Kategorier
Budgivning Medelsvår

Alla vägar bär till Rom!

Ännu en tråkig likabricka?

Ibland resulterar även vilda sitsar i en likabricka. Oftast beror detta på att samma kontrakt spelas vid båda borden men med helt olika budgivningar för att nå dit.

Men ibland är slutkontraktet helt olika vid de två borden fast totalscoren blir ändå lika helt slumpmässigt.

Tävlingen

Jag spelar en match i S:t Eriks bridgeklubbs högsta liga. Min partner är Krister Ahlesved eftersom min ordinarie ligapartner Jonas Petersson just insjuknat i Covid eller motsvarande. Vi möter systrarna Johansson som ska representera Sverige i Venice Cup (VM för damer) i slutet av mars.

Handen

Jag tar som Syd upp följande spännande hand:

Öst är giv och bara ÖV i zonen.

Budgivningen

Öst öppnar med 2Ru. Detta är ett så kallat multibud som visar antingen en svag två-öppning i hjärter eller spader eller en stark ruteröppning.

Jag ser nu 4 möjliga bud:

a/ Pass. Har fördelen att jag kan lyssna in vidare budgivning innan jag (troligen) bjuder spader på lämplig nivå. Nackdelen är att jag inte spärrar motståndarnas budgivning utan de får bjuda första varvet ostört.

b/ 2Sp. Fördelen att jag snabbt visar min spaderfärg men Krister kommer att förutsätta att jag har bättre kort, normalt sett minst 10 Hp.

c/ 3Sp. Verkar lagom och spärrar bra. Tyvärr visar hoppande inkliv mot svaga öppningsbud normalt starka kort, kanske 7-8 spelstick och mycket fler Hp.

d/ 4Sp. Är troligen det jag ändå kommer att bjuda så småningom, antingen för att det kan gå hem eller som offring mot troliga 4Hj av motståndarna. Å andra sidan får jag då troligen ingen ytterligare information om hur motståndarnas kort är fördelade vilket ofta är viktigt i spelföringen. Dessutom har jag inget emot att de hittar sin anpassning eftersom det kanske får dem att bjuda 5Hj över mina 4Sp och vet ju inte att trumfen sitter så snett men det vet jag:-)

Efter moget övervägande väljer jag slutligen att passa för att avvakta den vidare budgivningen.

Väst bjuder nu 2Hj som betyder passa/korrigera, det vill säga öppningshanden ska passa med en svag 2Hj-öppning och annars bjuda 2Sp/3Ru eller annat bud beroende på deras vidare metoder. Föga oväntat passar Öst efter Kristers pass och det är min tur igen.

Motståndarna kan möjligen ha missat utgång, men det är för svårt för mig att hitta att passa nu så jag känner mig tvingad att bjuda 2Sp.

Väst har inte bjudit färdigt utan återkommer med 3Ru vilket följs av 2 pass. Eftersom Väst inte stödde med 3Hj har hon troligen bara 1 hjärter vilket skulle ge Krister 6 hjärter. Vår anpassning är därmed troligen usel och såvitt jag vet kanske systrarna gör utgång eller till och med slam. Jag väljer därför att passa och slutbudet blir därmed 3Ru med Öst som spelförare.

Budgivningen gick alltså

ÖstSydVästNord
2 RuPass2Hj (passa eller korrigera)Pass
Pass2 Sp3 RuPass
PassPass

Utspelet

Jag ser ingen anledning att spela ut klöver vilket mycket väl kan vara favör. Däremot finns en chans att Krister har singel/renons i spader och i så fall kan vi kanske korsstjäla i försvaret. Jag väljer därför Sp9 enligt 10-12-regeln.

Bordet

Träkarlen lägger upp följande fina hand:

Spaderutspelet går till spelförarens SpJ samtidigt som Krister bekänner med Sp2. Så småningom får jag en hjärterstöld men när jag ger Krister en spaderstöld är det för trumfesset eftersom det är den enda trumf han har!

Kontraktet går därmed hem med två övertrick när hela sitsen är:

Vi betalar alltså ut 150 för 3Ru med 11 stick.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att budgivningen gått helt annorlunda. Öst valde att passa ner sin hand varpå Syd i fördelaktiga zoner inte orimligt öppnade med spärrbudet 4Sp. Varför Väst nu inte bjöd 5Ru vet jag inte men alla passade sedan på 4Sp. Kontraktet slutade så småningom med 3 odubblade ozonsstraffar vilket inbringade 150 till ÖV även vid detta bord..

Ännu en tråkig likabricka alltså 😁

Att tänka på

Om du ser att motståndarnas troliga trumffärg sitter väldigt snett spärra inte utan låt dem hitta sin trumf!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *