Kategorier
Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Gammal är äldst!

Hoppande borttag

Att hoppa i en ny färg kallas för Hoppande borttag.

Det finns två huvudsakliga skolar när det gäller hoppande borttag. Antingen kan man spela med svaga hoppande borttag. Det innebär att man visar en svag hand med minst 6-kortsfärg, ungefär som en svag två-öppning.

Eller så spelar man med den gamla klassiska tolkningen att det är ett starkt bud. Det kan då visa minst en bra öppningshand med minst en bra 6-kortsfärg eller minst 17 poäng och en stark 5-kortsfärg.

Den absolut vanligaste varianten numera är svaga hoppande borttag men även starka förekommer.

Handen

Du sitter Syd med ingen i zon och tilldelas följande:

Budgivningen

Din partner öppnar med 1Hj som visar minst 4-kortsfärg eftersom ni spelar ett ”gammaldags” system som bland annat innehåller starka hoppande borttag.

Normalt sett när man hoppar i ny färg har man ingen 4-korts sidofärg men med denna hand finns det ingen anledning att visa din usla spaderfärg. Om du spelar med klöver som trumf kan du ju saka dina spaderförlorare på partnerns höga röda kort.

Du hoppar därför till 3Kl som alltså visar antingen minst 6-kortsfärg och egen öppning eller minst 5-kortsfärg och minst 17 hp.

Din partner återbjuder nu något överraskande 4Kl. Han visar därmed trumfstöd, normalt sett minst 3 klöver men ibland räcker det med 2 klöver.

Du blir givetvis glatt överraskad och inleder slamundersökningen med kontrollbudet 4Ru. Som förväntat har partnern ingen hjärterkontroll (du har ju själv både ess och kung…) utan han kontrollbjuder 4Sp. Nu när du vet att ni kontrollerar alla färger är det dags att kontrollera att essen räcker till slam. Du bjuder alltså 4NT och får svaret 5Hj.

Detta visar 2 ess utan trumfdam enligt er svarsskala så du vet nu att ni har alla ess. Du ser dock bara 10 säkra stick så det krävs en del för att ni ska göra storslam, till exempel QJ10xx i hjärter hos partnern. Du bjuder nu 5NT som visar att ni har alla ess och att du är intresserad av storslam.

Din partner svarar dock avböjande 6Kl så du tvingas motvilligt att passa.

Hela budgivningen har alltså gått:

NordSyd
1Hj3Kl
4Kl4Ru (kontrollbud)
4Sp (kontrollbud)4NT(essfråga)
5H (2 ess utan trumfdam)5NT (storslamsinvit)
6Klpass

Spelet

Väst spelar ut Kl2 och du kan överblicka följande:

Spelföringen

Du räknar som vanligt dina säkra stick. 1Sp, 2Hj, 1Ru och 6Kl gör totalt 10 stick. Du behöver alltså godspela ytterligare 2 stick.

Hade inte motståndarna spelat ut trumf hade du kunnat stjäla en spader på bordet men nu kan ju försvaret ta bort bordets sista trumf när de kommer in så där finns ingen hjälp att hämta. Du kan alltid godspela ett stick i ruter men det blir ju bara 11 stick.

Enda hoppet är att godspela några hjärterstick. För att det ska lyckas behöver du många ingångar på bordet så du släpper den utspelade klövern till handen så att du har kvar Kl10 som en ingång.

Sedan tar du för ess och kung i hjärter, motståndarna bekänner dessbättre. På andra hjärtersticket lägger Öst Hj10. Detta är goda nyheter. Försvaret har nu bara kvar HjQ och en liten hjärter. Om du ger bort till HjQ har du godspelat de efterlängtande 2 sticken du behöver.

Du trumfar därför ut och går därefter in på bordets RuA. När du spelar HjJ bekänner Öst lågtoch du sakar förstås en liten spader. Väst vinner sticket med HjQ men därefter kan du saka dina återstående 2 spaderhackor på bordet numera höga hjärterhackor. Du går alltså hem i kontraktet och inkasserar 920 för hemgång i 6Kl.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att motståndarna nöjt sig med 3NT och tagit sina uppenbara 10 stick. Ni vinner alltså 920 – 430 = 490 poäng på brickan 😄

Att tänka på

Bestäm huruvida ni ska ha svaga eller starka hoppande borttag.

Var inte rädd för att stödja med 2 hackor, partnern har ju alltid en stark färg.

Slappna som vanligt inte av efter budgivningen, kontraktet ska ju spelas hem också!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *