Kategorier
Budgivning Medelsvår Utspel

Lyssna på budgivningen!

Vad spela ut?

Innan du spelar ut är det viktigt att skapa sig en bild av hur träkarlen ser ut och även spelförarens hand. Ibland har man knappt några ledtrådar alls, motståndarna kanske bjuder 1NT-3NT och då är det enda man vet att spelföraren har 15-17 Hp och en jämn hand.

Oftast har man dock lite mer att gå på och då är det viktigt att man utnyttjar informationen för att hitta det (i längden) bästa utspelet.

Jag kommer nu att beskriva en budgivning där motståndarna avslöjar en del och sedan ge dig några olika händer att spela ut från. Försök då att först bestämma vad du tror är bästa utspelet innan jag avslöjar ”facit”, alltså min egen analys…

Budgivningen

Motståndarna bjuder sig ostört till 4Sp efter följande sekvens: 1Sp-2NT-3Ru-3Hj-3Sp-4Ru-4Sp.

Först frågar vi förstås motståndarna vad de olika buden betyder och får då följande svar:

M1M2
1 Sp: 11-21 Hfp2NT: Stenbergs
3 Ru Tillägg ca 16+ utan singel/renons3Hj: singelklöver
3SP: vilande4Ru: Kontroll
4Sp: Förslag, saknar normalt hjärterkontroll

Vad vet vi?

Eftersom redan 2NT var utgångskrav men motståndarna ändå avger flera bud innan 4Sp är de slamintresserade. Alltså har de överstyrka för sitt kon-trakt. Stor skillnad om de hade inviterat till utgång och sedan bjudit 4Sp. Nu krävs det normalt sett något oväntat som t.ex snedsits i trumf eller att vi kan få en eller flera stölder för att straffa kontraktet.

Redan budet 3Ru som alltså visar tillägg visar ju att de har extrastyrka.

Vi vet också att träkarlen har singelklöver. Och om vår partner hade haft fina kort i hjärter hade han kunnat dubbla 3Hj för att hjälpa oss med utspelet.

Dessutom vet vi att träkarlen har kontroll i ruter (ess eller kung). Inte heller 4Ru dubblades av partnern så där finns inte heller mycket hjälp att hämta.

Hade spelföraren haft hjärterkontroll hade han normalt sett bjudit 4Hj på 4Ru istället för 4Sp (man visar normalt alla kontroller nerifrån så när man hoppar över ett bud saknar man oftast kontroll där).

Så klöver ut är meningslöst (träkarlen har ju singelton), ruter är meningslöst och hjärter är meningslöst:-) Blir bara trumf över…

Skämt åsido är kan det vara rätt att dra för HjK eller RuK, partnern dubblar knappast med bara damen hög i färgen, ibland inte ens med kungen. Dessutom kan vi ju ha en egen sekvens, t.ex KQJ10 i ruter att spela ut från.

Exempelhänder att spela ut från

Med allt detta sagt – vad spelar du ut från följande händer:

a/ ♠️ 874 ♥️5 ♦️Q852 ♣️J10942

b/ ♠️DJ109 ♥️653 ♦️7 ♣️KJ1072

c/ ♠️A5 ♥️10987654 ♦️J54 ♣️4

d/ ♠️- ♥️DJ1098 ♦️DJ109 ♣️9876

Tänk först innan du läser vidare.

”Facit”

a/ Här ser vi att trumfen sitter bra för spelföraren. Vi har inget extra i lågfärgerna heller. Enda betchansen är att vi kan få en eller 2 hjärterstölder. Så Hj5 är det givna utspelet.

b/ Vi har 2 säkra trumfstick som motståndarna inte räknat med. Att spela ut singelrutern för att få stölder tillför ingenting eftersom vi då bara stjäl bort säkra trumfstick. Däremot kanske vi kan ta bort klöverstölder från träkarlen om vi spelar ut trumf. Denna gång verkar alltså SpQ bäst.

c/ Att spela ut singelklövern för att få en stöld är ingen bra idé eftersom vi vet att även träkarlen har singelklöver och kan stjäla över vår ynkliga trumffemma. Däremot är chansen mycket god att partnern är kort i hjärter och kan få en eller två hjärterstölder. Eftersom bordet har singelklöver är det sannolikt att det dyker upp några hjärter och spelföraren som saknar hjärterkontroll har ju minst 2 hjärter. Så Hj10 får det bli denna gång.

d/ Denna är lite svårare. Både hjärter och ruter är givetvis tänkbara. Men eftersom det finns färre hjärter ute är sannolikheten för att vi ska kunna godspela stick där mindre än i ruter. Det som möjligtvis talar för hjärterutspel är att spelföraren saknar kontroll så att vi kanske kan ”skjuta” bordets hjärterkung. Fast partnern kunde ju som sagt dubblat 3Hj med bra hjärter också… Allt sammantaget talar för RuQ ut knappt följt av HjQ.

Att tänka på

Fråga om alla motståndarnas bud.

Försök räkna ut hur det sitter innan du spelar ut.

Har motståndarna inviterat sig till utgång eller har de överstyrka?

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *