Kategorier
Budgivning Försvarsspel Utspel

Ett vackert utspel!

Ofta kan man räkna ut på budgivningen vilken färg man ska spela ut men ibland gäller det också att spela ut rätt valör för att straffa kontraktet!

Handen

Jag sitter som vanligt syd och tar upp en medioker hand:

Budgivningen

Öst öppnar med 2Kl som ju är ett starkt bud och visar minst 22 poäng. Jag passar förstås varpå väst svarar med det förväntade reläbudet 2Ru. Även din partner passar och öst återkommer med 3Kl som visar minst 5 klöver och en obalanserad hand (annars hade han ju bjudit NT på lämplig nivå). Väst bjuder nu 3Hj som enligt deras system visar antingen färg eller honnörer i hjärter varpå öst avslutar budgivningen med 3NT.
Budgivningen gick alltså

ÖstVäst
2 Kl (22 + poäng)2 Ru
3 Kl (minst 5 kl)3 Hj (längd el. honnörer)
3 NT

Utspelet

Vad spelar du ut?

Själv uteslöt jag förstås motståndarnas färger dvs klöver och hjärter. Och eftersom min partner inte utspelsdubblade 2Ru vilket han kunde gjort med en fin ruterfärg blir det bara spader kvar.

Så vilken spader ska man spela ut? Om jag spelar ut en låg från kungen är risken stor att motståndarna får både för SpA och SpD. Enda chansen att undvika detta (förutsatt att inte vår partner har SpD) är att någon av motståndarna har SpD singel. Så jag chansade på att spela ut SpK för att i så fall fälla damen!

Hela sitsen

När hela given är:

tar vi in två straff i kontraktet genom ett klöverstick, 4 spaderstick och ett hjärterstick! Vid andra bordet har de spelat ut en låg spader och därmed gick kontraktet inte längre att straffa 🙂

Så en fin vinstbricka för vårt lag!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *