Kategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring Utspel

Ovanliga NTbud

Naturligt, Stayman, Essfråga eller två färger?

Det finns huvudsakligen 4 olika betydelser för NT-bud.

1/ Naturliga NT-bud, t.ex öppning med 1NT = 15-17 hp jämn hand med högst en dubbelton.

2/ Stenberg: trumfstöd och egen öppningshand

3/ 4NT essfråga.

4/ Ovanliga, normalt sett hoppande NT-bud. Dessa visar oftast någon tvåfärgshand, vanligen minst 5-5 i de lägsta objudna färgerna. Poängkraven är här ganska luddiga, men i ozon bör man nog ha minst 10 poäng, i zonen 13 poäng. Detta är dock inte hugget i sten, som sagt.

Om motståndaren till vänster öppnar med 1Sp är alltså 1NT ett naturligt inkliv som visar en jämn hand och 15-17 hp medan 2NT visar de lägsta färgerna, alltså minst 5-5 i klöver + ruter.

Handen

Du tar som Syd med alla i zonen upp följande skruttiga hand:

Budgivningen

Väst öppnar i första hand med spärrbudet 3Hj. Detta visar normalt sett 7-kortsfärg och under öppningsstyrka. Poängen är att ta bort så mycket budutrymme för motståndarna (i det här fallet oss) som möjligt och därmed försvåra för oss att hitta rätt kontrakt.

Din partner kliver nu in med hoppande 4NT. Detta är ett så kallat ovanligt NT-bud och visar som jag skrev ovan minst 5-5 i klöver och ruter.

Öst dubblar för att visa styrka och nu är det upp till dig att bestämma vilken trumf som är bäst. Du har visserligen hela 7 spader men din partner har ju inte lovat en enda spader utan kan till och med vara renons. Däremot vet du att ni har minst 8 gemensamma ruter. Du bjuder därför förstås 5Ru. Man brukar säga att man prefererar mellan partnerns visade färger.

Efter 2 pass dubblar Öst återigen så slutbudet blir alltså 5RuD.

Hela budgivningen:

VästNordÖstSyd
3Hj (spärrbud)4NT (minst 5-5 i lågfärgerna)D5Ru
passpassD

Utspelet

blir Sp7 och du avvaktar med spänning din partners kort.

Träkarlen

lägger upp sina kort och du kan överblicka:

Ser inte så farligt ut. Öst har troligen KJxx eller KJx i ruter så förutom ett spaderstick tappar du förhoppningsvis bara 2 ruterstick eftersom du kan stjäla 3 klöver på din hand. Och skulle rutern sitta 2-2 eller Väst ha kungsingel eller knektsingel kan du till och med gå hem i kontraktet!

Spelet

Öst tar första stick med SpK för att vända med låg hjärter. Du tar för bordets HjA och får nu inte förledas att spela trumf. Du behöver ju stjäla träkarlens 3 låga klöver och för det behöver du alla dina 3 trumf!.

Så du spelar omedelbart KlA och en liten klöver till stöld. Du går in på en hjärterstöld och stjäl ytterligare en klöver. Spader till stöld på bordet följs av den sista klöverhackan som du stjäl med din sista trumf.

Återigen spader till stöld och först nu är det dags att spela trumf. När du tar för RuA faller överraskande Östs RuJ så nu vet du att han hade KJ ensamma i ruter från början. När du spelar en ruter till får Öst för RuK samtidigt som även Västs sista ruter går. Det är numera uttrumfat och bordet består av en hög KlK samt 2 höga trumf.

Det slutar alltså något överraskande med att kontraktet går hem.

Du får alltså in 750 för 5 dubblade ruter i zonen med hemgång när hela sitsen är:

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att budgivningen gått helt annorlunda. Inledningen är densamma med 3Hj av Väst och 4NT av Nord men sedan har Öst avstått från att dubbla. På Syds preferens till 5Ru chansar nu Nord på att Syd ska ha RuK eller SpA och bjuder något hårt 6Ru. Inte heller det dubblar Öst så slutbudet blir alltså 6 odubblade ruter.

Syd spelar förstås på hemgång som är möjlig om klövern sitter 4-3 i försvaret och rutern sitter 2-2 med kungen rätt. Så han stjäl bara två klöver och maskar sedan i trumf. Men nu kan Öst vinna med RuK och dessutom ge Väst en klöverstöld eftersom Väst har en trumf kvar. Kontraktet går därmed 2 straff och vi vinner 750 + 200 = 950 poäng på brickan:-)

Att tänka på

Se till att du och din partner har koll på när NT-bud är naturliga, essfråga eller onaturliga.

Dra aldrig trumf innan du stulit de kort du behöver.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *