Kategorier
Budgivning Medelsvår

Straffdubbelt och Redubbelt!

Dubblade zonstraffar

De riktigt stora vinstbrickorna får man oftast genom att ta in flera dubblade zonstraffar på motståndarna. Redan 3 straff ger ju 800 vilket är mer än egen utgång ger (minst 400 i ozon, minst 600 i zonen).

Så det är viktigt att ta varje tillfälle i akt för att ”ta fast” motståndarna!

Upplysnings- eller straffdubbelt?

För att kunna straffa motståndarna är det naturligtvis viktigt att ha klara överenskommelser om huruvida en dubbling är upplysningsdubbling eller straffdubbling, annars kanske de kommer undan…

Handen

Jag tar som Syd med alla i zonen upp följande hand:

En normal minimal öppningshand men det är inte vår tur ännu.

Budgivningen

Väst startar med pass varpå din partner öppnar med 1Sp som visar 5-kortsfärg och minst 13 poäng. Öst dubblar nu . Detta är en upplysningsdubbling som normalt sett visar egen öppningshand och minst 3 kort i alla objudna färger. Alternativt kan man ha minst 17 hp och någon minst 5-kortsfärg.

Jag kan nu redubbla och på så sätt senare försöka straffdubbla motståndarna. Detta är en styrkeredubbling som visar minst ca 8 hp och normalt sett ingen lång egen färg. Grundregeln är nu att senare dubblingar av oss är straffdubblingar och att det är krav till minst 2 i vår öppningsfärg, alltså 2Sp denna gång. Om motståndarna är i till exempel 2Ru och den av oss som är i tur att bjuda inte kan straffdubbla kan vi istället kravpassa för att se om partnern kan straffdubbla.

För att dubbla motståndarnas urkliv krävs normalt sett 4-kortsfärg eller möjligen en stark 3-kortsfärg.

Väst bjuder nu sin bästa färg med 2Kl på vilket min partner passar. Så gör även Öst och jag som har hela 5 klöver undrar vad det är för datum. Är julafton så tidigt i år?

Jag straffdubblar förstås och alla passar överraskande (om Väst till exempel haft 4-4 i härter och ruter kunde han nu SOS-redubblat 2Kl för att få Öst att bjuda sin längsta/bästa rödfärg).

Budgivningen gick alltså:

V ästNordÖstSyd
pass1SpD (UD)RD (min. 8hp)
2KlpasspassD
pass passpass

Utspelet

Min partner spelar ut Kl2. Det normala när motståndarna spelar ett lågt dubblat kontrakt är att spela ut trumf för att begränsa eventuella stölder för spelföraren.

Träkarlen

lägger upp sina kort och du kan överblicka:

Hela given

Spelet

är tämligen ointressant. Spelföraren spelar hjärter efter att ha fått för KlK och jag kommer in på Hj8. Jag spelar KlA och en till för att med säkerhet ta bort en eventuell spaderstöld på bordet. Kontraktet går så småningom hela 4 straff när hela given ser ut såhär:

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att våra motståndare inte har lyckats få fast våra lagkamrater utan spelat 3NT med ett övertrick. Vi vinner alltså 1100-630 = 470 poäng på brickan.

Att tänka på

Ta alla chanser att straffdubbla motståndarna, särskilt om de är i zonen.

Ha klara regler för när era dubblingar är straff- respektive upplysningsdubblingar

Och viktigast av allt: Se till att ni tar maximalt antal stick i försvaret!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *