Kategorier
Budgivning Nybörjare Spelföring

Maska med 8 toppa med 9!

Varför?

Det finns ett talesätt inom bridgen som lyder ”Maska med 8, toppa med 9”. Detta gäller när man saknar damen i en färg och vill lösa färgen utan att tappa något stick.Om du har 9 kort i färgen är tumregeln att du ska toppa, det vill säga ta för ess och kung, och hoppas att damen faller.

Varför? (Om ditt svar är ”Vem bryr sig, om du säger att det är så tror jag på det” hoppa direkt till nästa stycke…) Jo, om du och din partner har 9 kort i färgen återstår förstås 4 kort till motståndarna. Sannolikheten för att 4 saknade kort sitter 2-2 är ungefär 50%. Dessutom finns chansen att damen sitter singel de gånger de saknade korten är fördelade 3-1. Det är alltså över 50% chans att damen faller om du toppar

Tumregeln gäller så länge du inte har någon annan information som talar emot att toppa. Om du vet att det sitter snett, t.ex. för att det har visat sig att en av dina motspelare har singel i någon färg, eller för att någon av dem har spärrbjudit ska du kanske hellre maska.

Har du bara 8 kort i färgen är tumregeln däremot att maska ut damen. Varför? (Återigen – hoppa till nästa stycke om du är ointresserad av svaret 😊). Om vi antar att motståndarnas 5 kort är fördelade 3-2 är det förstås större chans att den saknade damen sitter hos den som har 3 kort i färgen, det är ju 3 möjligheter istället för 2! Om du nu toppar med ess-kung är det troligaste att damen inte faller eftersom den sannolikt sitter på 3-korts-handen!

Då infinner sig nästa fråga – över vilken motspelare ska du maska?
Ibland kan du bara maska åt ett håll, och då är det ju inget att fundera på. Du kanske har ess-kung-knekt på en och samma hand. Då börjar du med esset – det finns ju en liten chans att damen sitter singel – och sedan går du tillbaka till handen med hackor och spelar en liten upp mot kung-knekt.

Om nu damen kommer tar du förstås för kungen och om det kommer en liten maskar du med knekten. Du får då alla stick om det sitter D, Dx eller Dxx framför dina E-K-Kn. Som jag skrev ovan är det ju större chans att damen sitter på 3-kortshanden än på 2-kortshanden! Det kan förstås hända att det inte sitter så, och att du förlorar ett stick. Men då har du ändå spelat med oddsen.

Om du kan maska åt båda hållen, t.ex. om du har ess-knekt på ena handen och kung-10 på andra handen, tänk efter om motspelarna har givit dig någon ledtråd från budgivning eller spel om vilket håll som är bäst. Till exempel kanske någon av motspelarna har spärrbjudit en färg och är då antagligen kort i övriga färger. Då är det bättre att maska över den spelare som inte har spärrbjudit.

Exempelgiv

Avslutningsvis en hel giv så du får se hur det kan gå till!

Handen

Du tar som syd upp följande hand:

Budgivningen

Du öppnar med 1 hjärter varpå väst hoppar in med spärrbudet 3 klöver som visar minst sju-korts klöver. Din partner höjer till 4 hjärter.

Träkarlen

Väst spelar ut klöver ess. Träkarlen lägger upp sin hand och du ser nu:

Spelföringen

Väst tar även för klöver kung och öst bekänner båda gångerna. Därefter vänder väst med Ru2 och du kommer in på bordets Ru10.

Du ska nu försöka lösa trumfen utan förlorare. Ska du toppa eller maska?

Maska!

Du ska maska. Ni har åtta trumf ihop. Då kommer nästa fråga – ska du maska över väst eller över öst?

Här har du fått en klar ledtråd i budgivningen. Väst bjöd 3Kl som normalt visar sju klöver. Öst har i så fall två klöver.

Väst har alltså 6 ”lediga platser” för HjD medan öst har 11 ”lediga platser” så chansen är nästan dubbelt så stor att öst har HjD.

Du tar alltså för bordets HjA. Alla bekänner med låga hjärter. Sedan släpper du HjKn runt. Även här bekänner alla med låga hjärter. Masken lyckades alltså, det var tydligen öst som hade damen. Dessutom satt trumfen 3-2. Nu spelar du hjärter till kung så faller östs dam. Därefter har du bara höga ruter och spader kvar och tar enkelt resten av sticken. Du går alltså hem med ett övertrick i kontraktet!

Hela sitsen

är alltså:

Det lönar sig att spela med oddsen på din sida!

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *