Kategorier
Budgivning Medelsvår Nybörjare

XY-NT

Problemet

Antag att du har en 5-korts högfärg – till exempel hjärter. Din partner öppnar med en i lågfärg, du bjuder 1Hj, din partner svarar 1 NT som ju visar 12-14 honnörspoäng, en jämn hand, och förnekar 4-korts hjärter.

Med bara 4-korts hjärter och en i övrigt jämn hand hade du nu kunnat passa, invitera med 2NT eller bjuda 3NT beroende på hur många honnörspoäng du har.Men – nu när du har 5 kort i din bjudna högfärg vill du ju spela kontraktet i högfärgen om din partner har 3-kortsstöd och i NT om han bara har 2 (4-kortsstöd har han ju som sagt förnekat när han inte höjde till 2 i högfärg direkt).

Om du nu har invit till utgång kanske du vill bjuda 3 i din högfärg och låta partnern välja om han ska passa, bjuda 3NT eller höja till 4 i högfärgen. Samma gäller om du vill kräva till utgång, då skulle du också vilja bjuda 3 i din högfärg för att låta öppningshanden bestämma. Problemet är att du inte kan låta 3 i högfärgen vara både krav och invit!

Konventionen XY-NT

Lösningen på detta problem är så kallad XY-NT (uttalas XY-sang) som jag nu ska beskriva närmare.

Budgivningen har alltså gått 1X-1Y-1NT där 1X är 1Kl, 1Ru eller 1Hj och 1Y är 1Hj eller 1Sp. Den kan till exempel ha gått 1Ru-1Hj-1NT.

2Hj respektive 2Sp är nu slutbud som partnern alltid ska passa på, alternativt preferera till 2Sp om du bjöd 1Sp först följt av 2Hj som visar minst 5 spader och minst 4 hjärter. 2Kl och 2Ru däremot är rent konventionella bud som inte visar någonting om den bjudna lågfärgen.

2 klöver

är överföring till 2Ru. Efter öppningshandens 2Ru kan du antingen passa om du har minst 5-korts ruter och vill stanna i 2Ru. Eller så kan du bjuda 2 i din bjudna högfärg som är invit med 5 kort i högfärgen.

Bjuder du 3Kl eller 3Ru är det också invit med minst 5 kort i den bjudna lågfärgen, men bara 4 kort i din bjudna högfärg.

2 ruter

är ett allmänt frågebud som samtidigt är krav till utgång. Öppningshanden förväntas nu visa oredovisade färglängder nerifrån.

Har budgivningen till exempel inletts med 1Kl-1Sp-1NT-2Ru visar
2Hj 4-kortsfärg
2Sp 3-kortsfärg
3 i lågfärg 5-kortsfärg
2NT visar därför normalt fördelningen 2344 just denna gång.

Därefter kan svarshanden i sin tur visa oredovisade färglängder, till exempel 2Sp på 2Hj visar minst 5-kortsfärg och 3 i lågfärg visar också minst 5-kortsfärg. Utan extra färglängder kan svarshanden antingen direkt avsluta budgivningen med 3NT eller bjuda 2NT för att därefter eventuellt hitta en 4-4-anpassning i lågfärg.

Exempelgiv

kommer förstås nu så du ser hur det kan gå till!

Handen

Du tar upp en normal öppningshand:

Budgivning med XY-NT

Din partner öppnar i första hand med 1Kl som visar minst 4 klöver och minst 13 poäng. Du bjuder 1Sp som visar minst 4 spader och minst 6 poäng. Din partner återbjuder nu 1NT som visar jämn hand med 2 eller 3 spader och 12-14 honnörspoäng.
Det är nu du kan använda dig av XY-NT för att ta reda på om din partner har 2 eller 3 spader. Du bjuder alltså 2Ru som är krav till utgång och frågar öppningshanden vad han har. Din partner svarar nu 2Sp som visar 3-korts spader och du vet tillräckligt för att avsluta budgivningen med 4Sp.

Budgivningen gick alltså

SydNord
1 Kl1 Sp
1 NT (jämn hand, ej 4-kortsspader)2 Ru (krav till utgång, frågar efter mer info)
3 Sp (3-korts spader)4 Sp

Hela given

4 spader är helt rätt kontrakt eftersom era gemensamma händer är:

Alltså 10 lätta stick ”från taket”: 5 stick i spader, 3 i hjärter och 2 i klöver

Som synes går 3NT straff om inte motståndarnas ruter sitter fördelade 4-4 eftersom de då får minst 5 stick i ruter.

Bra konvention?

Ja, jag och många med mig tycker XY-NT är en mycket användbar konvention, det enda man missar är att man inte kan stanna i 2Kl men det är ett billigt pris att betala för att man enkelt klarar nästan allt annat 🙂

BRIDGE FÖR NYBÖRJARE

10 filmer: Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer – eller
skänk bort några väl valda lektioner till din partner!
Läs mer och handla här

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates required