Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning

Voidwood – essfråga med renons

Att man kan fråga partnern efter ess med konventionen Blackwood känner nästan alla bridgespelare till. (Döpt efter Easly Blackwood som uppfann konventionen på 1940-talet). Enkelt uttryckt går den ut på att man bjuder 4NT varpå partnern svarar stegvis hur många ess han har.

Varför Voidwood?

Men om man är renons i någon färg är man vanligen bara intresserad av essen i de övriga färgerna eftersom man omedelbart kan stjäla i renonsfärgen. En betydligt modernare konvention som hanterar detta är Voidwood (Void = renons) vilket innebär att man frågar efter partnerns ess utanför renonsfärgen.

Hur går det till?

Oftast är Voidwood ett hopp till den färg man är renons i: 5 i lågfärg eller möjligen till 4 i högfärg efter att man kommit överens om en gemensam trumf.

Partnern svarar stegvis på antalet ess men räknar alltså inte med esset i frågefärgen eftersom partnern är renons i den färgen.

Svarsskalan

Om den som frågade bjöd 5 ruter betyder alltså budet omedelbart över – 5 hjärter – 0 ess, budet två snäpp över – 5 spader – 1 ess osv. Ruter ess räknas inte med när man svarar eftersom det är den färg partnern är renons i.

Exempel på budgivning

SydNord
1Hj: 11-21hfp, minst 4Hj3Hj: 10-12 hfp, minst 4Hj
5Kl: Renons i klöver.
Frågar efter ess men vill inte att Kl A ska räknas
5Hj: Ett ess (och möjligen även Kl A)
6Hj: Då ska vi spela lillslam i hjärter.

En hel giv

Voidwood går också ibland att använda tillsammans med andra konventioner och specialbud på elitnivå. Här kommer ett vackert exempel på detta från en tävling på nätet jag och min partner Anders Morath spelade nyligen.

Handen

Du tar som syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Du öppnar med 1Hj som visar minst 5 hjärter och 11-21 totalpoäng.
Din partner svarar 2Ru som är krav till utgång och lovar minst 5 ruter med en topphonnör (ess, kung eller dam) i ert system.
Du bjuder nu 2Sp som visar minst 4 spader och minst cirka 15 poäng, varpå din partner bjuder 3Hj som lovar 3-korts hjärter. Ni vet nu att hjärter ska vara trumf eftersom ni har minst 8 hjärter tillsammans.

I det här läget betyder 4Hj minimihand. Med hyfsad hand börjar man kontrollbjuda. Har man en riktigt bra hand bjuder man ett reläbud – alltså budet direkt över 3 hjärter. Du har en riktigt bra hand och bjuder därför reläbudet 3Sp som är en stark slaminvit i hjärter.
På detta bjuder din partner 3NT som lovar kontroll i spader! Det är det bud man tar till när det bud man ville använda som kontrollbud, 3 spader, använts som reläbud. Det är ingen hejd på konstiga bud från er denna giv!!

Du kan redan nu räkna in
2 stick i spader. Du har esset och partnern har antingen SpK eller singel-spader så att du kan stjäla en spader
5 eller 6 stick i hjärter beroende på om partnern har HjA eller inte
5 stick i ruter. Din partner har ju lovat en honnör och har därför minst Dxxxx i ruter där du har ess och kung.
Totalt 12 eller 13 stick beroende på om din partner har HjA eller inte. Du behöver alltså ta reda på det för att bestämma om ni ska spela lillslam eller storlam.

Om du nu essfrågar med 4NT och får ett ess vet du ju inte om det är HjA eller KlA. Inte så bra att bjuda 7Hj utan trumfess 😳 Det är nu du kan använda Voidwood!

Äntligen Voidwood

Du hoppar alltså till 5Kl från 3NT. Eftersom ni har kommit överens om trumffärg är detta essfråga med renonsklöver och frågar efter ess utanför klövern. Din partner svarar nu passligt 5Hj som visar ett ess. (5Ru, budet direkt efter frågebudet 5Kl, hade visat noll ess). Detta måste vara HjA eftersom du har de övriga essen.

Du bjuder nu förstås 7Hj och vet att det kommer att gå hem om det inte sitter mycket snett i trumf eller ruter.

Hela budgivningen

gick alltså såhär:

1 Hj (5-korts)2 Ru (5-korts, honnör)
2 Sp (4-korts)3 Hj (3-korts. Fastslår hj som trumf)
3 Sp (Tillägg)3 NT (Spaderkontroll)
5 Kl (Essfråga med renonsklöver)5 Hj (1 ess)
7 Hj

Träkarlen

Efter utspelet som är en liten ruter kan du överblicka:

Spelet

När rutern sitter 3-2 tar du enkelt din hemgång, du har till och med 1 stick över, totalt 14!

Jämförelsen

När motståndarna vid andra bordet har stannat i lillslam får ni en fin vinstbricka och kan skryta lite med er fina budgivning för era lagkamrater:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *