Kategorier
Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Elimination med inpetning

Inte så svårt som det låter

Ett viktigt verktyg i spelföringen är elimination med inpetning. Det låter visserligen svårt och krångligt men är betydligt enklare när man väl har lärt sig tekniken.

Idén

Det går ut på att man först eliminerar en eller flera färger för en eller båda motståndarna och sedan petar in någon av dem. Poängen med att eliminera färger är att att den motspelare du petar in då måste spela en färg som ger dig favör. Till exempel kanske han måste vända från kungen upp i din gaffel med ess-dam eller vända mot dubbelrenons så att du kan stjäla på ena handen och kasta bort en förlorare på den andra handen.

Handen

Så här kan det till exempel gå till där du som syd tar upp följande fina hand:
Budgivningen

Du öppnar med 2NT som visar 20-21 hp och en jämn hand. Din partner nord svarar 3Kl som frågar efter om du har någon 4-korts högfärg. Du svarar förstås 3Sp (partnern frågade efter minst 4 kort, så din 5-korts går bra!) varpå din partner ess-frågar med 4NT. Efter att du visat dina 4 ess av 5 där trumfkungen räknas som ett ess avslutar Nord med 6Sp. Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
2 NT (20-21 p)Pass3 Kl (högfärgsfråga)Pass
3 Sp (minst 4 spader)Pass4 NT (essfråga)Pass
5 Ru (1 eller 4 ess av 5)Pass6 SpPass

Träkarlen

Väst spelar ut SpD och träkarlen lägger upp sina kort. Du kan överblicka följande:

Spelföringen

Öst bekänner med Sp6 och du tar förstås för esset. Det ser lovande ut, om trumfen sitter 2-2 eller KlK sitter före dina AD har du inga problem.

Men nöjer du dig med de chanserna? Nej, du undersöker också om du kan utföra en elimination med inpetning! Då klarar du också att klöver kung sitter efter dina AD. För att klara det måste du först eliminera västs kort i sidofärgerna och sedan om möjligt peta in honom. Så här går det till:

Efter att ha tagit för esset tar du även för spader kung. Öst sakar en låg klöver. Trumfen satt alltså inte 2-2, utan du kommer att förlora ett stick i spader.

Men de goda nyheterna är att väst har den sista (höga) trumfen – det var allt du behövde veta. Du tar nu för dina höga hjärter och ruter så att du är renons i båda färgerna. Du har alltså eliminerat dem.

Därefter petar du in väst genom att spela en låg spader till hans höga SpKn. (Hade öst haft spader knekt hade du inte kunnat använda elimination med inpetning).

Hela sitsen

Stackars väst kan nu bara välja dödssätt, antingen vända från KlK upp i dina AD eller vända mot dubbelrenons varpå du kan stjäla på bordet och saka din förlorande KlD på handen.

Han vänder desperat med klöver i förhoppning om att hans partner har KlD men ingenting hjälper. Som synes av hela sitsen är det lika illa med dubbelrenonsvända för då kan du stjäla på bordet och saka din förlorande KlD från handen!

Jämförelsen

Vid det andra bordet har spelföraren i motståndarlaget slarvat och missat inpetningen. Han maskade istället i klöver och gick en straff i kontraktet. Eftersom ni var i zonen vinner ni fina 1430 + 100 = 1530 på brickan!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Nybörjare Spelföring

Dubbel Stayman

Konventionen

En väldigt användbar konvention efter att man öppnat med 1NT är Dubbel Stayman. Som vanligt visar öppning med 1NT mellan 15-17 honnörspoäng och en jämn hand, alltså ingen singel eller renons och högst en dubbelton.Hur går det till?

Svarshanden kan ibland bjuda ett slutbud direkt – man har trots allt ganska mycket information om vad sangöppnaren har. Men ibland behövs mer information. Till exempel kanske man som svarshand har en fyrkorts högfärg, och skulle vilja spela med den som trumf om även sangöppnaren har minst 4 kort i den färgen.

Med Dubbel Stayman har man som svarshand två bud att välja på som både frågar efter öppningshandens fördelning och även visar hur stark man själv är:  

  • 2 klöver är invit till utgång och visar 8-9 honnörspoäng 
  • 2 ruter är krav till utgång och visar minst 10 honnörspoäng

Första handen

Så här kan det gå till när du som syd upp följande hand:
Budgivning med Dubbel Stayman

Du har 17 honnörspoäng och en jämn hand. Du öppnar alltså med 1 NT (1 sang).

Din partner bjuder nu 2 ruter som – om ni spelar med Dubbel Stayman – är krav till utgång och frågar om du har någon 4-korts högfärg eller 5-korts lågfärg.

Du har en 4-korts högfärg, nämligen hjärter, och svarar därför 2 hjärter som visar fyra eller fem hjärter. (Du kan däremot inte ha fler än fem hjärter eftersom du då inte kunnat öppna med 1 NT).

Din partner bjuder nu 4Hj – tydligen hade partnern också minst fyra hjärter.

Budgivningen har alltså gått :

Syd 1 NT: Jag har en jämn hand och mellan 15 och 17 hp
Nord 2 ruter: Jag har minst 10 hp och vill spela utgång. Jag vill också veta om du har minst 4 kort i någon högfärg eller minst 5 kort i någon lågfärg.
Syd 2 hjärter: Jag har 4 eller 5 hjärter
Nord 4 hjärter: Då ska vi spela 4 hjärter.

Träkarlen

Eftersom du var den som först bjöd trumffärgen blir du spelförare. Väst spelar ut ruter ess, träkarlen lägger upp sina kort och och du kan överblicka följande:

Spelföringen

Utspelshanden tar också för RuK och vänder sedan med SpD. Du kan nu räkna in 2 spader-stick, 4 hjärter-stick, RuD samt 4 klöver-stick. Totalt 11 stick alltså. Du tar för SpA och trumfar sedan ut så att ingen av motståndarna kan stjäla dina höga kort i sidofärgerna. Du går därmed hem med ett övertrick!

Hela sitsen

var alltså:

Vill du lära dig mer om sangbudgivning?

Du kan lära dig mer om Dubbel Stayman och annan sangbudgivning i tredje lektionen av min bridgekurs. Där går vi igenom alla bud som hör till den konventionen, t.ex.

  • Hur vet partnern att svarshandens bud är slutbud?
  • Hur visar man en femkortsfärg?
  • Hur svarar man om man har fyra kort i båda högfärgerna?

Allt det får du reda på i filmen som finns att köpa här.

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Nybörjare Spelföring

Maska med 8 toppa med 9!

Varför?

Det finns ett talesätt inom bridgen som lyder ”Maska med 8, toppa med 9”. Detta gäller när man saknar damen i en färg och vill lösa färgen utan att tappa något stick.Om du har 9 kort i färgen är tumregeln att du ska toppa, det vill säga ta för ess och kung, och hoppas att damen faller.

Varför? (Om ditt svar är ”Vem bryr sig, om du säger att det är så tror jag på det” hoppa direkt till nästa stycke…) Jo, om du och din partner har 9 kort i färgen återstår förstås 4 kort till motståndarna. Sannolikheten för att 4 saknade kort sitter 2-2 är ungefär 50%. Dessutom finns chansen att damen sitter singel de gånger de saknade korten är fördelade 3-1. Det är alltså över 50% chans att damen faller om du toppar

Tumregeln gäller så länge du inte har någon annan information som talar emot att toppa. Om du vet att det sitter snett, t.ex. för att det har visat sig att en av dina motspelare har singel i någon färg, eller för att någon av dem har spärrbjudit ska du kanske hellre maska.

Har du bara 8 kort i färgen är tumregeln däremot att maska ut damen. Varför? (Återigen – hoppa till nästa stycke om du är ointresserad av svaret 😊). Om vi antar att motståndarnas 5 kort är fördelade 3-2 är det förstås större chans att den saknade damen sitter hos den som har 3 kort i färgen, det är ju 3 möjligheter istället för 2! Om du nu toppar med ess-kung är det troligaste att damen inte faller eftersom den sannolikt sitter på 3-korts-handen!

Då infinner sig nästa fråga – över vilken motspelare ska du maska?
Ibland kan du bara maska åt ett håll, och då är det ju inget att fundera på. Du kanske har ess-kung-knekt på en och samma hand. Då börjar du med esset – det finns ju en liten chans att damen sitter singel – och sedan går du tillbaka till handen med hackor och spelar en liten upp mot kung-knekt.

Om nu damen kommer tar du förstås för kungen och om det kommer en liten maskar du med knekten. Du får då alla stick om det sitter D, Dx eller Dxx framför dina E-K-Kn. Som jag skrev ovan är det ju större chans att damen sitter på 3-kortshanden än på 2-kortshanden! Det kan förstås hända att det inte sitter så, och att du förlorar ett stick. Men då har du ändå spelat med oddsen.

Om du kan maska åt båda hållen, t.ex. om du har ess-knekt på ena handen och kung-10 på andra handen, tänk efter om motspelarna har givit dig någon ledtråd från budgivning eller spel om vilket håll som är bäst. Till exempel kanske någon av motspelarna har spärrbjudit en färg och är då antagligen kort i övriga färger. Då är det bättre att maska över den spelare som inte har spärrbjudit.

Exempelgiv

Avslutningsvis en hel giv så du får se hur det kan gå till!

Handen

Du tar som syd upp följande hand:

Budgivningen

Du öppnar med 1 hjärter varpå väst hoppar in med spärrbudet 3 klöver som visar minst sju-korts klöver. Din partner höjer till 4 hjärter.

Träkarlen

Väst spelar ut klöver ess. Träkarlen lägger upp sin hand och du ser nu:

Spelföringen

Väst tar även för klöver kung och öst bekänner båda gångerna. Därefter vänder väst med Ru2 och du kommer in på bordets Ru10.

Du ska nu försöka lösa trumfen utan förlorare. Ska du toppa eller maska?

Maska!

Du ska maska. Ni har åtta trumf ihop. Då kommer nästa fråga – ska du maska över väst eller över öst?

Här har du fått en klar ledtråd i budgivningen. Väst bjöd 3Kl som normalt visar sju klöver. Öst har i så fall två klöver.

Väst har alltså 6 ”lediga platser” för HjD medan öst har 11 ”lediga platser” så chansen är nästan dubbelt så stor att öst har HjD.

Du tar alltså för bordets HjA. Alla bekänner med låga hjärter. Sedan släpper du HjKn runt. Även här bekänner alla med låga hjärter. Masken lyckades alltså, det var tydligen öst som hade damen. Dessutom satt trumfen 3-2. Nu spelar du hjärter till kung så faller östs dam. Därefter har du bara höga ruter och spader kvar och tar enkelt resten av sticken. Du går alltså hem med ett övertrick i kontraktet!

Hela sitsen

är alltså:

Det lönar sig att spela med oddsen på din sida!

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Avancerat Försvarsspel Korträkning Spelföring

Avslöjande sak!

Handen

Så var det dags för ett nytt spelföringsproblem. Du sitter syd med alla i zonen och tar upp följande hand:

Budgivningen

Du öppnar med 1Ru varpå väst kliver in med 1Hj som visar ca 8-16 poäng och minst 5 hjärter. Din partner dubblar nu vilket är en upplysningsdubbling som visar minst cirka 7 poäng och oftast 4 spader. Eftersom du har en balanserad minimihand och dessutom håll i inklivsfärgen bjuder du förstås 1NT vilket visar 12-14 poäng. Din partner inviterar nu till utgång med 2NT och eftersom du har maximum (14 honnörspoäng) lägger du på till 3NT.

Budgivningen gick alltså:

SydVästNordÖst
1 Ru1 Hj (minst 5-korts)D (UD, min 7 p)Pass
1 NTPass2 NT (invit)Pass
3 NTPassPassPass

Träkarlen

Väst spelar ut Hj5 och du överblickar följande resurser:

Spelföringen

Du prövar förstås hjärter dam varpå öst bekänner med Hj9 och du med Hj6. Vad spelar du nu?

Du har 2 stick i hjärter och 3 stick i spader summa 5 säkra stick. Du kan enkelt godspela 3 stick i ruter och kan du dessutom få ett extra stick i spader eller klöver kommer du upp i dina kontrakterade 9 stick. Så du spelar ruter dam i andra stick för att driva ut ruter ess.

Öst tar omedelbart för RuA och returnerar Hj10. Vad gör du nu?

Eftersom det inte är bråttom att ta för HjA, motståndarna kan ju bara ta 2 stick i klöver, spelar du på HjKn varpå väst förstås tar för HjK. Han godspelar nu sin hjärter-färg med Hj2 till ditt HjA varpå öst sakar Kl3.

Du kan nu inte spela klöver eftersom väst då kommer in och kan ta sina höga hjärter-stick. När du tar för RuK och Ru10 bekänner väst men öst sakar Sp2! Vad gör du nu?
Östs spadersak här är väldigt avslöjande. Han skulle aldrig saka en spader från Knxxx i Sp eftersom han ser bordets KD106, då kan du ju enkelt ta 4 stick i Sp. Han måste helt enkelt ha 5 spader från början! När du spelar Sp5 till SpK bekänner båda motståndarna lågt. Om det är som du tror har nu öst de spader du saknar så du slår masken med 9an med andan i halsen!

När det går bra kan du ta ut SpA och gå in på bordet på RuKn för att ta ditt 9e stick på SpD:-)

Hela sitsen

Det går bra när hela sitsen är:

Andra bordet

Vid andra bordet har de sakat en klöver istället så spelföraren har gjort fel i spader och gått en straff i kontraktet!

Ni vinner alltså 600 + 100 = 700 poäng på brickan:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Korträkning Medelsvår Spelföring

Spela med oddsen

Här kommer ett spelföringsproblem som visar vikten av att spela med oddsen.

Handen

Du sitter som vanligt syd och tar upp följande kanonhand:

Budgivningen

Hela 27 honnörspoäng, det är mycket sällsynt med så många! Du öppnar förstås med 2Kl som visar minst 22 totalpoäng. Motståndarna är tysta och din partner svarar förväntade 2Ru vilket inte visar något om hans ruter utan bara är ett reläbud så att du så billigt som möjligt kan beskriva din hand. Du hoppar nu till 3NT som visar 25-27 honnörspoäng och en balanserad hand.

Träkarlen

Alla passar och väst spelar ut spader 5 enligt 11-regeln, alltså fjärde kortet från toppen.

Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

Spelet

Den utspelade spaderfemman går till kung och ditt ess.

Vad spelar du nu?
Du har 8 säkra stick: 3 i spader, 1 i hjärter, 1 i ruter och 3 i klöver. Vad har du för möjligheter att få det sista sticket?

  1. En möjlighet är att rutern sitter 3-2, då kan du ställa ett ruterstick för hemgången. Risken är att motståndarna under tiden kan ta tre hjärterstick. Då tappar du ju totalt 5 stick och går en straff.
  2. Du kan också maska i antingen ruter eller hjärter. Tyvärr har du bara en ingång till bordet, så du kan inte prova båda maskarna.
  3. Slutligen kan du spela på att klövern sitter 3-3, då har du 9 enkla stick.

Du börjar med att försöka godspela rutern och spelar esset följt av nian för att så småningom kanske få en ingång på Ru8. Alla bekänner på RuA men på Ru9 sakar väst tyvärr en liten spader och öst kommer in på Ru10. Rutern 3-2 fungerade alltså inte.

Öst vänder nu med Hj9. Vad gör du nu?

Eftersom en av dina chanser var att maska i hjärter lägger du förstås damen, men den elake väst tar för hjärter kung och fortsätter med hjärter knekt på vilken öst bekänner med 8an. Vad gör du nu?

Eftersom din plan är att spela upp mot ruter dam vill du förhindra att motståndarna även kan ta 3 hjärterstick. Du försöker därför blockera hjärtern genom att lägga lågt. Förhoppningen är att öst då inte har någon mer hjärter att spela när han kommer in på ruter kung!

Väst spelar nu en till hjärter. Öst bekänner med 7an och du kommer in på esset. Vad spelar du nu?

Du har nu 2 valmöjligheter.

  • Antingen går du in på bordet med klöver dam och godspelar ditt 9e stick på ruter dam. Faran är då att Öst har den sista hjärtern att ta för en straff.
  • Eller så spelar du klöver ess och kung, och tar slutligen över knekten med damen för att komma in på bordet. Om nu klövern sitter 3-3 är bordets Kl4 hög och ger det 9e sticket. Så vilket är bäst?

Nu får du använda dig av enkel matematik. Du hoppas på att väst har sista hjärtern. Chansen för det ca 50% medan chansen att klövern sitter 3-3 är ca 33%. Här ser man vikten av att känna till sannolikheterna för hur färger kan sitta!! Så stor skillnad i oddsen gör detta till ett enkelt val, du spelar alltså klöver knekt till klöver dam och en ruter upp mot damen. Den här gången är turen med dig, öst har inte den sista hjärtern och du går därmed hem.

Hade du istället spelat klöver ess och klöver kung först hade öst haft en hög klöver att ta för när han kom in på ruter kung! 

Hela sitsen:

Som sagt, satsa på att ha koll på sannolikheterna och sedan spela med oddsen!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Motståndarna hjälper till!

Ibland lägger sig motståndarna i budgivningen så att man redan innan den är slut kan få hjälp med hur det sitter och därför komma i rätt kontrakt!

Handen

Jag tar upp följande hand:

Jag sitter som vanligt Syd, vi är i zonen och motståndarna är i ozon.

Budgivningen

Öst inleder med pass och jag öppnar med 1NT som i vårt system visar 14-16 Hp och jämn hand. Min partner hoppar nu till 3Kl som är ett överföringsbud till 3Ru. Jag förväntas alltså bjuda 3Ru oavsett hur min hand ser ut. Detta bjuder han när han antingen vill spela 3Ru (han passar då på mina 3Ru) eller han vill spela minst utgång, kanske slam. Han har alltid minst 6 ruter.

Öst, som passade i förhand bjuder nu dubbelt. Eftersom 3Kl inte visade något om klöver är detta inte en upplysningsdubbling utan visar bara för hans partner att han har bra i klöver, en s.k utspelsdubbling. Jag bjuder nu mina förväntade 3Ru som nu visar att jag har håll i klöver, annars kunde jag ha passat som förnekar håll i klöver. Efter Västs pass bjuder min parner nu 4Ru som är en slaminvit. Hade han bjudit 3Hj eller 3Sp hade det visat singel eller renons i bjuden färg, och hade han bjudit 3NT hade det visat singel eller renons i klöver. Han har alltså ingen kortfärg.

Öst har inte bjudit färdigt ännu utan kliver nu in med 4Hj. Hade vi inte varit i zon mot ozon hade jag nu straffdubblat men nu väljer jag att passa avvaktande. Eftersom min partner krävt till minst utgång är detta ett s.k kravpass. Min partner bjuder nu 4Sp som är ett kontrollbud på väg mot 6Ru. Jag har nu kontroll både i hjärter och i klöver men jag kan inte essfråga eftersom jag inte tål svaret 5Hj eller 5Sp som ju betyder 2 ess utan respektive med trumfdamen. Då kommer vi ju i slam med 2 ess borta:-(

Jag kontrollbjuder därför 5Kl så förstår min partner att han ska bjuda slam om han har minst 2 ess. Min partner hoppar nu till 6Ru som jag normalt sett ska passa på.
Men det är nu jag tar hjälp av östs budgivning! Eftersom öst har visat många kort i hjärter och klöver sitter det nog snett. Eftersom jag vet att min partner inte har någon kortfärg och jag själv inte har några stöldmöjligheter på min hand väljer jag därför att lägga kontraktet i 6NT istället där jag inte riskerar några stölder av motståndarna.

Så här gick alltså budgivningen:

ÖstSydVästNord
Pass1NTPass3 Kl (överf)
D3 RuPass4 Ru
4 HjPass (kravpass)Pass4 Sp (kontroll)
Pass5 Kl (kontroll)Pass6 Ru (slutbud)
Pass6 NT

Träkarlen

Väst spelar ut Hj9 och min partner lägger upp sina kort:

Eftersom Öst har många klöver och hjärter är naturligtvis Väst stor favorit till att ha ruter dam så slammen är riktigt bra! Det visar sig också att väst har ruter dam så slammen går enkelt hem med 7 ruter-stick, 3 klöver-stick och 2 hjärter-stick.

Hela given såg ut så här:

Det visar sig också att väst har AKnxxxx i spader till sin partners singel så hade vi spelat 6Ru kan de inleda med SpA och sedan en stöld!

Men slutet gott allting gott:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring

Från katastrof till succé

Ibland har man en totalt förvirrad budgivning där man misslyckas fullständigt bara för att upptäcka att man ändå vinner brickan stort!

Se bara på denna patetiska budgivning vi hade häromdagen:

Handen

Jag tar som syd upp följande slätstrukna hand där jag är giv och ingen i zonen:

Budgivningen

Om man spelar med svaga 2-öppningar passar handen styrkemässigt för 2Ru men färgen är alldeles för usel så jag passar.

Väst öppnar med 1Sp som visar 11-21 poäng och minst 5-korts spader. Min partner passar varpå öst stöder sin partner med 2Sp som visar 6-9 poäng och minst 3 spader.

Nu vill jag inte gärna passa med min hand. Om alla passar får motståndarna spela 2Sp fast vi på vår ledd mycket väl kan gå hem i ett ruter- eller klöver-kontrakt. Partnern har ofta 4 eller 3 spader och vågar kanske inte agera eftersom vi kanske inte har någon gemensam trumffärg.

När man har passat i förhand, och motspelarna har stött varandra i högfärg finns det ett specialknep: man kan bjuda 2NT som normalt sett visar antingen båda lågfärgerna (minst 5-5) eller (om motståndarna bjudit spader) hjärter och ruter.

Tanken är att man med de röda färgerna tar bort partnerns eventuella 3Kl med 3Ru. Denna gång har jag visserligen inte 5Kl men den stora skillnaden i färgkvalité gör att det nästan ser ut så 🙂 En annan stor fördel är att om jag får upp motståndarna i 3 (eller 4) spader kommer min partner inte att ge någon utspelsfavör genom att spela ut hjärter eftersom jag normalt sett har båda lågfärgerna. Jag bjuder därför 2NT och hoppas på det bästa…
Öppningshanden dubblar nu för att visa tillägg och det är min partners tur att bjuda. Han sitter med:

Det verkar helt givet att nu bjuda 3Kl, som är den trumf han vill spela om jag har båda lågfärgerna. Skulle jag ha hjärter och ruter kommer jag att ta bort 3Kl med 3Ru varpå han kan preferera till 3Hj.

Av någon obegriplig anledning som knappast ens han själv förstår väljer han istället att passa(!) Nästa hand passar också och det är min tur igen. Eftersom min partner inte bjuder sin bästa lågfärg förutsätter jag att han har lika längd, 2-2 eller 3-3 (eller möjligen 4-4) och därför vill låta mig bjuda min längsta färg. Jag bjuder alltså 3Ru. Öppningshanden dubblar igen och min partner tror nu inte helt ologiskt att jag har de röda färgerna (detta hade givetvis helt undvikits om han bara bjudit normala 3Kl förra varvet…).

Han bjuder alltså 3Hj nu vilket öst inte oväntat dubblar. Jag inser nu vad som hänt och övertygad som jag är om att min partner har lika längd i mina färger bjuder jag nu 4Ru.

Jag utgår från att partnern förstår att jag inte har hjärter eftersom jag då givetvis hade passat på 3Hj dubbelt. Alltså måste jag helt enkelt ha 6Ru och 4Kl! Min partner begår nu en av bridgens dödssynder, nämligen att sluta tänka mitt i budgivningen 😖 På Västs dubbling passar han därför och låter mig spela med ruter som trumf på 6-1 istället för Kl på 6-4!!!.

När hela sitsen ser ut så här:

kostar 4Rux 800 poäng efter försiktig spelföring.

Andra bordet

När jag hämtat mig från chocken inser jag dock att motståndarna enkelt har 7Sp i korten! Storslam är inte så lätt att bjuda men om vi korrekt hade landat i ett klöverkontrakt på vår ledd hade de säkerligen spelat minst lillslam. Vid jämförelsen visar det sig mycket riktigt att våra lagkamrater spelat 6Sp och gjort ett övertrick. Vi vinner alltså 1010 (för 6Sp +1) jämfört med 800 (för 4Ru med 4 dubblade straffar) = 210 poäng! Man kan gott travestera det gamla talesättet med ”operationen misslyckades men patienten överlevde”

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring

Utgång på egen hand?

Ibland måste man chansa på att bjuda utgång direkt fast man inte vet om partnern har rätt kort. Detta gäller speciellt när man dels inte kan få reda på vad partnern har och dels partnern inte förstår att ett speciellt kort räcker.

Handen

Häromdagen tar jag som syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Ingen är i zonen och öst öppnar med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng. Jag har nu i princip 5 förlorande stick, 1 spader, 1 hjärter, 1 ruter samt 2 klöver-stick. Det skulle i så fall räcka till 2Hj (8 stick) om partnern inte har något att hjälpa till med. Har han t.ex RuA och inget mer räcker det dock kanske att hjärtermasken går bra för att vi ska få 10 stick. Och skulle han ha så lite som KlK och inget annat räcker det med att maska ut klöverdam över NT-öppnaren! Båda dessa maskar har ju stor sannolikhet att lyckas eftersom NT-öppnaren har betydligt fler hospoäng än sin partner.

Oavsett hur jag nu bjuder för att försöka beskriva min hand kommer min partner aldrig att förstå att så lite som klöver kung räcker till utgång! Jag väljer därför att omedelbart hoppa in med 4Hj! Detta bud har dessutom 2 andra fördelar: Jag spärrar effektivt motståndarna från att hitta ett spader- eller ruter-kontrakt (de kan ju t.o.m göra utgång, speciellt i spader där de bara behöver 10 stick) och det är svårare för motståndarna att dubbla mig än om jag bjuder långsamt, en fördel om partnern är blank och jag går mina 2 straff.
Träkarlen

Alla passar och när väst spelar ut Kl9 avvaktar jag med spänning träkarlen… Partnern lägger upp en passlig hand där jag till min glädje ser klöverkungen när jag blickar ut över

Jag tar förstås för KlK på bordet och maskar därefter med HjD. När det går bra fäller jag HjK med HjA. Totalt får jag ihop 7 Hj-stick och 5 Kl-stick, summa 12 stick! Alltså 2 övertrick i kontraktet:-) Vi har dock inte missat någon slam eftersom motståndarna har 2 ess att ta för.

Facit

Vid andra bordet har de inte varit lika entusiastiska som jag i budgivningen utan har låtit våra lagkamrater behålla 3Sp som bara gick en straff för 50 poäng. Vi vinner alltså 480 (för 4Hj med 2 övertrick) – 50 = 430 poäng på brickan:-)

Optimismen överträffade återigen försiktigheten!

`

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Spelföring

Hård budgivning

Ibland kan man rabattera de rekommenderade gemensamma 26 poäng som krävs för att bjuda 3NT. Det gäller framförallt när man har en eller flera långfärger som kan ge många stick eller när man under budgivningen kan ana att det sitter bra för vår sida. Se bara på denna hårda utgång vi bjöd nyligen:

Handen

Jag sitter syd, är giv, och tar upp följande hand:

Jag passar och det gör också väst. Min partner öppnar med 1Kl som visar minst 4 klöver och minst 13 poäng. Öst kliver nu in med 1Sp som visar minst 5 spader och ca 8-16 poäng.

Upplysningsdubbling

Jag har en perfekt hand för att göra en upplysningsdubbling, 4 kort vardera i de objudna färgerna och minst ca 7 honnörspoäng. Om partnern inte har öppnat krävs egen öppningshand – men om partnern har öppnat räcker det alltså med futtiga 7 poäng. Jag bjuder alltså dubbelt.

Väst passar och min partner svarar 1NT som visar 12-14 honnörspoäng och en jämn hand, alltså ingen singelton och högst en dubbelton.

Tillsammans har vi mellan 23-25 honnörspoäng, det vill säga färre än de rekommenderade 26. Vi har inte heller några långa färger som kan förväntas ta många stick..

Passa, invitera eller utgång?

Däremot vet vi efter inklivet att öst har majoriteten av motståndarnas honnörspoäng så eventuellt saknade honnörskort sitter troligtvis hos honom. Definitivt SpA (om vi saknar detta kort) och troligen även en eventuell HjK eller HjD som då kan maskas ut. Är man nu riktigt feg passar man på 1NT, är man normal-modig inviterar man med 2NT och är man optimistisk bjuder man utgång direkt! Föga överraskande väljer jag att bjuda 3NT direkt. Det har också fördelen att försvaret inte vet om spelföraren har minimum eller maximum – om jag inviterar med 2NT och partnern lägger på till 3NT vet de ju att spelföraren har 13 bra eller 14 Hp, nu vet de bara 12-14…
Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
PassPass1 Kl1 Sp
DPass1 NTPass
3 NTPassPassPass

Träkarlen

Partnern har en minimal öppningshand (12 honnörspoäng), men trots att vi bara har 23 poäng ihop lyckas han så småningom få ihop 1 spaderstick, 4 hjärterstick, 2 ruterstick samt 2 klöverstick. Totalt 9 stick när hela given var:

Eftersom vi är i zonen tar vi alltså in 600 poäng och avvaktar jämförelsen…

Andra bordet

Vid andra bordet visar sig syd vara ännu modigare än vad jag är, och öppnar trots bara 11 honnörspoäng/12 totalpoäng. Man kommer därför mer eller mindre automatiskt i 3NT. Dock är spelföringen på syds hand i deras fall.

Vår lagkamrat på västs plats hittar då det lyckosamma utspelet Sp10. Eftersom öst har AD954 i spader efter bordets Kn73 ger det direkt försvaret 4 spader-stick vilket tillsammans med RuA ger en straff i kontraktet!

Vi vinner alltså 600 + 100 = 700 poäng på brickan:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här


Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Vackert som en tavla!

Ibland bjuder man en vacker slam trots att man inte har de rekommenderade 33 gemensamma poängen. Ofta beror detta på en fin anpassning, antingen kan ni stjäla kort på ena handen eller så har ni en lång sidofärg som ger många stick. Ni ”målar” helt enkelt en bild av era händer under budgivningen och ibland blir den tavlan fulländad! Se bara på denna vackra budgivning nyligen:

Handen

Jag tar som syd upp följande hand:

Budgivning med Stenbergs 2 NT

Min partner nord öppnar med 1Sp som visar minst 13 poäng och minst 4 spader varpå öst passar.

Jag har nu 4-kortsstöd i spader och 17 hfp (15hp och 2fp) och bjuder Stenbergs 2NT som är krav till utgång med minst 13 poäng och minst 4-kortsstöd.

På mina 2NT svarar partnern 3Kl. I vårt system är det ett konventionellt bud som bara visar att han har minimum för sitt öppningsbud och säger alltså ingenting om hans klöver. Optimistisk som jag är ger jag dock inte upp slamchanserna utan berättar om min singel-ruter för att se om den passar min partners hand. Jag bjuder alltså 4Ru som är ett s.k splinterbud och visar just att jag är kort i ruter alltså den bjudna färgen. Väst som gärna vill ha utspel i ruter dubblar nu.

Min partner svarar med att kontrollbjuda 4Hj. Han är alltså slamintresserad trots sin minimi-hand, annars hade han kunnat gå ner i 4Sp. Uppenbarligen passar min singel-Ru till hans hand. Jag har dock gjort mitt så länge och bjuder därför 4Sp.
Min partner bjuder nu något överraskande 5Sp! Han kan uppenbarligen inte fråga efter ess eftersom han inte vet att vi har kontroll även i klöver (jag har ju bara visat kontroll i ruter hittills). Själv har han tydligen inte klöverkontroll – annars hade han kunnat bjuda 5Kl som kontrollbud. Han har inte heller RuA eftersom han inte kontrollbjöd 5Ru. Så de enda kort som kan rättfärdiga att ta oss till det riskabla 5-läget måste vara HjD och en bra trumffärg!

Nu kan jag räkna in 5 stick i hjäter, 4 stick i spader, 2 ruter-stölder samt KlA, totalt 12 stick! Har partnern en 5e trumf behöver vi bara ta 1 ruter-stöld på min hand. I absolut värsta fall får väl klöver-masken gå bra. Jag bjuder alltså 6Sp vilket bör ha en god chans. Hela budgivningen gick alltså:

NordÖstSydVäst
1 SpPass2 NT (Stenbergs)Pass
3 Kl (minimum)Pass4 Ru (Splinter)D (Utspelsdubbling)
4 Hj (kontroll)Pass4 SpPass
5 Sp (tillägg, saknar klöver- och ruterkontroll)Pass6 Sp

Träkarlen

Jag avvaktar nu med spänning partnerns hand. Mycket riktigt har han just hjärter dam och en bra trumffärg, precis som jag målat upp:

Facit

När hjärtern sitter jämnt (3-2) tar vi efter det förväntade ruterutspelet enkla 12 stick. Eftersom de nöjt sig med 4Sp vid det andra bordet vinner vi slambonusen 500 poäng på brickan och även lite beröm från lagkamraterna över vår fina budgivning:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required