Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår

Turligt motstånd!

Ofta slumpar det sig att vi får en bra eller dålig bricka beroende på hur våra motståndare spelar i ett visst läge. Är deras dubbling upplysningsdubbling eller straffdubbling? Har de 4-korts eller 5-korts högfärgsöppning? Har de svaga eller starka 2-öppningar? Detta är bara några exempel på vad som kan påverka resultatet på en giv! Ibland passar ett pars system väl för en viss bricka, ibland raka motsatsen…

Handen

Exempelvis tog jag upp följande hand alldeles nyligen:

Budgivningen

Jag sitter syd i sista hand med alla i zonen. Väst är giv och öppnar med 1 NT som visar 15-17 honnörspoäng och en jämn hand, normalt ingen renons/singelton och inte mer än en dubbelton. Det går därefter 2 pass fram till mig. Jag har egen öppningshand, en fin 6-korts hjärter och bjuder därför uppenbara 2Hj. Jag skulle kunna passa och hoppas att 1NT går flera straff men om min partner spelar ut ruter som drar mitt ess kanske jag inte kommer åt mina hjärter-stick senare i spelet eftersom jag saknar ingång.

Nu är det åter öppningshandens tur som tittar in i:

När motståndarna kliver in mot 1NT-öppning kan man antingen spela med att dubbelt är en upplysningsdubbling eller att det är en straffdubbling. Om motståndarna hade spelat med en straffdubbling i det här läget måste öppningshanden givetvis passa (eller möjligen bjuda 2Sp) eftersom man bara kan straffdubbla med lång fin trumf, t. ex AD107.

Nu spelade dock våra motståndare med att dubbelt är upplysningsdubbling, vilket innebär att man har minst 3 kort i de andra färgerna och normalt 2 eller möjligen 3Hj (eftersom man öppnade med 1NT har man ju ingen renons eller singelton), dessutom bör man ha lite tillägg alltså 16-17Hp. Denna hand är ju perfekt med 2 hjärter och 17Hp. Så öppningshanden dubblade nu.

Efter att min partner återigen passat var nu öst i tur att bjuda. Han hade en tråkig hand:

Ett riktigt tråkigt budläge, han kan antingen bjuda sin längsta färg med 3Kl som säkerligen går några straff eller straffpassa som innebär att kontraktet kommer att bli 2HjX.

Eftersom varje trick i högfärg är värt 30p och detta räknas dubbelt i dubblade kontrakt så blir det även utgångsbonus om det går hem eftersom 30+30 = 60×2 =120 och 100 trickpoäng ju räcker för utgång. Dessutom kostar ett dubblat kontrakt som går hem 50 extra poäng så totalt kostar 2HjX med hemgång (30 + 30) x 2 + 500 +50 = 670 poäng.

Skulle 2HjX gå straff så får man å andra sidan en fin inkomst, 200 för en straff, 500 för 2 straff, 800 för 3 straff o.s.v. Så istället för att betala ut ca 200 i 3Kl (eller mer om det blir dubblat…) valde Öst att passa och hoppas på straff i 2HjX.

Budgivningen gick alltså:

VästNordÖstSyd
1 NTPassPass2 Hj
DPassPassPass

Träkarlen

När min partner lade upp :

och motståndarna inte spelade det perfekta motspel som hade straffat kontraktet fick vi till slut in 670!

Facit

Vid jämförelsen med våra lagkamrater visade det sig att de vid andra bordet kommit i 3Hj med 2 straff på våra kort så vi vann 670 + 200 = 870 poäng på brickan!

Hela given var alltså:

Ibland har man tur:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår

Perfekt konvention!

Konventionella bud

Konventionella bud är, som du säkert vet, bud som inte visar någonting om den färg man bjuder, utan betyder något helt annat som man har bestämt inom paret. Exempel på konventionella bud är 2Kl enda krav, 2Kl högfärgsfråga (på 1NT), 2NT trumfstöd (på 1 i högfärg) samt 4NT essfråga.

Ett konventionellt bud är i princip krav men någon enstaka gång kan det inträffa att man gör revolution och passar! Detta inträffar om man av den tidigare budgivningen kan ana att just det konventionella budet är vårt bästa kontrakt. (Åtminstone har vi inget bättre högre kontrakt och de lägre har vi ju redan passerat…).

Handen

Häromdagen tog jag upp denna skrutthand:

För att denna hand ska ge ett bra resultat krävs det att partnern dels har bra kort och dels hygglig längd i spader eller hjärter. Dessutom ska vi ha ett högre kontrakt än motståndarna. Inte så troligt med andra ord…

Budgivningen

Bara motståndarna är i zonen och jag sitter som vanligt syd. Min partner öppnar med 2Sp varpå öst passar. Med just denna partner spelar jag ett ovanligt system där många av våra öppningsbud är konventionella. T ex visar öppningsbudet 1Kl antingen 11-13 honnörspoäng och en jämn hand eller minst 17 honnörspoäng och valfri fördelning. Öppningsbudet 2Hj visar fördelningen 4414 eller 4405 (alltid med kort ruter) och 11-16 honnörspoäng.

Öppningsbudet 2Sp är om möjligt ännu konstigare, det visar nämligen minst 5Ru, minst 4Kl samt 13-16 honnörspoäng. Det är dessutom ett väldigt ovanligt öppningsbud, förekommer kanske 1 gång på 200 brickor.
Hursomhelst, nu har det inträffat och jag måste försöka göra det bästa av situationen. Först försöker jag beräkna vilken som är vår längsta gemensamma trumf. I klöver har vi minst 4 + 2 = 6st, i ruter 5 + 0 = 5st, i hjärter 0 + 5 = 5st och i spader 0 + 6 = 6st. Allt detta förutsatt att min partner har minimalt med längd utifrån vad vi vet säkert efter öppningsbudet. Så de färger där vi troligen har flest kort tillsammans är klöver och spader, minst 6 kort i båda. Dessutom är ju 2Sp en nivå lägre än 3Kl (som jag ju måste bjuda om vi ska ha klöver som trumf) d.v.s det räcker med att ta 8 stick i stället för 9 för att gå hem. Så jag bestämmer mig för att passa på 2Sp!

Partnerns hand

Väst passar också varpå min partner nog får en smärre chock när 2Sp blir slutbud. Han måste ju tro att jag har glömt systemet… Han blir dock lugnad när jag lägger upp mina kort eftersom han har:

och det dessutom visar sig att spader är vår längsta gemensamma trumffärg eftersom vi har 6 + 1 = 7Sp tillsammans. 2Sp går så småningom hem precis så vi får in 110 poäng. Vid andra bordet har de inte kunnat bromsa förrän i 4Kl vilket gick en straff. Så vid jämförelsen visar det sig att vi vinner 110 + 50 = 160 poäng tack vare vår fina konvention:-)

Våra händer var alltså:

Turligt budsystem denna gång:-)

Bridgeutbildning online Bygg ihop din egen utbildning med de lektioner som passar dig – eller ge bort som present. Läs mer HÄR

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Spelföring

Hård budgivning

Ibland kan man rabattera de rekommenderade gemensamma 26 poäng som krävs för att bjuda 3NT. Det gäller framförallt när man har en eller flera långfärger som kan ge många stick eller när man under budgivningen kan ana att det sitter bra för vår sida. Se bara på denna hårda utgång vi bjöd nyligen:

Handen

Jag sitter syd, är giv, och tar upp följande hand:

Jag passar och det gör också väst. Min partner öppnar med 1Kl som visar minst 4 klöver och minst 13 poäng. Öst kliver nu in med 1Sp som visar minst 5 spader och ca 8-16 poäng.

Upplysningsdubbling

Jag har en perfekt hand för att göra en upplysningsdubbling, 4 kort vardera i de objudna färgerna och minst ca 7 honnörspoäng. Om partnern inte har öppnat krävs egen öppningshand – men om partnern har öppnat räcker det alltså med futtiga 7 poäng. Jag bjuder alltså dubbelt.

Väst passar och min partner svarar 1NT som visar 12-14 honnörspoäng och en jämn hand, alltså ingen singelton och högst en dubbelton.

Tillsammans har vi mellan 23-25 honnörspoäng, det vill säga färre än de rekommenderade 26. Vi har inte heller några långa färger som kan förväntas ta många stick..

Passa, invitera eller utgång?

Däremot vet vi efter inklivet att öst har majoriteten av motståndarnas honnörspoäng så eventuellt saknade honnörskort sitter troligtvis hos honom. Definitivt SpA (om vi saknar detta kort) och troligen även en eventuell HjK eller HjD som då kan maskas ut. Är man nu riktigt feg passar man på 1NT, är man normal-modig inviterar man med 2NT och är man optimistisk bjuder man utgång direkt! Föga överraskande väljer jag att bjuda 3NT direkt. Det har också fördelen att försvaret inte vet om spelföraren har minimum eller maximum – om jag inviterar med 2NT och partnern lägger på till 3NT vet de ju att spelföraren har 13 bra eller 14 Hp, nu vet de bara 12-14…
Budgivningen gick alltså

SydVästNordÖst
PassPass1 Kl1 Sp
DPass1 NTPass
3 NTPassPassPass

Träkarlen

Partnern har en minimal öppningshand (12 honnörspoäng), men trots att vi bara har 23 poäng ihop lyckas han så småningom få ihop 1 spaderstick, 4 hjärterstick, 2 ruterstick samt 2 klöverstick. Totalt 9 stick när hela given var:

Eftersom vi är i zonen tar vi alltså in 600 poäng och avvaktar jämförelsen…

Andra bordet

Vid andra bordet visar sig syd vara ännu modigare än vad jag är, och öppnar trots bara 11 honnörspoäng/12 totalpoäng. Man kommer därför mer eller mindre automatiskt i 3NT. Dock är spelföringen på syds hand i deras fall.

Vår lagkamrat på västs plats hittar då det lyckosamma utspelet Sp10. Eftersom öst har AD954 i spader efter bordets Kn73 ger det direkt försvaret 4 spader-stick vilket tillsammans med RuA ger en straff i kontraktet!

Vi vinner alltså 600 + 100 = 700 poäng på brickan:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här


Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Vackert som en tavla!

Ibland bjuder man en vacker slam trots att man inte har de rekommenderade 33 gemensamma poängen. Ofta beror detta på en fin anpassning, antingen kan ni stjäla kort på ena handen eller så har ni en lång sidofärg som ger många stick. Ni ”målar” helt enkelt en bild av era händer under budgivningen och ibland blir den tavlan fulländad! Se bara på denna vackra budgivning nyligen:

Handen

Jag tar som syd upp följande hand:

Budgivning med Stenbergs 2 NT

Min partner nord öppnar med 1Sp som visar minst 13 poäng och minst 4 spader varpå öst passar.

Jag har nu 4-kortsstöd i spader och 17 hfp (15hp och 2fp) och bjuder Stenbergs 2NT som är krav till utgång med minst 13 poäng och minst 4-kortsstöd.

På mina 2NT svarar partnern 3Kl. I vårt system är det ett konventionellt bud som bara visar att han har minimum för sitt öppningsbud och säger alltså ingenting om hans klöver. Optimistisk som jag är ger jag dock inte upp slamchanserna utan berättar om min singel-ruter för att se om den passar min partners hand. Jag bjuder alltså 4Ru som är ett s.k splinterbud och visar just att jag är kort i ruter alltså den bjudna färgen. Väst som gärna vill ha utspel i ruter dubblar nu.

Min partner svarar med att kontrollbjuda 4Hj. Han är alltså slamintresserad trots sin minimi-hand, annars hade han kunnat gå ner i 4Sp. Uppenbarligen passar min singel-Ru till hans hand. Jag har dock gjort mitt så länge och bjuder därför 4Sp.
Min partner bjuder nu något överraskande 5Sp! Han kan uppenbarligen inte fråga efter ess eftersom han inte vet att vi har kontroll även i klöver (jag har ju bara visat kontroll i ruter hittills). Själv har han tydligen inte klöverkontroll – annars hade han kunnat bjuda 5Kl som kontrollbud. Han har inte heller RuA eftersom han inte kontrollbjöd 5Ru. Så de enda kort som kan rättfärdiga att ta oss till det riskabla 5-läget måste vara HjD och en bra trumffärg!

Nu kan jag räkna in 5 stick i hjäter, 4 stick i spader, 2 ruter-stölder samt KlA, totalt 12 stick! Har partnern en 5e trumf behöver vi bara ta 1 ruter-stöld på min hand. I absolut värsta fall får väl klöver-masken gå bra. Jag bjuder alltså 6Sp vilket bör ha en god chans. Hela budgivningen gick alltså:

NordÖstSydVäst
1 SpPass2 NT (Stenbergs)Pass
3 Kl (minimum)Pass4 Ru (Splinter)D (Utspelsdubbling)
4 Hj (kontroll)Pass4 SpPass
5 Sp (tillägg, saknar klöver- och ruterkontroll)Pass6 Sp

Träkarlen

Jag avvaktar nu med spänning partnerns hand. Mycket riktigt har han just hjärter dam och en bra trumffärg, precis som jag målat upp:

Facit

När hjärtern sitter jämnt (3-2) tar vi efter det förväntade ruterutspelet enkla 12 stick. Eftersom de nöjt sig med 4Sp vid det andra bordet vinner vi slambonusen 500 poäng på brickan och även lite beröm från lagkamraterna över vår fina budgivning:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring

Försiktig spelföring

Ofta kan man dra en hel del slutsatser av hur budgivningen gått och hur spelet framskrider när man är spelförare. Men det gäller att vara försiktig och tänka igenom konsekvenserna av hur man spelar även om man tror att man vet hur det sitter! Se bara på denna bricka jag spelade nyligen på nätet:

Handen

Jag tar som syd upp följande fina hand med väst giv och alla i zonen:

Väst spärröppnar med 4 hjärter varpå nord och öst passar. Jag är nu lite sugen på att försöka hitta en slam, det räcker ju att partnern har RuA, KlKn och lite stöd till min fina spader-färg. Dock måste jag då passera 4Sp som kanske är sista möjliga kontrakt för vår sida. Dessutom sitter det ofta snett när en av motståndarna har spärrat. Jag nöjer mig därför med att bjuda 4Sp nu vilket blir slutbudet eftersom övriga spelare passar. Budgivningen gick alltså 4Hj – Pass – Pass – 4Sp följt av tre pass.

Träkarlen

Väst spelar ut HjA. Min partner lägger upp sin mediokra hand och jag överblickar följande:

Spelet

Alla bekänner på HjA och även på HjK som väst fortsätter med. Jag försöker nu trumfa ut med A, K och D i spader men tyvärr satt det så snett som förväntat: Väst har bara 1 spader och sakar under tiden två av sina kvarvarande hjärter. Öst har nu alltså SpKn kvar.
Eftersom väst spärrade med 4Hj vet jag att öst har RuA, annars hade ju väst haft en vanlig öppningshand med minst 11 honnörspoäng (HjA+HjK+RuA), alltså för starkt för en spärröppning.

Jag måste alltså försöka komma in på bordet så att jag kan spela ruter därifrån. Om öst då tar för RuA så får jag ju för RuK i ett senare stick, och om öst lägger låg ruter får jag direkt för RuK. Hur gör jag det med de usla kort som ligger där?

Enda chansen att komma in på bordet är att spela min klöversjua till Kl10, men då måste KlKn falla när jag tar för KlA och KlK. När jag lägger ner KlA och KlK faller glädjande nog KlKn hos öst! Jag har alltså fått min ingång! Nu måste jag dock vara försiktig och inte omedelbart spela min lilla sjua i rena glädjeyran för då kanske öst kan stjäla med sin sista trumf och vända med sin sista hjärter.

Jag spelar istället en trumf först för att ta bort östs sista trumf. När öst kommer in på SpKn kan han nu välja på att antingen spela ruter och därigenom ge mig för RuK eller spela sin sista hjärter. När han väljer att vända med sin sista hjärter kan jag stjäla och därefter gå in på bordet på Kl10. Nu kan jag äntligen spela ruter från rätt hand altså upp mot RuK varpå jag bara tappar ett stick i ruter. Jag tappar alltså 1stick i vardera hjärter, spader och ruter och går därmed hem i mitt kontrakt.

Hela sitsen

är alltså:

Som synes hade väst kunnat straffa kontraktet genom att vända med ruter i stick 2 och därigenom få en ruter-stöld men hur skulle han kunna veta det? Vid andra bordet har de kommit i hela 6Sp och gått 3 straff så vi vinner fina 620+300=920 poäng på brickan:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Försvarsspel Korträkning Medelsvår Tävling

Fet inkomst av dubblade straffar

En av de skönaste känslorna vid bridgebordet är när man tar in ett antal dubblade straffar på motståndarna och inte ens kan gå hem i en egen utgång. Se bara på denna bricka från en stor nättävling jag spelade nyligen:

Handen

Alla är i zonen och jag sitter syd med följande mediokra hand:

Budgivning med upplysningsdubbling

Min partner öppnar med 1Ru som visar minst 4 ruter och ca 12-22 poäng. Öst kliver in med 1Sp som visar minst 5 spader och 8-16 poäng. Med min hand spelar jag gärna med spader som trumf, och eftersom jag är för svag för att bjuda något passar jag och avvaktar den vidare budgivningen. Även väst passar och min partner återkommer med en dubbling. Detta är en upplysningsdubbling som visar att han har tillägg och normalt sett mottag i de objudna färgerna. Jag kan nu välja på att bjuda 2Kl eller chansa på att 1Sp kommer att gå straff. Som den optimist jag är väljer jag att straffpassa och hoppas på en fin inkomst.

Hela budgivningen blev alltså

NordÖstSydVäst
1 Ru1 SpPassPass
DPassPassPass

Träkarlen

Jag spelar ut min singel-ruter och träkarlen kommer upp:

Spelet

Med tanke på att träkarlen är så svag har jag goda förhoppningar på några straff! Partnern tar för RuA och spelföraren bekänner lågt.
Uppenbarligen har spelföraren RuD eftersom partnern inte tog för den och övriga 3 ruter som saknas måste partnern ha eftersom hans öppningsbud lovade minst 4 ruter.

Spelföraren har normalt sett minst 3 klöver så det är viktigt att inte låta träkarlen få någon klöverstöld. Partnern vänder därför med Sp6. Eftersom jag vet att spelföraren har minst 5 spader måste detta vara partnerns enda spader, så någon ytterligare spadervända kan jag inte hoppas på. Jag tar därför för SpKn och fortsätter med SpK för att inte ge träkarlen för Sp10 samtidigt som jag då tar bort alla möjligheter att stjäla en klöver på bordet. Spelföraren får därmed bara 2 spader-stick, ett hjärer-stick och ett ruter-stick, totalt 4 stick. 3 dubblade straff alltså och eftersom de är i zonen tar jag in 800!

Hela sitsen var alltså:

Som synes går vi inte hem i någon utgång och motståndarna hade ingenstans att fly:-) Vid andra bordet tar lagkamraterna in en straff mot 3NT så vi vinner hela 900 poäng på brickan!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Budgivning Försvarsspel Tävling Utspel

En Pyrrhusseger

Hej alla läsare! Igår utlovade jag en ny giv men dessbättre gick jag under gårdagen vidare till final i en stor elittävling på nätet vilket gjorde att given kommer nu istället:-)

En av de värsta känslorna i bridge är när du gör något riktigt vackert och skapar ett bra resultat bara för att vid jämförelsen konstatera att du ÄNDÅ förlorar brickan stort. Se bara på denna bricka jag spelade i en stor nättävling nyligen!

Handen

Jag tar som syd upp följande spännande hand:

Budgivningen

Vi är i ozon mot zon och öst öppnar budgivningen med 1Kl som visar minst 13 poäng och minst 3 klöver. För att om möjligt spärra bort motståndarna från en utgång (som ger dem minst 600 poäng) väljer jag att direkt bjuda 4Sp. Det kan ju t.o.m. gå hem om min partner har rätt kort. Väst låter sig dock inte spärras utan höjer till 5Kl varpå alla passar. Jag hoppas på att få för
– KlK
– ett (eller 2) spaderstick och
– en stöld i den färg där jag har en singelton, alltså hjärter.
Det skulle i så fall bli 3 stick, kanske 4 och minst en straff i kontraktet.

Träkarlen

Det är förstås frestande att spela ut en hög spader, men då kanske motståndarna stjäl eller också försvinner partnerns ingång så att jag inte får min hjärter-stöld. Jag väljer därför att spela ut Hj6 och träkarlen lägger upp:

Spelet

Spelföraren tar för HjA på bordet och min partner högmarkerar med Hj4. Vi spelar med omvända markeringar så lågt kort visar bra i färgen, troligen HjK eller möjligen HjD.
Därefter spelas KlKn som går runt till min kung. Check på den:-).

För att få ihop till sin öppning måste Öst ha RuA så hur ska jag spela in partnern för att få min Hj-stöld?

Jo jag måste helt enkelt hoppas på att han har Spader knekt!!! Har han inte det går kontraktet ändå inte att straffa. Jag underspelar alltså mina AKDxxxx i Sp med en liten och avvaktar med spänning vem som har knekten. Denna gång är lyckan på min sida och partnern tar för SpKn, Han fortsätter med att ta för HjK och vi får avslutningsvis en Hj-stöld för 2 straff!

Sitsen

Hela sitsen var:

Vi tar alltså in 200 för 2 straffar i zonen och avvaktar stolt jämförelsen för att skryta med detta vackra försvarsspel… Det visar sig dock att lagkamraterna har släppt hem 4SpX och betalat ut 590!!! Så istället för att skryta får vi betala ut 9 IMP på brickan 😠

Tala om antiklimax men vi gjorde i alla fall så gott vi kunde…

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Korträkning Spelföring Tävling

Dubbel inpetning i EM

Tävlingen

Lag-EM för U-26(dvs juniorer upp till 26 år) spelades 4-11 Juli i Oslofjord, Norge. Tävlingen vanns av Sverige genom Simon Hult – Johannes Mattsson , Ida Grönkvist – Johan Säfsten , Axel Selvén samt Kapten: Tom Gärds och Coach: Daniel Gullberg på 318 VP! 12 VP därefter kom Nederländerna på 2a plats och yttterligare 2 VP bakom placerade sig Tyskland som tog bronsmedaljerna.

Handen

Dagens giv spelades av Castor Mann i Sveriges lag U-21(Juniorer upp till 21 år) som kom på 5e plats i sin klass.

