Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Motståndarna hjälper till!

Ibland lägger sig motståndarna i budgivningen så att man redan innan den är slut kan få hjälp med hur det sitter och därför komma i rätt kontrakt!

Handen

Jag tar upp följande hand:

Jag sitter som vanligt Syd, vi är i zonen och motståndarna är i ozon.

Budgivningen

Öst inleder med pass och jag öppnar med 1NT som i vårt system visar 14-16 Hp och jämn hand. Min partner hoppar nu till 3Kl som är ett överföringsbud till 3Ru. Jag förväntas alltså bjuda 3Ru oavsett hur min hand ser ut. Detta bjuder han när han antingen vill spela 3Ru (han passar då på mina 3Ru) eller han vill spela minst utgång, kanske slam. Han har alltid minst 6 ruter.

Öst, som passade i förhand bjuder nu dubbelt. Eftersom 3Kl inte visade något om klöver är detta inte en upplysningsdubbling utan visar bara för hans partner att han har bra i klöver, en s.k utspelsdubbling. Jag bjuder nu mina förväntade 3Ru som nu visar att jag har håll i klöver, annars kunde jag ha passat som förnekar håll i klöver. Efter Västs pass bjuder min parner nu 4Ru som är en slaminvit. Hade han bjudit 3Hj eller 3Sp hade det visat singel eller renons i bjuden färg, och hade han bjudit 3NT hade det visat singel eller renons i klöver. Han har alltså ingen kortfärg.

Öst har inte bjudit färdigt ännu utan kliver nu in med 4Hj. Hade vi inte varit i zon mot ozon hade jag nu straffdubblat men nu väljer jag att passa avvaktande. Eftersom min partner krävt till minst utgång är detta ett s.k kravpass. Min partner bjuder nu 4Sp som är ett kontrollbud på väg mot 6Ru. Jag har nu kontroll både i hjärter och i klöver men jag kan inte essfråga eftersom jag inte tål svaret 5Hj eller 5Sp som ju betyder 2 ess utan respektive med trumfdamen. Då kommer vi ju i slam med 2 ess borta:-(

Jag kontrollbjuder därför 5Kl så förstår min partner att han ska bjuda slam om han har minst 2 ess. Min partner hoppar nu till 6Ru som jag normalt sett ska passa på.
Men det är nu jag tar hjälp av östs budgivning! Eftersom öst har visat många kort i hjärter och klöver sitter det nog snett. Eftersom jag vet att min partner inte har någon kortfärg och jag själv inte har några stöldmöjligheter på min hand väljer jag därför att lägga kontraktet i 6NT istället där jag inte riskerar några stölder av motståndarna.

Så här gick alltså budgivningen:

ÖstSydVästNord
Pass1NTPass3 Kl (överf)
D3 RuPass4 Ru
4 HjPass (kravpass)Pass4 Sp (kontroll)
Pass5 Kl (kontroll)Pass6 Ru (slutbud)
Pass6 NT

Träkarlen

Väst spelar ut Hj9 och min partner lägger upp sina kort:

Eftersom Öst har många klöver och hjärter är naturligtvis Väst stor favorit till att ha ruter dam så slammen är riktigt bra! Det visar sig också att väst har ruter dam så slammen går enkelt hem med 7 ruter-stick, 3 klöver-stick och 2 hjärter-stick.

Hela given såg ut så här:

Det visar sig också att väst har AKnxxxx i spader till sin partners singel så hade vi spelat 6Ru kan de inleda med SpA och sedan en stöld!

Men slutet gott allting gott:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *