver på bordet tar de flesta för esset om de har det eftersom det är stor risk att jag har singel-klöver och de därmed aldrig får för esset. Jag tror därför att esset sitter bakom kungen varför det är meningslöst att sätta i kungen. Jag nöjer mig därför med Kl10 varpå öst vinner sticket med KlD.

Motståndarna spelar med markeringarna, Schneider-Malmö. dvs ett högt kort är antingen dåligt i färgen eller – om det är en längdmarkering – ett udda antal kort. Därför tror jag att Väst har 3 eller möjligen 5 klöver eftersom han bekände med 9an. Om han har 3 klöver är dessa antingen Kn9x eller 9xx. De flesta försvarsspelare är oftast ärliga när de lägger sina kort för att inte lura sin partner och eftersom Öst tog för KlD tror jag inte han har KlKn också och jag sätter därför Väst med Kn9x i klöver.

Öst vänder nu med Ru10 och eftersom jag ogärna vill ha HjK genomskjuten täcker jag med RuKn och låter Väst vinna sticket med sin förväntade RuD. Han vänder nu med HjD till Östs HjA och jag bekänner förstås med Hj8. Försvaret har nu redan tagit 3 stick och jag måste ta resten för att gå hem i mitt kontrakt.

Öst vänder med Hj3 och jag tar för kungen. Jag kan nu visserligen stjäla min kvarvarande ruterhacka men jag måste också på något sätt ställa ett klöverstick för att bli av med min förlorande Hj10. För att kunna ställa ett klöverstick och ta för det behöver jag 3 ingångar till bordet, 2 för att stjäla klöver och 1 för att hämta mitt godspelade klöverstick. De enda möjliga ingångarna är bordets 3 spaderhackor så jag måste maska med Sp8 och hoppas att Väst har Sp9!!! Det trodde man inte vid en första anblick att jag behövde en spadermask:-)

Så jag spelar nu Sp5 och maskar med Sp8 medan jag håller tummarna… När masken lyckas spelar jag KlK från bordet som öst måste täcka för annars kan jag direkt saka min Hj10 och gå hem i kontraktet.

Jag stjäl förstås högt eftersom jag måste spara min låga spader för att komma in på bordet igen. När jag spelar in bordet med min sista spaderhacka till bordets Sp10 bekänner båda motståndarna så det är alltså uttrumfat.

Jag har ju redan tidigare bestämt mig för att Väst har Kn9x i klöver från start och i så fall har han bara KlKn kvar nu. Jag spelar därför Kl2 till stöld och till min glädje faller nu KlKn! Jag kan nu stjäla min ruterförlorare och ta för den numera höga klövertian på vilken jag sakar Hj10. Sen har jag bara höga trumf kvar och tar resten. Hemgång och +420 känns fint:-)

Observera att jag tog hela 4(!) stick med träkarlens ynka 3 honnörspoäng 😄

Jämförelsen

Vid andra bordet har spelföraren direkt spelat klöver till KlK varefter kontraktet inte längre har någon chans och går en straff. Vi vinner alltså 470 poäng på brickan.

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *