Kategorier
Budgivning Medelsvår

Att dubbla eller inte dubbla det är frågan

Straffdubbling eller upplysningsdubbling?

I den moderna bridgen tenderar allt fler dubblingar att vara upplysningsdubblingar till skillnad från ”forntidsbridgen” där alla dubblingar var straffdubblingar. Detta beror på att ett färgbud efter inkliv ofta visar 5-kortsfärg och krav till en rond (minst). Det är inte säkert att dina kort räcker till det. Då är upplysningsdubbling bra att ta till.

Anta att du har Kxxx Axxx xx Qxx. Din partner öppnar med 1Kl och HY(högeryttern) kliver in med 2Ru.

Du kan inte bjuda 2Hj eller 2 Sp på handen eftersom ny färg på tvåläget visar minst 5-kortsfärg. Dessutom är bud i ny färg krav för en rond så man kommer minst upp på 3-läget.

Men om det är upplysningsdubbelt kan du dubbla för att visa de andra färgerna. Då kan ni stanna på 2-läget om partnern svarar 2Hj eller 2Sp. Du tål ju även att partnern bjuder om klövern på din dubbling eftersom du har stöd även där.

Hur gör du då om du vill straffdubbla motståndarna? Svaret är helt enkelt att det inte går, du kan inte både ha kakan och äta upp den som bekant. Däremot kan du chansa på att passa och hoppas att partnern kan upplysningsdubbla. Då kan du genom att återigen passa förvandla partnerns dubbling till en straffdubbling 😁

Eftersom även partnern vet att ditt pass kan innehålla en straffdubbling försöker han hålla öppet med en upplysningsdubbling med minsta ursäkt, speciellt om han är kort i motståndarnas färg vilket ju ökar sannolikheten att du är lång och därmed vill spela försvar till dubblad taxa.

Har partnern bra fördelning och kan ta emot alla färger (om du inte hade straffdubblingshanden utan måste ta bort dubblingen) krävs det numera inte ens tillägg utan de 13 poäng som partnerns öppning visade räcker bra.

Dock måste man vara försiktig innan man passar på motståndarnas inkliv eftersom man alltid riskerar att partnern inte är kort i motståndarnas färg eller har olämplig fördelning och motståndarna därmed får spela sitt kontrakt odubblat. Gör ni då egen utgång får ni in mindre i odubblade straffar än ni hade fått för egen utgång, speciellt om ni är i zonen.

Har du inte en egen öppningshand gör ni dock sällan utgång om partnern inte kan hålla öppet med en upplysningsdubbling och då är troligen odubblade straffar bättre inkomst än eget delkontrakt.

Handen

Du tar som Syd med ÖV i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Din partner öppnar med 1Kl som i ert system visar minst 4-kortsfärg. Öst kliver in med hoppbudet 2Ru som normalt sett visar under öppning och minst 6-kortsfärg alltså ett spärrbud.

Du kan nu välja mellan att upplysningsdubbla för att eventuellt hitta en utgång eller möjligen bjuda 2NT om det i ert system visar att du har invit till 3NT och en jämn hand.

Men du kan också chansa med pass. Om partnern kan hålla öppet med en dubbling kan ni troligen ta in 500 eller mer i dubblade straffar medan egen utgång bara ger ca 400 förutsatt att den går hem.

Du väljer därför att passa i förhoppningen att inte ytterligare 2 pass av Väst och din partner avslutar budgivningen.

Efter Västs pass följer några nervösa sekunder innan partnern dubblar. Du står givetvis med på dubblingen, det var ju din plan hela tiden.

Även Väst passar så slutkontraktet blir 2 dubblade ruter med Öst som spelförare. Budgivningen gick alltså

NordÖstSydVäst
1 Kl2 RuPassPass
DPassPassPass

Utspelet

Mot låga dubblade kontrakt ska man normalt sett spela ut trumf för att minimera träkarlens stölder, men denna gång har ju inte Väst stöttat sin partner så det finns troligen inga stölder att ta på träkarlen, han kan ju till och med ha singel eller renons i trumf. Du väljer istället att spela ut din partners öppningsfärg nämligen klöver knekt.

Hela sitsen

ser ut såhär:

Försvarsspelet

går mycket bra och ni tar hela 4 straff och inkasserar därmed 1100. Hade ni spelat ett eget kontrakt på er ledd hade ert maximum varit 3NT med 2 övertrick som ju bara ger 460.

Att tänka på

Var vaken för att det kan vara mer inkomstbringande att låta motståndarna spela ett dubblat kontrakt med straff än att spela eget kontrakt.

Räkna även in zonförhållandena i din kalkyl.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att motståndarna har spelat 3NT med jämn hemgång. Ni vinner därmed 1100-460 poäng = 640 poäng på brickan.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates required


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *