Kategorier
Budgivning Nybörjare Slambudgivning

Stenberg och Blackwood

När man har bra kort och hoppas på slam i korten finns det 2 användbara konventioner man kan använda.

Stenbergs 2 NT

Den ena är Stenbergs 2NT. Om partnern öppnar med 1 hjärter eller 1 spader och du själv har dels trumfstöd, alltså minst fyra kort i partnerns färg, och dels egen öppningshand, alltså minst 13 poäng bjuder du 2NT som krav till minst utgång.

Svar med minimum

Om man som öppningshand bara har minimum bjuder man efter partnerns 2 NT utgång direkt.
Budgivningen kan till exempel gå
1Sp: Jag har minst fyra spader och öppningshand
2NT: Jag har också minst fyra spader och öppningshand! Då vet vi att vi ska spela minst utgång med spader som trumf.
4Sp: Min öppningshand var sämst möjliga. Jag har har maximalt 14 poäng.

Svar med tillägg

Har man som öppningshand mer än minimum betyder 3 i en ny färg att man har singel i den färgen. (Det är alltså inte naturligt – ni är ju överens om en trumffärg). Då är man intresserad av slam.

Och är man intresserad av slam behöver man ofta veta hur många ess partnern har. Då kommer vi till nästa konvention: Blackwood.
Blackwoods 4NT

Innan man bjuder slam måste man kontrollera att essen räcker till, så att man inte är av med två ess. Man använder då konventionen Blackwoods 4 sang som frågar efter hur många ess partnern har. OBS man räknar med 5 ess i Blackwood. Trumfkungen räknas också som ett ess.

Svarsskalan

Svaren på Blackwood är

5Kl = 0 eller 3 ess
5Ru = 1 eller 4 ess
5Hj = 2 ess men inte trumfdamen
5Sp = 2 ess och trumfdamen.

Ett bra exempel på en kombination av Stenberg och Blackwood är följande giv som jag spelade igår på nätet:

Handen

Du tar som syd upp följande hand med 14 honnörspoäng och 1 fördelningspoäng:

Budgivningen

Din partner öppnar med 1Sp.
Du har egen öppningshand och du har fyra egna spader. Du bjuder alltså 2NT som visar precis detta (du kan förstås ha fler spader, det behöver inte vara exakt fyra). Både du och din partner vet nu att ni ska till minst utgång, och ha spader som trumf.

Din partner svarar 3Kl som visar singelklöver. Eftersom ni redan kommit överens om spader som trumf betyder en ny färg att öppningshanden har mer än minimihand och singel i den bjudna färgen. Singelklöver passar bra eftersom du nu vet att ni inte tappar något klöverstick.

Efter ytterligare några bud, där motståndarna inte bjudit annat än pass, får du reda på att partnern även har kontroll i hjärter.
Kontroll betyder renons, singel, esset eller kungen. Det är inte särskilt troligt att partnern har två singeltons. Kontrollbudet betyder därför nästan säkert ess eller kung i hjärter. Eftersom du själv har kungen har partnern alltså hjärter ess. Ni har då inget tapp där heller eftersom du kan stjäla partnerns återstående hjärter.

Äntligen Blackwood!

Du bjuder nu 4 NT som frågar efter hur många ess partnern har.
Du får svaret 5Sp som visar 2 ess av 5 och trumfdamen. Eftersom du själv har de andra tre essen måste partnern ha hjärter ess, spader ess och som sagt även spader dam. Du kan därför bjuda 6Sp.

Träkarlen

6Sp är ett utmärkt kontrakt när era gemensamma händer är:

Kontraktet hänger i värsta fall på att RuK ska sitta före damen eller att du kan saka en ruter på hjärer knekt.

Mera slambudgivning

Du kan lära dig mer om hur man bjuder med bra kort i fjärde lektionen av min bridgekurs. Där går vi igenom bland annat:

  • Hur bjuder man om partnern öppnade med en i lågfärg och man har trumfstöd och öppningshand?
  • Hur öppnar man om man har riktigt bra kort? Och hur fortsätter budgivningen?
  • Hur öppnar man om man har en sanghand men inte 15-17 poäng utan mycket mer?

Allt det får du reda på i filmen som finns att köpa här.

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Nybörjare Spelföring

Dubbel Stayman

Konventionen

En väldigt användbar konvention efter att man öppnat med 1NT är Dubbel Stayman. Som vanligt visar öppning med 1NT mellan 15-17 honnörspoäng och en jämn hand, alltså ingen singel eller renons och högst en dubbelton.Hur går det till?

Svarshanden kan ibland bjuda ett slutbud direkt – man har trots allt ganska mycket information om vad sangöppnaren har. Men ibland behövs mer information. Till exempel kanske man som svarshand har en fyrkorts högfärg, och skulle vilja spela med den som trumf om även sangöppnaren har minst 4 kort i den färgen.

Med Dubbel Stayman har man som svarshand två bud att välja på som både frågar efter öppningshandens fördelning och även visar hur stark man själv är:  

  • 2 klöver är invit till utgång och visar 8-9 honnörspoäng 
  • 2 ruter är krav till utgång och visar minst 10 honnörspoäng

Första handen

Så här kan det gå till när du som syd upp följande hand:
Budgivning med Dubbel Stayman

Du har 17 honnörspoäng och en jämn hand. Du öppnar alltså med 1 NT (1 sang).

Din partner bjuder nu 2 ruter som – om ni spelar med Dubbel Stayman – är krav till utgång och frågar om du har någon 4-korts högfärg eller 5-korts lågfärg.

Du har en 4-korts högfärg, nämligen hjärter, och svarar därför 2 hjärter som visar fyra eller fem hjärter. (Du kan däremot inte ha fler än fem hjärter eftersom du då inte kunnat öppna med 1 NT).

Din partner bjuder nu 4Hj – tydligen hade partnern också minst fyra hjärter.

Budgivningen har alltså gått :

Syd 1 NT: Jag har en jämn hand och mellan 15 och 17 hp
Nord 2 ruter: Jag har minst 10 hp och vill spela utgång. Jag vill också veta om du har minst 4 kort i någon högfärg eller minst 5 kort i någon lågfärg.
Syd 2 hjärter: Jag har 4 eller 5 hjärter
Nord 4 hjärter: Då ska vi spela 4 hjärter.

Träkarlen

Eftersom du var den som först bjöd trumffärgen blir du spelförare. Väst spelar ut ruter ess, träkarlen lägger upp sina kort och och du kan överblicka följande:

Spelföringen

Utspelshanden tar också för RuK och vänder sedan med SpD. Du kan nu räkna in 2 spader-stick, 4 hjärter-stick, RuD samt 4 klöver-stick. Totalt 11 stick alltså. Du tar för SpA och trumfar sedan ut så att ingen av motståndarna kan stjäla dina höga kort i sidofärgerna. Du går därmed hem med ett övertrick!

Hela sitsen

var alltså:

Vill du lära dig mer om sangbudgivning?

Du kan lära dig mer om Dubbel Stayman och annan sangbudgivning i tredje lektionen av min bridgekurs. Där går vi igenom alla bud som hör till den konventionen, t.ex.

  • Hur vet partnern att svarshandens bud är slutbud?
  • Hur visar man en femkortsfärg?
  • Hur svarar man om man har fyra kort i båda högfärgerna?

Allt det får du reda på i filmen som finns att köpa här.

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Nybörjare Spelföring

Maska med 8 toppa med 9!

Varför?

Det finns ett talesätt inom bridgen som lyder ”Maska med 8, toppa med 9”. Detta gäller när man saknar damen i en färg och vill lösa färgen utan att tappa något stick.Om du har 9 kort i färgen är tumregeln att du ska toppa, det vill säga ta för ess och kung, och hoppas att damen faller.