Du tar som Syd i 4e hand i ozon mot zon upp följande fina hand:

Budgivningen

Budgivningen inleds med att väst öppnar med svaga 2 hjärter (6-9 poäng, minst 6-korts hjärter) följt av 2 pass fram till dig. Du väljer nu att bjuda 2NT (15-18) varpå din partner bjuder 3Sp som visar att han har minst 9 kort i lågfärgerna. Med sämsta möjliga stöd i lågfärgerna avslutar du budgivningen med 3NT.

Utspelet

Väst spelar ut en liten Sp. Eftersom man sällan öppnar med 2 svaga Hj med 4-k Sp vid sidan är det troligt att det är ett drag för 3-kortsfärg.
Träkarlen

Bordet lägger upp:

Det ser ut som om klövern måste sitta bra om detta ska gå hem.

Spelet

Spader-utspelet går till SpK hos öst. Eftersom du gärna vill ha 2 spader-stick släpper du sticket varpå motståndarna fortsätter i spader till utspelarens SpD. Ytterligare en spader gör att du nu har dina 2 spader-stick. Från bordet sakar du Ru5. När du tar för AK i klöver bekänner tyvärr inte väst utan sakar en hjärter.

Kortläsningen

Du vet nu att väst hade 3 spader, 6 hjärter och 1 klöver, alltså fördelningen 3631. Så öst har följaktligen 4135. Du spelar alltså med öppna kort nu vad gäller motståndarnas fördelningar.

Slutspelet

Du tar nu ut din sista (höga) spader och sakar ytterligare en ruter från bordet. Därefter tar du ut HjA för att ta bort östs frånslagskort. Bordet har nu kvar – – AD9 D106 medan öst har kvar – – ??? Kn98.

Genom att nu spela ruter och täcka västs kort (lägger han RuKn eller Ru10 tar du RuD, annars Ru9) petar du nu in öst första gången. Han kan nu välja på att spela ruter eller klöver upp i bordets gafflar. Oavsett vilket han väljer blir han sedan återigen inpetad och måste ge bordet de sista 2 sticken och därmed hemgången!

På den aktuella brickan bestod västs Ru av KKn3, han hade alltså i slutläget – – KKn3 Kn98.

Vänder han alltså i ruter tar vi ut den sista rutern och petar in honom med en låg klöver. Och vänder han med klöver tar vi ut Kl10 och KlD och petar in honom med sista klöver-hackan.

Precis så spelade Castor Mann och ordnade en fin vinstbricka till Sverige!

En dubbel inpetning:-)

Era händer var alltså:

Vackert liir!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Tävling

Vacker slam från öppna EM

Tävlingen

Frederic Wrang och Peter Bertheau spelade i Team Black i öppna EM som spelades 15-29 Juni. De slog i Round of 32 ut lag Teatr, bland annat genom denna vackra slambricka:

Händerna

Östs hand var denna:

Medan väst hade:

Budgivningen

Är jag inte helt säker på men bör ha gått ungefär:1Hj-2Kl(Naturligt utgångskrav)-

2Hj-3Hj(3-korts Hj-stöd och slaminvit)-

3NT(Vilande, förnekar Sp-kontroll)-4Kl(Kontrollbud)-

5Hj(Ingen Ru-kontroll men fin lång trumf)-6Hj

Spelet

Vållade inga problem efter utspelet Ru9 till RuJ och RuA. För att bli av med alla Sp- förlorare var det tvunget att sitta Kxx i Kl på endera motståndarhanden så man kunde stjäla upp färgen med 3 trumfingångar samt SpA på träkarlen. När det turligt satt så vänligt kunde man skriva in 1430 i pluskolumnen!

Deras händer var återigen:

Ibland har man tur:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Budgivning Korträkning Medelsvår Spelföring Tävling

Spelföring i 3 NT

Din hand

Följande bricka kommer från S:t Eriks ligas slutspel där jag spelade med min tidigare landslagspartner PO ”Sudden” Sundelin. Du tar som Nord i 4e hand med ingen i zonen upp följande hand:

Budgivningen

Budgivningen inleds med att öst passar. PO som syd öppnar med 1Sp som visar 11-16 honnörspoäng och minst 5 spader(att hans maximum är 16 honnörspoäng beror på att vår 1Kl-öppning visar 11-13 balanserade honnörspoäng ELLER minst 17 honnörspoäng). Även väst passar. Eftersom nu 2Ru/2Hj visar minst 5-kortsfärg i vårt system bjuder jag nu 2Kl som är utgångskrav med minst 3-korts klöver.

PO svarar nu 2Ru, minst 4-kortsfärg. Eftersom redan 2Kl var utgångskrav kan jag nu lugnt bjuda 2NT för att få veta mer av PO, till exempel om han har 5-korts ruter då vi kanske ska spela ett högt ruter-kontrakt eller om han har 6-korts spader då vi ska spela ett spader-kontrakt. Han bjuder dock 3NT och förnekar därmed extralängder i alla färger så jag passar förstås.

Utspelet

Öst väljer att spela ut Hj2 enligt 11-regeln det vill säga fjärde kortet uppifrån. Vid förfrågan visar det sig dessutom att de spelar ut trdje uppifrån från honnör tredje, alltså Axx, Kxx eller Dxx.

Träkarlen

PO lägger upp följande minimala hand:

Han har dessutom rabatterat 1 honnörspoäng, troligen eftersom spader-färgen är såpass stark.

Första stick

Hj2 går till bordets sexa, västs kung och ditt ess.

Spelplan

Som vanligt börjar du med att räkna dina stick. Det är tyvärr inte särskilt många säkra stick denna gång… 2 i spader, 1 i hjärter samt 1 i klöver är bara 4 stick. Du behöver alltså godspela ytterligare 5 stick. Motståndarna har ju minst 2 hjärter-stick när de kommer in men så länge inte öst har alla höga kvarvarande hjärter (D,10,9) kommer även du att få ett hjärter-stick till när motståndarna har tagit sina 2 hjärter-stick.Så om vi hoppas på ett extra hjärter-stick behöver vi alltså ytterligare 4 stick. Ett stick kan enkelt godspelas i ruter. Går klöver-masken bra kan vi få ett(eller 2 om KKn i klöver sitter före AD10) extra där men vi behöver fortfarande ytterligare 2 stick. Vi har då att välja på att spadern sitter 3-3 i försvaret så att vi kan ge bort ett spader-stick och sedan ta 4 stick där eller spela på att någon av försvararna har Ax i ruter, då kan vi spela ruter till endera honnören och sedan ge bort ett ruterstick.

Du väljer att spela på RuA andra hos öst eftersom han troligen har 4 hjärter mot västs 3 hjärter(utspelet var ju enligt 11-regeln) och därför förhoppningsvis färre ruter än väst. På ruter till kung som går bra och liten ruter till rundsläpp kommer dock öst in på RuKn och han har uppenbarligen RuA kvar. Han spelar nu HjD följt av Hj3, Väst bekänner med Hj4 och Hj9.

Du vet inte säkert vem som har sista hjärtern(Hj10) nu men troligen är det väst eftersom öst knappast tagit ut HjD från D10x och därmed godspelat din eventuella HjKn. När du spelar ruter igen kommer öst in på RuA(Väst sakar Kl6) och vänder med Sp7. Motståndarna har ju redan fått 3 stick och om vi försöker godspela spadern nu ser de säkert till att väst kommer in och tar straffen med Hj10.

Så din enda chans är att dubbelmaska i klöver, alltså klöver till 10an följt av spader till bordet och en ny klöver-mask med KlD. Om det går bra får du 2 spader + 2 hjärter + 2 ruter + 3 klöver = 9 stick.

Gick det bra?

Dessbättre fick du för Kl10 (Väst hade uppenbarligen både KlK och KlKn) så du fick hem ditt ansträngda kontrakt!

Era händer var alltså:

Trevligt med en lyckad spelföring:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required