Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning

Voidwood – essfråga med renons

Att man kan fråga partnern efter ess med konventionen Blackwood känner nästan alla bridgespelare till. (Döpt efter Easly Blackwood som uppfann konventionen på 1940-talet). Enkelt uttryckt går den ut på att man bjuder 4NT varpå partnern svarar stegvis hur många ess han har.

Varför Voidwood?

Men om man är renons i någon färg är man vanligen bara intresserad av essen i de övriga färgerna eftersom man omedelbart kan stjäla i renonsfärgen. En betydligt modernare konvention som hanterar detta är Voidwood (Void = renons) vilket innebär att man frågar efter partnerns ess utanför renonsfärgen.

Hur går det till?

Oftast är Voidwood ett hopp till den färg man är renons i: 5 i lågfärg eller möjligen till 4 i högfärg efter att man kommit överens om en gemensam trumf.

Partnern svarar stegvis på antalet ess men räknar alltså inte med esset i frågefärgen eftersom partnern är renons i den färgen.

Svarsskalan

Om den som frågade bjöd 5 ruter betyder alltså budet omedelbart över – 5 hjärter – 0 ess, budet två snäpp över – 5 spader – 1 ess osv. Ruter ess räknas inte med när man svarar eftersom det är den färg partnern är renons i.

Exempel på budgivning

SydNord
1Hj: 11-21hfp, minst 4Hj3Hj: 10-12 hfp, minst 4Hj
5Kl: Renons i klöver.
Frågar efter ess men vill inte att Kl A ska räknas
5Hj: Ett ess (och möjligen även Kl A)
6Hj: Då ska vi spela lillslam i hjärter.

En hel giv

Voidwood går också ibland att använda tillsammans med andra konventioner och specialbud på elitnivå. Här kommer ett vackert exempel på detta från en tävling på nätet jag och min partner Anders Morath spelade nyligen.

Handen

Du tar som syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Du öppnar med 1Hj som visar minst 5 hjärter och 11-21 totalpoäng.
Din partner svarar 2Ru som är krav till utgång och lovar minst 5 ruter med en topphonnör (ess, kung eller dam) i ert system.
Du bjuder nu 2Sp som visar minst 4 spader och minst cirka 15 poäng, varpå din partner bjuder 3Hj som lovar 3-korts hjärter. Ni vet nu att hjärter ska vara trumf eftersom ni har minst 8 hjärter tillsammans.

I det här läget betyder 4Hj minimihand. Med hyfsad hand börjar man kontrollbjuda. Har man en riktigt bra hand bjuder man ett reläbud – alltså budet direkt över 3 hjärter. Du har en riktigt bra hand och bjuder därför reläbudet 3Sp som är en stark slaminvit i hjärter.
På detta bjuder din partner 3NT som lovar kontroll i spader! Det är det bud man tar till när det bud man ville använda som kontrollbud, 3 spader, använts som reläbud. Det är ingen hejd på konstiga bud från er denna giv!!

Du kan redan nu räkna in
2 stick i spader. Du har esset och partnern har antingen SpK eller singel-spader så att du kan stjäla en spader
5 eller 6 stick i hjärter beroende på om partnern har HjA eller inte
5 stick i ruter. Din partner har ju lovat en honnör och har därför minst Dxxxx i ruter där du har ess och kung.
Totalt 12 eller 13 stick beroende på om din partner har HjA eller inte. Du behöver alltså ta reda på det för att bestämma om ni ska spela lillslam eller storlam.

Om du nu essfrågar med 4NT och får ett ess vet du ju inte om det är HjA eller KlA. Inte så bra att bjuda 7Hj utan trumfess 😳 Det är nu du kan använda Voidwood!

Äntligen Voidwood

Du hoppar alltså till 5Kl från 3NT. Eftersom ni har kommit överens om trumffärg är detta essfråga med renonsklöver och frågar efter ess utanför klövern. Din partner svarar nu passligt 5Hj som visar ett ess. (5Ru, budet direkt efter frågebudet 5Kl, hade visat noll ess). Detta måste vara HjA eftersom du har de övriga essen.

Du bjuder nu förstås 7Hj och vet att det kommer att gå hem om det inte sitter mycket snett i trumf eller ruter.

Hela budgivningen

gick alltså såhär:

1 Hj (5-korts)2 Ru (5-korts, honnör)
2 Sp (4-korts)3 Hj (3-korts. Fastslår hj som trumf)
3 Sp (Tillägg)3 NT (Spaderkontroll)
5 Kl (Essfråga med renonsklöver)5 Hj (1 ess)
7 Hj

Träkarlen

Efter utspelet som är en liten ruter kan du överblicka:

Spelet

När rutern sitter 3-2 tar du enkelt din hemgång, du har till och med 1 stick över, totalt 14!

Jämförelsen

När motståndarna vid andra bordet har stannat i lillslam får ni en fin vinstbricka och kan skryta lite med er fina budgivning för era lagkamrater:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Slambudgivning

Hur man förstör en essfråga!

Numera använder nästan alla någon variant av Blackwoods 4NT som frågar efter hur många ess partnern har. Detta för att man inte ska komma i lillslam om man saknar 2 ess eller storslam om man saknar 1 ess.

För att förstöra för motståndarna när de är på väg mot slam kan man ibland störa dem genom att bjuda ett HÖGRE bud än 4NT innan de hunnit svara på essfrågan!

De flesta spelare på elitnivå har knep för att ändå kunna visa hur många ess de har om motståndarna stör på 5-läget men här kommer ett exempel på hur man kan störa på 6-läget!

Handen

På den här brickan sitter jag nord och min partner Anders sitter syd. Ingen i zonen.

Syd (Anders) tar upp följande usla hand:

Budgivningen

Öst öppnar med 1Hj som i deras system visar minst 5 hjärter och 13-22 totalpoäng. Syd passar förstås varpå väst bjuder Stenbergs 2NT, utgångskrav med hjärter-stöd.

Nord (alltså jag:-)) kliver nu in med 3NT, som är ett så kallat ovanligt sangbud och visar minst 5-5 i lågfärgerna. I det här läget bör jag dessutom ha ganska bra kort eftersom vi måste bjuda minst 5 i lågfärg om vi vill behålla kontraktet (motståndarna har ju krävt till minst 4Hj) och syd har inte lovat någonting alls.

Öst bjuder nu 4NT som ju är essfråga. Med Syds totalt defensivlösa hand kan han se att de efter att ha fått veta hur många ess de har kommer att stanna på rätt nivå, slam om de saknar högst 1 ess och 5Hj om de saknar 2 ess. Dock vet han ju att vi har minst 10 klöver tillsammans och han har dessutom singel i motståndarnas färg.

Med tanke på att jag var beredd att spela 5 i lågfärg tror han därför inte att 6Kl behöver bli så dyrt. 3 dubblade straff kostar 500. Om motståndarna gör 5Hj som kostar 450 förlorar vi bara 50 poäng och om de gör lillslam (980) göt vi en stor vinst på brickan.
Det huvudsakliga skälet till att han bjuder 6Kl nu är dock att väst inte längre kan svara på essfrågan. Motståndarna kommer därför inte att veta hur många ess de har och därför ibland bjuda slam med 2 ess borta och ibland låta oss spela 6Klx när de gör slam.

Väst som har många hjärter och ingenting i klöver kravpassar nu och jag passar förstås också. Nu får Öst som tittar in i:

gissa på huruvida hans partner har 1 eller 2 ess. Om partnern har två ess ska han bjuda lillslam, har partnern bara ett ess ska han dubbla 6Kl. Nu gissar han på 2 ess och bjuder alltså 6 hjärter. Det var inte rätt när

Hela sitsen

är

Med både ruter ess och klöver ess borta får de betala 50 för en straff i 6Hj istället för att ta in 300 i 6Klx.! Återigen ett exempel på att man om möjligt ska ta bort budutrymme från motståndarna!

Slutet gott allting gott:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Motståndarna hjälper till!

Ibland lägger sig motståndarna i budgivningen så att man redan innan den är slut kan få hjälp med hur det sitter och därför komma i rätt kontrakt!

Handen

Jag tar upp följande hand:

Jag sitter som vanligt Syd, vi är i zonen och motståndarna är i ozon.

Budgivningen

Öst inleder med pass och jag öppnar med 1NT som i vårt system visar 14-16 Hp och jämn hand. Min partner hoppar nu till 3Kl som är ett överföringsbud till 3Ru. Jag förväntas alltså bjuda 3Ru oavsett hur min hand ser ut. Detta bjuder han när han antingen vill spela 3Ru (han passar då på mina 3Ru) eller han vill spela minst utgång, kanske slam. Han har alltid minst 6 ruter.

Öst, som passade i förhand bjuder nu dubbelt. Eftersom 3Kl inte visade något om klöver är detta inte en upplysningsdubbling utan visar bara för hans partner att han har bra i klöver, en s.k utspelsdubbling. Jag bjuder nu mina förväntade 3Ru som nu visar att jag har håll i klöver, annars kunde jag ha passat som förnekar håll i klöver. Efter Västs pass bjuder min parner nu 4Ru som är en slaminvit. Hade han bjudit 3Hj eller 3Sp hade det visat singel eller renons i bjuden färg, och hade han bjudit 3NT hade det visat singel eller renons i klöver. Han har alltså ingen kortfärg.

Öst har inte bjudit färdigt ännu utan kliver nu in med 4Hj. Hade vi inte varit i zon mot ozon hade jag nu straffdubblat men nu väljer jag att passa avvaktande. Eftersom min partner krävt till minst utgång är detta ett s.k kravpass. Min partner bjuder nu 4Sp som är ett kontrollbud på väg mot 6Ru. Jag har nu kontroll både i hjärter och i klöver men jag kan inte essfråga eftersom jag inte tål svaret 5Hj eller 5Sp som ju betyder 2 ess utan respektive med trumfdamen. Då kommer vi ju i slam med 2 ess borta:-(

Jag kontrollbjuder därför 5Kl så förstår min partner att han ska bjuda slam om han har minst 2 ess. Min partner hoppar nu till 6Ru som jag normalt sett ska passa på.
Men det är nu jag tar hjälp av östs budgivning! Eftersom öst har visat många kort i hjärter och klöver sitter det nog snett. Eftersom jag vet att min partner inte har någon kortfärg och jag själv inte har några stöldmöjligheter på min hand väljer jag därför att lägga kontraktet i 6NT istället där jag inte riskerar några stölder av motståndarna.

Så här gick alltså budgivningen:

ÖstSydVästNord
Pass1NTPass3 Kl (överf)
D3 RuPass4 Ru
4 HjPass (kravpass)Pass4 Sp (kontroll)
Pass5 Kl (kontroll)Pass6 Ru (slutbud)
Pass6 NT

Träkarlen

Väst spelar ut Hj9 och min partner lägger upp sina kort:

Eftersom Öst har många klöver och hjärter är naturligtvis Väst stor favorit till att ha ruter dam så slammen är riktigt bra! Det visar sig också att väst har ruter dam så slammen går enkelt hem med 7 ruter-stick, 3 klöver-stick och 2 hjärter-stick.

Hela given såg ut så här:

Det visar sig också att väst har AKnxxxx i spader till sin partners singel så hade vi spelat 6Ru kan de inleda med SpA och sedan en stöld!

Men slutet gott allting gott:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Slambudgivning

Storslam!

Handen

Jag tar som syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Min partner öppnar med 1NT som visar 15-17 hp och en jämn hand. Eftersom vi spelar med överföringar efter öppning med 1NT bjuder jag nu 2Hj som visar minst 5-korts spader. Än så länge visar jag inget om min styrka men det gör jag senare i budgivningen. Min partner hoppar nu till 3Sp som visar minst 4Sp och inte absolut minimum för öppningsbudet. Eftersom jag själv har 17 honnörspoäng + 2 fördelningspoäng = 19 totalpoäng och min partner har ca 17 totalpoäng vet jag redan nu att vi ska spela minst lillslam.

Eftersom vi har etablerat spader som trumf betyder 3NT från mig nu inte att vi ska spela NT, utan att jag är slamintresserad, annars kunde jag ju bara bjuda 4Sp nu. Idén är att vi nu ska försöka visa vilka höga kort vi har genom att kontrollbjuda. Min partner bjuder nu 4Kl som visar kontroll i klöver, alltså ess eller kung. (Normalt sett kan man även ha singel eller renons när man avger ett kontrollbud men denna gånga har ju min partner visat en jämn hand så han bör inte ha någon kortfärg). Jag visar nu min ruterkontroll med 4Ru. På detta får jag 4Hj som jag denna gång vet är HjA eftersom jag själv har HjK. Jag frågar nu efter ess med 4NT och får 5Sp som med vår version av Blackwood visar 2 ess av 5 samt trumfdam.

Så hittills vet jag att partnern har Dxxx A??? ???? A???

Förhoppningsvis har han också HjD eller KlK så jag kan ta hand om min förlorande Kl-hacka, i värsta fall får han ha KlD eller HjKn så kan jag maska ut den saknade honnören. Eftersom han har lovat 16-17 poäng och jag hittills bara prickat in 10 (två ess och trumfdam) är det en bra chans.
Den färg jag är mer orolig för är rutern. Har han 3 eller 4 hackor i ruter kommer jag att förlora ett stick där. Har han däremot RuD eller xx i ruter så har vi ju AKD tillsammans alternativt kan jag stjäla mina ruter på bordet.

Vi har nu den passliga konventionen att om man bjuder ny färg direkt efter svaret på essfrågan frågar det efter 3e-kontroll, dvs damen eller xx i den färgen. Jag bjuder alltså 6Ru nu som frågar efter ruter dam eller dubbelton i ruter. Min partner som har ruter dam kan nu hoppa till 7Sp, hade han haft 3 eller 4 hackor i ruter hade han bjudit avböjande 6Sp.

Hela budgivningen gick alltså:

SydNord
1 NT
2 Hj (överföring)3 Sp (4-korts Sp och tillägg)
3 NT (slamintresserad)4 Kl (kontroll)
4 Ru (kontroll)4 Hj (kontroll)
4 NT (essfråga)5 Sp (2 ess + trumfdam)
6 Ru (har du 3:e kontroll i ruter, partner?)7 Sp (Ja det har jag!)

Partnerns hand

Jag avvaktar med spänning utspelet innan jag lägger upp mina kort (min parter är ju spelförare eftersom han bjöd spader först). Eftersom vi spelar nätbridge får jag omedelbart se min partners kort efter utspelet och kan konstatera att vi har bjudit helt rätt när våra händer visar sig vara:

Vid andra bordet har våra motståndare stannat i 6Sp så det blir en fin vinstbricka!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning Spelföring

Vackert som en tavla!

Ibland bjuder man en vacker slam trots att man inte har de rekommenderade 33 gemensamma poängen. Ofta beror detta på en fin anpassning, antingen kan ni stjäla kort på ena handen eller så har ni en lång sidofärg som ger många stick. Ni ”målar” helt enkelt en bild av era händer under budgivningen och ibland blir den tavlan fulländad! Se bara på denna vackra budgivning nyligen:

Handen

Jag tar som syd upp följande hand:

Budgivning med Stenbergs 2 NT

Min partner nord öppnar med 1Sp som visar minst 13 poäng och minst 4 spader varpå öst passar.

Jag har nu 4-kortsstöd i spader och 17 hfp (15hp och 2fp) och bjuder Stenbergs 2NT som är krav till utgång med minst 13 poäng och minst 4-kortsstöd.

På mina 2NT svarar partnern 3Kl. I vårt system är det ett konventionellt bud som bara visar att han har minimum för sitt öppningsbud och säger alltså ingenting om hans klöver. Optimistisk som jag är ger jag dock inte upp slamchanserna utan berättar om min singel-ruter för att se om den passar min partners hand. Jag bjuder alltså 4Ru som är ett s.k splinterbud och visar just att jag är kort i ruter alltså den bjudna färgen. Väst som gärna vill ha utspel i ruter dubblar nu.

Min partner svarar med att kontrollbjuda 4Hj. Han är alltså slamintresserad trots sin minimi-hand, annars hade han kunnat gå ner i 4Sp. Uppenbarligen passar min singel-Ru till hans hand. Jag har dock gjort mitt så länge och bjuder därför 4Sp.
Min partner bjuder nu något överraskande 5Sp! Han kan uppenbarligen inte fråga efter ess eftersom han inte vet att vi har kontroll även i klöver (jag har ju bara visat kontroll i ruter hittills). Själv har han tydligen inte klöverkontroll – annars hade han kunnat bjuda 5Kl som kontrollbud. Han har inte heller RuA eftersom han inte kontrollbjöd 5Ru. Så de enda kort som kan rättfärdiga att ta oss till det riskabla 5-läget måste vara HjD och en bra trumffärg!

Nu kan jag räkna in 5 stick i hjäter, 4 stick i spader, 2 ruter-stölder samt KlA, totalt 12 stick! Har partnern en 5e trumf behöver vi bara ta 1 ruter-stöld på min hand. I absolut värsta fall får väl klöver-masken gå bra. Jag bjuder alltså 6Sp vilket bör ha en god chans. Hela budgivningen gick alltså:

NordÖstSydVäst
1 SpPass2 NT (Stenbergs)Pass
3 Kl (minimum)Pass4 Ru (Splinter)D (Utspelsdubbling)
4 Hj (kontroll)Pass4 SpPass
5 Sp (tillägg, saknar klöver- och ruterkontroll)Pass6 Sp

Träkarlen

Jag avvaktar nu med spänning partnerns hand. Mycket riktigt har han just hjärter dam och en bra trumffärg, precis som jag målat upp:

Facit

När hjärtern sitter jämnt (3-2) tar vi efter det förväntade ruterutspelet enkla 12 stick. Eftersom de nöjt sig med 4Sp vid det andra bordet vinner vi slambonusen 500 poäng på brickan och även lite beröm från lagkamraterna över vår fina budgivning:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Tävling

Vacker slam från öppna EM

Tävlingen

Frederic Wrang och Peter Bertheau spelade i Team Black i öppna EM som spelades 15-29 Juni. De slog i Round of 32 ut lag Teatr, bland annat genom denna vackra slambricka:

Händerna

Östs hand var denna:

Medan väst hade:

Budgivningen

Är jag inte helt säker på men bör ha gått ungefär:1Hj-2Kl(Naturligt utgångskrav)-

2Hj-3Hj(3-korts Hj-stöd och slaminvit)-

3NT(Vilande, förnekar Sp-kontroll)-4Kl(Kontrollbud)-

5Hj(Ingen Ru-kontroll men fin lång trumf)-6Hj

Spelet

Vållade inga problem efter utspelet Ru9 till RuJ och RuA. För att bli av med alla Sp- förlorare var det tvunget att sitta Kxx i Kl på endera motståndarhanden så man kunde stjäla upp färgen med 3 trumfingångar samt SpA på träkarlen. När det turligt satt så vänligt kunde man skriva in 1430 i pluskolumnen!

Deras händer var återigen:

Ibland har man tur:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Slambudgivning Tävling

Kreativ slambudgivning från Slava Cup

Första återbudet

Denna bricka från SLAVA CUP i Moskva visar att man med logiskt tänkande och lite påhittighet kan hitta en fin slambudgivning. Du tar som Nord upp följande fina hand:Eftersom ni spelar 5-korts högfärgsöppningar öppnar du med 1Kl som visar minst 3 klöver och minst 13 poäng.

Din partnern svarar 1Sp, minst 4-kortsfärg och minst 6 poäng. Du har nu ett svårt budproblem i ett naturligt system eftersom alla återbud har sina nackdelar. 2Kl är du för stark för, du vill ogärna stödja partnerns spader med bara 3-kortsstöd och hoppar du till 3Kl (vilket du nästan är för stark för) är det lätt hänt att partnern passar fast ni ska spela 4Sp. Du väljer därför det påhittiga budet 2Hj som lovar 4-korts hjärter och minst cirka 17 poäng. Just när partnern har svarat 1Sp är det faktiskt ett ganska ofarligt bud för om han stöder hjärtern vet du att han har minst 5 spader (med 4-4 i högfärgerna bjuder man ju 1Hj först) och du kan korrigera kontraktet till spader på lämplig nivå.

Nästa budrond

På dina 2Hj svarar partnern 3Kl vilket som ni spelar är ett kravbud med minst 3-kortsstöd i Kl (med dåliga kort hade partnern bjudit 2NT istället). Detta är goda nyheter eftersom du nu vet att ni ska spela klöver på hög nivå. Du bjuder nu 4Ru som är ett Splinter-bud och visar att du har kortfärg, dvs. renons eller singel, i ruter. Partnern har nu lättare att bedöma om hans honnörer passar bra till din hand. K,D och Kn i ruter är dåliga honnörer medan RuA eller ingen Ruterhonnör alls är bra.

Slamundersökningen

På ditt Splinter-bud 4Ru bjuder partnern 4Hj som är ett kontrollbud och lovar A, K eller kortfärg i hjärter. Eftersom vi själva har KD i hjärter vet vi att det är HjA eller kortfärg denna gång. Vi bjuder nu 4NT som är essfråga, med svaren 5Kl = 1 eller 4 ess, 5Ru = 0 eller 3 ess, 5Hj = 2 ess utan trumfdam, 5Sp = 2 ess med trumfdam. Du får nu svaret 5Ru, alltså 0 eller 3 Ess. Eftersom partnern bjudit positiva 3Kl vet du att det är 3 ess och inte 0.

Du vill nu ha reda på om partnern ANTINGEN har SpD (ni har då 13 takstick i NT) ELLER trekorts hjärter (ni har då 2Sp-stick, 3Hj-stick, 1Ru-stick, 7Kl-stick = 13). Även RuK räcker till 13 stick. Du inleder därför med 5Sp på 5Ru vilket som ni spelar frågar efter tredje kontroll i bjuden färg (Spader).I detta fall SpD eftersom partnern ju lovat minst 4 spader och därför inte kan ha dubbelton i Sp. Om P har den efterfrågade SpD kan han antingen bjuda 5NT eller hoppa direkt till 7Kl. Partnern svarar dock negativa 6Kl.

Du bjuder nu mästarbudet 6Ru som ber partnern visa om han har ett stöldvärde i hjärter. Har partnern stöldvärde i hjärter (dvs Ax) kommer han att bjuda 6Hj nu och du vet att ni bara har 2Hj-stick. Du får då nöja dig med 6NT. Svarar han däremot negativt med 6NT vet du att han inte har stöldvärde i Hj alltså Axx. Du kan då räkna in 3 hjärter-stick och avslutar budgivningen med 7NT! Budgivningen gick alltså

NordSyd
1 Kl1 Sp
2 Hj3 Kl
4 Ru (Splinter)4 Hj (Q)
4 NT (Blackwood)5 Ru (0 eller 3 ess)
5 Sp (frågar efter 3:e kontroll i Sp)6 Kl (negativt svar: har ej SpD)
6 Ru (frågar efter stöldvärde i hjärter)6 NT (inga stöldvärden: Axx)
7 NT

Partnerns hand

I det aktuella fallet hade partnern:

Så han redovisar att han har stöldvärdet i Hj varpå du får nöja dig med 6NT och ett toppresultat på brickan:-)

Era händer var alltså:

Bra bjudet och en välförtjänt topp-notering:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Slambudgivning Tävling

STORSLAM FRÅN CAVENDISH

Cavendish

Dagens giv kommer från den penningstinna tävlingen Cavendish som vanns av Bessis-Meckstroth Frankrike-USA strax före Van prooijen-Verhess Holland. Bästa svenska par blev Frederic Wrang tillsammans med Antonio de Palma på en meriterande 4e plats.

Given


På dagens giv från kvalet lyckades bara 2 par bjuda den fina storslammen, däribland Peter Berthau tillsammans med engelsmannen Andrew Black.
Nord giv, ingen i zon:

Berthau-Black bjöd med nord som giv: 1Ru-1Hj-2Hj-4NT-5Hj-5NT-7Hj-7NT
5NT avsågs som ”pick a slam” men Peter trodde antagligen att det var allmän storslamsinvit inkluderande HjD.
Black tog givetvis bort 7Hj med 7NT eftersom han visste att de saknade HjQ (5Hj på essfrågan visade 2 ess utan HjD). Lite turligt att Peter hade 5-korts Ru inklusive RuD men annars kanske han inte hade hoppat till storslam…

Budgivningsförslag


Storslammen blir lättbjuden om ÖH väljer att bjuda 2Kl på 1Hj istället. Då kan syd bjuda 2Sp fjärdefärg utgångskrav och därefter sätta ruter som trumf eftersom han vet att öppningshanden har minst 5 ruter. Därefter tar syd reda på de 3 saknade essen samt RuD och kan räkna till 13 stick. Förslag till budgivning alltså:

ÖppningshandSvarshand
1 Ru1 Hj
2 Kl2 Sp (4e färgskrav)
3 Hj (3-korts)4 Ru (fastställer trumf)
4 Sp (Kontroll)4 NT (Essfråga)
5 Ru (3 Ess)5 Hj (Frågar efter trumfdam)
5 NT (har trumfdam)7 NT

Pröva att bjuda händerna med din partner!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Slambudgivning Tävling

Givande slambudgivning

Handen

Jag spelade S:t Eriks elitliga i onsdags med min f.d partner PO Sundelin. Tog då upp denna fina hand:

Budgivningen

PO öppnade med 1 dubbeltydig Kl (11-13 balans eller alla 17+) och redan nu fick jag givetvis slamambitioner. Jag bjöd 3Kl som visar 6+ ruter utan sidofärg och utgångskrav.

Min vänsterytter klev in med 3Hj på vilket följde 2 pass. På mitt kontrollbud 3Sp bjöd PO 4Kl kontrollbud varpå jag tog essfråga och fick ett ess. Eftersom vi saknade ett ess fick jag nöja mig med 6Ru.

Hela budgivningen: 1Kl-p-3Kl-3Hj-p-p-3Sp-p-4Kl-p-4NT-p-5Kl(ett ess)-p-6Ru.

PO hade

så det fanns stick i överflöd efter att motståndarna tagit sitt Hj-stick.

Synd att det inte var robberbridge:-)

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required

Kategorier
Budgivning Försvarsspel Internationellt Medelsvår Slambudgivning Spelföring Tävling Utspel

SVERIGE I JUNIOR-VMFINAL!

Avgörande brickor

Så några avgörande brickor från VM-finalen för juniorer upp till 26 år. Sveriges lag bestående av Ola och Micke Rimstedt, Ida och Mikael Grönqvist samt Simon Hult och Adam Stokka låg under med 28 IMP när 2 brickor återstod av det 4e segmentet av totalt 6 om vardera 14 brickor mot Singapore  när ett avgörande utspel gav Sverige en fin vinstbricka:

Given

Bricka 13 Giv N Alla i zon:

Budgivningen

I det öppna rummet bjöd Sverige ostört: Micke som öst öppnade med 1NT. Sedan fortsatte budgivningen ostört med: 4Kl (överföring till Hj)-4Hj. Singapore valde nu att spela ut Kl7, ett märkligt val eftersom hans partner INTE hade utspelsdubblat 4Kl. Micke Rimstedt kunde nu vinna med KlQ och pressa ut Syds KlK mot bordets trumf. Han fick totalt ihop 6Hj, 1Sp samt 3 Kl-stick för totalt 10 stick och +620.

Slutna rummet

I slutna rummet bjöd även Singapore ostört: 1NT4Ru-(överföring till Hj)-4Hj. Adam Stokka för Sverige hade nu inte samma information med den uteblivna utspelsdubblingen på 4Kl i det öppna rummet men valde ändå det dödande spaderutspelet. Nu gick spelförarens enda ingång till klöversticken redan i stick 1 och kontraktet gick så småningom 2 straff. +200 till Sverige och viktiga 13 IMP.

Sista brickan

Så kom då sista brickan i segmentet:

Given

Bricka 14 Ö giv ingen i zon:

Budgivningen

I öppna rummet drog Micke Rimstedt igång med 2 svaga Sp som öst. Normalt visar det 6-kortsfärg men han tyckte med all rätt att den fina färgen kompenserade att han bara hade 5. Efter pass från syd förstärkte Ola Rimstedt spärren med 4Sp.

Nord fick nu ett mycket svårt budläge: Pass, 5ru eller D är alla rimliga alternativ. När han så småningom valde att dubbla var det Syds tur att fundera. Har hans partner rätt kort och singel/renons i Sp kan NS mycket väl göra slam men han valde slutligen att passa av dubblingen och spela ut en trumf.

Försvarsmiss

När man ser alla korten är det lätt att se att försvaret kan ta 7 stick för +800 vilket hade givit Singapore en fin vinstbricka om Sverige i slutna rummet nöjt sig med utgång. Dock lade nord oväntat ned HjA tidigt i spelet vilket gjorde att Sverige kom undan med 3 straff för -500.

Slutna rummet

I slutna rummet passade öst i första hand varför Adam Stokka kunde öppna med 1Kl. Efter 1Ru av Simon Hult som N klev Ö nu in med 1Sp. Detta höjdes av väst efter Adams pass till 2Sp vilket upplysningsdubblades av Simon. Han fick 3Ru av Adam och krävde vidare med 3Sp (fiendens färg). När han nu fick 4Hj av Adam kunde han se att Adam inte hade några bortslösade honnörer i Sp (Adam hade isåfall bjudit 3NT på 3Sp) så han chansade in 6Ru.

Hela budgivningen

(p)-1Kl-(p)-1Ru-(1Sp)-p-(2Sp)-x-(p)-3Ru-(p)-3Sp-(p)-4Hj-(p)-6Ru-(p)-p-(p)

Lillslammen hängde som synes på att lösa trumfen(Qxxx borta) utan tapp och som det satt gick det inte att göra fel dessbättre. +920 för Sverige och ytterligare reducering med 9 IMP. Därmed var underläget inför de 2 sista segmenten mer hanterbara 6 IMP så det var helt öppet.

När finalen var färdigspelad hade Sverige vänt till seger med 206-201 och försvarade därmed VM-guldet för 2 år sedan!