Kategorier
Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Tävling

Ta en chans ibland!

Ny massaker

I höstas skrev jag en serie inlägg om en match där vi helt slaktade motståndarna (”Måndagsmassakern”). Häromdagen vann mitt lag en liknande storseger i en stor tävling på nätet, denna gång med ca 90 IMP på 16 brickor. Givetvis ett resultat av bra spel, tur och olycksamma motståndare. Dagens giv är från den matchen.

Handen

Jag sitter som vanligt Syd och tar upp följande fina hand:

Ingen är i zon och jag öppnar med 1Sp som visar minst 5Sp. Min partner svarar 2NT som är Stenbergs 2NT och visar minst 4-stöd i spader och minst utgångsinvit.

Strategi

Jag saknar 2 ess samt kontroll i ruter. Om jag vill bjuda ”vetenskapligt” bör jag alltså ta reda på om min partner har ruterkontroll och därefter essfråga för att avsluta med lill/storslam beroende på om han har ett eller två ess.

Praktisk bridge

Även om vi saknar ruterkontroll kan ju slammen gå hem om partnern har HjK, så jag kan saka en ruter, eller om jag kan sakna träkarlens ruter på mina fina klöver. Detta kräver dock att motståndarna inte spelar ut ruter där de ju har 2 stick att ta. Om vi alltså börjar kontrollbjuda och det visar sig att vi saknar ruterkontroll måste vi stanna i 4Sp, annars lär motståndarna hitta ruterutspel.

Men om vi bjuder helt anonymt? Ska då Väst hitta ruter ut från t.ex xxx xxx xxx xxxx? Eller kanske Kxx i ruter? Kan ju vara enda hemspelande om jag har AQ i ruter till exempel.

Ta en chans istället

Om jag istället direkt på 2NT bjuder 4NT (essfråga) uppnår jag alltså att Väst måste spela ut ”mörkt”. Givetvis kan han ha AK i ruter, otur isåfall. Om han däremot har RuA utan RuK är det inte säkert att han spelar ut det, kan ju vara hemspelande om jag har Kx i ruter och saknar RuQ på bordet.

Så vad väljer jag?

Är ju lite en fråga hur jag bedömer att det gått tidigare i matchen. Är det jämnt kanske jag väljer ”vetenskapen” men om vi ligger under eller leder stort kan det vara läge att ”chansa”.

Just i denna match vet jag att vi leder skyhögt så jag bestämmer dig för att chansa…

4NT direkt alltså varpå partnern svarar 5Ru som visar ett ess. Jag avslutar enligt plan budgivningen med 6Sp.

Utspelet

Väst väljer det passiva trumfutspelet och min partner lägger upp sina kort:

Träkarlen

Spelet

Tyvärr kan jag inte saka mer än 3 ruter på mina klöver så enda chansen är att ruter ess sitter före kungen. Eftersom det är ”min dag” är så givetvis fallet:-) så jag går hem i mitt kontrakt. Notera att Väst alltså inte spelade ut RuA så jag hade gått hem även om min partner hade haft HjK i stället för RuK vilket jag antydde kunde hända i strategidelen ovan.

Hela sitsen

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att motståndarna nöjt sig med 4Sp så vi vinner turligt 500 poäng på brickan.

Att tänka på

Det faktum att Öst inte utspelsdubblade 5Ru indikerade att RuA satt rätt vilket också visade sig vara fallet. Hade han dubblat hade jag dock kunnat passa. Partnern förutsetts då redubbla för att visa förstakontroll i ruter (ess eller renons) och annars bjuda 5Hj (med HjK) eller 5Sp. Vi hade då undvikit slammen denna gång.

Om du tar en chans i budgivningen se då till att sticken räcker om motståndarna missar utspelet, annars är det ganska meningslöst…

Undvik chansningar i jämna matcher om ni inte är tvungna att vinna stort.

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *