Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Motståndarna hjälper till!

Ibland lägger sig motståndarna i budgivningen så att man redan innan den är slut kan få hjälp med hur det sitter och därför komma i rätt kontrakt!

Handen

Jag tar upp följande hand:

Jag sitter som vanligt Syd, vi är i zonen och motståndarna är i ozon.

Budgivningen

Öst inleder med pass och jag öppnar med 1NT som i vårt system visar 14-16 Hp och jämn hand. Min partner hoppar nu till 3Kl som är ett överföringsbud till 3Ru. Jag förväntas alltså bjuda 3Ru oavsett hur min hand ser ut. Detta bjuder han när han antingen vill spela 3Ru (han passar då på mina 3Ru) eller han vill spela minst utgång, kanske slam. Han har alltid minst 6 ruter.

Öst, som passade i förhand bjuder nu dubbelt. Eftersom 3Kl inte visade något om klöver är detta inte en upplysningsdubbling utan visar bara för hans partner att han har bra i klöver, en s.k utspelsdubbling. Jag bjuder nu mina förväntade 3Ru som nu visar att jag har håll i klöver, annars kunde jag ha passat som förnekar håll i klöver. Efter Västs pass bjuder min parner nu 4Ru som är en slaminvit. Hade han bjudit 3Hj eller 3Sp hade det visat singel eller renons i bjuden färg, och hade han bjudit 3NT hade det visat singel eller renons i klöver. Han har alltså ingen kortfärg.

Öst har inte bjudit färdigt ännu utan kliver nu in med 4Hj. Hade vi inte varit i zon mot ozon hade jag nu straffdubblat men nu väljer jag att passa avvaktande. Eftersom min partner krävt till minst utgång är detta ett s.k kravpass. Min partner bjuder nu 4Sp som är ett kontrollbud på väg mot 6Ru. Jag har nu kontroll både i hjärter och i klöver men jag kan inte essfråga eftersom jag inte tål svaret 5Hj eller 5Sp som ju betyder 2 ess utan respektive med trumfdamen. Då kommer vi ju i slam med 2 ess borta:-(

Jag kontrollbjuder därför 5Kl så förstår min partner att han ska bjuda slam om han har minst 2 ess. Min partner hoppar nu till 6Ru som jag normalt sett ska passa på.
Men det är nu jag tar hjälp av östs budgivning! Eftersom öst har visat många kort i hjärter och klöver sitter det nog snett. Eftersom jag vet att min partner inte har någon kortfärg och jag själv inte har några stöldmöjligheter på min hand väljer jag därför att lägga kontraktet i 6NT istället där jag inte riskerar några stölder av motståndarna.

Så här gick alltså budgivningen:

ÖstSydVästNord
Pass1NTPass3 Kl (överf)
D3 RuPass4 Ru
4 HjPass (kravpass)Pass4 Sp (kontroll)
Pass5 Kl (kontroll)Pass6 Ru (slutbud)
Pass6 NT

Träkarlen

Väst spelar ut Hj9 och min partner lägger upp sina kort:

Eftersom Öst har många klöver och hjärter är naturligtvis Väst stor favorit till att ha ruter dam så slammen är riktigt bra! Det visar sig också att väst har ruter dam så slammen går enkelt hem med 7 ruter-stick, 3 klöver-stick och 2 hjärter-stick.

Hela given såg ut så här:

Det visar sig också att väst har AKnxxxx i spader till sin partners singel så hade vi spelat 6Ru kan de inleda med SpA och sedan en stöld!

Men slutet gott allting gott:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring

Från katastrof till succé

Ibland har man en totalt förvirrad budgivning där man misslyckas fullständigt bara för att upptäcka att man ändå vinner brickan stort!

Se bara på denna patetiska budgivning vi hade häromdagen:

Handen

Jag tar som syd upp följande slätstrukna hand där jag är giv och ingen i zonen:

Budgivningen

Om man spelar med svaga 2-öppningar passar handen styrkemässigt för 2Ru men färgen är alldeles för usel så jag passar.

Väst öppnar med 1Sp som visar 11-21 poäng och minst 5-korts spader. Min partner passar varpå öst stöder sin partner med 2Sp som visar 6-9 poäng och minst 3 spader.

Nu vill jag inte gärna passa med min hand. Om alla passar får motståndarna spela 2Sp fast vi på vår ledd mycket väl kan gå hem i ett ruter- eller klöver-kontrakt. Partnern har ofta 4 eller 3 spader och vågar kanske inte agera eftersom vi kanske inte har någon gemensam trumffärg.

När man har passat i förhand, och motspelarna har stött varandra i högfärg finns det ett specialknep: man kan bjuda 2NT som normalt sett visar antingen båda lågfärgerna (minst 5-5) eller (om motståndarna bjudit spader) hjärter och ruter.

Tanken är att man med de röda färgerna tar bort partnerns eventuella 3Kl med 3Ru. Denna gång har jag visserligen inte 5Kl men den stora skillnaden i färgkvalité gör att det nästan ser ut så 🙂 En annan stor fördel är att om jag får upp motståndarna i 3 (eller 4) spader kommer min partner inte att ge någon utspelsfavör genom att spela ut hjärter eftersom jag normalt sett har båda lågfärgerna. Jag bjuder därför 2NT och hoppas på det bästa…
Öppningshanden dubblar nu för att visa tillägg och det är min partners tur att bjuda. Han sitter med:

Det verkar helt givet att nu bjuda 3Kl, som är den trumf han vill spela om jag har båda lågfärgerna. Skulle jag ha hjärter och ruter kommer jag att ta bort 3Kl med 3Ru varpå han kan preferera till 3Hj.

Av någon obegriplig anledning som knappast ens han själv förstår väljer han istället att passa(!) Nästa hand passar också och det är min tur igen. Eftersom min partner inte bjuder sin bästa lågfärg förutsätter jag att han har lika längd, 2-2 eller 3-3 (eller möjligen 4-4) och därför vill låta mig bjuda min längsta färg. Jag bjuder alltså 3Ru. Öppningshanden dubblar igen och min partner tror nu inte helt ologiskt att jag har de röda färgerna (detta hade givetvis helt undvikits om han bara bjudit normala 3Kl förra varvet…).

Han bjuder alltså 3Hj nu vilket öst inte oväntat dubblar. Jag inser nu vad som hänt och övertygad som jag är om att min partner har lika längd i mina färger bjuder jag nu 4Ru.

Jag utgår från att partnern förstår att jag inte har hjärter eftersom jag då givetvis hade passat på 3Hj dubbelt. Alltså måste jag helt enkelt ha 6Ru och 4Kl! Min partner begår nu en av bridgens dödssynder, nämligen att sluta tänka mitt i budgivningen 😖 På Västs dubbling passar han därför och låter mig spela med ruter som trumf på 6-1 istället för Kl på 6-4!!!.

När hela sitsen ser ut så här:

kostar 4Rux 800 poäng efter försiktig spelföring.

Andra bordet

När jag hämtat mig från chocken inser jag dock att motståndarna enkelt har 7Sp i korten! Storslam är inte så lätt att bjuda men om vi korrekt hade landat i ett klöverkontrakt på vår ledd hade de säkerligen spelat minst lillslam. Vid jämförelsen visar det sig mycket riktigt att våra lagkamrater spelat 6Sp och gjort ett övertrick. Vi vinner alltså 1010 (för 6Sp +1) jämfört med 800 (för 4Ru med 4 dubblade straffar) = 210 poäng! Man kan gott travestera det gamla talesättet med ”operationen misslyckades men patienten överlevde”

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring

Utgång på egen hand?

Ibland måste man chansa på att bjuda utgång direkt fast man inte vet om partnern har rätt kort. Detta gäller speciellt när man dels inte kan få reda på vad partnern har och dels partnern inte förstår att ett speciellt kort räcker.

Handen

Häromdagen tar jag som syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Ingen är i zonen och öst öppnar med 1NT som visar 15-17 honnörspoäng. Jag har nu i princip 5 förlorande stick, 1 spader, 1 hjärter, 1 ruter samt 2 klöver-stick. Det skulle i så fall räcka till 2Hj (8 stick) om partnern inte har något att hjälpa till med. Har han t.ex RuA och inget mer räcker det dock kanske att hjärtermasken går bra för att vi ska få 10 stick. Och skulle han ha så lite som KlK och inget annat räcker det med att maska ut klöverdam över NT-öppnaren! Båda dessa maskar har ju stor sannolikhet att lyckas eftersom NT-öppnaren har betydligt fler hospoäng än sin partner.

Oavsett hur jag nu bjuder för att försöka beskriva min hand kommer min partner aldrig att förstå att så lite som klöver kung räcker till utgång! Jag väljer därför att omedelbart hoppa in med 4Hj! Detta bud har dessutom 2 andra fördelar: Jag spärrar effektivt motståndarna från att hitta ett spader- eller ruter-kontrakt (de kan ju t.o.m göra utgång, speciellt i spader där de bara behöver 10 stick) och det är svårare för motståndarna att dubbla mig än om jag bjuder långsamt, en fördel om partnern är blank och jag går mina 2 straff.
Träkarlen

Alla passar och när väst spelar ut Kl9 avvaktar jag med spänning träkarlen… Partnern lägger upp en passlig hand där jag till min glädje ser klöverkungen när jag blickar ut över

Jag tar förstås för KlK på bordet och maskar därefter med HjD. När det går bra fäller jag HjK med HjA. Totalt får jag ihop 7 Hj-stick och 5 Kl-stick, summa 12 stick! Alltså 2 övertrick i kontraktet:-) Vi har dock inte missat någon slam eftersom motståndarna har 2 ess att ta för.

Facit

Vid andra bordet har de inte varit lika entusiastiska som jag i budgivningen utan har låtit våra lagkamrater behålla 3Sp som bara gick en straff för 50 poäng. Vi vinner alltså 480 (för 4Hj med 2 övertrick) – 50 = 430 poäng på brickan:-)

Optimismen överträffade återigen försiktigheten!

`

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Spelföring

Hård budgivning

Ibland kan man rabattera de rekommenderade gemensamma 26 poäng som krävs för att bjuda 3NT. Det gäller framförallt när man har en eller flera långfärger som kan ge många stick eller när man under budgivningen kan ana att det sitter bra för vår sida. Se bara på denna hårda utgång vi bjöd nyligen:

Handen

Jag sitter syd, är giv, och tar upp följande hand:

Jag passar och det gör också väst. Min partner öppnar med 1Kl som visar minst 4 klöver och minst 13 poäng. Öst kliver nu in med 1Sp som visar minst 5 spader och ca 8-16 poäng.

Upplysningsdubbling

Jag har en perfekt hand för att göra en upplysningsdubbling, 4 kort vardera i de objudna färgerna och minst ca 7 honnörspoäng. Om partnern inte har öppnat krävs egen öppningshand – men om partnern har öppnat räcker det alltså med futtiga 7 poäng. Jag bjuder alltså dubbelt.

Väst passar och min partner svarar 1NT som visar 12-14 honnörspoäng och en jämn hand, alltså ingen singelton och högst en dubbelton.

Tillsammans har vi mellan 23-25 honnörspoäng, det vill säga färre än de rekommenderade 26. Vi har inte heller några långa färger som kan förväntas ta många stick..

Passa, invitera eller utgång?

Däremot vet vi efter inklivet att öst har majoriteten av motståndarnas honnörspoäng så eventuellt saknade honnörskort sitter troligtvis hos honom. Definitivt SpA (om vi saknar detta kort) och troligen även en eventuell HjK eller HjD som då kan maskas ut. Är man nu riktigt feg passar man på 1NT, är man normal-modig inviterar man med 2NT och är man optimistisk bjuder man utgång direkt! Föga överraskande väljer jag att bjuda 3NT direkt. Det har också fördelen att försvaret inte vet om spelföraren har minimum eller maximum – om jag inviterar med 2NT och partnern lägger på till 3NT vet de ju att spelföraren har 13 bra eller 14 Hp, nu vet de bara 12-14…
Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
PassPass1 Kl1 Sp
DPass1 NTPass
3 NTPassPassPass

Träkarlen

Partnern har en minimal öppningshand (12 honnörspoäng), men trots att vi bara har 23 poäng ihop lyckas han så småningom få ihop 1 spaderstick, 4 hjärterstick, 2 ruterstick samt 2 klöverstick. Totalt 9 stick när hela given var:

Eftersom vi är i zonen tar vi alltså in 600 poäng och avvaktar jämförelsen…

Andra bordet

Vid andra bordet visar sig syd vara ännu modigare än vad jag är, och öppnar trots bara 11 honnörspoäng/12 totalpoäng. Man kommer därför mer eller mindre automatiskt i 3NT. Dock är spelföringen på syds hand i deras fall.

Vår lagkamrat på västs plats hittar då det lyckosamma utspelet Sp10. Eftersom öst har AD954 i spader efter bordets Kn73 ger det direkt försvaret 4 spader-stick vilket tillsammans med RuA ger en straff i kontraktet!

Vi vinner alltså 600 + 100 = 700 poäng på brickan:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här


Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Vackert som en tavla!

Ibland bjuder man en vacker slam trots att man inte har de rekommenderade 33 gemensamma poängen. Ofta beror detta på en fin anpassning, antingen kan ni stjäla kort på ena handen eller så har ni en lång sidofärg som ger många stick. Ni ”målar” helt enkelt en bild av era händer under budgivningen och ibland blir den tavlan fulländad! Se bara på denna vackra budgivning nyligen:

Handen

Jag tar som syd upp följande hand:

Budgivning med Stenbergs 2 NT

Min partner nord öppnar med 1Sp som visar minst 13 poäng och minst 4 spader varpå öst passar.

Jag har nu 4-kortsstöd i spader och 17 hfp (15hp och 2fp) och bjuder Stenbergs 2NT som är krav till utgång med minst 13 poäng och minst 4-kortsstöd.

På mina 2NT svarar partnern 3Kl. I vårt system är det ett konventionellt bud som bara visar att han har minimum för sitt öppningsbud och säger alltså ingenting om hans klöver. Optimistisk som jag är ger jag dock inte upp slamchanserna utan berättar om min singel-ruter för att se om den passar min partners hand. Jag bjuder alltså 4Ru som är ett s.k splinterbud och visar just att jag är kort i ruter alltså den bjudna färgen. Väst som gärna vill ha utspel i ruter dubblar nu.

Min partner svarar med att kontrollbjuda 4Hj. Han är alltså slamintresserad trots sin minimi-hand, annars hade han kunnat gå ner i 4Sp. Uppenbarligen passar min singel-Ru till hans hand. Jag har dock gjort mitt så länge och bjuder därför 4Sp.
Min partner bjuder nu något överraskande 5Sp! Han kan uppenbarligen inte fråga efter ess eftersom han inte vet att vi har kontroll även i klöver (jag har ju bara visat kontroll i ruter hittills). Själv har han tydligen inte klöverkontroll – annars hade han kunnat bjuda 5Kl som kontrollbud. Han har inte heller RuA eftersom han inte kontrollbjöd 5Ru. Så de enda kort som kan rättfärdiga att ta oss till det riskabla 5-läget måste vara HjD och en bra trumffärg!

Nu kan jag räkna in 5 stick i hjäter, 4 stick i spader, 2 ruter-stölder samt KlA, totalt 12 stick! Har partnern en 5e trumf behöver vi bara ta 1 ruter-stöld på min hand. I absolut värsta fall får väl klöver-masken gå bra. Jag bjuder alltså 6Sp vilket bör ha en god chans. Hela budgivningen gick alltså:

NordÖstSydVäst
1 SpPass2 NT (Stenbergs)Pass
3 Kl (minimum)Pass4 Ru (Splinter)D (Utspelsdubbling)
4 Hj (kontroll)Pass4 SpPass
5 Sp (tillägg, saknar klöver- och ruterkontroll)Pass6 Sp

Träkarlen

Jag avvaktar nu med spänning partnerns hand. Mycket riktigt har han just hjärter dam och en bra trumffärg, precis som jag målat upp:

Facit

När hjärtern sitter jämnt (3-2) tar vi efter det förväntade ruterutspelet enkla 12 stick. Eftersom de nöjt sig med 4Sp vid det andra bordet vinner vi slambonusen 500 poäng på brickan och även lite beröm från lagkamraterna över vår fina budgivning:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Försiktig spelföring

Ofta kan man dra en hel del slutsatser av hur budgivningen gått och hur spelet framskrider när man är spelförare. Men det gäller att vara försiktig och tänka igenom konsekvenserna av hur man spelar även om man tror att man vet hur det sitter! Se bara på denna bricka jag spelade nyligen på nätet:

Handen

Jag tar som syd upp följande fina hand med väst giv och alla i zonen:

Väst spärröppnar med 4 hjärter varpå nord och öst passar. Jag är nu lite sugen på att försöka hitta en slam, det räcker ju att partnern har RuA, KlKn och lite stöd till min fina spader-färg. Dock måste jag då passera 4Sp som kanske är sista möjliga kontrakt för vår sida. Dessutom sitter det ofta snett när en av motståndarna har spärrat. Jag nöjer mig därför med att bjuda 4Sp nu vilket blir slutbudet eftersom övriga spelare passar. Budgivningen gick alltså 4Hj – Pass – Pass – 4Sp följt av tre pass.

Träkarlen

Väst spelar ut HjA. Min partner lägger upp sin mediokra hand och jag överblickar följande:

Spelet

Alla bekänner på HjA och även på HjK som väst fortsätter med. Jag försöker nu trumfa ut med A, K och D i spader men tyvärr satt det så snett som förväntat: Väst har bara 1 spader och sakar under tiden två av sina kvarvarande hjärter. Öst har nu alltså SpKn kvar.
Eftersom väst spärrade med 4Hj vet jag att öst har RuA, annars hade ju väst haft en vanlig öppningshand med minst 11 honnörspoäng (HjA+HjK+RuA), alltså för starkt för en spärröppning.

Jag måste alltså försöka komma in på bordet så att jag kan spela ruter därifrån. Om öst då tar för RuA så får jag ju för RuK i ett senare stick, och om öst lägger låg ruter får jag direkt för RuK. Hur gör jag det med de usla kort som ligger där?

Enda chansen att komma in på bordet är att spela min klöversjua till Kl10, men då måste KlKn falla när jag tar för KlA och KlK. När jag lägger ner KlA och KlK faller glädjande nog KlKn hos öst! Jag har alltså fått min ingång! Nu måste jag dock vara försiktig och inte omedelbart spela min lilla sjua i rena glädjeyran för då kanske öst kan stjäla med sin sista trumf och vända med sin sista hjärter.

Jag spelar istället en trumf först för att ta bort östs sista trumf. När öst kommer in på SpKn kan han nu välja på att antingen spela ruter och därigenom ge mig för RuK eller spela sin sista hjärter. När han väljer att vända med sin sista hjärter kan jag stjäla och därefter gå in på bordet på Kl10. Nu kan jag äntligen spela ruter från rätt hand altså upp mot RuK varpå jag bara tappar ett stick i ruter. Jag tappar alltså 1stick i vardera hjärter, spader och ruter och går därmed hem i mitt kontrakt.

Hela sitsen

är alltså:

Som synes hade väst kunnat straffa kontraktet genom att vända med ruter i stick 2 och därigenom få en ruter-stöld men hur skulle han kunna veta det? Vid andra bordet har de kommit i hela 6Sp och gått 3 straff så vi vinner fina 620+300=920 poäng på brickan:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Korträkning Spelföring Tävling

Dubbel inpetning i EM

Tävlingen

Lag-EM för U-26(dvs juniorer upp till 26 år) spelades 4-11 Juli i Oslofjord, Norge. Tävlingen vanns av Sverige genom Simon Hult – Johannes Mattsson , Ida Grönkvist – Johan Säfsten , Axel Selvén samt Kapten: Tom Gärds och Coach: Daniel Gullberg på 318 VP! 12 VP därefter kom Nederländerna på 2a plats och yttterligare 2 VP bakom placerade sig Tyskland som tog bronsmedaljerna.

Handen

Dagens giv spelades av Castor Mann i Sveriges lag U-21(Juniorer upp till 21 år) som kom på 5e plats i sin klass.

Du tar som Syd i 4e hand i ozon mot zon upp följande fina hand:

Budgivningen

Budgivningen inleds med att väst öppnar med svaga 2 hjärter (6-9 poäng, minst 6-korts hjärter) följt av 2 pass fram till dig. Du väljer nu att bjuda 2NT (15-18) varpå din partner bjuder 3Sp som visar att han har minst 9 kort i lågfärgerna. Med sämsta möjliga stöd i lågfärgerna avslutar du budgivningen med 3NT.

Utspelet

Väst spelar ut en liten Sp. Eftersom man sällan öppnar med 2 svaga Hj med 4-k Sp vid sidan är det troligt att det är ett drag för 3-kortsfärg.
Träkarlen

Bordet lägger upp:

Det ser ut som om klövern måste sitta bra om detta ska gå hem.

Spelet

Spader-utspelet går till SpK hos öst. Eftersom du gärna vill ha 2 spader-stick släpper du sticket varpå motståndarna fortsätter i spader till utspelarens SpD. Ytterligare en spader gör att du nu har dina 2 spader-stick. Från bordet sakar du Ru5. När du tar för AK i klöver bekänner tyvärr inte väst utan sakar en hjärter.

Kortläsningen

Du vet nu att väst hade 3 spader, 6 hjärter och 1 klöver, alltså fördelningen 3631. Så öst har följaktligen 4135. Du spelar alltså med öppna kort nu vad gäller motståndarnas fördelningar.

Slutspelet

Du tar nu ut din sista (höga) spader och sakar ytterligare en ruter från bordet. Därefter tar du ut HjA för att ta bort östs frånslagskort. Bordet har nu kvar – – AD9 D106 medan öst har kvar – – ??? Kn98.

Genom att nu spela ruter och täcka västs kort (lägger han RuKn eller Ru10 tar du RuD, annars Ru9) petar du nu in öst första gången. Han kan nu välja på att spela ruter eller klöver upp i bordets gafflar. Oavsett vilket han väljer blir han sedan återigen inpetad och måste ge bordet de sista 2 sticken och därmed hemgången!

På den aktuella brickan bestod västs Ru av KKn3, han hade alltså i slutläget – – KKn3 Kn98.

Vänder han alltså i ruter tar vi ut den sista rutern och petar in honom med en låg klöver. Och vänder han med klöver tar vi ut Kl10 och KlD och petar in honom med sista klöver-hackan.

Precis så spelade Castor Mann och ordnade en fin vinstbricka till Sverige!

En dubbel inpetning:-)

Era händer var alltså:

Vackert liir!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring Tävling

Spelföring i 3 NT

Din hand

Följande bricka kommer från S:t Eriks ligas slutspel där jag spelade med min tidigare landslagspartner PO ”Sudden” Sundelin. Du tar som Nord i 4e hand med ingen i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Budgivningen inleds med att öst passar. PO som syd öppnar med 1Sp som visar 11-16 honnörspoäng och minst 5 spader(att hans maximum är 16 honnörspoäng beror på att vår 1Kl-öppning visar 11-13 balanserade honnörspoäng ELLER minst 17 honnörspoäng). Även väst passar. Eftersom nu 2Ru/2Hj visar minst 5-kortsfärg i vårt system bjuder jag nu 2Kl som är utgångskrav med minst 3-korts klöver.

PO svarar nu 2Ru, minst 4-kortsfärg. Eftersom redan 2Kl var utgångskrav kan jag nu lugnt bjuda 2NT för att få veta mer av PO, till exempel om han har 5-korts ruter då vi kanske ska spela ett högt ruter-kontrakt eller om han har 6-korts spader då vi ska spela ett spader-kontrakt. Han bjuder dock 3NT och förnekar därmed extralängder i alla färger så jag passar förstås.

Utspelet

Öst väljer att spela ut Hj2 enligt 11-regeln det vill säga fjärde kortet uppifrån. Vid förfrågan visar det sig dessutom att de spelar ut trdje uppifrån från honnör tredje, alltså Axx, Kxx eller Dxx.

Träkarlen

PO lägger upp följande minimala hand:

Han har dessutom rabatterat 1 honnörspoäng, troligen eftersom spader-färgen är såpass stark.

Första stick

Hj2 går till bordets sexa, västs kung och ditt ess.

Spelplan

Som vanligt börjar du med att räkna dina stick. Det är tyvärr inte särskilt många säkra stick denna gång… 2 i spader, 1 i hjärter samt 1 i klöver är bara 4 stick. Du behöver alltså godspela ytterligare 5 stick. Motståndarna har ju minst 2 hjärter-stick när de kommer in men så länge inte öst har alla höga kvarvarande hjärter (D,10,9) kommer även du att få ett hjärter-stick till när motståndarna har tagit sina 2 hjärter-stick.Så om vi hoppas på ett extra hjärter-stick behöver vi alltså ytterligare 4 stick. Ett stick kan enkelt godspelas i ruter. Går klöver-masken bra kan vi få ett(eller 2 om KKn i klöver sitter före AD10) extra där men vi behöver fortfarande ytterligare 2 stick. Vi har då att välja på att spadern sitter 3-3 i försvaret så att vi kan ge bort ett spader-stick och sedan ta 4 stick där eller spela på att någon av försvararna har Ax i ruter, då kan vi spela ruter till endera honnören och sedan ge bort ett ruterstick.

Du väljer att spela på RuA andra hos öst eftersom han troligen har 4 hjärter mot västs 3 hjärter(utspelet var ju enligt 11-regeln) och därför förhoppningsvis färre ruter än väst. På ruter till kung som går bra och liten ruter till rundsläpp kommer dock öst in på RuKn och han har uppenbarligen RuA kvar. Han spelar nu HjD följt av Hj3, Väst bekänner med Hj4 och Hj9.

Du vet inte säkert vem som har sista hjärtern(Hj10) nu men troligen är det väst eftersom öst knappast tagit ut HjD från D10x och därmed godspelat din eventuella HjKn. När du spelar ruter igen kommer öst in på RuA(Väst sakar Kl6) och vänder med Sp7. Motståndarna har ju redan fått 3 stick och om vi försöker godspela spadern nu ser de säkert till att väst kommer in och tar straffen med Hj10.

Så din enda chans är att dubbelmaska i klöver, alltså klöver till 10an följt av spader till bordet och en ny klöver-mask med KlD. Om det går bra får du 2 spader + 2 hjärter + 2 ruter + 3 klöver = 9 stick.

Gick det bra?

Dessbättre fick du för Kl10 (Väst hade uppenbarligen både KlK och KlKn) så du fick hem ditt ansträngda kontrakt!

Era händer var alltså:

Trevligt med en lyckad spelföring:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Internationellt Korträkning Medelsvår Spelföring Tävling

Kortläsning från Slava Cup

Handen

Åter en intressant bricka från Slava Cup i Moskva!Du tar som öst upp med alla i zon i första hand:

16 Hp och en jämn hand så du öppnar förstås med 1NT(15-17). Motståndarna passar och din partnern höjer till 3NT.

Utspelet

Syd spelar ut Sp3 enligt 11-regeln och din partner lägger upp:

Som vanligt börjar du med att räkna dina säkra stick: 3 spader, 1 hjärter, 3 ruter och 1 klöver summa 8 stick. Du behöver alltså ett stick till. Antingen kan du försöka godspela ett stick i klöver eller också kan du satsa på att få 4 stick i ruter.

Spelplan

Du börjar med att försöka ställa ett stick i klöver genom att släppa runt ett klöver-stick till motståndarna. Dock vill vi ju inte att de ska vända med hjärter när de kommer in, utan med spader där vi fortfarande har 2 håll kvar.

Du tar därför SpA på bordet i stick ett innan du spelar Kl2. Du hoppas nu på att Nord kommer in och fortsätter i spader. Tyvärr har motståndarna den utmärkta konventionen Smith vilket innebär att ett onödigt högt kort i det första stick spelföraren spelar visar att man vill att partnern ska byta färg. Så när du spelar Kl2 tar Nord för KlK och Syd bekänner med KlKn. Syd vill alltså gärna att hans partner byter färg.

Nord vänder nu med Hj3 enligt elvaregeln(4e från topp) som du släpper till Syds HjD. Syd returnerar nu Hj4 till Hj6 HjKn och ditt HjA. Du kan nu inte längre godspela ett klöver-stick eftersom motståndarna då kan ta 3 stick i hjärter vilket tillsammans med 2 stick i klöver gör att du går straff i kontraktet.

Du måste istället försöka få 4 stick i ruter. Ditt problem är att om du tar för ess och kung i ruter och Syd bekänner med Ru10 eller RuKn på någon av dessa vet du inte om du ska maska ut den kvarvarande rutern(Kn eller 10) över nord eller toppa ut den hos Syd. Du vill alltså försöka ta reda på hur de övriga färgerna sitter innan du bestämmer dig.

Kortläsningen

Du börjar med att ta dina återstående 2 spader-stick. Båda motståndarna bekänner, Nord med tvåan så du vet nu att Syd har exakt 4 spader eftersom han spelade ut trean enligt 11-regeln. Hjärtern sitter 4-4 eftersom Nord vände med trean enligt 11-regeln (Hj2 låg ju på bordet).

Eftersom Nord har 4 hjärter har även Syd 4 hjärter. När du slutligen tar för KlA bekänner Syd med Kl10 och Nord med Kl3.

Eftersom du antar att Syd lägger sin högsta klöver i stick 2 för att om möjligt hjälpa sin partner med att han vill ha färgbyte tror du förstås att Nord har den sista klövern som ju är KlD.

Om du har läst kortsitsen rätt så här långt har Syd 4 spader, 4 hjärter och 2 klöver, alltså 3 ruter. När du nu spelar RuA och ruter till RuD bekänner Syd med Ru10 andra gången men istället för att försöka maska ut RuKn hos Nord vilket normalt sett faktiskt är dubbelt så stor chans enligt ”lagen om begränsat val” så toppar du istället ut RuKn hos Syd! Det går dessbättre bra eftersom Syds hand var:

Hela given

var alltså:

Slutet gott allting gott!

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Medelsvår Spelföring

HUR SPELA? FÖRSLAG

Händerna

Du har som sagt landat i 5Ru med följande resurser:

En enkel och bra plan är att godspela handens klöver genom stöld/er.
Målet blir då 5 klöverstick, ett spader, ett hjärter, en hjärter-stöld samt 3 eller 4 trumfstick på handen (beroende på om trumfen sitter 3-2 eller 4-1).

Spelet

Så vi inleder med att ta för SpA och därefter spela hjärter till västs HjA. Eftersom nu väst turligt kom in kan försvaret inte vända med SpD (bordets SpKn skyddar) utan spelar troligen mera hjärter. Du sakar en klöver och tar för HjD. Därefter Hj6 till stöld med Ru4 följt av A och K i klöver.

Har nu båda motståndarna bekänt stjäl du en klöver med Ru10. Får du för den spelar du RuK följt av låg Ru till A och RuD. Du får nu 11 eller 12 stick beroende på hur trumfen satt.

Skulle väst stjäla över Ru10 med RuKn stjäl du hans vända och trumfar ut enligt ovan.

Du går bara bet om Ö stulit över med Kn-singel i Ru!
Otur i så fall!