Kategorier
Budgivning Medelsvår Spelföring Utspel

Tänk politiskt!

Måla upp en falsk bild av din hand

Många politiker från alla sidor brukar försöka beskriva verkligheten från sitt eget perspektiv hellre än hur det verkligen är.

Detta kan även utnyttjas under budgivningen så att man ger motståndarna en falsk bild av sin hand!

Sedan när budgivningen är avslutad återgår din hand till vad den verkligen är och motståndarna är förhoppningsvis förda bakom ljuset.

Handen

Du tar som Syd upp följande hand:

Alla är i zonen och du är giv.

Öppningshand?

Du har 9 + 4 = 13 hfp, alltså öppningshand, och måste nu bestämma dig för lämpligt öppningsbud. Det normala är att man öppnar med sin längsta färg. Med just denna hand är det dock risk att du aldrig kan visa att du har 5 spader. Om du bjuder spader senare i budgivningen visar ju det tillägg eftersom du då måste bjuda stigande. Öppnar du å andra sidan med 1Sp för att senare bjuda hjärter fallande kommer partnern tro att spadern är längre eller möjligen lika lång.

Budgivningen

Du väljer slutligen att följa normalregeln och öppnar alltså med din längsta färg, 1Hj.

Väst upplysningsdubblar nu varpå din partner stöder dig till 2Hj. Du vet därmed redan nu att ni har minst 9 gemensamma hjärter och därför inte vill släppa motståndarna alltför billigt. Öst svarsdubblar nu och visar därmed att även han har lite kort och antingen 2 färger eller en relativt jämn hand. Annars bjuder man normalt sin färg på lämplig nivå.

Du kan nu se att motståndarna troligen gör ett högt lågfärgskontrakt, minst utgång men kanske t.o.m slam. Om du nu passar eller bjuder 3/4Hj kommer det inte att störa dem alltför mycket utan de kommer troligen att bjuda sin bästa gemensamma lågfärg på lagom nivå.

Du väljer därför att försöka ”maskera” din hand genom att bjuda ett starkt bud. Detta är ju helt ofarligt eftersom du är beredd att bjuda båda 3 och 4 hjärter utan att riskera alltför mycket.

Du kan nu välja på att redubbla för att visa tillägg eller bjuda 2NT som även det är en utgångsinvit och därmed visar tillägg. Fördelen med 2NT jämfört med redubbelt är att det tar bort mer budutrymme för motståndarna. Själv vill du ju bara behålla ett så lågt hjärterkontrakt som möjligt så du kan därför lika gärna välja 2NT.

Väst bjuder nu sin längsta färg med 3Ru och din partner återkommer med 3NT. Även han är ju naturligtvis helt ovetande om att du inte har de tillägg du visat med budet 2NT utan föreslår nu att er sida ska spela 3NT, eftersom ni spelar med 4-korts högfärgsöppningar vet han ju bara om att ni har 7 gemensamma hjärter om han bara har 3 själv. Ditt 2NT-bud innehåller ofta 18-19hp i en jämn hand och isåfall är säkert 3NT det kontrakt ni ska spela från partnerns horisont.

Öst stöder nu sin partner med 4Ru och du passar snabbt med förhoppningen att de inte bjuder den utgång du hela tiden försökt förhindra. Dessbättre passar även Väst men nu straffdubblar partnern. Han tror ju fortfarande i likhet med motståndarna att du har starka kort och baserar sin dubbling på detta. Du kan med 0 defensivstick givetvis inte stå med så du tar bort med 4Hj. Budgivningen avslutas av att Öst efter 2 pass straffdubblar varpå alla passar.

Budgivningen har alltså gått:

SydVästNordÖst
1HjD2HjD
2NT (”tillägg”)3Ru3NT4Ru
Pass Pass D Pass
4Hj Pass Pass D
ANNONS 3

Spelföringen

Väst spelar ut RuA och du kan överblicka följande::

Efter RuA fortsätter Väst med ytterligare en ruter och du stjäl förstås.

Väst har normalt sett 4 spader när han upplysningsdubblar 1Hj och har han Q109x måste du stjäla en spader på bordet. Detta kräver dock att trumfen sitter 2-2 annars kan ju Öst stjäla över.

Har däremot Öst 10an eller 9an singel i spader kan du först lägga ner SpK och fälla den. När du sedan spelar spader upp mot A8 måste Väst med kvarvarande Q10/97 sätta i 10/9 annars får du ju för 8an. Men nu kan du ta för SpA och spela Sp8 som ställer handens återstående J6!

Dock måste du först trumfa ut så du spelar HjK och avblockerar bordets Hj10 ifall Öst har alla försvarets trumf . Du kan då nämligen trumfa ut genom att maska ut Östs Jxxx i hjärter utan att behöva stjäla ytterligare ett kort på handen. Båda motståndarna bekänner dock snällt på två hjärterstick så det är numera uttrumfat. Du kan därför enkelt stjäla en spader på bordet och därmed gå hem i ditt kontrakt. För säkerhets skull lägger du dock ner SpK för att gardera att spadern sitter 5-0 enligt ovan 4-1-resonemang. Spadern sitter som förväntat 4-1 och du har inga problem att ta dina 10 stick. Ni får därför 790 poäng för 4Spx i zonen med jämn hemgång.

Andra bordet

Vid andra bordet har inte Syd bjudit lika listigt som du så motståndarna har fått behålla 4Ru med jämn hemgång när hela sitsen är:

Ni vinner alltså 790 + 130 = 920 poäng på brickan.

Ärlighet varar (inte) längst!

Att tänka på

Försök gärna lura motståndarna på kortsitsen men se till att partnern inte bjuder för högt på grund av detta!

Slappna som vanligt inte av efter budgivningen utan koncentrera dig på att även ta så många stick som möjligt.

OM du ska bluffbjuda, försök då hitta det BÄSTA bluffbudet.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *