Kategorier
Avancerat Budgivning Spelföring

Försvåra för försvaret!

Dölj din hand

När du är spelförare finns det mycket att vinna på att försöka dölja din exakta hand och fördelning för försvarsspelarna. De får då mycket svårare att avgöra vad som är det bästa försvarsspelet och du kommer ofta att erhålla extra stick som ibland till och med kan avgöra om du går hem eller bet i dina kontrakt. Och i partävling är ju VARJE stick poänggivande även om det bara gäller eventuella övertrick.

Dagens giv

Jag spelar den avslutande partävlingen under årets svenska bridgefestival som spelades på nätplattformen Realbridge. Min partner är Andreas Westman som jag även spelade Chairmans Cup med tidigare under veckan. Jag tar som Syd upp följande spännande hand:

Genomgående 8-kortsfärger är inte precis vardagsmat så jag förväntar mig en intensiv budgivning eftersom övriga vid bordet dels är korta i ruter och dessutom har de övriga 29 Hp av de totala 40 Hp som finns.

Budgivningen

Min partner öppnar i första hand med 1NT som visar en jämn hand med 15-17 Hp. Öst kliver nu in med 2Kl som ska visa minst 5-4 i högfärgerna, det vill säga inte visar någonting om hans klöver. Han kan till och med vara renons i klöver.

Jag har nu 2 huvudsakliga alternativ för min fortsatta budgivning:

Jag kan antingen välja att bjuda handen ”vetenskapligt”. Jag skulle då till exempel kunna bjuda 3Kl som är ett överföringsbud och alltså visar ruter. Detta för att om möjligt få spelföringen i ett ruterkontrakt på min partners hand för att skydda hans kort i hjärter och klöver från att bli genomskjutna i utspelet. Därefter skulle jag på min partners förväntade 3Ru hoppa till 4Sp som eftersom det är en av Östs visade färger visar renons och ber Andreas bedöma om anpassningen är bra eller dålig. Har han lite poäng eller möjligen bara esset i spader (så han kan saka en förlorare på min hand) ser han att hans övriga honnörer är verksamma och kan nu antingen essfråga eller bjuda slam direkt.

Eller så kan jag ta den så kallade direktmetoden och bjuda 6Ru direkt. Nackdelen med det är som sagt att vi eventuellt får spelföringen på fel (min) hand medan fördelen är att Väst måste gissa vilken färg han ska spela ut samt att min hand under hela spelet är dold för motståndarna vilket försvårar deras försvarsspel avsevärt.

Jag väljer så småningom det senare alternativet eftersom jag av egen erfarenhet vet hur svårt det kan vara att saka på en 8-kortsfärg. Jag bjuder alltså direkt 6Ru vilket också avslutar budgivningen. Budgivningen gick alltså kort och koncist:

NordÖstSyd
1 NT2 Kl6 Ru

Utspelet

Väst väljer att spela ut Hj10 och jag avvaktar med spänning träkarlens utseende. Om Andreas har HjK har ju Öst HjA och HjQ och de tar förmodligen dessutom en stöld i Hj. Jag skulle då gå minst 2 straff i kontraktet och få en bottennotering.

Träkarlen

Dessbättre lägger Andreas upp bland annat HjA och jag kan överblicka:

Jag tar förstås för HjA och bekänner med ja vadå?

Spelplan

Det är som sagt viktigt att maskera sin hand när man är spelförare. Första steget i detta är att bekänna med HjJ i första stick. Skulle jag bekänna med 8an eller 9an så vet ju Öst att jag har kvar knekten. Väst kan inte ha knekten eftersom ha skulle ha spelat ut den från J10 i hjärter. Om jag däremot bekänner med HjJ måste han gissa huruvida jag har HjJ singel (och hans partner i så fall spelat ut från 1098x) eller om jag har Jxx i hjärter och Väst spelat ut från 10x eller 10 singel i hjärter.

Jag räknar därefter mina säkra stick och kommer upp i 1 klöver 8 ruter och 1 hjärter totalt 10 stick. Jag behöver alltså 2 ytterligare stick. Dessa kan jag få dels om klövermasken går bra (ger 2 ytterligare stick) och dels om jag kan stöldpressa ut Östs förväntade SpA (ger 1 ytterligare stick).

Det kan nu vara frestande att omedelbart pressa ut Östs SpA eftersom jag är inne på bordet. Dock måste jag sedan ändå maska i klöver för att kunna få mina begärda 12 stick och om den går bra har jag inga problem att ta alla 13 sticken. Men om jag börjar med att stjäla esset och klövermasken sedan sprickervet ju Öst vid det laget att jag inte har några spader kvar och kommer som enda chans att ta för kung och dam i hjärter.

Hur försvåra?

Om jag däremot slår den nödvändiga klövermasken innan jag spelar spader måste Öst gissa huruvida han ska försöka ta för SpA eller ta för sina hjärterstick. Notera också att om jag valt att överföra så att Andreas hade varit spelförare så hade Öst kunnat se mina kort som träkarl och vetat att det var i hjärter han skulle ta straffen.

Jag spelar alltså in mig i ruter för att omedelbart maska i klöver. Jag trumfar alltså inte ens ut utifall att det är Öst som har den sista rutern eftersom Väst då kanske kan markera i hjärter eller spader och på detta sätt hjälpa Öst med sitt beslut.

Dessbättre går klövermasken bra och jag spelar nu SpK som Öst täcker med SpA. Jag stjäl förstås och trumfar därefter ut. Jag har nu 12 säkra stick och kan tillfälligt andas ut. Hade det nu varit lagtävling hade jag tagit 12 stick utan att upprepa klövermasken. I lagtävling kan man normalt sett riskera 1 IMP som inte brukar vara avgörande men inte 12-13 IMP som ju ofta kan avgöra hela matchen. Öst kan ju ha varit listig och lagt lågt från KlK eftersom han förväntar sig att jag ska upprepa klövermasken. Dock bedömer jag att Öst inte skulle hitta det försvaret.

I partävling däremot är varje stick normalt poängutslagsgivande om det är samma kontrakt men jämför sig med vid de andra orden. Här gissar jag på att även många andra har bjudit 6Ru så jag vill helst ta maximalt antal stick. Jag upprepar alltså klövermasken och håller återigen andan…

Som förväntat går även den andra klövermasken bra och jag går alltså hem med en övertrick i mitt kontrakt. Jag kommer nu bara att förlora gentemot de par som eventuellt bjudit 7Ru med hemgång men de kan jag givetvis inte göra något åt hursomhelst.

Hela sitsen

När hela sitsen är

kan försvaret som synes inte påverka utgången av brickan. Otur för dem men ibland får man en dålig bricka utan att kunna göra något.

Resultatet.

När scorerna kommer upp efter ronden visar det sig att vi får en 5-delad topp av totalt 22 resultat. Hade jag däremot bara tagit mina 12 stick hade vi bara fått en bit under medel eftersom 6Ru var ett populärt kontrakt vid många av borden.

Sens moral

Försök dölja din hand om möjligt, både i budgivningen och i spelet. Det gör dig mycket svårare att möta och leder också till att dina motståndare ofta famlar i mörkret.

Ta dina säkra stick om det är lagtävlingsberäkning så länge du får hem ditt kontrakt men försök om möjligt att göra övertrick om det är partävlingsberäkning och du bedömer att du sitter i ett normalkontrakt. Fast sitter du t.ex. i 1NT redubbelt och har 7 säkra stick sitter du ju redan på en ren topp normalt sett och bör inte riskera några övertrick ifall du riskerar att gå bet.

För övrigt kom vi 3a (av 44) i tävlingen 1(!) poäng efter tvåan och 11 poäng efter ettan. Som en klen tröst var vi bara 1 poäng före fyran…. Jämnare tävling får man leta efter 😮

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredJOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *