Kategorier
Budgivning Medelsvår Tävling

Måndagsmassakern. Ett drama i fyra akter.

Del ett: Tävlingen

I måndags spelade jag en match i en stor nättävling där världseliten deltar. Både jag och min partner och våra lagkamrater spelade bra och hade tur medan motståndarna gjorde en sällsynt misslyckad insats 😁Resultatet

När krutröken skingrats hade vi vunnit med otroliga 99 IMP-4 IMP(!) över 16 brickor…Nästan 6 IMP i genomsnitt per bricka! Det enda som grämde mig lite var den saknade IMPen till jämna 100:-)

En tragedi

Givetvis kul för mitt lag men fruktansvärt tråkigt för motståndarlaget. Jag tänkte kort beskriva hur detta kunde hända genom att beskriva hur alla brickorna såg ut och vad som hände vid båda borden.

Eftersom det skulle bli ett alldeles för långt inlägg att relatera 16 brickor har jag valt att dela upp inlägget i 4 delar, därav huvudrubriken ovan…

2 brickor lyckades vi faktiskt förlora (knappt) men jag tar med även dem för helhetens skull.

Jag sitter hela tiden Väst och min partner Mårten Gustawsson sitter hela tiden Öst.

Bricka 1

Nord giv och ingen i zon.

Vårt bord

Budgivningen gick snabbt, Nord öppnade med spärrbudet 3Kl varpå Syd avslutade budgivningen med 3NT. Jag spelade förstås ut HjA för att titta på bordet och se partnerns markering för att bestämma det fortsatta försvarsspelet.Turligt nog har vi vanliga markeringar, det vill säga ett lågt kort är svaghet eller udda antal i färgen. Så när partnern bekände med Hj8 vet jag att det är en lågmarkering. Hade vi haft omvända markeringar hade det ju kunnat tolkas som en högmarkering eftersom det var det lägsta kortet av de jag saknade när jag såg mina egna och bordets hjärter. Jag skiftade därför färg till SpA och när SpQ föll hos spelföraren fortsatte jag i spader. Nu gick även SpK hos spelföraren så det var bara att hålla i korten när han tog sina 6 klöverstick. i slutläget var han tvungen att slå rutermasken för att kunna gå hem men då tog vi resten för 2 straff. 100 in alltså.

Andra bordet

Här gick budgivningen helt annorlunda. Nord valde att passa ner sin möjliga spärrhand så Syd fick öppna med 1NT(15-17) i tredje hand. Väst klev nu in med 2Kl som visar minst 4-4 i högfärgerna, normalt minst 4-5 eller 5-4. Nord prövade 3NT men Öst offrade sig med 4Sp varpå Syd dubblade. Detta blev också slutbeud på brickan.

Det var nära att 4Spx gick hem men slutligen fattades det ett stick för spelföraren så kontraktet gick en straff. Våra lagkamrater fick alltså även de in 100 på brickan.

Vi vann alltså totalt 200 = 5 IMP på brickan.

Bricka 2

Öst giv och NS i zonen.

Vårt bord

Mårten (Öst) öppnade med 1Kl på vilket jag svarade 1Hj. efter Nords pass höjde Mårten försiktigt till 2Hj. Hans hand är nog värd minst 15 poäng (12 hp +3 fp) men en renons är alltid svårvärderad. beror ju helt på vad partnern har i den färgen. Det gick nu 2 pass fram till Nord som upplysningsdubblade. Mårten visste nu att motståndarna skulle bjuda minst 2Sp och bjöd därför 3Hj för att försvåra för dem. Syd lät sig dock inte spärras utan bjöd 3Sp vilket passades runt.Jag spelade ut Kl9 och kontraktet gick så småningom en straff, så 100 till de goda.

Andra bordet

Även på denna bricka gick budgivningen helt annorlunda. Efter samma inledning som vid vårt bord, alltså 1Kl av Öst och 1Hj av Väst valde öppningshanden att hoppa till 3Hj. Väst hade nu en enkel höjning till 4Hj vilket avslutade budgivningen. Kontraktet gick efter en mindre bra spelföring hela 4 straff(!). Så ytterligare 200 poäng till vårt lag. 100 + 200 = 300 = ytterligare 7 IMP till oss.

Bricka 3

Syd giv och ÖV i zonVårt bord

Syd öppnade med 1Kl varpå jag klev in med 1Ru. Nord dubblade som visade minst 4Hj och minst 6 poäng varpå Syd avslutade budgivningen med 5Kl. Jag spelade förstås ut RuQ så vi tog enkelt de 3 första sticken och fick in 50 för en odubblad straff.

Andra bordet

Nu hade våra lagkamrater ett stort budmissförstånd. Syd öppnade även här med 1Kl men Väst valde att passa. Efter Nords 1Hj hoppade öppningshanden till 4Kl som hon uppenbarligen menade som ett starkt bud med enfärgshand i klöver. Den moderna tolkningen är dock att det visar 3 hjärter och 7 klöver eller möjligen 4 hjärter och 6klöver. Så Nord kontrollbjöd 4D med hjärter som trumf varpå Syd bjöd 4Hj som hon trodde var kontrollbud med klöver som trumf. Nord trodde dock att det var naturligt slutbud och passade därför.

Kontrakt på 5-1 går sällan hem och inte heller denna gång. 4Hj gick 3 straff och våra lagkamrater betalade allrså ut 150. 150 – 50 = 100 så 3 IMP till motståndarna denna gång.

Bricka 4

Väst giv och all i zonen.

Vårt bord

Här gick budgivningen snabbt och enkelt. Jag öppnade med 1Kl och Nord gick in med 1Ru. Mårten bjöd 1Sp varpå Syd dubblade som visar minst 4Hj men att han inte har till att bjuda 2Hj själv. Jag avslutade nu budgivningen med 4Sp.

Syd spelade ut en hjärter som Mårten stal på bordet och tog 10 stick efter att ha maskat ut Syds SpQ. 10 stick och 620 poäng till oss.

Andra bordet

Väst öppnade även här med 1Kl och Nord klev in med 1Ru. Nu upplysningsdubblade Öst varpå Syd hoppade till 2Hj på sin fina 7-kortsfärg. Väst dubblade nu för att visa minst 3Sp och efter Nords 3Hj hoppade Öst till 4Sp som alltså även vid detta bord blev slutbud. Här spelade Öst lite sämre än vid andra bordet men blev belönad med 11 stick när hjärtern satt 7-3 i försvaret. Hade hjärtern suttit 6-4 hade kontraktet troligen gått en straff. Hursomhelst vann motståndarna 650 – 620 = 30 = 1 IMP på brickan så ställningen efter första akten är nu 12-4 i IMP till vårt lag.

Klart jag vill prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Budgivning Internationellt Medelsvår Tävling

Visa var skåpet ska stå!

En bra start är guld värd

Att redan på första eller andra brickan i en match få in ett bra resultat kan ibland knäcka motståndarna för hela matchen!

Matchen

Sverige mötte Skottland i den 9:e omgången i VM-kvalet förra veckan. Jag spelade med Peter Fredin och tog som Syd upp följande kort på första brickan:Budgivningen

Peter öppnar med 1NT som visar 15-17 hp. Öst dubblar nu vilket är en straffdubbling som visar att även han har bra kort, minst 15hp eller kanske AKQxxx i en färg och ett sidoess.

Som vi spelar kan jag nu redubbla för att visa att jag har minst 6-7Hp och gärna spelar 1NT RD eller att vi kanske kan straffdubbla motståndarna om de kliver av.

Väst bjuder nu 2Kl och Peter och Öst passar fram till mig. Som jag och Peter spelar är denna sekvens krav till minst 2NT. Om någon dubblar motståndarna är det straffdubbelt så Peter har alltså inte 4 klöver. Det har inte heller jag så egentligen har jag inte till att straffdubbla nu. Dock vet jag inte om jag ska bjuda 2Ru då vi kanske missar 4Hj eller 2Hj då vi kanske missar en gemensam ruterfärg.Vad är zonerna?

I många budlägen är det viktigt att tänka på zonerna. Jag konstaterar att vi är i ozon och motståndarna är i zonen vilket gör att deras (dubblade) straffar kan bli väldigt kostsamma. Skulle 2Kl gå hem kostar det bara 180 poäng så det behöver inte vara alltför dåligt. Jag väljer alltså att straffdubbla 2Kl trots att jag bara har 2 små trumf. Väst som tittar in i skruttiga Jxxx xxx xxx xxx redubblar nu. Detta är en så kallad SOS-redubbling och visar att han vill att hans partner ska bjuda sin längsta färg. Peter passar varpå Öst med xx KJ10x xx AKDJx tvingas bjuda 2Hj. NU kan jag straffdubbla eftersom jag har 4-korts hjärter 😈

Hela budgivningen gick alltså

NordÖstSyd Väst
1 NTDRD2 Kl
PassPassDRD (SOS)
Pass2 HjDPass
PassPassHela sitsen

är

När krutröken skingrats har vi tagit in 1100 för 4 dubblade zonstraffar! Ett fantastiskt resultat när vi inte ens gör egen utgång. Väst får bara 2 hjärterstick och 2 klöverstick.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att även våra lagkamrater har fått inkomst, en straff i 3NT. Vi vinner alltså 1150 poäng på brickan. Eftersom detta är första brickan i matchen får vi även ett stort psykologiskt övertag för resten av matchen.

Tävlingsledaren!

Ett lustigt tillägg till ovanstående brickan är att efter spelet på brickan avslutats ropade Scotland på tävlingsledaren. Vid nätspel ska man nämligen förklara vad sina bud betyder och här menade de på att jag inte förklarar min dubbling av 2Kl som upplysningsdubbling. De trodde naturligtvis att det var det jag hade när jag visade mig ha bara 2 små klöver…

Hur gick matchen?

Inte oväntat vann vi matchen stort (med 19-1 om jag kommer ihåg rätt).

Klart jag vill prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning Tävling

I många former trivs det sköna

Flera bord

Normalt sett spelas en specifik bricka vid ett stort antal bord under en tävling. Nu i VM-kvalet till exempel spelades 15 olika matcher varje omgång vilket gör att varje bricka ger 30 resultat eftersom varje bricka spelas vid 2 bord i varje match. Därför kan det hända en hel del olika saker i de olika matcherna.

Jag kommer därför att skriva en del om vad som hände även vid andra bord än mitt eget. Jag börjar med brickan från mitt förra inlägg där ju Voidwood ledde till en bjuden lillslam.

Matchen

I denna match mötte Sverige Wales och vid det andra bordet spelade Micke och Ola Rimstedt. För bekvämligetens skull har jag svängt brickan så att Micke sitter Syd och Ola sitter Nord.Handen

Micke tar som Syd upp följande fina hand:

Budgivningen

Han öppnar i första hand med 1Ru som visar minst 4 ruter. Ola svarar 1NT som i deras system är utgångskrav och frågar mer om vad öppningshanden har.

Micke återbjuder nu 2NT som är ett konventionellt bud och visar 3-4 spader, 0-1 hjärter och maximum för sin öppning. Eftersom de spelar stark klöver har han då cirka 15-16 poäng. Ola bjuder nu 4Kl som sätter klöver som trumf och är slaminvit.

Micke kontrollbjuder då 4Ru varpå Ola i sin tur kontrollbjuder 4Hj. Micke kan nu med AKQxx i ruter se sticken i en eventuell slam och dessutom vet han nu att de har kontroll i alla färger. Han bjuder därför 4NT som förstås är essfråga.
Förra gången jag skrev om denna bricka var det Olas hand som essfrågade med 5Ru som dessutom visade renons i ruter men denna gång är det alltså Syd som essfrågar. Så nu är det istället Olas hand som ska svara på essen och eftersom han har en renons vill han gärna kunna visa den också i svaret. Han hopper därför till 6Kl som visar ett jämnt antal ess och någon renons. Hade Ola istället haft ett udda antal ess och en renons hade han svarat 5NT.

Micke kan nu se att partnern har 2 ess eftersom han själv har 2 ess. De saknar alltså 1 ess av fem och ska därför nöja sig med lillslam. Han passar därför och överlåter till Öst att spela ut mot 6Kl.

Utspelet

Öst spelar ut SpK och bordet kommer upp.

Träkarlen

Deras gemensamma händer är:

Spelföringen

Erbjuder som synes inget problem. Ola som ju blev spelförare lägg tar för spader A, lägger ner KlA och tar därefter för ess och kung i ruter och sakar sina 2 spader. Därefter får motståndarna för KlK och lillslammen går hem precis.
Bra budgivning?

Ja det tycker jag nog. Deras budmetoder passade ju förträffligt just denna gång och de hade inga som helst problem att bjuda ut lillslammen.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att Wales som haft korten vid det andra bordet misslyckats fullständigt och bara bjudit 3NT. Vi vinner alltså en fin slamsving på brickan.

Jämförelser med andra bord

Att kolla vad som händer vid flera bord på samma bricka kan vara både instruktivt och underhållande. Senare kommer jag att jämföra vad som händer på en bricka vid kanske 5-6 olika bord som ett nytt blogginlägg:-)

Klart jag vill prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Internationellt Medelsvår Slambudgivning Tävling

Mera voidwood i VM-kvalet

Tävlingen

Som jag skrev i ett tidigare inlägg har det just spelats kval till VM-lagfinalen, den så kallade Bermuda Bowl (kallas så eftersom den första VM-finalen för lag spelades på just Bermuda). Sverige som representerades av Rimstedt-Rimstedt, Bertheau-Hult och Peter Fredin-Johan Sylvan började bra för att sedan falla tillbaka något. Dock avslutade vi med 5 mindre vinster vilket räckte ganska bekvämt för att kvalificera oss.

Voidwood

I tidigare inlägg har jag beskrivit en konvention som heter Voidwwod som går ut på att man essfrågar men i svaret inte räknar ett av essen eftersom frågaren visar renons i en specifik färg med sin fråga.

Den normala essfrågan är som bekant 4NT och normalt räknas även trumfkungen som ett ess så totalt finns då 5 ess.

Voidwood däremot är nästan alltid (det finns varianter) ett hopp till 5 i lågfärg. Nu visar alltså den som frågar att han är renons i den färg han bjuder och därmed räknas inte esset i den färgen eftersom man omedelbart kan stjäla. Nu är det därför 4 ess (3 ess + trumfkungen) som räknas.Vilken svarsskala

man ska ha är en smaksak, en som är lätt att komma ihåg är att 1 steg = 0 ess, 2 steg = 1 ess och så vidare.

Exempelgiv

Du spelar som sagt kval till VM-finalen och tar som Syd upp denna fina hand:

Bridgehand Spader knekt 5 3 Hjärter ess kung 7 Ruter renons Klöver ess knekt 9 7 4 3 2

Budgivningen

Din partner Nord öppnar med 1Ru som visar minst 4 ruter och minst 13 poäng. Du svarar 2Kl som är utgångskrav och visar minst 4 klöver. Din partner återkommer med 2Sp som visar minst 4Sp och åtminstone lite tillägg typ minst 15 poäng. Samtidigt visar det att han har minst 5 ruter eftersom han med en jämn hand hade återbjudit 2NT.

Eftersom du redan krävt till utgång kan du nu lugnt bjuda 3Kl som visar att du har minst 6 klöver (hade du bara haft 5 klöver hade du istället bjudit 2NT). Öppningshanden höjer nu något överraskande till 4Kl. Du vet nu att han har fördelningen 4153 eller möjligen 4063.
Nu då?

Nu har ni såpass stor gemensam styrka att ni med all säkerhet ska spela lillslam eller storslam. Det är bara frågan om att motståndarna inte har något ess att ta för. Bjuder du nu 4NT får du visserligen reda på antalet ess och inte vilka ess ni förfogar över.

Det är nu Voidwood kommer in i bilden. Du vill ju fråga efter ess där ruteress inte räknas så du hoppar nu till 5Ru som alltså är essfråga utanför rutern. Din plan är att bjuda storslam om ni har alla de relevanta essen och nöja dig med lillslam om ni saknar ett ess.

Din partner svarar nu 5Sp som alltså visar 1 av 4 (där KlK räknas som 1 ess). Du har ju själv 2 ess så du vet nu att ni saknar SpA eller KlK. Du nöjer dig därför med 6Kl vilket avslutar budgivningen.

Hela budgivningen

gick alltså

SydNord
1 Ru
2 Kl2 Sp
3 Kl4 Kl
5 Ru (Voidwood)5 Sp (ett ess av 4)
6 Kl

Utspelet och träkarlen

Väst spelar ut SpK. Din partner lägger upp sina kort och du kan överblicka följande:

Spelföringen

Bereder förstås inga problem. För att gardera rutern 7-1 tar du först för SpA, KlA samt går in på bordet på HjQ. därefter tar du för ess och kung i ruter och saknar dina 2 spaderförlorare. Försvaret får därefter för KlK.
Hur gick det på riktigt?

Vid mitt bord var det Wales som hade korten och märkligt nog stannade de redan i 3NT! Om du ännu inte införlivat Voidwood i din arsenal är du alltså inte ensam…

Vid andra bordet bjöd Sverige slam. Dock inte med Voidwood, men många vägar leder ju till Rom. Jag gjorde om budgivningen för att visa hur enkelt det kan vara.

Sverige fick alltså in en fin slamsving, vann så småningom matchen mot Wales och fick ett välbehövligt avancemang i tabellen.

Att tänka på

Voidwood gäller alltså endast vid ett hopp till 5 i lågfärg där ni redan bestämt vad som är trumf.

Du måste förstås överblicka tillräcklig basstyrka så att ni har stick så det räcker i ert slutkontrakt.

Även din partner måste vara med på noterna så ni inte kommer i 5 i lågfärg med en renons på ena handen, det går sällan hem 😳

Klart jag vill prenumerera! Det är ju gratis 🙂

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning

Renonssplinter för att hitta storslam

Storslam

är både sällsynt och svårt att bjuda med säkerhet. Men när det väl händer blir man ofta förvånad över hur man kan begära att ta alla 13 sticken på bara några få budronder…

Tävlingen

Du spelar en gruppspelsmatch i en högklassig tävling på nätet. Din partner är även han högklassig så du kan lita på att han kommer ihåg ert system och att han har till sina bud.

Handen

Du tar som Syd i första hand upp en alldaglig öppningshand:

Bridgehand A-x i spader, D-10-xxx i hjärter, xx i ruter och ADxx i klöver

Du har 12 honnörspoäng och 2 fördelningspoäng, summa 14 totala poäng. Du öppnar förstås med 1Hj och lovar därmed minst 4 kort i hjärter och minst 13 poäng.Renonssplinter!

Din partner hoppar nu till 4Ru: ett splinterbud som visar singel eller renons i ruter, trumfstöd och minst invit till slam eftersom han ju kräver till minst 4Hj. Ni har dessutom bestämt att om man direkt i första budronden avger ett splinterbud lovar det renons. Till skillnad från vanlig splinter (som alltså kan vara singel eller renons) kallas detta renonssplinter.

Du förväntas nu se över dina tillgångar och bedöma om din partners utlovade ruter-renons passar in med dina kort. Tumregeln är att alla honnörer (utom möjligen esset som du ju kan saka en förlorare i en annan färg på) i din partners renonsfärg är tämligen värdelösa medan honnörer i de andra färgerna ”fyller upp” din partners hand. Tror du att era händer passar dåligt ihop slår du av med 4Hj. Detta betyder att du inte är slamintresserad i alla fall inte än så länge.

Räkna honnörspoäng utanför renonsfärgen

För att bedöma om du ska acceptera partnerns slaminvit rekommenderar jag att man räknar sina honnörspoäng utanför rutern. Har man då kvar sin öppningshand, alltså minst 13 poäng, bör man själv gå vidare mot slam efter partnerns 4Ru-bud. Eftersom du har noll poäng i ruter har du ingenting bortslösat och bör absolut ta initiativ till högre kontrakt än 4H.
Frågan är bara hur du ska fortsätta?

Kontrollbudgivning?

Det normala i en slambudgivning är att man först kontrollbjuder. Med vår hand kan vi dock se att vi har kontroll i alla färger utöver trumfen så vi går direkt på essfrågan..

Blackwood

Normalt räknar man ju med fem ess i Blackwood, men när partnerna har upplyst om renons räknas inte den färgen. Här har ni alltså max fyra ess: 3 ”äkta” ess samt trumfkungen.

Du bjuder alltså 4NT på 4Ru på vilket din partner svarar 5Sp. Med den svarsskala ni har visar detta 2 ess (av 4). Du vet nu att ni har alla 4 essen eftersom du själv har de återstående 2.

Storslamsinvit

Du vet nu att ni ska spela minst lillslam och kanske till och med storslam. Hade du saknat trumfdamen och partnern svarat 5Kl eller 5 Ru som inte inkluderar trumfdamen i svaret hade du nu bjudit närmsta bud över partnerns svar som frågar efter trumfdamen.

Eftersom du denna gång vet att ni förfogar över trumfdamen bjuder du istället 5NT som är en allmän storslamsinvit inkluderande trumfdamen. På den gamla ”goda” tiden var detta kungfråga och frågade partnern hur många kungar han hade enligt en svarsskala liknande den på Blackwoods essfråga.

Numera bjuder man istället en färg där man har något oredovisat alternativt hoppar direkt till storslam. Har man inget extra går man ner i lillslam (6Hj i detta fall).

Äntligen storslam!

Din partner tycker nu han hört tillräckligt och med vetskap om att ni har alla ess och att du är storslamsintresserad hoppar han nu direkt till 7Hj.

Budgivningen gick alltså:

SydNord
1 Hj4 Ru (Renonssplinter)
4 NT (Blackwood)5 Sp (2 ess av 4)
5 NT (Storslamsinvit, lovar trumfdamen)7 Hj

Träkarlen

Väst spelar ut en trumf och din partner presenterar sin mycket välpassande träkarl och du kan överblicka:
Spelföringen ger dig förstås inga problem utan du tar enkelt dina 13 stick efter att omedelbart ha trumfat ut.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att motståndarna vid andra bordet missat storslammen. Nord valde nämligen istället för 4Ru att inleda med Stenbergs 2NT av någon anledning. Öst kunde då spärra med 4Ru varpå Nord inte kunde essfråga och visa sin ruterrenons samtidigt. Ni vinner alltså brickan stort 😁

Att tänka på

Se till att du har ett bra budsystem och lär in det ordentligt!

Försök att beskriva din hand så gott det går för att om möjligt underlätta för din partner.

Lita alltid på att partnern kan systemet.

Lycka till med (slam)-budgivningen!

Självklart vill jag prenumerera!

* indicates requiredKategorier
Avancerat Budgivning

Glöm inte taktikbuden

Psykiska bud

är numera ganska ovanliga, framför allt eftersom de flesta elitspelare har utvecklat motvapen och ofta kan ”röka ut” motståndarnas försök att ”sprida dimma”.

Ett typiskt exempel är om en motståndare har en helt blank hand efter att hans partner öppnat budgivningen och din partner har upplysningsdubblat. Nu kan motståndaren med xxx xxx xxx xxxx bjuda 1Hj som ju visar 4-korts hjärter och minst 6 poäng. Idén är förstås att försvåra för oss att hitta vår utgång. Fast nu spelar de flesta helt enkelt att dubbelt är en straffdubbling av 1Hj och visar minst 4 hjärter och minst cirka 8 poäng. Därigenom ”röker vi ut” motståndarna och hittar kanske vår utgång.Värt att pröva

är det dock i många lägen. Framförallt om din partner öppnar och näste hand passar. Om du nu har en usel hand och befarar att motståndarna kan göra utgång bjuder du alltså ett bud som du inte har poäng och/eller färglängd till att bjuda. Om näste motståndare nu dubblar blir det ju en upplysningsdubbling och därmed inte så lätt att hitta utgång i den färg du ”visat” både längd och styrka i.

Handen

Du tar som Syd i ozon mot zon upp följande skruttiga hand:

Inte mycket att hänga i julgran precis men man måste ju bjuda de kort man får…

Budgivningen

Din partner öppnar i första hand med 1 Kl som visar minst 3 klöver minst 13 hfp. Väst passar.

Ska du nu strikt följa ”boken” är ditt korrekta bud pass eftersom du har mindre än de 6 poäng som normalt krävs för att bjuda på partnerns öppningsbud. Dock har du en hygglig ruterfärg och du se gärna att din partner spelar ut ruter om Väst tar hand om spelföringen så han inte ger favör i någon annan färg. Det kan alltså vara en god idé att tänja lite på budreglerna och bjuda 1Ru eller till och med 2Ru om ni spelar så att det är ett svagt bud med minst 6 ruter.

Dock kommer både pass och 1Ru leda till att Väst enkelt kan komma in i budgivningen, antingen med ett högfärgsbud, 1NT eller en upplysningsdubbling. Sedan kanske dina motståndare hittar en utgång och inkasserar 600 eller fler poäng.

Hur åtgärda detta?

Istället för att betala ut 600 eller mer kan du försöka komma undan med några odubblade straffar som ju i ozon bara kostar 50 per styck. Du kan alltså avge ett psykbud. I detta fallet kan du antingen bjuda 1Hj, 1Sp eller 1NT. Eftersom man ofta rabatterar några poäng när man bjuder 1 i högfärg gör man det ofta svårare för motståndarna om man bjuder 1NT som ju visar 6-9Hp (eller 6-11Hp beroende på vilket system man spelar).
Väst kommer nu att tro att ni har minst ca 18 hp tillsammans vilket bara lämnar som bäst 22 hp till hans par. Eftersom man normalt behöver ca 26 poäng för att göra utgång är det redan nu mycket svårare att hitta rätt. Och skulle han ha en ganska stark balanserad hand kanske han överhuvud taget inte vågar bjuda med risken för att hans partner är blank och han går ett antal (eventuellt dubblade) straffar.

Västs hand

är

Han ”vet” ju nu att hans partner har cirka 0-5 poäng och kommer därför att vara försiktig. Han kommer förmodligen att dubbla för att visa en öppningshand med minst 34/43 i högfärgerna men kan även tänkas passa för att inte riskera en stor utbetalning. Öst KAN ju ha så dåligt som xxx xxx xxxx xxx och då kan ett bud på 1NT resultera i 1400 mot ut mot ingenting…

Vad bjuder Väst?

Det kan man inte veta, det beror ju på vem som sitter Väst, ställningen i matchen med mera.

Troligen bjuder han dubbelt i förhoppning om att de kanske gör 2Hj eller 2Sp.
Vad gör Öst?

Nord passar och Öst som tittar in i

kommer ganska säkert att bjuda 2Sp varpå alla kommer att passa. Öst-Väst får därmed bara in cirka 140.

Hade du istället bjudit 1Ru eller passat på 1Kl hade Väst haft enkelt inkliv med 1NT (15-18) varpå de tagit sig till 3NT och fått in 600 eller 630 istället…

Hela sitsen

är

Som synes av hela sitsen går 3NT enkelt hem. Och hade Väst inte helt orimligt valt att passa på 1NT hade de bara fått in cirka 150 för 3 odubblade straffar.

Bra att psykbjuda?

Ja, men givetvis bara när det är rätt 😉

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att Syd bjudit 1Ru varpå dina lagkamrater enkelt tagit sig till 3NT. Ni vinner alltså en utgångssving på brickan!

Så ditt 1NT-bud lättade verkligen upp psyket på er 😁

Självklart vill jag prenumerera!

* indicates requiredKategorier
Budgivning Medelsvår Nybörjare Slambudgivning

Glöm inte trumfdamen!

Viktigt vid slambudgivning

När du undersöker slammöjligheterna är det framför allt två saker som är viktiga: att du inte saknar 2 eller fler ess samt, om du saknar ett ess och bara har åtta trumf, att du då förfogar över trumfdamen.

Olika svarsmodeller vid essfråga

I svaren på Blackwoods essfråga har man därför tagit med trumfdamen på några svar: som du troligen har koll på betyder svaret 5Hj 2 ess utan trumfdam medan 5Sp betyder 2 ess med trumfdam. Med två ess kan man alltså upplysa partnern ifall man har trumfdam eller inte.

Svaren 5Kl respektive 5Ru som visar 0/3 eller 1/4 ess innehåller däremot ingen info om trumfdamen. Då kan den som essfrågade med reläbudet det vill säga närmaste bud (som inte är trumf) direkt fråga efter trumfdamen. Som svar på reläbudet går man om möjligt ner i 5 utan trumfdam. Annars bjuder man oredovisade kontroller och lovqar alltså i och med det även lovar trumfdam.

Exempelgiv

Du tar som Syd upp

Budgivningen

Du öppnar med 1Ru som lovar minst 3 ruter eftersom ni spelar 5-korts högfärgsöppningar mer populärt kallat 5533 det vill säga att 1Kl/Ru lovar minst 3 medan 1Hj/Sp lovar minst 5.

Din partner svarar 1Hj som i vanlig ordning lovar minst 4 hjärter och minst 6 poäng. Du återbjuder 1Sp för att visa minst 4-korts spader. Din partner vet ännu inte om du har fler än 3 ruter eftersom du fortfarande kan ha fördelningen 4333.

Partnern bjuder nu 2Kl som är så kallad fjärde färg utgångskrav och alltså inte visar någonting om klöverfärgen. Du förväntas nu visa oredovisade färglängder alternativt bjuda NT på lämplig nivå om du har håll i klöver (Partnern kan vara renons i klöver och det är inte att rekommendera att spela NT utan håll 🥶) Har du 3-kortstöd i partnerns tidigare bjudna hjärter-färg bjuder du 2Hj för att visa detta (du förnekade ju 4-kortsstöd när du bjöd 1Sp). Har du istället en femte spader bjuder du 2 Sp.

Nu har du inget av detta, så därför bjuder du 2Ru som visar högst 2 hjärter. (Du kan fortfarande inte bjuda 2NT eftersom du fortfarande saknar håll i klöver).

Nu vet din partner att du har 4 spader och högst 2 hjärter – alltså högst 6 kort i Hj + Sp tillsammans. Därmed har du minst 7 kort i Kl + Ru. Och hade du haft endast 3 ruter och 4 klöver hade du förstås öppnat med 1Kl istället för 1Ru. Alltså har du minst 4 ruter.

På väg mot slam?

Partnern återkommer nu med 3Ru som visar att han är intresserad av ett högt ruterkontrakt baserat på att han vet att du har 4 spader, 1-2 hjärter, 4-5 ruter 2-3 klöver samt normalt cirka 12-14 honnörspoäng. Du har 13 honnörspoäng och i övrigt inget att skämmas för så du bjuder 3Hj som visar ess eller kung i den färgen. Eftersom din partner bjöd fjärdefärg som utgångskrav riskerar du inte pass på det budet, utan kan på väg mot 3 sang passa på att ge partnern så mycket info som möjligt.

Din partner kontrollbjuder nu 3Sp som visar ess, kung, singel eller renons i spader. Sang-bud är fortfarande omöjligt pga. saknat klöverhåll och du kan inte heller kontrollbjuda 4Kl utan någon kontroll.

Du tvingas alltså bjuda 4Ru som förnekar klöverkontroll. Din partner kontrollbjuder nu 4Hj som samtidigt visar klöverkontroll – hade han saknat detta hade han förstås gått ner i 5Ru eftersom motståndarna i så fall har ess och kung i klöver att ta för.

Essfrågan

Nu är det inte mycket mer att tjafsa om eftersom ni uppenbarligen har kontroll i alla färger. Det enda som kan hindra er från att bjuda slam är om ni saknar 2 ess eller möjligen 1 ess samt trumfdam. Du bjuder därför 4NT och frågar efter hur många ess din parter har.

Du får svaret 5Kl som alltså visar 0 eller 3 ess. I detta fall givetvis 3, det är ju partnern som drivit på mot slam. .Huruvida partnern även har trumfdam vet du inte ännu. Du har nu tre bud att välja på:

5Ru betyder att ni saknar alla ess. Alltså inte aktuellt.

5NT visar att du har trumfdamen och att ni förfogar över alla ess samtidigt som det är invit till storslam. Inte heller aktuellt eftersom du inte har trumfdam.

5 Hj frågar efter trumfdam och visar att ni har alla ess. Alltså rätt bud här!

Du bjuder alltså reläbudet 5Hj – närmaste bud över 5 klöver som inte är trumffärg. Eftersom partnern därmed vet att ni har alla ess och att du även har hjärterkontroll kan han rita in SpA, HjK samt RuK hos dig.

Han vet också att du saknar ess ock kung i klöver samt din ungefärliga fördelning. Han kommer alltså inte att bjuda storslam bara för att han har trumfdamen om han inte kan se 13 stick utan då bjuda något annat än 6Ru (förnekar trumfdam) och 7Ru, till exempel 5NT (visar inget extra) eller 5Sp/6Kl för att visa något oredovisat i den färgen och låta dig bestämma om det räcker för att bjuda storslam.

Slutligen storslam!

Din partner har emellertid hört tillräckligt för att själv kunna avsluta budgivningen med 7Ru. Budgivningen gick alltså

SydNord
1 Ru1 Hj
2 Sp2 Kl fjärdefärg, kräver till utgång
2 Ru högst 2 hjärter3 Ru
3 Hj Kung eller Ess3 Sp kontroll
4 Ru4 Hj kontroll (och även Kl-kontroll
4 NT Essfråga5 Kl 0 eller 3 ess
5 Hj Trumfdam?7 ru

Partnerns kort

Eftersom din partner tittar in i

och vet att du har kung-singel eller Kx i hjärter, SpA samt RuK minst fjärde ser han att du enkelt kan stjäla upp bordets hjärter för 13 säkra stick.

Era kombinerade händer är alltså:

Bra budgivning?

Ja det tycker jag nog men det blir givetvis enklare när man har bra budmetoder och dessutom använder sitt omdöme och sunda förnuft.

Notera för övrigt att vi bara har 27 gemensamma honnörspoäng och även om man räknar in totalt 5 fördelningspoäng kommer man upp i 32 jämfört med de rekommenderade 37 totalpoängen som brukar rekommenderas för att bjuda storslam. En av huvudanledningarna till detta var förstås att du bara hade 2 bortslösade honnörspoäng i partnerns korta färger (KlJ och SpJ).

Att ta till sig

Se till att ha metoder för att kolla om partnern har trumfdam

Se till att fjärdefärgskrav alltid är krav till utgång så kan ni visa tillägg utan att behöva riskera att partnern passar. I det här exemplet kunde du visa hjärterkontroll och högst tvåkorts-hjärter. Utan den infon hade partnern inte vågat driva mot slam. Partnern kunde i sin tur visa spaderkontoll.

Bjud alltid era extra färglängder och kontroller ”up the line” det vill säga nerifrån. eftersom överhoppade färger förnekar extra längd/kontroll i den färgen.

Tala alltid om för partnern att ni har alla ess, normalt sett med 5NT = allmän storslamsinvit eller trumfdamfråga, om du ser att storslam kan vara möjlig. Går du ner i lillslam kommer partnern att tro att ni saknar ett ess.

Självklart vill jag prenumerera på bloggen!

* indicates required

Budgivningen

Min partner öppnar i första hand med 1NT som visar en jämn hand med 15-17 Hp. Öst kliver nu in med 2Kl som ska visa minst 5-4 i högfärgerna, det vill säga inte visar någonting om hans klöver. Han kan till och med vara renons i klöver.

Jag har nu 2 huvudsakliga alternativ för min fortsatta budgivning:

Jag kan antingen välja att bjuda handen ”vetenskapligt”. Jag skulle då till exempel kunna bjuda 3Kl som är ett överföringsbud och alltså visar ruter. Detta för att om möjligt få spelföringen i ett ruterkontrakt på min partners hand för att skydda hans kort i hjärter och klöver från att bli genomskjutna i utspelet. Därefter skulle jag på min partners förväntade 3Ru hoppa till 4Sp som eftersom det är en av Östs visade färger visar renons och ber Andreas bedöma om anpassningen är bra eller dålig. Har han lite poäng eller möjligen bara esset i spader (så han kan saka en förlorare på min hand) ser han att hans övriga honnörer är verksamma och kan nu antingen essfråga eller bjuda slam direkt.

Eller så kan jag ta den så kallade direktmetoden och bjuda 6Ru direkt. Nackdelen med det är som sagt att vi eventuellt får spelföringen på fel (min) hand medan fördelen är att Väst måste gissa vilken färg han ska spela ut samt att min hand under hela spelet är dold för motståndarna vilket försvårar deras försvarsspel avsevärt.

Jag väljer så småningom det senare alternativet eftersom jag av egen erfarenhet vet hur svårt det kan vara att saka på en 8-kortsfärg. Jag bjuder alltså direkt 6Ru vilket också avslutar budgivningen. Budgivningen gick alltså kort och koncist:

NordÖstSyd
1 NT2 Kl6 Ru

Utspelet

Väst väljer att spela ut Hj10 och jag avvaktar med spänning träkarlens utseende. Om Andreas har HjK har ju Öst HjA och HjQ och de tar förmodligen dessutom en stöld i Hj. Jag skulle då gå minst 2 straff i kontraktet och få en bottennotering.

Träkarlen

Dessbättre lägger Andreas upp bland annat HjA och jag kan överblicka:

Jag tar förstås för HjA och bekänner med ja vadå?

Spelplan

Det är som sagt viktigt att maskera sin hand när man är spelförare. Första steget i detta är att bekänna med HjJ i första stick. Skulle jag bekänna med 8an eller 9an så vet ju Öst att jag har kvar knekten. Väst kan inte ha knekten eftersom ha skulle ha spelat ut den från J10 i hjärter. Om jag däremot bekänner med HjJ måste han gissa huruvida jag har HjJ singel (och hans partner i så fall spelat ut från 1098x) eller om jag har Jxx i hjärter och Väst spelat ut från 10x eller 10 singel i hjärter.

Jag räknar därefter mina säkra stick och kommer upp i 1 klöver 8 ruter och 1 hjärter totalt 10 stick. Jag behöver alltså 2 ytterligare stick. Dessa kan jag få dels om klövermasken går bra (ger 2 ytterligare stick) och dels om jag kan stöldpressa ut Östs förväntade SpA (ger 1 ytterligare stick).

Det kan nu vara frestande att omedelbart pressa ut Östs SpA eftersom jag är inne på bordet. Dock måste jag sedan ändå maska i klöver för att kunna få mina begärda 12 stick och om den går bra har jag inga problem att ta alla 13 sticken. Men om jag börjar med att stjäla esset och klövermasken sedan sprickervet ju Öst vid det laget att jag inte har några spader kvar och kommer som enda chans att ta för kung och dam i hjärter.

Hur försvåra?

Om jag däremot slår den nödvändiga klövermasken innan jag spelar spader måste Öst gissa huruvida han ska försöka ta för SpA eller ta för sina hjärterstick. Notera också att om jag valt att överföra så att Andreas hade varit spelförare så hade Öst kunnat se mina kort som träkarl och vetat att det var i hjärter han skulle ta straffen.

Jag spelar alltså in mig i ruter för att omedelbart maska i klöver. Jag trumfar alltså inte ens ut utifall att det är Öst som har den sista rutern eftersom Väst då kanske kan markera i hjärter eller spader och på detta sätt hjälpa Öst med sitt beslut.

Dessbättre går klövermasken bra och jag spelar nu SpK som Öst täcker med SpA. Jag stjäl förstås och trumfar därefter ut. Jag har nu 12 säkra stick och kan tillfälligt andas ut. Hade det nu varit lagtävling hade jag tagit 12 stick utan att upprepa klövermasken. I lagtävling kan man normalt sett riskera 1 IMP som inte brukar vara avgörande men inte 12-13 IMP som ju ofta kan avgöra hela matchen. Öst kan ju ha varit listig och lagt lågt från KlK eftersom han förväntar sig att jag ska upprepa klövermasken. Dock bedömer jag att Öst inte skulle hitta det försvaret.

I partävling däremot är varje stick normalt poängutslagsgivande om det är samma kontrakt men jämför sig med vid de andra orden. Här gissar jag på att även många andra har bjudit 6Ru så jag vill helst ta maximalt antal stick. Jag upprepar alltså klövermasken och håller återigen andan…

Som förväntat går även den andra klövermasken bra och jag går alltså hem med en övertrick i mitt kontrakt. Jag kommer nu bara att förlora gentemot de par som eventuellt bjudit 7Ru med hemgång men de kan jag givetvis inte göra något åt hursomhelst.

Hela sitsen

När hela sitsen är

kan försvaret som synes inte påverka utgången av brickan. Otur för dem men ibland får man en dålig bricka utan att kunna göra något.

Resultatet.

När scorerna kommer upp efter ronden visar det sig att vi får en 5-delad topp av totalt 22 resultat. Hade jag däremot bara tagit mina 12 stick hade vi bara fått en bit under medel eftersom 6Ru var ett populärt kontrakt vid många av borden.

Sens moral

Försök dölja din hand om möjligt, både i budgivningen och i spelet. Det gör dig mycket svårare att möta och leder också till att dina motståndare ofta famlar i mörkret.

Ta dina säkra stick om det är lagtävlingsberäkning så länge du får hem ditt kontrakt men försök om möjligt att göra övertrick om det är partävlingsberäkning och du bedömer att du sitter i ett normalkontrakt. Fast sitter du t.ex. i 1NT redubbelt och har 7 säkra stick sitter du ju redan på en ren topp normalt sett och bör inte riskera några övertrick ifall du riskerar att gå bet.

För övrigt kom vi 3a (av 44) i tävlingen 1(!) poäng efter tvåan och 11 poäng efter ettan. Som en klen tröst var vi bara 1 poäng före fyran…. Jämnare tävling får man leta efter 😮

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen

* indicates requiredJOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Avancerat Budgivning Slambudgivning Spelföring Tävling

Hitta anpassningen vid slambudgivning

Bridge kan vara vackert!

Ibland får man till en ovanligt vacker budgivning och bjuder en bra slam utan att förfoga över de rekommenderade 33 poängen. Detta gäller framförallt när man har perfekt anpassning och kan ta reda på det under budgivningen. Ett bra kännetecken på en sådan lyckad budsekvens är när man kommer ihåg brickan långt efter att den är spelad 🤩

Tävlingen

I Chairmans Cup som har spelats nu i veckan lyckades mitt lag gå vidare från 16-delsfinalen genom att vinna med endast 7 IMP, så dagens bricka var helt avgörande (tillsammans med en del andra brickor givetvis). Det var framför allt min partner Andreas Westman som insåg att vi kunde ha slam i korten och drev på i budgivningen.Handen

Jag tar som Syd upp följande hand:

Budgivningen

Då vi spelar med 5-korts högfärgsöppningar öppnar jag med 1Ru som lovar minst 3-kortsfärg. När jag som här har 4-4 i lågfärgerna öppnar vi med 1Ru och inte 1Kl.

Andreas svarar 1Hj vilket lovar minst 4 hjärter och normalt minst 6 poäng (som man ibland kan pruta lite på…). Jag visar min andra färg med 1Sp som inte lovar 4 ruter ännu, jag kan till exempel ha fördelningen 4333.

Andreas bjuder nu 2Kl som är så kallat fjärdefärgskrav och kräver till minst utgång. Budet visar alltså ingenting om hans klöverinnehav, han kan till och med vara renons i klöver. Jag förväntas nu visa extra färglängder och/eller håll i klöver. Eftersom jag inte har några extra färglängder men håll i klöver bjuder jag nu 2NT.

Eftersom vi båda vet att vi ska till utgång kan vi, innan vi når 3 NT, passa på att visa mer om våra händer för att se om vi ska till slam. Andreas återkommer med 3Ru som visar att han har stöd i ruter och är intresserad av att spela utgången/slammen i den färgen. Jag bjuder 3Sp vilket visar värden i spader och att jag är intresserad av att passera 3NT.

Nu kommer 4Ru från Andreas och jag kontrollbjuder 4Hj. I det här fallet betyder det singel eller renons eftersom jag skulle ha bjudit 3Hj på 3Ru om jag haft ess eller kung i hjärter. Andreas som har 4 hackor i hjärter vet nu att anpassningen är perfekt och bjuder essfrågan 4NT.

Efter att jag visat mitt ess avslutar han så budgivningen med 6Ru. Budgivningen gick alltså

Utspelet

SydNord
1 Ru1 Hj
1 Sp2 Kl (fjärdefärgskrav)
2 NT (klöverhåll)3 Ru (ruterstöd)
3 Sp (värden)4 Ru
4 Hj (kontroll)4 NT (Essfråga)
5 Kl (ett ess)6 Ru
Väst spelar ut HjA och Andreas lägger upp sina kort.

Träkarlen

Jag kan nu överblicka en utmärkt slam:

Väst fortsätter med HjK och jag stjäl förstås med Ru2.

Spelföringen

Jag kan räkna in 5 ruterstick, 2 spaderstick och 2 klöverstick, summa 9 stick. Om jag vill slippa att gissa var SpQ sitter behöver jag alltså 3 hjärterstölder på min hand för att komma upp i de tolv begärda sticken.

Dummy reverse

Att på detta sätt stjäla kort på den egna handen i stället för på bordet kallas Dummy revers eller omvänd träkarl. Det är en ganska ovanlig metod men något man bör behärska, åtminstone på elitnivå.

För att kunna stjäla den sista hjärtern med RuQ (så att inte Väst kan stjäla över ifall han har 3-korts hjärter) krävs det att trumfen inte sitter 4-0 hos motståndarna. Så jag börjar med att spela in bordet med låg ruter till RuA.

Båda motståndarna bekänner dessbättre.

Därefter stjäl jag bordets tredje hjärter lågt varefter jag tar för KlA och stjäl en klöver lågt. Jag kan nu stjäla bordets sista hjärter med RuQ och spela in bordet på SpA. Därefter trumfar jag ut med bordets RuK och RuJ och kan sedan saka bordets förlorande spader på KlK. Eftersom motståndarna bekänner hela tiden klarar jag alltså mitt kontrakt!

Vi får därmed in 1370 för lillslammen då vi är i zonen.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig att våra motståndare inte upptäckt den fina anpassningen utan nöjt sig med 5Ru så vi vinner 750 poäng (lillslamsbonusen) på brickan vilket även räcker för att vinna hela matchen 😃

Bra bjudet?

Ja, framförallt Andreas bjöd bra som anade den goda anpassningen redan tidigt i budgivningen. Själv svarade jag mest på tilltal men det räckte bra denna gång…

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates requiredJOHANS BRIDGEUTBILDNING
– den perfekta presenten!

10 filmer för den som aldrig spelat förut.
Regler – Budgivning – Spelföring – Försvar
Du kan också köpa enstaka filmer.
Du hittar utbildningen HÄR

Kategorier
Avancerat Budgivning Medelsvår Slambudgivning

Storslambudgivning med splinter

Alla stick

på en bridgegiv är förstås ganska ovanligt att ta. Man bör vara väldigt säker på 13 stick för att bjuda storslam eftersom skillnaden mellan lillslam med hemgång och storslam med bet är avsevärd. Man måste därför redan i budgivningen ta reda på att man kan ta alla stick.Handen

Jag tar som Syd upp följande fina hand med 13 hp:

Budgivningen

Min partner öppnar med 1Ru som visar minst 4 ruter och minst 13 poäng. Jag svarar förstås 2Kl som lovar minst 10 poäng och minst 4 klöver. Min partner återbjuder nu 3Hj som är ett splinterbud. Det visar att han har kort hjärter (singel eller renons) och minst 4-kortsstöd i klöver. Hade han haft 4-korts hjärter hade han istället bjudit 2Hj.

Detta passar förstås perfekt mot min hand. Jag vet nu att vi inte har något tapp i den färgen eftersom jag kan stjäla mina 2 hjärterförlorare på bordet. Dessutom har jag inga poäng bortslösade i hjärter, hade jag haft HjD och HjKn hade de inte varit till någon nytta. Jag har också 2 fler trumf (klöver) än jag har lovat och 3 poäng utöver de 10 som jag har lovat.
Allt sammantaget ser det mycket lovande ut och jag avser att undersöka möjligheterna för att bjuda minst lillslam och förhoppningsvis storslam. För att detta ska lyckas måste jag ta reda på vad partnern har i ruter och spader samt försäkra mig om att vi har alla ess (för storslam) eller saknar högst ett ess (för lillslam).
Kontrollbudgivning

Eftersom vi redan har bestämt att vi ska spela med klöver som trumf (eller möjligen 3NT) är alla bud nu kontrollbud med klöver som trumf. Det innebär att alla färgbud förutom klöver visar renons, singel, ess eller kung.

På 3Hj bjuder jag därför 4Kl. Eftersom jag går förbi 3Sp har jag ingen kontroll i spader och eftersom jag inte bjuder 3NT utan 4Kl berättar jag för min partner att vi inte ska spela 3NT utan att klöver är trumf. Min partner bjuder nu 4Ru som kontrollbud. Han visar samtidigt att han även har kontroll i spader eftersom jag ju förnekade spaderkontroll genom att inte bjuda 3Sp. Eftersom jag vet att han har kort hjärter är jag tämligen säker på att hans kontroller i ruter och spader består av ess och kungar, man har ju sällan singeltons i 2 färger på samma giv. Jag bjuder nu 4Hj för att visa min hjärterkontroll. Min partner återkommer nu med 4Sp. Eftersom han redan visat ess eller kung i spader visar han nu ytterligare ett högt kort. Jag vet därför att han har både ess och kung i spader. Eftersom jag själv har spader dam vet jag nu att jag kan saka eventuella ruterförlorare på partnerns kvarvarande spaderhonnörer så småningom. Nu är det bara frågan om vi har tillräckligt med ess för att bjuda slam.

Essfrågan

Jag bjuder därför 4NT som essfråga. Min partner svarar 5Kl som visar 0 eller 3 ess av 5 där trumfkungen är ett ess. Med tanke på att min partner öppnat budgivningen kan det inte gärna var 0…

Jag har ju själv 2 ess så jag vet nu att vi har alla 5 essen. Jag kan räkna in minst 3 stick i spader (A + K + D), HjA + 2 hjärterstölder, RuA samt 6klöverstick på min hand. 3+3+1+6=13 så jag kan med stor säkerhet avsluta budgivningen med 7Kl!

Hela budgivningen

har alltså gått:

SydVäst NordÖst
1 RuPass
2 KlPass 3 Hj (Splinter)Pass
4 Kl (ej spaderkontroll)Pass4 Ru (Ruter- och spaderkontroll)Pass
4 Hj (kontroll)Pass4 Sp (ytterligare sp-kontroll)Pass
4 NT (Essfråga)Pass5 Kl (0 eller 3 ess, här 3 ess)Pass
7 Kl

Hela sitsen

när hela sitsen är:

är spelföringen enkel och jag tar mina 13 stick efter att ha trumfat ut, stulit två hjärter och sakat min ruterknekt på SpK.

Andra bordet

Vid jämförelsen visar det sig våra motståndare inte använt sig av splinterbud och därför stannat redan i 6Kl. Vi vinner alltså 500 poäng på brickan 😃

Sens moral

Om du har bra konventioner, använd dem!

Ja tack, jag vill prenumerera på bloggen!

* indicates required