Varför? (Om ditt svar är ”Vem bryr sig, om du säger att det är så tror jag på det” hoppa direkt till nästa stycke…) Jo, om du och din partner har 9 kort i färgen återstår förstås 4 kort till motståndarna. Sannolikheten för att 4 saknade kort sitter 2-2 är ungefär 50%. Dessutom finns chansen att damen sitter singel de gånger de saknade korten är fördelade 3-1. Det är alltså över 50% chans att damen faller om du toppar

Tumregeln gäller så länge du inte har någon annan information som talar emot att toppa. Om du vet att det sitter snett, t.ex. för att det har visat sig att en av dina motspelare har singel i någon färg, eller för att någon av dem har spärrbjudit ska du kanske hellre maska.

Har du bara 8 kort i färgen är tumregeln däremot att maska ut damen. Varför? (Återigen – hoppa till nästa stycke om du är ointresserad av svaret 😊). Om vi antar att motståndarnas 5 kort är fördelade 3-2 är det förstås större chans att den saknade damen sitter hos den som har 3 kort i färgen, det är ju 3 möjligheter istället för 2! Om du nu toppar med ess-kung är det troligaste att damen inte faller eftersom den sannolikt sitter på 3-korts-handen!

Då infinner sig nästa fråga – över vilken motspelare ska du maska?
Ibland kan du bara maska åt ett håll, och då är det ju inget att fundera på. Du kanske har ess-kung-knekt på en och samma hand. Då börjar du med esset – det finns ju en liten chans att damen sitter singel – och sedan går du tillbaka till handen med hackor och spelar en liten upp mot kung-knekt.

Om nu damen kommer tar du förstås för kungen och om det kommer en liten maskar du med knekten. Du får då alla stick om det sitter D, Dx eller Dxx framför dina E-K-Kn. Som jag skrev ovan är det ju större chans att damen sitter på 3-kortshanden än på 2-kortshanden! Det kan förstås hända att det inte sitter så, och att du förlorar ett stick. Men då har du ändå spelat med oddsen.

Om du kan maska åt båda hållen, t.ex. om du har ess-knekt på ena handen och kung-10 på andra handen, tänk efter om motspelarna har givit dig någon ledtråd från budgivning eller spel om vilket håll som är bäst. Till exempel kanske någon av motspelarna har spärrbjudit en färg och är då antagligen kort i övriga färger. Då är det bättre att maska över den spelare som inte har spärrbjudit.

Exempelgiv

Avslutningsvis en hel giv så du får se hur det kan gå till!

Handen

Du tar som syd upp följande hand:

Budgivningen

Du öppnar med 1 hjärter varpå väst hoppar in med spärrbudet 3 klöver som visar minst sju-korts klöver. Din partner höjer till 4 hjärter.

Träkarlen

Väst spelar ut klöver ess. Träkarlen lägger upp sin hand och du ser nu:

Spelföringen

Väst tar även för klöver kung och öst bekänner båda gångerna. Därefter vänder väst med Ru2 och du kommer in på bordets Ru10.

Du ska nu försöka lösa trumfen utan förlorare. Ska du toppa eller maska?

Maska!

Du ska maska. Ni har åtta trumf ihop. Då kommer nästa fråga – ska du maska över väst eller över öst?

Här har du fått en klar ledtråd i budgivningen. Väst bjöd 3Kl som normalt visar sju klöver. Öst har i så fall två klöver.

Väst har alltså 6 ”lediga platser” för HjD medan öst har 11 ”lediga platser” så chansen är nästan dubbelt så stor att öst har HjD.

Du tar alltså för bordets HjA. Alla bekänner med låga hjärter. Sedan släpper du HjKn runt. Även här bekänner alla med låga hjärter. Masken lyckades alltså, det var tydligen öst som hade damen. Dessutom satt trumfen 3-2. Nu spelar du hjärter till kung så faller östs dam. Därefter har du bara höga ruter och spader kvar och tar enkelt resten av sticken. Du går alltså hem med ett övertrick i kontraktet!

Hela sitsen

är alltså:

Det lönar sig att spela med oddsen på din sida!

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates required