Kategorier
Budgivning Medelsvår

Visa två färger!

På grund av tidsbrist (har just öppnat en Frimärks och Mynt-affär i Gamla Stan, https://frimarkenochmynt.se/) var det flera månader sedan mitt förra blogginlägg. Förhoppningsvis blir det minst ett/vecka fortsättningsvis.

Direkta överbud och hoppande 2NT

Det finns ett antal olika sätt att direkt på motståndarnas öppningsbud 1 i färg visa minst 5-5 i 2 av de andra färgerna. Helst ska man ha något som åtminstone liknar en öppningshand, åtminstone om man är i zonen.

Vanligast är att man låter överbud i motståndarnas öppningsfärg visar högsta färgen och en till. Om motståndarna öppnar med 1Hj visar alltså 2Hj spader och en av lågfärgerna.

Man brukar dessutom låta hopp till 2NT visa de båda lägsta färgerna. Öppnar motståndarna med 1Ru visar alltså 2NT 5 hjärter och 5 Klöver.

Vidare budgivning efter direkt överbud

Vi förutsätter fortsättningsvis att nästa motståndare passar. Eftersom man vet att partnern har spader när Fi har öppnat med Kl/Ru/Hj låter man 2Sp vara naturligt slutbudsförslag och 3Sp inviterande, var det 1Sp Fi öppnade med blir istället 3Hj naturligt slutbudsförslag.

Eftersom man inte vet den andra färgen måste man givetvis kunna ta reda på den. Vanligast är nu att man låter 2NT vara minst invit. På 2NT bjuder inklivaren med minimum 3 i sin andra färg och med tillägg 3 i korresponderande högfärg dvs Hj för Kl och Sp för Ru.

En budgivning kan alltså börja med följande sekvens:

SydVästNordÖst
1 Hj2 Hj (5-5 i Sp + lå)Pass2NT (invit, frågar efter Västs lå)
Pass3 Hj (5-5 i Sp och Kl)

3Kl visar sämre kort och är uppmaning att passa eller korrigera. Inklivaren passar alltså med Kl och bjuder annars sin färg på lägsta nivå.

Vidare budgivning efter inklivet 2NT

Efter 2 NT vet man ju vilka färger inklivshanden har och då blir det givetvis enklare.

3 i någon av färgerna är svag preferens medan 4 är inviterande (om det inte är Hj förstås då är man ju redan i utgång…). Man kan också kräva med 3 i öppningsfärgen varpå inklivshanden normalt bjuder 3NT med håll i den färgen. Till exempel:

SydVästNordÖst
1 Hj2 NT (5-5 i Kl o Ru)Pass3 Hj (krav)
Pass3 NT (håll i Hj)

Några exempelhänder

Här kommer några svarshänder på partnerns inkliv med 2Hj över öppningen 1Hj vilket alltså visar minst 5-5 i spader och en av lågfärgerna. Tänk först vad du skulle bjudit innan ”facit” kommer.

a/ Qxx xx xxxx xxxx

b/ Kxxx xx Axx Qxxx

c/ xx xx Kxxx xxxxx

d/ xx xxx AQxx Kxxx

”FACIT”

a/ Här har vi en skrutthand och eftersom 2Sp är billigare än 3Kl/Ru nöjer vi oss med det budet.

b/ Denna hand är riktigt bra och normalt räcker den till 4Sp direkt. Har man mindre krav på styrkan för att kliva in med överbudet kan man nöja sig med 3Sp invit på vilket partnern lägger på med minsta ursäkt.

c/ Åter en skrutthand. Korrekt bud är 3Kl varefter partnern passar med Kl och bjuder 3Ru med ruter.

4/ Ännu en invithand vilket alltså visas med 2NT. Notera att inklivshanden bjuder 3Kl/Ru med minimum så man kommer inte i onödan på 4-läget…

Jag ämnar återkomma med budgivningen efter 2NT samt även beskriva andra skolor för hur man visar tvåfärgshänder.

Tills dess Gott Nytt År till alla läsare!!

Självklart vill jag prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *